Akıl nedir? Akıl ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Akıl nedir? Akıl ne demektir?

Akıl anlamı, kısaca tanımı:

 • Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.
 • Bellek.
 • Öğüt, salık verilen yol.
 • Düşünce, kanı

"Akıl" cümle içerisindeki kullanımı

 • "Bu aklı size kim verdi."
 • "Hâlâ aklımda o tufan yağmuru." - C. S. Tarancı
 • "Şimdiki aklım olsaydı bu dükkânın yerine aç bir kahve!" - A. K. Tecer

Akıl ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Aklına turp sıkayım: aklına şaşayım.
 • Aklının bir köşesine yazmak: ileride hatırlamak üzere belleğine almak.
 • Akıl kumkuması: Çokbilmiş kimse.
 • (birinin)  aklını çelmek: niyetinden, kararından caydırmak. ayartmak, baştan çıkarmak.
 • Akıl zayıflığı: Deliliğe kadar varmayan akıl bozukluğu.
 • (bir şeyi)  aklında tutmak: bellemek. unutmamak.
 • Aklı başında: Sürekli akıllı davranan. Doğru dürüst, kusursuz, akıllı başlı.
 • (kendi)  aklına getirmek: hatırlatmak. olabileceğini düşünmek. hatırlamak.
 • Akla yatkın: Uygun, akıllıca, makul.
 • Akla gelmemek: hatırlanamamak. olabileceğini düşünmemek.
 • Aklında olsun (veya kalsın!): "unutma!" anlamında kullanılan bir söz.
 • Akıl var, izan (veya mantık veya yakın) var: "herhangi bir şey bilgiye ve mantığa dayalı olarak yapılmalıdır" anlamında kullanılan bir söz. "her şey ortada" anlamında kullanılan bir söz.
 • Koyma akıl: Denenmemiş, etkisi kısa süren, o an için ortaya atılmış bir öğüt türü.
 • Akıl akıldan üstündür: "bir kimsenin aklına gelmeyen bir çare, başka birinin aklına gelebilir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklını yormak: hatırlamaya çalışmak, zihnini zorlamak.
 • Aklını takmak: aklına takmak.
 • Aklına esmek: daha önce düşünmemiş olduğu şeyi birden yapmaya karar vermek.
 • Aklı başka yerde olmak: başka şeyler düşünmek.
 • Akıl almamak: inanılacak gibi olmamak, akla uygun gelmemek.
 • Aklını karıştırmak: birini ne yapacağını bilemez duruma getirmek, şaşırtmak, bocalatmak.
 • Aklı gitmek: şaşırmak, korkmak. çok beğenmek, bayılmak.
 • Aklı kesmemek: anlayamamak, idrak edememek. sonucu tahmin edememek.
 • Aklına yatmak: doğru olduğunu kabul etmek.
 • Akıllara şifa: Akla zarar.
 • Akla zarar: Karşılaşılan olumsuz durum üzerine hayret ve şaşkınlık bildiren bir söz, akla ziyan, akıllara seza, akıllara şifa, akıllara zarar, akıllara ziyan.
 • Akıldan yoksun: Aklını gereği gibi kullanamayan.
 • Aklına mukayyet olmak: aklını başına toplamak.
 • Aklını başından almak: bir şey birini düşünemeyecek bir duruma getirmek, çok şaşırtmak.
 • Akıldan çıkarmak: düşünmemek. unutmak.
 • Aklı dağılmak: düşünceyi belli bir konu, sorun üzerinde toplayamamak.
 • (bir şey birinin)  aklını çalmak: ilgisini aşırı derecede çekmek.
 • Akla sığmamak: inanılacak gibi olmamak, akla uygun gelmemek.
 • Akıl durdurmak: bir şey çok şaşırtıcı olmak, insanı şaşırtmak.
 • Akla fenalık vermek: çok şaşırtmak, çıldırtmak, zıvanadan çıkarmak.
 • Aklı ermek: anlayabilmek. akılca olgunlaşmak.
 • Aklını şaşırmak: yerinde olmayan bir iş yapmak, yersiz düşünmek.
 • Aklınla bin yaşa: herhangi bir sorun karşısında hemen çözüm üreten kişiye bu özelliğinin beğenildiğini belirtmek için kullanılan bir söz.
 • Aklı yetik: Bilgili.
 • Aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek): akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak.
 • Aklını devşirmek: aklı başına gelmek.
 • Akıl kutusu: Çok akıllı, zeki kimse.
 • Akıl yaşta değil baştadır: "akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur, bazı küçükler büyüklerden daha akıllı olabilir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Akıl hastası: Akıl hastalığına tutulmuş kişi.
 • Aklına uymak: başka birinin düşüncesine göre iş yapmak, davranmak.
 • Aklı kıt: Budala, saf.
 • Aklına geleni söylemek: rastgele konuşmak.
 • Akla sığar gibi: aklın kabul edebileceği bir biçimde, makul.
 • Akla hayale gelmemek: inanılmamak.
 • Aklını peynir ekmekle yemek: akılsızca ve düşüncesizce davranışta bulunmak.
 • Aklı bokuna karışmak: korkudan şaşırıp ne yapacağını bilememek.
 • Aklının ucundan bile geçirmemek: hiçbir şekilde düşünmemek.
 • Aklından geçirmek: bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.
 • Akıl erdirememek (veya ermemek): ne olduğunu anlayamamak, sırrını çözememek. kabul edememek.
 • Aklına sığmamak: anlayamamak, kavrayamamak. olabileceğine inanmamak.
 • Akla yakın: Aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği nitelikte olan.
 • Aklının köşesinden geçmemek: hiçbir zaman düşünmemek.
 • Akıl almak: danışmak, görüş almak.
 • Akıllara seza: Akla zarar.
 • Akıl terelelli (olmak): pek delişmen, kendisinden ciddi bir düşünce, davranış beklenmeyen kimseler için kullanılan bir söz.
 • Aklını (bir şeyle) bozmak: bir şey üzerine çok düşerek hep onunla uğraşıp durmak.
 • Aklını oynatmak: çıldırmak.
 • Aklına sığdırmak: bir şeyin olabileceğine inanmak, aklı almak.
 • Aklı takılmak: zihni bir şeyle sürekli olarak uğraşmak.
 • Aklı fikri bir şeyde olmak: düşüncesini bir konuda yoğunlaştırmak.
 • Aklına bir şey gelmesin: "şüphelenme, aklına kötü bir şey getirme" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklı durmak: düşünemez bir duruma gelmek, şaşırmak.
 • Aklı çıkmak: sonucun kötü olacağını düşünerek korkuya kapılmak.
 • Akıl kethüdası: Akıl hocası.
 • Aklı başına gelmek: davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak. ayılmak, kendine gelmek.
 • Akıl erdirmek: ne olduğunu anlamak, sırrını çözmek.
 • Aklına gelmek: hatırlamak, anımsamak. bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.
 • Akıl küpü: Çok akıllı.
 • Akıl defteri: Hatırlanıp yapılması gereken şeylerin yazıldığı küçük defter, not defteri, ajanda.
 • Aklı kalmak: beğendiği bir şeyi düşünmekten kendini alamamak.
 • Aklı sıra: Aklınca.
 • Akla ziyan: Akla zarar. Şaşırtan.
 • Aklıselim: Sağduyu. Sağduyu sahibi olan.
 • Akıl bırakmamak: kafa karıştırmak.
 • Akıl hastanesi: Akıl hastalarının tedavi edildiği hastane.
 • Akla gelmeyen başa gelir: "insan ummadığı, düşünmediği şeylerle karşılaşabilir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklının terazisi bozulmak: akıllıca olmayan davranışlarda bulunacak bir duruma düşmek.
 • Akıl kârı: Akla uygun olan, akla yatkın olan.
 • Akıl vermek: akıl öğretmek.
 • Aklının ayarını bozmak: doğru düşünemez, davranamaz duruma gelmek.
 • Aklı başa yaş getirir: "deneyim, yıllar içerisinde elde edilir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklını başka yere vermek: konuşulan konudan başka bir şey düşünür olmak.
 • Aklı almamak: biri bir şeyi anlayamamak, kavrayamamak. bir şeyin olabileceğine inanmamak. uygun bulmamak.
 • Aklında kalmak: hatırlamak. unutmamak.
 • Akıl para ile satılmaz: "delice iş yapan zenginler bulunduğu gibi akıllıca iş yapan fakirler de vardır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Akıl alır gibi değil: "akla uygun değil, doğru değil" anlamında kullanılan bir söz.
 • Akıl akıl, gel çengele takıl: bir sorunun nasıl çözümleneceğini düşünememe durumunda söylenen bir söz.
 • Aklıma gelen başıma geldi: "olmasından korktuğum şey oldu" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklı karışmak: ne yapacağını bilememek, şaşırmak, bocalamak.
 • Akıl öğretmek: birine nasıl davranacağını göstermek, yol göstermek, akıl vermek.
 • Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine kendi akılını almış (veya akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş): "insan kendi aklını başkasınınkinden üstün görür" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklına bir şey gelmek: hatırlamak.
 • Aklıevvel: Akıllı geçinen. Densiz, münasebetsiz, sağduyu sahibi olmayan.
 • Aklını kaçırmak: delirmek. gereksiz, yersiz iş yapmak.
 • Akıl danışmak: bir konuda birinin görüşünü sormak.
 • Aklını kullanmak: iyice düşünüp taşınarak hareket etmek.
 • Aklına tüküreyim: yapılan bir işin veya söylenen sözün beğenilmediğini belirtmek için kullanılan bir söz.
 • Akıl doktoru: Psikiyatr.
 • Aklın yolu birdir: "iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklına şaşayım (veya şaşarım): akıllıca olmayan bir davranış karşısında "bu akıllıca bir davranış değil" anlamında kullanılan bir söz.
 • Akıl yürütmek: herhangi bir konuda fikir vermek. tahminde bulunmak.
 • (bir şey)  akılda kalmak: akılda yer etmek, unutulmamak.
 • Akıl dişi: Akla, gerçeğe, uygun olmayan. Us dışı.
 • Akıl kişiye sermayedir: "bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklı tam ayar: Akıllı.
 • (birinin)  aklına getirmek: hatırlatmak. olabileceğini düşünmek. hatırlamak.
 • Aklına düşmek: hatırlamak. kafasında bir düşünce doğmak.
 • Aklı kesmek: anlamak, idrak etmek. bir şeyin olabileceğine inanmak.
 • Aklı başından gitmek: çok sevinçten veya çok korkudan ne yapacağını şaşırmak.
 • Akla (veya akıllara) durgunluk (veya şaşkınlık) vermek: hayranlık uyandırmak.
 • Akıl ermek: anlamak, çözmek.
 • Aklına takmak: sürekli olarak bir şeyi düşünmek, bir düşünceye saplanıp kalmak.
 • Aklına koymak: bir şeyi yapmaya kesin olarak karar vermek. çok istemek. bir kimse birine, bir şey telkin etmek.
 • Aklından çıkmak: unutmak.
 • Aklı zıvanadan çıkmak: delirmek, aklını oynatmak.
 • Akıl işi değil: "akla uygun değil, doğru değil" anlamında kullanılan bir söz.
 • (bir şey)  akıldan çıkmak: unutulmak.
 • Akla gelmek: hatırlamak.
 • Aklına geleni yapmak: her istediğini önünü sonunu düşünmeden yapmak.
 • Aklından geçmek: düşünmek.
 • Aklından çıkarmamak: sürekli hatırlamak, unutmamak.
 • Aklı sonradan gelmek: verdiği kararın yanlış olduğunu anlayıp vazgeçmek. bir şeyi sonradan hatırlayarak yapmak.
 • Akıllara ziyan: Akla zarar.
 • Akıl dışı: Akla, gerçeğe, uygun olmayan. Us dışı.
 • Akıl etmek: herhangi bir önlem veya çareyi zamanında düşünmek.
 • Aklın süzgecinden geçirmek: etraflıca düşünmek, çok iyi muhakeme etmek.
 • Aklı bir yerde olmak: bir iş yaparken başka bir şey düşünmek.
 • (birinin)  aklına koymak: bir şeyi yapmaya kesin olarak karar vermek. çok istemek. bir kimse birine, bir şey telkin etmek.
 • Akıl hocası: Birine yol gösterip akıl öğreten kimse. Herkese akıl öğretmeye meraklı kimse, akıl kethüdası.
 • Akıllara zarar: Akla zarar.
 • Akıl için yol (veya tarik) birdir: "doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Akıl havsala almamak: akla mantığa sığmamak.
 • Akılda tutmak: unutmamak.
 • Akıl sır ermemek: bir işin niteliğini, gizli yönlerini anlayamamak.
 • Aklından zoru olmak: akla sığmayacak işler yapmak.
 • Aklı yatmak: anlamaya başlamak, olacağına inanmak.
 • Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama: "sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür" anlamında kullanılan bir söz.
 • Aklına yelken etmek: düşüncesizce davranmak veya aklına geleni hemen yapmak.
 • Aklı bir (veya beş) karış yukarıda (veya havada) olmak: değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.
 • Oyma akıl: Yer etmiş, uzun deneyimler sonunda kabul görmüş nasihat.
 • Akılalmaz: İnanılacak gibi olmayan, inanılmaz.

Akıl hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Akıl ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Akıl nedir? Akıl ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Akıl nedir? Akıl ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com