Balık nedir? Balık ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Balık nedir? Balık ne demektir?

Balık kısaca tanımı, anlamı:

 • Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.
 • Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı

"Balık" cümle içerisindeki kullanımı

 • "Balıklara yem attık, suyun içi birbirine karıştı." - F. Otyam

Balık ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Balık yağı: İri balık ve deniz hayvanlarının sanayide kullanılan yağı. Morina balığının karaciğerinden çıkarılan ve hekimlikte zayıflığa karşı kullanılan iyotlu, vitaminli yağ.
 • Balığa çıkmak: balık avlamaya gitmek.
 • Flandra balığı: Kurdele balığı.
 • Mersin balığı: Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık, kolan balığı (Acipenser sturio).
 • Balık kartalı: Kartallardan, su kıyılarında yaşayan, balıkla beslenen, beyaz, kahverengi çizgili yırtıcı kuş, deniz tavşancılı (Pandion haliaetus).
 • Balık baştan kokar: bir işte aksaklığın başta olanlardan kaynaklandığını anlatan bir söz.
 • Balıkhane: Balıkların toptan satışa çıkarıldığı, soğuk hava deposu olan yer
 • Balık unu: Kurutulmuş balıktan özel işlemlerle elde edilen un.
 • Kalaybalık: Balık avlamada oltanın ucuna yerleştirilen madde.
 • Pamuk balığı: Ilıman denizlerde yaşayan, sırtı mavi, karnı beyaz, tehlikeli bir köpek balığı (Carcharius glaucus).
 • Balık eti: Omurgalılardan, suda yaşayan hayvanların yumuşak ve açık renkli eti.
 • Yapışkan balığı: Başındaki yapışkan bölümle, çeşitli cisimlere tutunarak yaşayan, yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir tür balık (Echeneis naucrafes).
 • Lodos balığı: Lodos estiğinde sersemleyip kolayca avlanan balık. Alık, sersem, şaşkın, ne yaptığını bilmez hâlde dolaşan (kimse).
 • Tavuk balığı: Mezgit.
 • Torpil balığı: Tırpanayı andıran ve başındaki bir organdan elektrik çıkararak başka balıkları öldüren, yavru doğurucu bir balık, uyuşturan balığı (Raia torpedo).
 • Balık pazarı: Avlanan balıkların günlük ve taze olarak satışa sunulduğu yer.
 • Kiliz balığı: Sazangillerden bir tür balık (Tinca tinca).
 • Balıkgözü: Ayakkabıların bağ geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takılan maden, kemik vb.nden yapılmış halka.
 • Balık istifi: Çok sıkışık olarak bir yere dolmuş (insanlar).
 • Öküz balığı: Dört kısa ayağı ve üst çenesinden aşağıya doğru sarkık iki büyük dişi olan, 6 metre boyunda, foka benzer bir deniz memelisi (Trigia Iyra).
 • Balıketi: Balıketinde.
 • Acı balık: Sazangillerden, Avrupa'da ve ülkemiz göllerinde yaşayan, 8-10 santimetre uzunluğunda bir balık, gördek (Rhodeus amarus).
 • Tütün balığı: Tütsü ile kurutulmuş balık.
 • Atbalığı: Su aygırı.
 • İnci balığı: Sazangillerden, pullarından inci yapılan küçük bir balık (Alburnus alburnus).
 • Fener balığı: Fener balığıgillerden, vücudunda pek çok ışık verme organı bulunan, tropik denizlerde yaşayan bir balık (Lophius piscatorius).
 • Pisi balığı: Kemikli balıklardan, uzunluğu 40 santimetre kadar olan, sırtı pürtüklü, esmer renkli, yassı bir tür balık, pisi (Limanda limanda).
 • Somon balığı: Kemikli balıklardan, hem denizde hem tatlı sularda yaşayan, eti beğenilen, irice bir balık, som (III), somon (Salmo salar).
 • Papaz balığı: Bir tür küçük kaya balığı (Chromis chromis).
 • Peygamber balığı: Dülger balığı.
 • Dikenli balık: Dikenli balıkgillerden, tatlı sularda yaşayan, göğüs veya karın yüzgeçleri dikenlerden oluşmuş küçük bir balık (G. aculeatus).
 • Yılan balığı: Yılan balığıgillerden, yılana benzeyen, kaygan derili, ince uzun ve eti beğenilen bir balık (Anguilla).
 • Kum balığı: Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes).
 • Nisanbalığı: Nisan bir.
 • Cennet balığı: Cennet balığıgillerden, mavi yeşil zemin üzerine bakır rengi çizgili tropikal balık (Macropodus viridiauratus).
 • Kaya balığı: Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık, dişli, tokmakbaş (Gobius gobius).
 • Köpek balıkları: Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfına giren bir takım.
 • Gümüş balığı: Gümüş balığıgillerden, gümüş renginde bir deniz balığı, aterina (Atherina presbyter).
 • Taş balığı: Gölge balığıgillerden, Akdeniz'de yaşayan, vücudu yassı, pullu, eti lezzetli bir balık, işkine (Sciaena umbra).
 • Balık kavağa çıkınca: "hiçbir zaman" anlamında kullanılan bir söz.
 • Topbaş balık: Kefal.
 • Balık yumurtası: Balıkların genellikle sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta. Havyar.
 • Engel balığı: Uskumru cinsinden küçük balık.
 • Balıksırtı: Balık iskeleti biçiminde birbirine paralel ve çapraz çizgili kumaş deseni. Suların toplanmaması için ortası şişkin bir biçimde yapılan (yol). Orta bölümü yüksek olup yanlara doğru alçalan bir biçimde.
 • Kemane balığı: Kıyıların kumlu, çamurlu zeminlerinde yaşayan bir tür köpek balığı (Rhinobatos cemiculus).
 • Saban balığı: Dev köpek balığıgillerden, boyu 5 metre kadar olabilen, kuyruğu sabana benzer bir köpek balığı, deniztilkisi (Alopias vulpes).
 • Ayı balığı: Fok.
 • Üzgün balığı: Kaya balığıgillerden, kemikli, küçük bir balık (Collionymus İyra).
 • Kurbağa balığı: Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balık (Uranoscopus scaber).
 • Kâğıt balığı: Kâğıt balığıgillerden, gövdesi kâğıt gibi ince ve saydam, üzerinde üç siyah benek bulunan kemikli bir balık (Trachypterus trachypterus)
 • Balık çorbası: Suda pişirilip kılçıkları ayıklanmış, incecik kıyılmış balık ile soğan, yağ, havuç, pul biber, patates ve domatesten hazırlanan bir çorba türü.
 • Kılıç balığı: Kılıç balığıgillerden, burnunda kılıç biçiminde bir uzantısı bulunan, kılçıksız, eti beyaz ve lezzetli, iri bir balık (Xiphias gladius).
 • Balıknefesi: Balinagillerin başından çıkarılan ve kozmetik maddeler ve süslü mumlar yapımında kullanılan bir yağ.
 • Kedi balığı: Kedi balığıgillerden, dişleri ve solungaç yarıkları küçük bir balık (Scyiliorhinus canicula).
 • Turna balığı: Tatlı sularda yaşayan yırtıcı bir balık (Esox lucius).
 • Domuz balığı: Yunusgillerden bir tür memeli (Phocaena communis).
 • Zırhlı balık: Zırhlı yayın.
 • Maymun balığı: Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris).
 • Balık sütü: Yumurtlama sırasında erkek balıkların çıkardığı beyaz madde.
 • Antenli balık: Göğüs yüzgeçleri saplı, iskeleti kemikleşmiş, sırt yüzgeçleri uzamış kemikli bir tür balık.
 • Kırlangıç balığı: Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo).
 • Gün balığı: Lapinagillerden, kırmızı renkli, siyah benekli bir balık (Julis turcica).
 • Dil balığı: Kemikli balıklar takımından, pullu, santimetre büyüklüğünde, yassı bir balık (Solea vulgaris).
 • Çupra balığı: Çipura.
 • Balık bilimi: Su ürünleri araştırmalarında özellikle balıklar sınıfını inceleyen bilim.
 • Ada balığı: Amber balığı.
 • Marangoz balığı: Testere balığı.
 • Uyuşturan balığı: Torpil balığı.
 • Balık tabağı: Balık koymaya yarayan kap. Yayvan servis tabağı.
 • Kadırga balığı: İspermeçet balinası.
 • Balık otu: Cava ve Malabar'da yetişen, zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki (Anamirta).
 • Ateş balığı: Sardalya.
 • Kurdele balığı: Kurdele balığıgillerden, uzun, yassı vücutlu, pulları çok küçük, kuyruk yüzgeci ipliğe benzeyen, kemikli bir Akdeniz balığı, şerit balığı, flandra balığı (Cepola rubescens).
 • Yassı balıklar: Kemikli balıklar takımı.
 • Fıçı balığı: Fıçıya istif edilmiş balık tuzlaması.
 • Kayış balığı: Kâğıt balığıgillerden, Kuzey Avrupa denizleriyle Akdeniz'in derinliklerinde yaşayan kemikli bir balık (Regalecus glesne).
 • Sarıbalık: Sazangillerden, büyük pullu, iri bir balık (Idus jesses).
 • Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir: "insan, tedbirsizliği yüzünden bir felakete uğradıktan ve iş işten geçtikten sonra neden şöyle yapmadım, neden böyle yapmadım diye üzülür" anlamında kullanılan bir söz.
 • Dülger balığı: Kemikli balıklar takımından, başı büyük, ağzı geniş, vücudu yassı ve söbe, üstü dikenli pullarla kaplı bir balık, peygamber balığı (Zeus faber).
 • Çaça balığı: Hamsigillerden küçük bir balık (Clupea sprattus).
 • Testere balığı: Testere balığıgillerden, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan, burnu uzun ve iki yanı testere gibi dişli olan, köpek balığına benzer iri bir balık, marangoz balığı (Pristis pristis).
 • Olta balığı: Olta ile avlanan balık.
 • Ton balığı: Uskumrugillerden, boyu 2,5 metre kadar olabilen, eti yenir bir balık, istavrit azmanı, orkinos (Thunnus).
 • Ördek balığı: Lapinagillerden, Akdeniz ve Avrupa kıyılarında yaşayan, 25-35 santimetre uzunluğunda, çeşitli renkleri olan bir balık (Labrus mixtus).
 • Balık baştan avlanır: "bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri elde etmek gerekir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Şerit balığı: Kurdele balığı.
 • Alabalık: Alabalıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli bir tatlı su balığı, ala (Trutta faris).
 • Sabun balığı: Atlas Okyanusu kıyılarında yaşayan ve bol miktarda mukus salgılayan küçük balık (Rypticus saponacens).
 • Köpek balığı: Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus).
 • Balık tutkalı: Balık endüstrisi artıklarından üretilen, yavaş kuruyan fakat bağlama gücü yüksek yapıştırıcı.
 • Gölge balığı: Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 santimetre, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus). Gölge balığıgillerden, büyük, eti lezzetli, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'de yaşayan bir balık, taş levreği, minakop, kötek (II) (Umbrina cirhosa).
 • Japon balığı: Sazangillerden, kaynağı Çin olan, serin sulardan hoşlanan, aslı gri yeşil renkte, ekmek dışında her şeyi yiyebilen, uzun ömürlü bir tür akvaryum ve havuz balığı (Cyprinus auratus).
 • Akbalık: Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus). Akya balığı.
 • Güneybalığı: Güney yarım kürede gözlenebilen bir takımyıldızın adı.
 • Berber balığı: Hanigillerden, kuyruğunun çatalı çok uzun olan, Akdeniz'de yaşayan, eti yenilen bir balık (Serranus anthias).
 • Balık yemi: Balık avlamada oltanın ucuna takılan, genellikle yiyecek türü madde. Balığı beslemek için kullanılan değişik yiyecekler.
 • Balık adam: Dalgıç.
 • Kalkan balığı: Kalkan (II).
 • Akya balığı: Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-60 kilogram gelebilen bir balık, akbalık (Lichia amia).
 • Balon balığı: Güneydoğu Asya'nın sıcak denizlerinde yaşayan, fazla ışıkla karşılaşınca gözünün saydam tabakasının kenarlarında yer alan boya hücreleri, sarı renkli bir boya yaparak gelen ışığın şiddetini azaltan perde oluşturan bir tür balık (Lagocephalus suezensis).
 • Mersin balıkları: Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı.
 • Keler balığı: Keler.
 • Amber balığı: Balinagillerden, boyu 25 metreye kadar çıkabilen, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus).
 • Kemikli balıklar: Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı.
 • Karabalık: Tatlısu kayası.
 • Kamer balığı: Ay balığı.
 • Turşu balığı: Turşusu kurulan bir tür balık.
 • Yaygı balığı: Serin ve ılık sularda yaşayan beyaz etli bir tür balık.
 • Pervane balığı: Ay balığı.
 • Yayın balığı: Yayın balığıgillerden, başı büyük, ağzı geniş, derisi pulsuz, vücudu uzun, lezzetli, iri bir tür tatlı su balığı (Silurus glanis).
 • Bıyıklı balık: Sazangillerden, büyüklerinin boyu 2 metreyi bulan, eti sevilen bir balık (Barbus fluviatilis).
 • Mürekkep balığı: Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, sübye (Sepia officinalis).
 • Sandık balığı: Sandık balığıgillerden, tropikal denizlerde yaşayan, vücudu çok kenarlı sert kemik plakalardan oluşan zırh ile kaplı, 0,5 metre kadar olabilen bir balık (Lactophrys triqueter).
 • Ay balığı: Ay balığıgillerden, Akdeniz'de yaşayan, yaklaşık 3 metre boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilal biçiminde olan bir tür balık, kamer balığı (Mola mola).
 • Mercan balığı: Mercan.
 • Yelken balığı: Pasifik Okyanusu'nun sıcak bölgelerinde yaşayan, birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık (Poecilia sphenops).
 • Kolan balığı: Mersin balığı (Acipenser sturio).
 • Fulya balığı: Fulya balığıgillerden, yan kanatları çok geniş, kuyruğu testere gibi dişli bir tür balık (Myliobatis aquila).
 • Çarpan balığı: Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco).

Balık hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Balık ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Balık nedir? Balık ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Balık nedir? Balık ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com