Namaz Sûreleri ve Anlamları



ilgiliFORUM.com
Namaz Sûreleri ve Anlamları hakkında arama bilgileri...

Ziyaretçilerimiz bu sayfayı bulmak için Google`da şu aramaları yaptılar.
Siz de; bir dahaki gelişinizde, bu aramaları yaparak, bu sayfayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Namaz Sureleri ve ANLAMLARI - Son 10 sure - kurandaki son on sure ve anlamları - son 10 sure - SURELER VE ANLAMLARI - namaz süreleri namaz duaları ve anlamları - slayt gösterisyle fil sürsi ve anlamı

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


28 Temmuz 2007, 10:05:58
shark
Ziyaretçi

Fatiha Sû»resi


Okunuşu: Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdû»bi aleyhim ve leddâllîn.
 
Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir.

***

Fil Sû»resi


Okunuşu: Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kû»l.

Anlamı: (Ey Muhammed! Kâbe'yi yıkmaya gelen) Fil sahiblerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları, yenilmiş ekin gibi yaptı.

***

Kurayş Sû»resi


Okunuşu: Li'î lâfi Kurayş'in. ûŽlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya'büdû» rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû»'in ve âmenehüm min havf.

Anlamı: Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler.

***

Mâun Sû»resi



Okunuşu: Era'eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhû»n. Ellezîne hüm yürâû»ne. Ve yemne'û»nelmâ'û»n.

Anlamı: (Ey Muhammed!) Dini yalan sayanı gördün mü? Öksüzü kakıştıran, yoksulu doyurmaya yanaşmayan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler. Onlar gösteriş yaparlar. Onlar basit şeyleri (ödünç) dahi vermezler.
 
***

Kevser Sû»resi



Okunuşu: İnnâ a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.
 
Anlamı: (Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
 
***

Kâfirû»n Sû»resi



Okunuşu: Kul yâ eyyühel kâfirû»n. Lâ  a'büdü mâ ta'büdû»n. Ve lâ entüm âbidû»ne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidû»ne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: Ey inkârcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

***

Nasr Sû»resi


Okunuşu: İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulû»ne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû» kâne tevvâbâ.

Anlamı: (Ey Muhammed!) Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbeleri daima kabul edendir.

***

Tebbet Sû»resi


Okunuşu: Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhü mâlühû» ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû» hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablün min mesed.

Anlamı: Ebû» Leheb'in elleri kurusun; kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine fayda vermedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da, boynunda bir ip olduğu halde ona odun taşıyacaktır.

***

İhlas Sû»resi


Okunuşu: Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yû»led. Ve lem yekün lehû» küfüven ehad.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.

***

Felak Sû»resi


Okunuşu: Kul e'û»zü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı : (Ey Muhammed!) De ki: Yaratıkların şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.

***

Nâs Sû»resi


Okunuşu: Kul e'û»zü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudû»rinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Anlamı: (Ey Muhammed!) De ki: İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.










28 Temmuz 2007, 10:14:27
Cevap #1
hüda nur
Mesajlar: 1630
paylaşım için saol mustafa...


28 Temmuz 2007, 11:48:11
Cevap #2
soul
Mesajlar: 526
elinize sağlık paylaşım için saol

Everyman dies, not everyman really lives...

29 Temmuz 2007, 12:20:31
Cevap #3
tugba
Mesajlar: 570
daima gülümse :)
eline sağlık arkadaşım



18 Nisan 2008, 01:08:20
Cevap #4
nur_ay
Mesajlar: 2971
Bugün Allah için ne yaptınız?

05 Şubat 2009, 11:09:15
Cevap #5
uncuoglu38
Mesajlar: 1
cok guzel elinize saglık ALLAH RAZIOLSUN




Namaz Sûreleri ve Anlamları ile ilgili benzer olabilecek konular...


Bu Konunun Linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Bu sayfada Namaz Sûreleri ve Anlamları ile ilgili olarak; Namaz Sûreleri ve Anlamları hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri Kur'an-ı Kerim sureleri ayetleri, kuran suresi, türkçe meali, ayeti, açıklamaları, tefsiri vs. gibi bilgileri veya indirme linklerini, sözleri veya resimleri Namaz Sûreleri ve Anlamları siteleri gibi benzer birçok konuları bulabilirsiniz.

 
Gerçek mutluluk, ancak gerçek sevgi ile yaşanabilir.

Copyright © 2006-2016 AjansMail
Her hakkı saklıdır.