Astrolojide Açılar

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Astrolojide Açılar

 

Gezegenler arası ilişkiyi anlamak için, öncelikle biribirlerine göre bakış açılarını ele almak gerekir. Çünkü etki, gezegenlerin dizilmeleri esnasında, aralarında belli bir açı varsa meydana gelir. Açılar kişiliğimizi ve kalıbımızı oluşturan kuvvetlerin birbirleriyle olan ilişkileridir.Bunun doğum haritasındaki yansıması da, kişide ortaya çıkan özelliklerin ne zaman tam ve pozitif olduğu, ruhsal olumsuzlukların hangi alanlarda oluştuğu şeklindedir. Gezegenler belli açıların etkisi altındadır. Belli açılar (0, 90, 120...vb) oluştuğunda, bu derecelerden biraz azı biraz fazlası etki alanına girer. Uranus, Saturn, Jüpiter, Mars, Venüs ve Merkür herhangi bir bakış açısına yaklaştığında, 6 derecelik, uzaklaştığında 8 derecelik bir etki sahası vardır. Örneğin Venüs, Jüpiter'e 90 derece açı ile yaklaşırken 6 dereceden başlayıp 8 derece geçene kadar açının etkisi sürecektir. Güneş ve Ay 'ın etki alanları daha fazladır. Güneş'in etki alanı yaklaşırken 12 derece, uzaklaşırken 17 derece, Ay için ise yaklaşırken 8 derece, uzaklaşırken 12 derece alınır. Bahsettiğimiz bu sayılar sadece 0, 90, 120, 180, gibi ana açılara ait değerlerdir. Bunun yanısıra 60 derece için 5-6 derecelik yaklaşma-uzaklaşma değerleri alınır. 30, 75, 135, 150 gibi ikinci derecede önemli açılar için yaklaşma değeri 2 derece, uzaklaşma değeri 3 derece olarak alınır. Güneş ve Ay için bu açılara 1 derece eklenir.  
  Güçlü Açılar
 
Kavuşum 0: Olumlu ya da olumsuz bir etkisi vardır diye söylenemez. Gezegenin bulunduğu ev ve burca göre etkisi değişir. Bu açı genelde nötr yorumlanır. Yani aldığı gezegenlerin karakteristik özelliklerine göre olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilir. İki planetin aynı noktada birleşmesidir. Bir kaç derece önce veya sonra olabilirler. Birleşen, kavuşan planetlerin etkileri güçlenir. Bu etkinin uyumlu ve gerilimli olması planetlerin etkileri güçlenir. Bu etkinin uyumlu veya gerilimli olması planetlerin niteliklerine göre değişir. Genel olarak Mars, Satürn,Uranüs,Neptün ve Pluto insanları zorlayan planetler olarak, Venüs, Jüpiter ise uyumlu, fırsatlar getiren planetler olarak tanımlanırlar. Ayrıca kavuşumun içinde yer aldığı burç da önemlidir. O burçta kendini rahat hisseden planetin etkisi daha güçlüdür. Kavuşum durumundaki planetlerin enerjileri birleştiği için bunların niteliklerini ayrı ayrı algılayabilmek güçleşir. Örneğin eğer güneş Merkür ile kavuşum açısı yapıyorsa o kişi rasyonel aklı çok önemseyecek, kişiliğini düşünceleri üzerine kurmaya çalışacaktır. Oysa Güneş'i Merkür ile kavuşumda olmayan kişi düşüncelerinin kişiliğinin yalnızca bir bölümü olduğunun, duygularını da beslemesi gerektiğinin farkındadır. Kavuşum, içindeki gezegenlerin enerjisini pekiştirir. Kavuşumun yer aldığı eve güç gelir. Bu açı daha çok olumlu olarak değerlendirmeye alınır. Bazı küçük başarıları, fakat geçici olan başarıları gösterir. Bunun yanında kişi üstündeki etkisi ise uyumluluk yönünde gösterilen çabayı anlatmaktadır. Gezegenler arasındaki enerji dolaşımını temsil eder. Rahatlama, gerilimin düşmesi, istikrar anlamına gelir.

Kare 90: Gezegenin bulunduğu konuma göre kişiye gerilim yükler ya da güçlü bir karakter verir. Sert etkili ve olumsuz bir açıdır. Bu açının kişi üstündeki etkisi ile psikolojik yönden zorlanmaları ve aşılması gereken sorunları anlatmaktadır. Bunun yanında yaşamda geçilmesi gereken engelleri de göstermektedir. Bu açı olayların birden ve ani ortaya çıktıklarını da anlatmaktadır. Genelde sert ve zorlayıcı bir açıdır. Gerilimli açıdır. İki planet arasında 90 derece fark vardır. Farklı hedefleri olan iki gücün çatışmasıdır. Stres ve sürtüşme yaratır. Bunlara sabırla, konsantre bir şekilde mücadele etmek insanı ruhsal olgunluğa, mutluluğa ve başarıya ulaştırabilir. Kare açıda planetlerin enerjileri abartılarak kullanılmaktadır. Bu davranış boomerang gibi bize geri döner. Diyelim ki Venüs ( sevgi, uyum ) Pluto ( manipülasyon, yıkım ) ile kare açı yapmaktadır. Bu bizim sevgi, beraberlik konularında kendimizi güvensiz, yaralanmaya açık hissedebileceğimizi, acı çekmemek, terk edilmemek için manipülasyona başvurabileceğimizi göstermektedir. Bu durumda sevgi veya otorite, güç kullanma yoluyla bir kontrol mekanizması kurarak kendimizi güvende hissedebiliriz. Ancak bu mekanizma eşimizin bizden soğumasına ve bizi terk etmesine neden olur. Zaman içinde manipülasyonun işimize yaramadığını öğrenip Pluto'nun yaratıcı yönünü ön plana çıkarabiliriz ve bu bizim çok güzel bir beraberlik oluşturabilmemizi sağlar. Sert etkili ve olumsuz bir açıdır. Bu açının kişi üstündeki etkisi ile psikolojik yönden zorlanmaları ve aşılması gereken sorunları anlatmaktadır. Bunun yanında yaşamda geçilmesi gereken engelleri de göstermektedir. Bu açı olayların birden ve ani ortaya çıktıklarını da anlatmaktadır. Genelde sert ve zorlayıcı bir açıdır. Uyuşmazlık, bu açıyı en iyi tanımlayan şeydir. Ama bu açı, bizi harekete geçirir. Bizi, gelişmeye ve değişmeye zorlar.

Üçgen 120: Kişinin güçlü bir karakter yapısı kazanmasına katkısı vardır. Bu nedenle hayatını yüzeysel yaşayan kişileri zor durumda bırakabilir. İyi ve olumlu etkili bir açıdır. Bu açı kişinin uyumluluğunu ve kolaylıkla yapabileceklerini göstermektedir. En uyumlu açıdır. 120 derece fark vardır. Planetlerin enerjileri kolaylıkla birleşir. Farklı hedefleri olan enerjiler olabilirler ancak birbirlerine pürüz çıkartmadan uyumlu bir şekilde kaynaşırlar. Bu planetlerin doğum haritamızda temsil ettikleri şeyleri kolaylıkla elde edebiliriz. Gerilimli açıları olan insanlar gibi mücadele etmemiz gerekmez. Ancak bir çaba harcamadan kolaylıkların gelmesi insanı tembelliğe itebilir. Mücadele gücü yaratmaz, fırsatlar kaçabilir. Garantiye almadan faydalanılması gerekir. Örneğin sevgi konusunda gerilimli açıları olan insanlar karşılarına çıkan kişiler kanalıyla çeşitli sorunlar yaşayarak kendilerini gözden geçirebilirler. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra mutlu, doyumlu beraberlikler kurabilirler. Ancak sevgi konusunda uyumlu açıları çok olan bir insan kolaylıkla ilişkilere girebilir, ilk anda her şey mükemmel görünebilir. Her şeyin yolunda gideceği duygusu ilişkisini garantiye almasına neden olabilir. Yıllar içinde karşılaştığı sorunları çözme konusunda tembellik edebilir. Böylece yaşamın ileriki yıllarında mutsuz ve doyumsuz olma olasılığı artar. İyi ve olumlu etkili bir açıdır. Bu açı kişinin uyumluluğunu ve kolaylıkla yapabileceklerini göstermektedir. Rahatlama, içsel uyum.Çoğu kez üçgenler, özel bir çaba sarf etmeksizin önümüzde yeni fırsatlar belireceğinin göstergesidir.

Karşıtlık 180: Haritada kutuplaşmayı göstererek güçlü bir tamamlayıcı bağ oluşturmasını sağlar. Çok sert etkili bir açıdır. Kişinin yaşadığı uyumsuzlukları ve karşı çıktığı olayları anlatır. Bunun yanında kişi karakterindeki zayıflıkların ve çelişkilerin habercisidir. Gerilimli açıdır. 180 derece fark vardır. Stres ve direnç yaratır. Kareye göre baş edilmesi daha kolay olabilir. Karşıtlar birbirini tamamlayabilir. Karşıt açı içimizde aynı anda birbirine karşıt olan iki şey birden istememizdir. Astrolog Sue Tompkins bunu önde ve arkada iki kapısı olan bir evde kapı zillerinin aynı anda çalmasına benzetmektedir. Kapıları aynı anda açabilmemiz mümkün değildir. Önce birini açıp sonra öbürünü açmamız gerekir. Eğer birini açmazsak kapıdaki insanla karşılaşma fırsatını kaçırırız. Eğer arka kapı ön kapıdaki dostumuzun karşıtı olarak bir düşmanımız varsa bizim arka kapıyı açmamamız o düşmanın çekip gitmesini sağlamaz, aksine onu eve ne şekilde olursa olsun girme konusunda daha kararlı yapabilir. Bizim yaşamda bazı tersliklerle karşılaşıp, kendimizi gözden geçirip, bilinçlenene kadar yaptığımız da arka kapının zilini cevaplamamaktır. O düşman ancak camları kırıp içeri atladığı zaman kapıyı açmamakla ondan kurtulamadığımızın farkına varırız. Diyelim ki Venüs ( sevgi ) Uranüs ( bağımsızlık ) ile karşıt açı yapıyorsa, içinde kendinizi özgür hissettiğiniz bir ilişki kurmaya çalışmalısınız. Eğer sadece Venüs'e ağırlık verirseniz Uranüs bir gün camdan içeri atlar, ilişkinizi koparır. Eğer sadece Uranüs'e ağırlık verirseniz zamanla kendinizi sevgisiz, mutsuz hissedersiniz.

Çok sert etkili bir açıdır. Kişinin yaşadığı uyumsuzlukları ve karşı çıktığı olayları anlatır. Bunun yanında kişi karakterindeki zayıflıkların ve çelişkilerin habercisidir. Çatışma sonucu değişim. Bu açıda, ikizler /yay ya da terazi/ akrep gibi kutuplaşmalar söz konusudur  
 
  İkinci Derece Önemli Açılar
 
60 Derece: Uyumlu ve güzel bir etkisi vardır. Ancak etkisi azdır. Bu açı daha çok olumlu olarak değerlendirmeye alınır. Bazı küçük başarıları, fakat geçici olan başarıları gösterir. Bunun yanında kişi üstündeki etkisi ise uyumluluk yönünde gösterilen çabayı anlatmaktadır. Uyumlu bir açıdır. İki planet arasında 60 derece fark vardır. Planetlerin enerjilerinin uyumlu çalışmasını sağlar. Ancak sadece olanak yaratır. Bu olanağa kavuşmak için çalışmak lazımdır. Kendi kendine bir şeye neden olmaz.

135 Derece : Zorlayıcı yönde bir etkisi vardır. Eğer iki önemli gezegen arsında oluşmuşsa dikkate almak gerekir.

150 Derece : Nasıl bir sonucu olduğu belli olmayan bir açıdır. Etkisi orta derecede olabilir. Bazen dikkat etmek gerekebilir.
 
 
   Zayıf Açılar
 
30 - 45 Derece: Eğer önemli gezegenler arasında oluşuyorsa gerilim yapabilen zayıf açılardır.
Kavuşum: 0 Derece - Kırmızı veya Yeşil Renkli - Anahtar Anlamı;Planet ve burçtaki kalitelerinin öne çıkması

Yarı-Üçgen: 60 Derece - Yeşil Renkli - Anahtar Anlamı; Fırsat Kare: 90 Derece - Kırmızı Renkli - Anahtar Anlamı; Aşırılık, engel, şanssızlık

Üçgen: 120 Derece - Yeşil Renkli - Anahtar Anlamı;Planet enerjilerinin normal akışı, kolaylık, şans Karşıt: 180 Derece - Kırmızı Renkli - Anahtar Anlamı; Zıtlık, ayrılık şanssızlık

ilgiliFORUM.com

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Astrolojide Açılar hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Astrolojide Açılar siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com