Ad nedir? Ad anlamı tanımı

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Ad nedir? Ad ne demek?

Ad anlamı, tanımı:

 • Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim.
 • Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.
 • Sayılma.
 • Sayma
 • Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam.

"Ad" ile ilgili cümle içerisindeki kullanıma örnekler

 • "Görmediniz mi, adını söyleyince herkes put kesiliyor." - A. H. Tanpınar

Ad ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Adı belirsiz: Ünü olmayan, tanınmayan, kim ve ne olduğu bilinmeyen.
 • Addan türeme ad: Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesi, isimden türeme isim: Ev-cil, göz-cü-lük vb.
 • Adı olmak: gereksiz, yersiz ünü olmak.
 • Adına: Bir şeyin veya bir kimsenin namına, hesabına, yerine.
 • Kendi adına: Yalnız kendi için, kendi hesabına.
 • Takma ad: Kendi adından başka eğreti alınan ad, takma isim, mahlas.
 • Adıyla sanıyla: Bilinen ün ve niteliğiyle, ismiyle cismiyle.
 • Ad durumu: Başka bir kelime ile ilgi kurmak için adın yalın biçimde veya ek alarak girdiği durum, isim durumu, isim hâli.
 • Ön ad: Kişilere verilen ilk ad, küçük ad. Sıfat.
 • Tanıtma adı: Tanıtımı ayrıntılı bir biçimde sağlayan, ilgi çekici, kısa ad, jenerik.
 • Soyut ad: Düşünce yoluyla kabul edilen varlığın adı, soyut isim: Akıl, hayal, ülkü gibi.
 • Eylemden türeme ad: Fiil köklerinden fiilden isim yapma ekleriyle türetilmiş isim, fiilden türeme isim.
 • Adını çıkarmak: kişi hakkında kötü bir niyetle asılsız söylentiler yaymak.
 • Ad yapmak: bir alanda ün kazanmak, ün almak.
 • Somut ad: Beş duyudan biri veya birkaçı ile algılanan varlığın adı, somut isim: ev, deniz, ışık, ses gibi.
 • Ad tamlaması: İki veya daha çok ad soyundan kelime ile kurulmuş olan tamlama, isim tamlaması.
 • Ad çekimi: Adlara çekim eklerinin getirilmesi, isim çekimi.
 • Adı çıkmış dokuza, inmez sekize: "birinin bir kere adı çıktıktan sonra onun hakkındaki yaygın inanç artık kolay kolay düzelemez" anlamında kullanılan bir söz.
 • Adı kalmak: bir kimse veya bir şey öldükten, ortadan çekildikten sonra dillerde yalnız adı dolaşmak.
 • Adı batası (veya batasıca): "yok olası" anlamında kullanılan bir ilenme sözü.
 • Adı var: beklenilen, istenilen özelliklere sahip olmayan. tercih edilecek özelliklere sahip olan.
 • Ad aktarması: Mecazımürsel.
 • Adını taşımak: birinin adıyla anılmak. sahip olduğu adın sorumluluğunu yüklenmiş olmak.
 • Adını vermek: birinin adını söylemek.
 • Ad koymak: adlandırmak.
 • Adını anmak: birinden, bir şeyden söz etmek.
 • Adı çıkmak: kötü bir ün kazanmak. hakkı olmayan bir ün kazanmak.
 • Adını koymak: karşılığını veya fiyatını kararlaştırmak.
 • Ad bilimi: Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişim, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı.
 • Adı sanı: Bir kimsenin kimliği.
 • Kısma ad: Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ünsüzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akılda kalabilecek bir söz oluşturma, kısaltmalı kelime, akronim: İLESAM, ASELSAN gibi.
 • Soyadı: Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı, aile ismi, soy ismi.
 • Adı karışmak: kötü bir işle birinin ilgisi bulunduğu söylenilmek.
 • Ad çekmek: iki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirlemek.
 • Ad cümlesi: Yüklemi ad soyundan olan veya ek fiille kurulan cümle, isim cümlesi.
 • Adını ağzına abdestle almak: bir kişiyi anarken çok saygılı davranmak.
 • Adlı adıyla: Herkesin bilip tanıdığı bir biçimde.
 • Adı duyulmak: tanınmak, ünlenmek.
 • Addetmek: Saymak.
 • Yalın ad: Birleşik olmayan ve yapım eki almamış ad, yalın isim: Ev, kol, el, baş, diş gibi.
 • Birleşik ad: Birleşik kelime biçiminde belirli kurallar içinde kalıplaşmış ad, birleşik isim: Aslanağzı, başşehir, kaptıkaçtı, gecekondu, çuha çiçeği, duvar saati, fındık faresi, yer elması gibi.
 • Türemiş ad: Yapım ekiyle türetilmiş ad, türemiş isim: süz-geç, baş-lık, doğ-um, dur-ak, geç-it gibi.
 • Ad tabanı: Ad kök ve gövdelerinin çekim eki almamış durumu, isim tabanı.
 • Adı deliye çıkmak: deli olmadığı hâlde deli olarak tanınmak.
 • Adı üstünde: Adından da belli olduğu gibi.
 • Addan türeme eylem: Ad kökünden fiil yapım ekiyle yapılmış fiil gövdesi, isimden türeme fiil.
 • Ad vermek: adlandırmak
 • Küçük ad: Ön ad.
 • Kod adı: Kimliği gizlemek için kullanılan takma ad, kod ismi.
 • Özel ad: Bir kişiye, benzerlerinden farklı özellik taşıyan varlığa veya topluluğa verilen ad, özel isim: Ali, Ankara, Kızılırmak, Özbek, Türkçe gibi.
 • Adını ...-ye çıkarmak: ....
 • Yer adı: Yerleşim bölgeleri ile deniz, göl, ırmak, dağ, tepe, bağ, bahçe, vadi vb. yerlerin adı.
 • Adı (bile) olmamak: değeri olmamak.
 • Adını bağışlamak: kendi adını başka bir kimseye söylemek.
 • Göbek adı: Yeni doğan çocuğun göbeği kesilirken konulan ad.
 • Ad kökü: Bir adın eklerine bölünemeyen anlamlı en küçük parçası, isim kökü.
 • Adı bile okunmamak: birine veya bir şeye hiç önem verilmemek.
 • Adını kirletmek (veya lekelemek): birinin adının kötüye çıkmasına yol açmak.
 • Ad almak: kendisine ad verilmek. ün kazanmak.
 • Aile adı: Soyadı.
 • Topluluk adı: Birlik kavramı taşıyan topluluğa verilen ad, topluluk ismi: Ordu, alay, tabur, sürü gibi.
 • Adı batmak: sevilmeyen bir şey veya kimse unutulmak, adı anılmaz olmak, artık sözü edilmemek.
 • Ad çekme: Kura.
 • Adlar dizgesi: Belli bir alan için bağlayıcı olan adlandırmaların bütünü, nomanklatür.
 • Adı kötüye çıkmak: ünü kötü olarak yayılmak.
 • Adı gibi bilmek: çok iyi bilmek.
 • Ad gövdesi: Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde, isim gövdesi.
 • Adı kaldırılmak: anılmaz olmak, silinip gitmek.
 • Bayramlık ad: Başkaları tarafından takılan kötü ad.
 • Adı geçmek: anılmak, söz konusu olmak, ismi geçmek.
 • Ad takmak: adlandırmak. alay etmek veya övmek amacıyla lakap takmak.
 • Adını ağzına almamak: dargınlık, kırgınlık, kızgınlık vb. sebeple bir kimseden söz etmemek.
 • Addolunmak: Sayılmak.

Ad hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Ad ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Ad nedir? Ad anlamı tanımı hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Ad nedir? Ad anlamı tanımı siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com