Ağaç nedir? Ağaç ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Ağaç nedir? Ağaç ne demektir?

Ağaç kısaca anlamı, tanımı:

 • Tahta, kereste.
 • Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.
 • Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan.

"Ağaç" cümle içerisinde nasıl kullanılır?

 • "Ağaç tekne."

Ağaç ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Ağaç kaplama: Kapalı mekânları yalıtmak ve güzelleştirmek amacıyla ağaç ürünlerinden yararlanılarak yapılan kaplama.
 • Mabet ağacı: Dünyadaki tohumlu bitkilerin en eskisi ve yaşlısı olup yaşayan fosil olarak adlandırılan, 30-40 metre boyunda 2-3 metre çapında, sonbaharda altın sarısı yapraklarıyla dekoratif bir görünüm sergileyen, dona ve hava kirliliğine karşı dayanıklı bir süs ağacı, Çin çamı (Ginkgo biloba).
 • Ağaçdelen: Yuva yapmak için ağaçları oyan böcek.
 • Mum ağacı: Sıcak ülkeler ile Kuzey ve Batı Avrupa'da yetişen bir tür mum palmiyesi (Myrica cerifera).
 • Karayemiş ağacı: Taflan.
 • İğ ağacı: Ana yurdu Asya'nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen, odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile kara kalem resim yapılan küçük bir ağaç (Euonymus).
 • Günlük ağacı: Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 metre yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sığla (Liquidambar orientalis).
 • Acı ağaç: Sedef otugillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kabuğu ve odunu hekimlikte kullanılan küçük bir ağaç, kavasya (Quassia amara).
 • Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz: "davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok" anlamında kullanılan bir söz.
 • Tik ağacı: Çift çeneklilerden, kaplamada kerestesinden yararlanılan, doğal rengi sarı, zamanla havada kendiliğinden koyulaşan bir sıcak iklim ağacı (Tectona grandis). Bu ağacın tahtasından yapılan.
 • Körağaç: Kontratablada orta katı oluşturan ve genellikle yumuşak ağaçlardan hazırlanan bölüm. Kontratablanın orta kısmında tabla kalınlığının en az yarısını oluşturan, yumuşak ağaçlardan değişik yöntemlerle elde edilen masif ağaç tabakası.
 • Ağaç yaşken eğilir: "insanlar küçük yaşta kolay eğitilir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Gazozağacı: Çok saçma söz. Oyunda yenildikçe rakibine ve izleyenlere sürekli içecek ısmarlayan oyuncu.
 • Kardeşkanı ağacı: Baklagillerden, en çok Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç (Draceane draco).
 • Ağaç minesi: Mine çiçeğigillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kırmızı, mor çiçekli bir ağaççık (Lantana).
 • Lale ağacı: Manolyagillerden, ana yurdu Güney Amerika olan, çiçekleri laleye benzeyen bir süs ağacı (Liriodendron tulipifera).
 • Karaağaç: Karaağaçgillerin örnek bitkisi olan, kerestesi değerli bir ağaç, narven (Ulmus).
 • Kandıra ağacı: Mine çiçeğigillerden, güzel kokulu bir süs bitkisi (Lipia citriodora).
 • Kartal ağacı: Dulaptal otugillerden, Hindistan'da yetişen, odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç.
 • Ağaç biti: Yarım kanatlılardan, bitkiler üzerinde yaşayan, sıçrayıcı bir tür böcek (Psylla).
 • Lastik ağacı: Kauçuk.
 • Mersin ağacı: Mersin.
 • Sıtma ağacı: Okaliptus.
 • Kızılağaç: Gürgengillerden, dişi çiçekleri küçük ve sarımtırak, erkek çiçekleri püskül biçiminde olan, boyu 30 metre kadar olabilen, kerestesi kolay işlenebilir bir ağaç, kızılsöğüt (Alnus).
 • Sütağacı: Isırgangillerden, Güney Amerika ormanlarında yetişen, sütlü öz suyu çok olan bitki (Galactodendron).
 • Ağaç olmak: bir yerde ayakta durarak çokça beklemek.
 • Noel ağacı: Noel yortusunda Hristiyanların mumlarla ve oyuncaklarla süsledikleri küçük çam ağacı. Gemilerde çeşitli anlamlar taşıyan ışıklı işaretlerin topluca sıralandığı direk.
 • Zamk ağacı: Akasya, mimoza gibi zamk veya reçineli zamka benzeyen maddeler veren okaliptus, zamk akasyası.
 • Avize ağacı: Zambakgillerden, Amerika'dan dünyanın her yanına yayılmış olan, avize biçiminde sarkık, iri ve beyaz çiçekli bir süs ağacı (Yucca glosiosa).
 • Özek ağacı: Hayvanların çektiği arabalarda ön ve arka dingili birbirine bağlayan uzun tahta.
 • Çubuk ağacı: Sütleğengillerden, içi delik olan, dalları çubuk gibi kullanılan bir ağaççık (Mabea).
 • Mercanağacı: Fasulyegillerden, sıcak ülkelerde yetişen, çiçekleri parlak kırmızı, tırmanıcı bir süs bitkisi (Erythrina).
 • Amber ağacı: Baklagillerden, akasya cinsi kışın yaprağını döken boylu bir çalı veya birkaç metre boylanabilen dikenli küçük bir ağaç (Acacia farneciana).
 • Ağaç mobilya: Oturma, yemek yeme, çalışma, yatma vb. işlerin yapılmasında kolaylık ve rahatlık sağlayan, parçalarının büyük çoğunluğu masif, lifli, yongalı ve tabakalı ağaç malzemeden yapılan, taşınabilir veya sabit olarak kullanılan eşya.
 • Çivit ağacı: ...
 • Kokak ağaç: Kokar ağaç.
 • Kokar ağaç: Sedef otugillerden, Avrupa'ya Çin'den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokak ağaç, aylandız (Ailanthus glandulosa).
 • Katran ağacı: Toroslarda yetişen bir tür sedir (Cedrus libani).
 • Kısmet ağacı: Bütün sıcak ülkelerde sık rastlanan tırmanıcı ve iri gövdeli ağaç (Clerodendron).
 • Yakı ağacı: Kabukları yakı olarak kullanılan defne türünden bir ağaç (Daphne quidium).
 • Ağaç mantarı: Ağaçta biten bazitli mantar (Collybia velutipes).
 • Ağaçkakan: Serçegillerden, gagasıyla ağaçları oyabilen ve ağaç kurtlarını yiyerek beslenen, uzun gagalı kuş (Picus).
 • Sabun ağacı: Öz suyu köpüren ağaç (Sapindaceae).
 • Paşa ağacı: Kerestesi açık sarı veya yeşilimsi renkte, iri gözenekli, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı.
 • Ağacı kurt, insanı dert yer: "kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Ağaç arısı: Düzgün kanatlı, kuyruğunda yumurtlama hortumu olan, 3-4 santimetre boyunda ağaç zararlısı.
 • Ağaca dayanma kurur, adama (veya insana) dayanma ölür: "insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir" anlamında kullanılan bir söz.
 • İpek ağacı: Ekvatoral bölgelerde yetişen, kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı, değerli bir mobilya ağacı, ipek gülü, gülibrişim (Periploca).
 • Ağaç sansarı: Sansargillerden, sırtı koyu esmer, karnı daha açık, iyi tırmanan, postu değerli bir tür memeli, zerdeva (Martes martes).
 • Peygamber ağacı: Yabani kimyongillerden, Antil Adaları'nda ve Venezuela'da yetişen, 10-15 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen, reçinesinden gayakol çıkarılan bir ağaç (Guaiacum of cicinale).
 • Papaya ağacı: Amerika'nın sıcak bölgelerine özgü, sarı, kavuna benzer bir tür meyvesi olan ağaç, papaya (Carica papaya).
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur: "çocuklar ana ve babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler" anlamında kullanılan bir söz.
 • Kene ağacı: Hint yağı ağacı.
 • Ağaç bilimi: Botaniğin ağaçları inceleyen dalı, dendroloji.
 • Kauçuk ağacı: Kauçuk.
 • Şeker ağacı: Vatanı Doğu Asya olup Güneydoğu Anadolu'da da yetişen, yeşilimsi, beyaz çiçekli bir ağaç (Hovenia dulcis).
 • Sapot ağacı: Sapotgillerin örnek bitkisi olan, lezzetli meyvesi ve sakız yapımında kullanılan sütlü salgısı için sıcak ülkelerde yetiştirilen bir ağaç (Achras sapota).
 • Ağaç oyma: Oyma baskı sanatlarından düz bir baskı tekniği.
 • Ağaç sakızı: Reçine.
 • Porsuk ağacı: Porsukgillerden, yaprakları iğne biçiminde, kışın yapraklarını dökmeyen bir orman ve süs ağacı (Taxus baccata).
 • Ağı ağacı: Zakkum.
 • Badem ağacı: Gülgillerden, 6-8 metre yükseklikte, ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan bir tür ağaç, badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus).
 • Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez: "insan ne kadar yükselirse yükselsin bir yerde durur" anlamında kullanılan bir söz.
 • Çayağacı: Tavla vb. oyunlarda sürekli yenilip bir şeyler ısmarlamak zorunda kalan kimse.
 • Ağaç serçesi: Dağ serçesi.
 • Soyağacı: Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayatağacı, soy kütüğü, şecere.
 • İdris ağacı: Gülgillerden, Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yüksek yerlerde yetişen, boyu 10 metreye ulaşabilen bir tür ağaç, kokulu kiraz, mahlep (Prunus mahaleb).
 • Ban ağacı: Asya'nın tropik bölgelerinde ve Afrika'nın kuzeyinde yetişen, yaprakları telek damarlı, çiçekleri salkım durumunda, meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağaç (Moringa oleifera). Sepetçi söğüdü.
 • Kâfur ağacı: Defnegillerden, Uzak Doğu'da yetişen, kâfur elde edilen ağaç (Cinnamonum camphora).
 • Ağaçtan maşa olmaz: "yeteneksiz, beceriksiz kimse önemli işlerde kullanılamaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • Ağaç ebegümeci: Ebegümecigillerden, boyu yüksek bir ot (Lavatere).
 • Ağaç yılanı: Su yılanıgillerden, 120 santimetre uzunluğunda, ağaçlar üzerinde yaşayan bir tür yılan.
 • Ekmek ağacı: Dutgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, bol meyve veren, yaprakları beş veya yedi parçalı, çiçekleri küçük bir ağaç (Artocarpus incisa). Bu ağacın kavun büyüklüğünde, esmer sarı renkli, beyaz etli ve biraz unlu olan meyvesi.
 • Peynir ağacı: Ebegümecigillerden, tropikal bölgelerde yetişen, kozalarında kısa lifli pamuk bulunan ağaç (Bombax criodendron).
 • Ağaçkesen: Zar kanatlılardan, kurtçukları en çok gül fidanları üzerinde yaşayarak yapraklara zarar veren, kara renkli bir böcek (Hylotoma).
 • Salkım ağacı: Akasya.
 • Ağaçbalı: ...
 • Yalancı öd ağacı: Kalembek.
 • Ağaç kökünden yıkılır: "bir düzen, ayrıntıların değişmesiyle değil temelinin bozulmasıyla yıkılır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar: "yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak gönüllü olur" anlamında kullanılan bir söz.
 • Tespih ağacı: Tespih ağacıgillerden, Hindistan'da ve Avrupa'nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, tespih çalısı, Çin leylağı (Melia azedarach).
 • Ağaçküpesi: Hatmi.
 • Hurma ağacı: Palmiyegillerin eski çağlardan beri Kuzey Afrika'da kültürü yapılan, gövdesi uzun, yaprakları büyük ve dikenli bir ağaç (Phoenix dactylifera).
 • Ağaç parkı: Örnek olabilecek çeşitli ağaçların ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetiştirildiği alan, arboretum.
 • Aselbent ağacı: Tropikal bölgelerde yetişen ve gövdesinden reçine elde edilen ağaç.
 • Ağaç kurdu: Ağaçları kemirerek beslenen sinek kurtçuğu.
 • Top ağaç: Gövdesi yüksekçe bir yerden kesilerek dallandırılan ağaç.
 • Darağacı: İdam cezası alanları asmak için kurulan sehpa, yağlı ip.
 • Akağaç: Gürgengillerin, kerestesinden yararlanılan beyaz kabuklu bir türü (Zelkova carpinifolia).
 • Kâğıt ağacı: Kâğıt dutu.
 • Demir ağacı: İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina).
 • Maya ağacı: Meyvelerinden yemek yağı çıkarılan bir tür hurma ağacı (Elaels).
 • Başağaç: Boyuna dikey yönden kesilmiş olan ve yıl halkaları çember biçiminde görüntü veren ağaç.
 • Bilader ağacı: Amerikan elması.
 • Ağaca balta vurmuşlar "sapı bedenimden" demiş: ...
 • Sandal ağacı: Koca yemiş.
 • Ağaç kavunu: Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, taç yaprakları mavimsi pembe, küçük bir ağaç (Citrus medica). Bu ağacın iri bir limon görünüşündeki buruşuk kabuklu yemişi.
 • Oya ağacı: Doğal olarak Çin ve Japonya'da yetişen, en çok 6-7 metre boyunda, gövde kabuğu kavlar hâlinde dökülen, çiçekleri kırmızı, beyaz veya lavanta renginde, dekoratif amaçlı olarak yetiştirilen bir ağaç, Hint leylağı (Lagerstromeia indica).
 • Ağaç çileği: Ahududu.
 • Pelesenk ağacı: Kızıldeniz'in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer hatta vişneçürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç (Commiphora opobalsamum).
 • Sakız ağacı: Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus).
 • Hint yağı ağacı: İki çeneklilerden, tropik bölgelerde, 5 metre yüksekliğe ulaşabilen, bir veya çok yıllık, kene görünümündeki tohumlarından zehirli yağ elde edilen bir bitki, kene otu, kene ağacı, Hint baklası (Ricinus communa).
 • Öd ağacı: Dulaptal otugillerden, tropik bölgelerde yetişen, dinî törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç, öd (II) (Aquilaria agallocha).
 • Ağaç nemi: Ağaçta bulunan su miktarının, aynı ağacın mutlak kuru ağırlığına oranı.
 • Akçaağaç: Akçaağaçgillerden, süs ağacı olarak da dikilen, tahtası hafif ve sağlam bir ağaç, isfendan (Acer).
 • Servi ağacı: Servi.
 • Hayatağacı: Soyağacı. Beyinciğin kesitinde dıştaki boz madde bölümüne yayılarak dallanma gösteren ak maddenin oluşturduğu ağaç biçimi. Binaların dış cephelerine işlenen ve uzun ömürlü olması dileğini simgeleyen özel ağaç motifi.
 • Kına ağacı: İki çeneklilerden, tropikal bölgelerde yetişen, kurutulmuş yapraklarından kına elde edilen, beyaz çiçekli, küçük bir ağaç (Lawsonia inermis).
 • Dantel ağacı: Dulaptal otugillerden, Antil Adaları'nda yetişen, sünger gibi kullanılan, kabuk lifleri dantele benzeyen bir ağaç (Lagetta).
 • Mantar ağacı: Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse).
 • Ağaç kurbağası: Kurbağagillerden, boyu 3-5 santimetre olan, sırtı yaprak yeşili, ağaçlara tırmanan bir tür kurbağa (Hyla arborea).
 • Meyve ağacı: Meyve veren ağaç.
 • Ağacın kurdu içinde olur: "bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar" anlamında kullanılan bir söz.

Ağaç hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Ağaç ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Ağaç nedir? Ağaç ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Ağaç nedir? Ağaç ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com