Roma rakamıGoogle Reklamları


0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


11 Kasım 2007, 02:49:55
Forum
Admin
Mesajlar: 85972
Türkiye'nin En Faydalı Forumu...


Sponsorlu Bağlantılar

sponsorlu bağlantılar

unit Unit1;
 
interface
 
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, dxCntner, dxEditor, dxExEdtr, dxEdLib;
 
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Hesapla;
private
{ Private declarations }
girsay : Integer;
modu : Integer;
kalan : Integer;
bolen : Integer;
Sonuc : String;
public
{ Public declarations }
end;
 
var
Form1: TForm1;
 
implementation
 
{$R *.DFM}
 
procedure TForm1.Hesapla;
begin
kalan := girsay mod bolen;
modu := girsay div bolen;
while modu > 0 do
if bolen=1000 then
begin
Sonuc := Sonuc+'M';
dec(modu) //modu := modu-1;
end else
if bolen=900 then
begin
Sonuc := Sonuc+'CM';
dec(modu)
end else
if bolen=500 then
begin
Sonuc := Sonuc+'D';
dec(modu)
end else
if bolen=400 then
begin
Sonuc := Sonuc+'CD';
dec(modu)
end else
if bolen=100 then
begin
Sonuc := Sonuc+'C';
dec(modu)
end else
if bolen=90 then
begin
Sonuc := Sonuc+'XC';
dec(modu)
end else
if bolen=50 then
begin
Sonuc := Sonuc+'L';
dec(modu)
end else
if bolen=40 then
begin
Sonuc := Sonuc+'XL';
dec(modu)
end else
if bolen=10 then
begin
Sonuc := Sonuc+'X';
dec(modu)
end else
if bolen=9 then
begin
Sonuc := Sonuc+'IX';
dec(modu)
end else
if bolen=5 then
begin
Sonuc := Sonuc+'V';
dec(modu)
end else
if bolen=4 then
begin
Sonuc := Sonuc+'IV';
dec(modu)
end else
if bolen=1 then
begin
Sonuc := Sonuc+'I';
dec(modu)
end;
case bolen of
1 : bolen := 0;
4 : bolen := 1;
5 : bolen := 4;
9 : bolen := 5;
10 : bolen := 9;
40 : bolen := 10;
50 : bolen := 40;
90 : bolen := 50;
100 : bolen := 90;
400 : bolen := 100;
500 : bolen := 400;
900 : bolen := 500;
1000: bolen := 900;
end;
girsay := kalan;
end;
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Sonuc := '';
bolen := 1000;
girsay :=StrToInt(Trim(Edit1.Text));
while bolen > 0 do
Hesapla;
Label1.Caption :=Sonuc;
Edit1.SetFocus;
end;
 
end.;


ALINTIDIR


sponsorlu bağlantılar


Roma rakamı ile ilgili benzer olabilecek konular...


Bu Konunun Linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Bu sayfada Roma rakamı ile ilgili olarak; Roma rakamı hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri Temel programlama örnekleri, dersleri, ders notları, program kursları, script dilleri, bedava scriptler, algoritmalar... gibi bilgileri veya indirme linklerini, sözleri veya resimleri Roma rakamı siteleri gibi benzer birçok konuları bulabilirsiniz.

 
Gerçek mutluluk, ancak gerçek sevgi ile yaşanabilir.

Copyright © 2006-2016 AjansMail
Her hakkı saklıdır.