AS-Ya Anketçi

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

AS-Ya Anketçi

Ekran Görüntüsü

Tanıtım:
Üreticiden: Toplam Kalite çalışmalarınız bünyesinde Hastanelerde uygulanan Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Anketlerinize ait analiz sonuçlarını, kullanımı kolay olan bu programda verileri girmek sureti ile rakamsal olarak elde edebilirsiniz.

Program, Yatan Hasta Hizmetlerini Değerlendirme Anketi ve Ayaktan Hasta Hizmetleri Değerlendirme Anketi olmak üzere 2 anketin analizini yapmaktadır.

AS-Ya Anketçi Programı ile Hasta Memnuniyet Anketleri`nizi en kısa ve en kolay yoldan kaydedip sonuçları yine en kısa ve en kolay elde edebilirsiniz.

Yatan Hasta Hizmetlerini Değerlendirme Anketinde
Şu Sorular Sorulmakta ve Hesaplamalar Yapılmaktadır:


Anketin Doldurulduğu Tarih: ../../..
1-) Hizmet Aldığınız Bölüm(ler)
1 İç Hastalıkları
2 Kardiyoloji
3 Kalp ve Damar Cerrahisi
4 Nöroloji
5 Psikiyatri
6 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
7 Dermatoloji
8 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
9 Genel Cerrahi
10 Çocuk Cerrahisi
11 Göğüs Hastalıkları
12 Beyin ve Sinir Cerrahisi
13 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
14 Ortopedi ve Travmatoloji
15 Üroloji
16 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
17 Göz Hastalıkları
18 Kadın Hastalıkları ve Doğum
19 Aile Hekimliği
20 Genel Tababet
21 Diş Polikliniği
22 Diğer

HASTA KABUL
Yatış sırasındaki işlemlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
2-) Servise yatış işlemlerini yapan görevli size karşı ilgili ve nazik miydi?
1- Evet, tamamen (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

3-) Yatış işlemi yapılmadan önce, hastane kuralları (ziyaret saatleri, sigara yasağı vb.) hakkında yeterli bilgi verildi mi?
1- Evet, tamamen (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

4-) Yatış işlemlerinin tamamlanması için ne kadar beklediniz?
1- Beklemedim (Puanlı)
2- 1 saatten az (Puanlı)
3- 1 ile 4 saat arası (Puanlı)
4- 4 saatten fazla (Puanlı)

SERVİSLER
Yattığınız serviste aldığınız hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
5-) Yattığınız odada gürültüye maruz kalıyor muydunuz?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

6-) Size göre, kaldığınız servis ve odanın temizliği nasıldı?
1- Çok temiz (Puanlı)
2- Temiz (Puanlı)
3- Vasat(idare eder) (Puanlı)
4- Pek temiz sayılmazdı (Puanlı)
5- Hiç temiz değildi (Puanlı)

7-) Odanın ısı ve havalandırma sistemini yeterli buldunuz mu?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

8-) Kullandığınız tuvaletler ve banyo temiz miydi?
1- Çok temiz (Puanlı)
2- Temiz (Puanlı)
3- Vasat (idare eder) (Puanlı)
4- Pek temiz sayılmazdı (Puanlı)
5- Hiç temiz değildi (Puanlı)

9-) Hastane yemeklerini nasıl buldunuz?
1- Çok iyi (Puanlı)
2- İyi (Puanlı)
3- Vasat (idare eder) (Puanlı)
4- Kötü (Puanlı)

HEKİMLER
Hekimlerin size karşı davranışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
10-) Sizin için önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hekimler tarafından anlayacağınız
şekilde yanıt verildi mi?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Evet, bazen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

11-) Sizi tedavi eden hekimlere güven duydunuz mu?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Evet, bazen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

12-) Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nazik miydi?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

HEMŞİRELER
Hemşirelerin size karşı davranışlarıyla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
13-) Sizin önemli olduğunu düşündüğünüz sorulara hemşireler tarafından anlayacağınız
şekilde yanıt verildi mi?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

14-) Sizin tedavinizde yer alan hemşirelere güven duydunuz mu?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Evet, bazen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

15-) Hemşireler size karşı yeterince ilgili ve nazik miydi?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

TEDAVİ ve BAKIM
Tedavi sürecinde aldığınız hizmetlerle ilgili soruları cevaplayınız.
16-) Tedaviniz süresince hekimler tarafından sizin için verilen tedavi kararlarında fikriniz soruldu mu?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Evet, bazen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

17-) Tedaviniz süresince hemşireler tarafından sizin için verilen bakım kararlarında fikriniz
soruldu mu?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

18-) Sizin yakınlarınızdan veya arkadaşlarınızdan biri hekimle konuşmak istediği zaman fırsat veriliyor muydu?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Evet, bazı durumlarda (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

19-) Muayene edildiğiniz zaman yeterli ölçüde mahremiyet sağlandı mı?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Evet, bazen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

20-) İhtiyacınız olduğunda, hemşireyi veya hekimi çağırdığınız zaman çağrıya yanıt veriliyor muydu?
1- Evet, hemen (5-10 dakika içinde) (Puanlı)
2- Evet, az sonra (15-20 dakika içinde) (Puanlı)
3- Evet, geç yanıt veriliyordu (20-30 dakika içinde) (Puanlı)
4- 30 dakikadan fazla (Puanlı)
5- Hayır (Puanlı)

HASTANEDEN AYRILMA
21-) Hekim veya hemşirelerden, eve gittiğinizde karşılaşabileceğiniz sorunları size izah eden
oldu mu?
1- Evet, tamamıyla (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

22-) Tedavi olduğunuz servisten, ihtiyacınız olduğunda iletişim kurulabilecek bir telefon
numarası verildi mi?
1- Evet (Puanlı)
2- Hayır (Puanlı)

GENEL DEĞERLENDİRME
23-) Genel olarak, aldığınız tedavi ve bakımı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1- Mükemmel (Puanlı)
2- Çok iyi (Puanlı)
3- İyi (Puanlı)
4- Vasat (idare eder) (Puanlı)
5- Kötü (Puanlı)

24-) Hekimlerin ve hemşirelerin sizin için elinden geleni yaptığını düşünüyor musunuz?
1- Evet, her zaman (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

DİĞER HUSUSLAR
25-) Hasta hakları hakkında bilgilendirildiniz mi?
1- Evet (Puanlı)
2- Hayır (Puanlı)

26-) Hastanın sorumlulukları hakkında bilgilendirildiniz mi?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

27-) Hastanenin genel kalitesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1- Mükemmel (Puanlı)
2- Çok iyi (Puanlı)
3- İyi (Puanlı)
4- Vasat (idare eder) (Puanlı)
5- Kötü (Puanlı)

28-) Eğer ihtiyaç duyarsanız tekrar bu hastaneyi tercih eder misiniz?
1- Evet (Puanlı)
2- Hayır (Puanlı)

DEMOGRAFİK VERİLER
29-) Cinsiyetiniz

30-) Yaşınız

31-) Eğitim Durumunuz
Okur Yazar Değil
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Üniversite

32-) Mesleğiniz

33-) Sosyal Güvenceniz
Memur(çalışan)
Emekli Sandığı
SSK
Bağ-Kur
Yeşil Kart
Güvencem Yok
Diğer


Ayaktan Hasta Hizmetlerini Değerlendirme Anketinde
Şu Sorular Sorulmakta ve Hesaplamalar Yapılmaktadır:


Anketin Doldurulduğu Tarih: .../.../...
1-) Hizmet Aldığınız Bölüm(ler)
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Kalp ve Damar Cerrahisi
Nöroloji
Psikiyatri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dermatoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Genel Cerrahi
Çocuk Cerrahisi
Göğüs Hastalıkları
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Ortopedi ve Travmatoloji
Üroloji
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Aile Hekimliği
Genel Tababet
Diş Polikliniği
Diğer

FİZİKİ ORTAM ve BİRİMLER
2-) Polikliniklerin bulunduğu yere ve muayene odalarına kolay ulaşılabiliyor mu(işaret levhaları var mı)?
1- Evet, kolay ulaşılıyor (Puanlı)
2- Yönlendirme eksik (Puanlı)
3- Hayır, zor oldu (Puanlı)

3-) Size göre, polikliniklerin temizliği nasıldı?
1- Çok temiz (Puanlı)
2- Temiz (Puanlı)
3- Fena değil (Puanlı)
4- Kirli (Puanlı)

4-) Polikliniklerde bulunan tuvaletlerin (lavaboların vb.) temizliği nasıldı?
1- Çok temiz (Puanlı)
2- Temiz (Puanlı)
3- Fena değil (Puanlı)
4- Kirli (Puanlı)

HEKİM MUAYENESİ
Aldığınız hizmetlerle ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
5-) Hastaneye geldikten sonra muayene olmak için bürokratik işlemlere (hasta kabul, kayıt vb.)
harcadığınız toplam süre ne kadardı?
1- 0- 20 dakika (Puanlı)
2- 21-40 dakika (Puanlı)
3- 41-60 dakika (Puanlı)
4- 1 saat ve üzeri (Puanlı)

6-) Hekimin sizi muayene etmesi ne kadar sürdü?
1- 5 dakika kadar (Puanlı)
2- 6-10 dakika (Puanlı)
3- 11-15 dakika (Puanlı)
4- 16- 20 dakika (Puanlı)

7-) Hekim tarafından, size verilen tedavi veya yapacağınız egzersizler veya durumunuz için anlayacağınız şekilde açıklama yapıldı mı?
1- Evet, tamamıyla (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

8-) Hekim şikâyetlerinizi dinleyip, hastalığınızla ilgili sorularınıza anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
1- Evet, tamamıyla (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

9-) Aynı rahatsızlıktan dolayı başka bir hekime muayene olmayı düşünür müsünüz?
1- Evet, elbette (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

10-) Hekimler size karşı yeterince ilgili ve nezaketli miydi?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

DİĞER MESLEK GRUPLARI
11-) Sizinle ilgilenen diğer personel aşağıdakilerden hangisiydi?
Hemşire
Fizyoterapist
Röntgen teknisyeni
Psikolog
Sosyal Hizmet Uzmanı
Diğer: Lütfen belirtiniz.....

12-) Sizinle ilgilenen personel, önemli olduğunu düşündüğünüz bir soruya anlayacağınız şekilde yanıt verdi mi?
1- Evet, tamamıyla (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

13- Sizinle ilgilenen personel yeterince ilgili ve nezaketli miydi?
1- Evet (Puanlı)
2- Kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

POLİKLİNİK DEĞERLENDİRME
Poliklinikte aldığınız hizmetlerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
14-) Poliklinikte durumunuz ve tedaviniz hakkında yeterli bilgi verildi mi?
1- Yeterli bilgi verilmedi (Puanlı)
2- Yeterli bilgi verildi (Puanlı)
3- Hayır, bilgi verilmedi (Puanlı)

15-) Hastalığınızla ilgili sizinle yapılan görüşmelerde mahremiyete dikkat edildi mi?
1- Evet, kesinlikle (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

16-) Muayeneniz sırasında sizinle ilgilenen görevlilerin kendilerini tanıtan yaka kartı var mıydı?
1- Evet, hepsinin vardı (Puanlı)
2- Bir kısmının vardı. (Puanlı)
3- Hiçbirinin yoktu. (Puanlı)

17-) Hekiminizi kendiniz seçebildiniz mi?
1- Evet (Puanlı)
2- Hayır (Puanlı)

BİLGİLENDİRME
18-) Hekiminiz tarafından, eve gittiğinizde (hastaneden ayrıldıktan sonra) hastalığınızın
tedavisi boyunca yaşanabilecek durumlar için bilgi verildi mi?
1- Evet, tamamen (Puanlı)
2- Evet, kısmen (Puanlı)
3- Hayır (Puanlı)

19-) Durumunuzun kötüleşmesi halinde veya endişeye kapıldığınız anda hastaneden iletişime geçebileceğiniz bir telefon-iletişim adresi verildi mi?
1- Evet (Puanlı)
2- Hayır (Puanlı)

GENEL DEĞERLENDİRME
20-) Polikliniklerde aldığınız hizmeti genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?
1- Mükemmel (Puanlı)
2- Çok iyi (Puanlı)
3- İyi (Puanlı)
4- Orta (Puanlı)
5- Kötü (Puanlı)

DEMOGRAFİK VERİLER
21-) Cinsiyetiniz

22-) Yaşınız

23-) Eğitim Durumunuz
Okur Yazar Değil
Okur Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
Üniversite

24-) Mesleğiniz

25-) Sosyal Güvenceniz
Memur(çalışan)
Emekli Sandığı
SSK
Bağ-Kur
Yeşil Kart
Güvencem Yok
Diğer

Programca Hesaplanan Son Bölüm:
Ankete katılan kişi sayısı : ........
Genel Toplam :
Toplam Puan/Ankete Katılan Kişi Sayısı=........
Memnuniyet Katsayısı=........

NOT: İstenildiği takdirde Anket soruları ve analiz biçimi, kurumunuz ihtiyaçlarına göre revize edilebilir.
Ocak 2009'da güncellenen anketlere göre yeniden düzenlenmiştir.

NOT 2: Programın tam sürümünü edinmek için üretici ile irtibata geçmelisiniz.


AS-Ya Anketçi İndir

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; AS-Ya Anketçi hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri AS-Ya Anketçi siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com