ilgiliforum facebook   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

Bitkilerde Üreme ve Gelişme

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Bitkilerde Üreme Ve Gelişme

 

Bitkilerde Üreme çeşitleri,BİTKİLERDE ÜREME VE GELİŞME

I-Tohumsuz bitkilerde;

Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip etmesi şeklinde gerçekleşen metagenez görülür:

Metagenez

oSporlar (n) çimlenerek hapolid gametofiti oluşutrurlar
oGametofitlerde anteridyum (Erkek organ) ve Arkegonium (Dişi organ) gelişir
oMitoz bölünme ile anteridyumlarda sperm arkegoniumlarda ise ovum meydana gelir
oUygun şartalarda döllenme gerçekleşir
oOluşan zigottan(2n) sporofit (2n)gelişir
oSporofitte sporangium (Spor kesesi) gelişir
oSporangiumda bulunan spor ana hücrelerinden (2n) mayozla sporlar (n) oluşur
Karayosunlarında

oGametofit döl baskındır
oGametofit fotosentez yapar
oSporofit döl gametofit üzerinde gelişir ve yarı parazittir
oİletim demetleri taşımaz
Eğreltilerde

oSporofit döl baskındır
oİletim demetleri taşır
oFotosentez yapar
oSporofit döl çiçekli bitkilerdeki gövde,yaprak,kök ve çiçek rollerini üstlenir
oGametofit döl cılızdır
II-Tohumlu bitkilerde
Temel üreme organı çiçektir.

oÜreme hücrelerinin oluştuğu yerdir
oMayoz ve haploid gelişmenin gerçekleştiği yerdir
oDöllenmenin gerçekleşip embriyo ve endospermin oluştuğu yerdir
oTohumun geliştiği yerdir
oMeyvanın oluştuğu yerdir
Çiçek yapısı dört kısımda incelenir

1-Çiçek tablası:Çiçek adlı üreme organının geliştiği yapıdır
2-Dişi organ:Tohum taslağı ve Makrospor ana hücresinin bulunduğu embriyo kesesi ve tohumun geliştiği ,gerçek meyve oluşumunu sağlayan kısımdır 3 kısma ayrılır;

oOvaryum
oStilus
oStigma
Ovaryumda embriyo kesesinin oluşumu

oMakrospor ana hücresi mayozla 4 makrospor yapar,bunlardan 3 tanesi erir geri kalan bir tanesi makrospor olarak kalır.
oMakrospor hücresinin nucleusu ard arda 3 kez mitoz gecirerek 8 nucleuslu hücre oluşur
oMakrospor içindeki nukleuslardan 3 tanesi vegetal kutba nucleusları yerleşerek antipod nucleusları oluşturur
o2 tanesi ortada polar nucleusları oluşturur
oGeri kalan 3 nucleustan biri Ovum diğerleride sinerjit nucleusları haline dönüşerek animal (Döllenme) kutbuna yerleşir.
oOrganizasyon bittiğinde döllenmeye hazır embriyo kesesi meydana gelmiştir
3-Erkek organ:Mikrospor ana hücresinin bulunduğu,polenlerin oluştuğu kısımdır. 2kısma ayrılır;

oFlament:Sapcık
oAnter:Başcık

Başcık (Teka)larda polen oluşumu

oBaşcıkta bulunan mikrospor ana hücresi mayoz geçirerek 4 tane haploid mikrospor oluşturur.
oMikrospor hücrelerinin nukleusları mitozla ikiye ayrılır
oOluşan iki mikro nukleus etraflarına bir miktar sitoplazma alırlar
oBöylece tozlaşmayı sağlayacak polen oluşur
oPolen nucleuslardan biri polendeki metabolizmayı kontrol eden vegetatif nucleus,diğeri ise döllenmeyi sağlayacak generatif (Doğurucu) nucleustur
oPolen etrafında türe özgü ve tozlaşma biçimine uygun kabuk oluşur
4-Taç ve canak yapraklar: Çiçeklere şekil verip görünümlerini belirleyen,tozlaşmaya yardımcı,özel kokular uretebilen kısımlardır
Tozlaşma
Tekalarda oluşan polenlerin su,hava ve taşıyıcılararacılığı ile stigmaya ulaşıp çimlenmesine denir. Polenin stigmada çimlenmesi stigmada üretilen fertilizasyon maddesi ile gerçekleşir.

Çimlenme ve döllenme

oÇimlenen polende polen tüpü oluşur
oPolen tüpü stilus içinden ovaryuma doğru uzar
oVegetatif ve generatif nucleuslar polen tüpüne geçer
oTüp embriyo kesesine ulaşınca vegetatif nucleus erir,generatif nucleus mitozla iki nucleus oluşturur
oGeneratif nucleuslardan biri ovumu dölleyerek embriyoyu oluşturur
oDiğer generatif nucleus polar nucleusları dölleyerek endospermi oluşturur.
Not:Çiçekli bitkilerden kapalı tohumlularda iki döllenme gerçekleşir

1.Döllenme: Ovum(n) + Sperm (n)=Embriyo (2n)
2.DöllenmeBitkilerde Üreme Ve Gelişme resimlerilar nuc.(n)+Polar nuc.(n)+Sperm(n)=Endosperm (3n)
Tohum ve tohum oluşumu
Tohum taslağında bulunan embriyo kesesi döllenmeden sonra tohum haline dönüşür.
Tohum taslağı----------------------->Tohum

Tohum kısımları

oKabuk:Tohum taslagından gelişir tohumun olumsuz dış etkilerden korunmasını sağlar(2n) kromozomlu hücvrelerden oluşur
oEndosperm döllenen polar nucleuslardan gelişir.Çimlenme öncesi ve çimlenme esnasında bitki embriyosunun ihtiyacı olan besin maddesini bulundurur (3n) kromozomlu hücrelerden oluşur
oEmbriyo döllenen ovumdan gelişir.Yeni nesil bitkiyi oluşturur. (2n) kromozomlu hücrelerden oluşur
Meyva ve meyva oluşumu
Tohum oluştuktan sonra çiçek tablası ile beraber çiçek organlarından veya sadece ovaryumdan gelişir
1-Gerçek meyva:Sadece ovaryumun gelişimi ile oluşan meyva Örn:erik,kiraz,kayısı vb.
2-Yalancı meyva:Çiçek tablası,Canak yaprak,taç yaprak,erkek organ ve ovaryumun birlikte meydana getirdikleri meyva. Örn:Elma,armut vb.
Meyvalar tohumun korunmasında ve yayılmasında rol alan önemli yapılardır.

Tohum çimlenme ve gelişim

oBitkilerde gelişim olaylarından hücre bölünmesi,büyüme ve farklılaşma olayları görülür
oÇiçeksiz bitkilerde sporların çimlenmesi ile gametofit gelişir
oÇiçeksiz bitkilerde Sperm ve ovumun döllenmesi ile oluşan zigotun mitoz bölünmeleri ile sporofit gelişir
oVegetatif üreyen bitkilerde dal,yaprak,tomurcuk vb. vücud kısımlarından yeni bitki gelişir
oÇiçekli bitkilerde tohumdan yeni bitki gelişir

Tohum yapısı

a-Kabuk:

oTohumu örter
oKabuğu oluşturan hücrelerin çeperleri mantarlaşmış ve odunlaşmıştır
oTohumu su kayıbından,mekanik etkilerden,kimyasal ve biyolojik etkilerden korur
oKalınlığı şekli ve yapısal özellikleri türe göre değişir
oKabuğu oluşturan hücreler 2n kromozomludur

b-Endosperm:

oAçık tohumlularda sadece polar nucleuslardan döllenmeden gelişir ve n kromozomlu hücrelerden oluşur
oKapalı tohumlularda polar nucleusların döllenmesi ile oluşan triploid 3n kromozomlu hücrelerden oluşur
oTüre göre farklı yoğunluklarda olmak üzere karbonhidrat,yağ ve protein depolar
oÇimleninceye kadar hetotrof olan bitki embriyosunun madde ihtiyacını karşılar
oÇimlenince endospermin görevini yapraklar üstlenir

c-Embriyo:

oOvumun spermle döllenmesi ile oluşur ve 2n kromozomludur
oEmbriyonik gövde ve kök taşır
oTohum çimleninceye kadar yavaşca gelişir
d-Çenekler (Kotiledonlar):

oEmbriyoya bağlı olarak gelişir
oEndospermden besin alarak bitki çimleninceye kadar onu besler
oÇimlenmeden sonra bir süre fotosentezde yapar(Dikotillerde)
oSoğan,zambak vb.de tek çenek, sebzeler,çalılar,ağaçlar vb.de iki çenek, çamgillerde çok çenek bulunur

Tohumda uyku hali:

oTohumda metabolizma yavaş fakat devam etmektedir
oSüre tohum kabuğuna ve besin miktarına bağlıdır
oKuru ve soğuk koşullarda uyku halinde kalarak canlılığı korumakta ve neslin devamını garanti altına almaktadır
oTohumlarda uyku halinin devamı sağlayan hormon absisik asittir
oTohumlarda canlı ve çimlenme yetenekli kalma süresi türe göre değişir

Çimlenme gücü:

oTohum kabuğu kalınlığına
oTohumdaki su miktarının azlığına
oDepo besinlerden yağ yerine nişastanın varlığına bağlı olarak artar.
Tohumda çimlenme:

Gerekli şartlar:

oSu: Kabuğun çatlaması,embriyonun serbest kalması ve enzimatik reaksiyonlar için gereklidir
oOksijen:Artan metabolizma için gerekli enerji oksijenli solunumla karşılanır
oSıcaklık:Artan enzim etkinliği uygun sıcaklıklarda gerçekleşir
oIşık:Bazı türlerde (Tütün) çimlenmede ışığa ihtiyaç duyulur.

Çimlenme mekanizması

oŞartlar uygun olduğunda tohum su alarak şişer ve tohum kabuğu çatlar
oAlınan su tohumda absisik asit etkinliğini kırar
oAlınan suyun etkisi ile endosperm hücreleri giberillin üretir.
oGiberillin absisik asidin etkinliğini azaltırken amilaz etkinliğini artırırı
oAmilaz etkisi ile nişasta glikoza parçalanır
oOluşan glikoz çatlayan kabukla beraber alınan fazla miktardaki O2 kullanılarak solunumda harcanır
oÇimlenme ile beraber tohumda ağırlık azalması gerçekleşir
oMetabolizmanın hızlanması ile beraber hücre bölünmesi hızlanır
oMeristem etkisi ile bitkiye yeni hücre ve dokular katılır
oBitki uç meristemi ile boyca,kambiyum ile ence kalınlaşarak büyür.

ilgiliFORUM.com

 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Bitkilerde Üreme ve Gelişme hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Bitkilerde Üreme ve Gelişme siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com