19 Mayıs İle İlgili Şiirler

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

19 Mayıs İle İlgili Şiirler

 

19 Mayıs Şiirleri
 

19 Mayısla ilgili Şiir


19 MAYIS


Samsun'da o gün doğdu
Türk'ün eşsiz güneşi,
Arasalar bulunmaz
Dünyada onun eşi.

Bütün yurt inliyordu,
Vatan gidiyor diye.
O sanki Türk yurduna
Gökten geldi hediye.

Samsun, Sivas demedi
Bütün yurdu dolaştı,
Türk'ün bu öz evlâdı
Vatanla kucaklaştı.

Bin dokuz yüz on dokuz
Türk'ün temel taşıdır.
Ardından gelen savaş
İstiklâl Savaşı'dır.

Temiz Türk gençliğine
Armağan olsun diye
Bu büyük ve şanlı gün
Bırakıldı hediye.

Ramazan Gökalp ARKIN

19 MAYIS'TA DÜŞÜNCELER

Sen, geceyi gündüze katan
Kaputa sarınıp karda yatan
Sen, müstesna ölümsüz kahraman
Çanakkale'nin çelik kalesi
Sen, düşmandan kaçılmaz, diyen
Bir avuç, cephanesiz, keşif koluyla
Dağ gibi zırhların karşısında duran
Duru durup, Dumlupınar'da
Turnayı gözünden vuran
Çarıksız, tüfeksiz, ekmeksiz
Kağnıyla, Ayşeyle, Fatmayla
Ordulara Akdeniz'i gösteren
Senin yolundayız bugün de...
Yorulmaz Usanmayız
Yenilmeyiz, dönmeyiz
Senden aldık ışığımızı,
Gökte bile kalmasa bir kıvılcım
Yine sönmeyiz.
Gözlerin güneş bize,
Sözlerin ateş bize,
Bir kavuşturdun sevdiğimize,
Hürriyet, vatana.
Bugün 19 MAYIS
Senin yolundayız.
Dönmeyiz bir adım sağa, sola,
Dönmeyiz bir adım geri.
Hep aynı heyecanla görüyoruz seni
At üstünde,
Parmağın ufukta
"-Ordular, Hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!"
Hep böyle görüyoruz seni,
Hep aynı heyecanı taşıyoruz,
Hep aynı heyecanla
9 Eylül'de İzmir'e girer gibi
Yaşıyoruz.
Hep dev gibiyiz
Hep aslan gibi,
Şimdi hep senin gibiyiz.
Kimse yan bakamıyor artık bize,
Hattı müdafaa yok,
Sathı müdafaa var.
Edirne'den Kars'a,
İzmir'den Rize'ye kadar
Akdeniz'den Karadeniz'e,
Yalın kılıç,
Kükremiş,
Bekliyoruz.
Bugün elle tutuyor, gözle görüyoruz
Yurtta sulh, cihanda sulh dediğini.
Dumlupınar'da yatıyor şehitler,
Her gün gidip geliyoruz
Senden onlara mekik dokuyoruz.
Silah çatıyor, süngü takıyoruz...
19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığın gibi heyecanla
Her yıl okuldan çıkıyoruz.
Biz de sen olduk şimdi
Her köyde, her okulda, her fabrikada
Cumhuriyeti emanet ettiğin
GENÇLİK VAR!...

O GELİYOR


Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü Oğan güneş.
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar ?
Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü Oğan güneş.
Bugün Çaltıburnu'ndan gülerek doğan güneş.

Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu.
Uyanın Samsunlular.
Uyumak ölüme eş.
Diriltir ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var.
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor ?
Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü ağır ?
Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, hız yüklü !
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır.
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş ki, gökler bir küme yıldız yüklü.
Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor.

Yıl 1919
Mayıs'ın on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi ?
Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !

Celal Sahir EROZAN

19 MAYIS GENÇLİK MARŞI


Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var...

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak...

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı...
Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi ?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...

İ. Hakkı TALAS

ŞU SONSUZ KOŞU


Samsun'a ayak basmış Kahraman bugün,
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata'nın rüyasına gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü...
Biz sonsuz bir sabahtayız... O uyusun,
Sevincimiz coşturur O'nun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola,
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağın Ankara Kalesi'nde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

On dokuz Mayıs'ın hür başına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay'ı, gül ay'ı,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.

Ceyhun Atuf KANSU

19 MAYIS


19 Mayıs günü,
Yaşıyor kalbimizde,
Atatürk güneş gibi,
Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.
Bize 19 Mayıs.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,
Parolamız ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

F. ELMALI

19 MAYIS


Gençlik şölenimiz var,
Yurdumun dört bucağında.
Meşaleler yanıyor,bandırma vapurunda.
Güneş doğuyor,o güzelim Samsun'un ocağında...

Denizler artık dar geliyor,
Zalim düşmanların yaptıkları,ar geliyor.
Bakın; bakın enginlere,
Mustafa Kemal'imiz geliyor...

Yeşeriyor artık umutlarımız,
Şenleniyor artık otağımız evimiz.
Bakın; bakın,enginlere...
Mustafa Kemal'imiz geliyor

    19 MAYIS

    Coşuyor Karadeniz,
    Çarpıyor yüreğimiz,
    Açıldı Türk'ün önü,
    Bekliyor Ata'yı
    19 Mayıs günü.

    Ata'm Samsun'a çıktı,
    Yumruklarını sıktı,
    Kurtuluşa hız oldu.
    Savaştı içte, dışta,
    Dünyaya yıldız oldu.

    Ali ERTAN

    19 Mayıs'da Samsun


    Bu gün ne güzel Samsun
    Güneş daha aydınlık
    Genç, ihtiyar, kadın, kız,
    Ulusca Samsun'daydık

    Bin dokuz yüz on dokuz
    19 Mayıs bu gün
    Atatürk'ün Samsun'a
    Ayak basmıştı bu gün

    Kurtuluş Savaşı'nı
    Atam bu gün başlattı
    Bandırma vapuruysa
    Şanlı bir gürev yaptı

    19 MAYIS ŞİİRİ


    Yıl 1919 Mayıs'ın ondokuzu
    İşgal altında ülkem dağıtılmış ordusu.
    Anadolu perişan şimdi gözler yollarda,
    Bandırma vapuruyla Atam azgın sularda.

    Karadeniz hırçın kız Karadeniz dalgalı
    Bir yürek çırpınıyor vatanına sevdalı.
    O yürekle değişti milletimin kaderi.
    Kölelik olamazdı yaşamanın bedeli.

    Bir güneş doğuyor bak Samsun ufuklarından!
    Bir ışık yükseliyor o kapkara sulardan.
    Öyle muhteşem bir nur ki ulaşıyor semaya,
    Yeniden hayat verdi o nur Anadolu'ya.

    Samsun'da atan yürek Erzurum'dan duyulur.
    Bebelerin sütüyle Türk ordusu kurulur.
    Havza,Erzurum, Sivas kurtuluşu müjdeler.
    Vahdettin, Damat ferit hani şimdi nerdeler?

    Milletin iradesi Ankara'da buluştu.
    Bu ne güzel bir haber bu ne muhteşem muştu.
    Artık zafer yakındır yakındır güzel günler.
    Sakarya, Kocatepe top sesleriyle inler.

    İzmir'in kurtuluşu düşmanın sonu oldu.
    Yurduma göz koyanlar kanlarında boğuldu.
    Şimdi anıyor millet ecdadını şükranla.
    Gerekirse tarihi yazarız yine kanla!

    Sinan Orhan

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı


    19 Mayıs 1919 Müjdeli gün,
    Türk çocuğu unutma,ne oldu dün.
    Türk'ün uyanıp şahlandıgı o gün,
    Özgürce yaşamanı sağladı bugün.

    Türk'ün Bayrağı karalar bağlamış,
    Gitmeden esaret dalgalanmam diyor.
    İstanbul Fatihi Mehmet Han ağlamış,
    Mezarında Ruh'u yatmam diyor.

    Fransızlar Adana benim diyor,
    Doganbey Vatan için can veriyor.
    Urfa,Maraş ve Antep'te İngilizler,
    Namus ve şerefime göz dikiyor.

    Yunan Ordusu çıkmış İzmir'ime,
    Hançerini saplamak ister Yüreğime.
    Antalya ve Konya'da İtalyanlar,
    El uzatmış Ay-Yıldızlı Bayrağıma.

    Samsun'da İngiliz cirit atıyor,
    Ermeni-Rum Türk'ü satıyor.
    Irak ve Filistin'i İngiliz almış,
    Suriye -Lübnan Fransız'a kalmış.

    İngiliz Bayragı Yürekleri dağlıyor,
    Evliyalar şehri İstanbul ağlıyor.
    Eyüp Sultan'da toplanmış Şehitler,
    Başta Gençosman ferman dinliyor.

    Ermeni-Rum Çeteleri silahlanmış,
    Anne karnında bebeleri Süngülüyor.
    İngiliz - Fransız destekli Sülükler,
    Türk'ün Kan'ını içerek besleniyor.

    Şahin bey Antep'ten seslenir,
    Yakışmaz Türk'e Esaret Ar gelir.
    Adana'dan Sinan Paşa cevap verir,
    Esir yaşamaktansa ölüm hoş gelir.

    19 Mayıs 1919 Kutlu sabahında,
    Mustafa Kemal'im Bandırma Vapurunda.
    Özgürlük Meşalesi tutuştu Samsun'da,
    Yayıldı dalga dalga Anadolumda.

    Mustafa Kemal'im Bayrak olup,
    Esti Samsun'dan Yurdum üzerine.
    Zulmün kahredici Güneşi olup,
    Çöktü Emperyalist güçlerin üzerine.

    Savunmasız Yurdum işgal selinde,
    Esaret ölümdür gönül telinde,
    Kefen teninde,Şehitlik dilinde,
    Toplandı Milletim Ata'nın emrinde.

    Ondokuz Mayıs Gençlik Bayramı,
    Gençler Sporla kutlar Bayramı,
    Atatürk'ün gençliğe büyük armağanı,
    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

    Zulmün sonu,Özgürlüğün başı,
    Cumhuriyet yolunun ilk yapı taşı,
    Türk'ün kurtuluş umudunun gözyaşı,
    Ezilmişliğe başkaldırının sembolü bugün.

    İshak Özlü

    19 MAYIS


    19 Mayıs günü,
    Yaşıyor kalbimizde,
    Atatürk güneş gibi,
    Her zaman içimizde.

    Tembellik yasak bize,
    Parolamız ileri,
    Dünyaya örnek olsun,
    Çalışkan Türk gençleri.

    Ülkü verir, hız verir.
    Bize 19 Mayıs.
    Yurdumuzu kurtaran,
    Ata'yı unutmayız.

    Tembellik yasak bize,
    Parolamız ileri,
    Dünyaya örnek olsun,
    Çalışkan TÜRK GENÇLERİ

    F. ELMALI

    ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA


    Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
    Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
    Selam durdu tayfası.

    Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
    Duman değildi bu
    Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

    Samsun limanına bu gemiden atılan
    Demir değil
    Sarılan anayurda
    Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

    Selam vererek Anadolu çocuklarına
    Çıkarken yüce komutan
    Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

    Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
    Kalktı takalar,
    İzin verseydi Kemâl Paşa
    Ardından gürleyip giderlerdi
    Erzurum'a kadar.

    Cahit KÜLEBİ

    19 Mayıs


    Bir gemi açıldı Bandırma'dan Anadolu'ya,
    Bir haber salındı Samsun'a, Bolu'ya,
    Afyon'a, Sakarya'ya, bozkır içinde Kulu'ya,
    Bağımsızlık meşalesi tutuşturuldu 19 Mayıs'da.

    Sömürüye, gericiliğe dur denildi,
    Topraklarımıza göz koyanlar bir bir yenildi,
    Derneler, Çanakkaleler, nice şehit erler anıldı,
    Mustafa Kemal Samsuna çıktı 19. Mayıs'da.

    Savaştan bezmiş millet yine haykırdı çoştu,
    Mehmetiyle birlikte ana, bacı cepheye koştu,
    Zalim düşman meydanlarda yenildi şaştı,
    Türk milleti tarihe haykırdı 19 Mayıs'da.

    Doğudan batıya birer ağ örüldü,
    Sana yapılan haksızlık, zulüm görüldü,
    Bunca kahpeye bir bir hesap soruldu,
    Kurtuluş savaşına adım atıldı 19. Mayıs'da.

    Mustafa Kemal gerçek yolu çizdi
    Türkiye'nin yarınlarını bir bir sezdi
    Tarih onu altın harflerle yazdı
    Açılan yaralara su serpildi 19 Mayıs'da

    Bağrı yanık yağız yüzlü erler,
    Özgürlük uğruna koyuyordu serler,
    Buna cihanda görülmemiş olay derler,
    Türk yeniden şahlanmıştı 19 Mayıs'da.

    Porsuk'ta, Sakarya'da su kanlı aktı,
    9 Eylül, İzmir'de düşmanı denize döktü,
    Türk genci senin eşin, emsalin yoktu,
    Yıktın engeli, aştın dağları 19. Mayıs'da.

    Bir devir battı, bir güneş doğdu,
    Tüm milleti neşe, sevinç boğdu,
    Haksızı haklı yine kovdu,
    Biz barışı kurduk 19. Mayıs'da

    Atam; emaneti senden aldı Türk genci,
    Kendin eşsizsin, her sözün inci,
    Tüm dünyaya sen verdin bu bilinci,
    Cehalete karşı and içtik 19 Mayıs'da.

    Kemalist Türkiye'yi kurduk Anadolu'da,
    Atatürkçülük'tü uygarlığa giden yoluda,
    Bizim için yalandı, sağıda, soluda,
    Biz yeniden uyandık 19 Mayıs'da.

    Ey Türk genci! bu gün senin günün,
    Sen yaptığın işle hep öğün,
    Türk evladısın yoktur senin sonun,
    Sonsuzluğa el uzattın 19 Mayıs'da.

    Mustafa Ayık

    19 Mayısta


    19 Mayısta,

    Kuvva-ı Milliye destanıyla,yeniden,
    Yazarken, Ergenekon'u Anadolu'muz.
    Onlar;
    Kurşun sıktılar geleceğimize, utanmazca,
    Eritirken demir dağlarını Emperyalizmin,
    Biz.
    Biliyormusun hala,
    Dörtnala koşuyor işbirlikçilerimiz.
    Bilmiyorlar biz yurtsever Deniz'leriz.

    Mehmet Elmacıoğlu

    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

    19 Mayıs 1919 Müjdeli gün,
    Türk çocuğu unutma,ne oldu dün.
    Türk'ün uyanıp şahlandıgı o gün,
    Özgürce yaşamanı sağladı bugün.

    Türk'ün Bayrağı karalar bağlamış,
    Gitmeden esaret dalgalanmam diyor.
    İstanbul Fatihi Mehmet Han ağlamış,
    Mezarında Ruh'u yatmam diyor.

    Fransızlar Adana benim diyor,
    Doganbey Vatan için can veriyor.
    Urfa,Maraş ve Antep'te İngilizler,
    Namus ve şerefime göz dikiyor.

    Yunan Ordusu çıkmış İzmir'ime,
    Hançerini saplamak ister Yüreğime.
    Antalya ve Konya'da İtalyanlar,
    El uzatmış Ay-Yıldızlı Bayrağıma.

    Samsun'da İngiliz cirit atıyor,
    Ermeni-Rum Türk'ü satıyor.
    Irak ve Filistin'i İngiliz almış,
    Suriye -Lübnan Fransız'a kalmış.

    İngiliz Bayragı Yürekleri dağlıyor,
    Evliyalar şehri İstanbul ağlıyor.
    Eyüp Sultan'da toplanmış Şehitler,
    Başta Gençosman ferman dinliyor.

    Ermeni-Rum Çeteleri silahlanmış,
    Anne karnında bebeleri Süngülüyor.
    İngiliz - Fransız destekli Sülükler,
    Türk'ün Kan'ını içerek besleniyor.

    Şahin bey Antep'ten seslenir,
    Yakışmaz Türk'e Esaret Ar gelir.
    Adana'dan Sinan Paşa cevap verir,
    Esir yaşamaktansa ölüm hoş gelir.

    19 Mayıs 1919 Kutlu sabahında,
    Mustafa Kemal'im Bandırma Vapurunda.
    Özgürlük Meşalesi tutuştu Samsun'da,
    Yayıldı dalga dalga Anadolumda.

    Mustafa Kemal'im Bayrak olup,
    Esti Samsun'dan Yurdum üzerine.
    Zulmün kahredici Güneşi olup,
    Çöktü Emperyalist güçlerin üzerine.

    Savunmasız Yurdum işgal selinde,
    Esaret ölümdür gönül telinde,
    Kefen teninde,Şehitlik dilinde,
    Toplandı Milletim Ata'nın emrinde.

    Ondokuz Mayıs Gençlik Bayramı,
    Gençler Sporla kutlar Bayramı,
    Atatürk'ün gençliğe büyük armağanı,
    19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

    Zulmün sonu,Özgürlüğün başı,
    Cumhuriyet yolunun ilk yapı taşı,
    Türk'ün kurtuluş umudunun gözyaşı,
    Ezilmişliğe başkaldırının sembolü bugün.

    İshak Özlü

19 Mayıs İle İlgili Şiirler ile ilgili resim

ilgiliFORUM.com

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; 19 Mayıs İle İlgili Şiirler hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri 19 Mayıs İle İlgili Şiirler siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com