Burcunuz Hangi Gezegenin Etkisinde?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Burcunuz Hangi Gezegenin Etkisinde?

 

Hangi gezegen hangi burcu etkiler
Burcunuzu hangi gezegen etkiliyor


Güneş

Yönettiği burç : Aslan
Güçlü olduğu burç : Koç
Güçsüz olduğu burç : Kova
Zararlı olduğu burç : Terazi

Kişinin enerji birikimini ve yaratıcılığını nasıl kullanıp geliştirdiğini belirlerGüneş doğum haritasındaki hareket ve yaratıcı enerjinin kişi tarafından nasıl ortaya konduğunu bulunduğu burç belirlerOluşturduğu bakış açıları bu enerjinin hangi alanlarda olumlu çıkışlar yapabileceğini,hangi alanlarda uyumsuzluk ve engellerle karşılaşacağını gösterirGüçsüz konumda olması yada bakış açısı oluşturmaması yerine sert etkiler alması daha iyidir,çünkü böyle bir güneş yanlışlarından alacağı derslerle kişinin olgunlaşmasına yardım eder

Ay

Yönettiği burç : Yengeç
Güçlü olduğu burç : Boğa
Güçsüz olduğu burç : Akrep
Zararlı olduğu burç : Oğlak

Ay soğuk ve sisli bir etkiye sahiptir Dişi özellikler gösterir Ay geçmişi belirler Bedenimizin yaşamasını sağlayan besleyici ve kuvvetlendirici sıvıları yönetir Kişilerin geçmişlerindeki anıları biriktirir ve yeri geldiğinde anımsatır Ay kişiliğin bilinçsiz yönüdür Bir erkeğin haritasında annesini ve eşini gösterir Annelik içgüdüsü ile birlikte içimizde barınan aile baskısını gösterir

Ay gebeliğin ve doğumunda yöneticisidir Çocukluk döneminde yaşadığınız olaylara ait anılar Ay tarafından yönetilir İnsan ruhunu yavaş yavaş geliştiren bir güce sahiptir Nerede bir yaşam kıvılcımı varsa onu en iyi biçimde besler,büyütür ve korur Duygu ve heyecanların bugünden geçmişe,geçmişten bugüne akışını yönetir

Merkür

Yönettiği burç : İkizler, Başak
Güçlü olduğu burç : Başak
Güçsüz olduğu burç : Balık
Zararlı olduğu burç : Yay

Merkür, zihinsel gücü ve iletişimi simgelerAynaı zamanda el,ayak ve sinir sistemimizin yöneticisidir Onu sorumluluk duygusu taşımayan yaramaz bir erkek çocuğuna benzetebiliriz, fakat bu sorumsuzlukla birlikte zekayı da gösterir İçgüdülerimizin tutsağı olmamıza izin verirMantığımızı kullanma yeteneğimizi,kendimizi ifade etme gücümüzü gösterirİnsanların gelişmeleri ve ilerlemeleri için merküre ihtiyacları vardır

Venüs

Yönettiği burç : Boğa,Terazi
Güçlü olduğu burç : Balık
Zararlı olduğu burç : Koç, Akrep
Güçsüz olduğu burç : Başak

Venüs, kişilerin sevinçlerini,beğendiği lüks şeyleri,sosyal yaşamlarını ve sanat yeteneklerini yönetirAynı zamanda huzuru,güzelliği,tembelliği ve bohem alışkanlıkları simgelerVenüs çok güçlü bir konumda ise fazla zevke düşkün,yüzeysel ve basit düşünen bir kişiliği gösterirİnsanların en güzel ve ince duygularını yönetir

Cinsel ilişkilerde büyük bir mutluluk verirÇiftleşme oyununda tamamlayıcı öğeler olan giysi,şarkılar ve çekici davranışları yönetirVenüs istek demektirHertürlü zorbalığı terbiyesizliği

Ve onur kırıcı etkileri uzaklaştırır Güzel sanatların esin kaynağıdır Ortaklığı, cömertliği, tatlılığı, hoşluğu, iyi huyu ve dengeyi simgeler İlişkilerde uyum sağlamak, denge kurmak isteğini de yönetir


Mars

Yönettiği burç : Koç, Akrep
Güçlü olduğu burç : Oğlak
Zararlı olduğu burç : Terazi
Güçsüz olduğu burç : Yengeç

Mars,cana yakın ve dostç tutumlu fiziksel gücü simgelerHem yapıcı ve hem yıkıcı enerjiler taşırTutku ve insanlardaki hayvansal içgüdüler gibi güçlü duyguların yöneticisidir İyi dengelenir ve kendisini olumlu bir biçimde göstermesine olanak sağlanırsa,cesaret,sabır,kendi ne güven gibi güçlerin filizlenmesine neden olur

Kişisel atılımlar,hırçınlık,kavgacılık ,keskin zeka kavga ve tarışma gücü,bağımsızlık,kararlılık,di renç,tüm engellere karşı başarıya ulaşma isteği ve tüm bunların üzerinde,önderliktirMars,olağ anüstü bir kas gücü,uygulama yeteneği,çalışma ve yöneticilik yeteneği verirFiziksel hazları mutlulukla bir araya getirebilirOlumsuz yanı korkunçturKötü bir açı yapıyorsa şiddet ve zorbalık patlak verirCinayet,kaza,yangın,sald ırılar,yağmalar ve ahlak bozuklukları ortay çıkarİyi bir konumda ise güçlü,dinç,çalışkan ve iyi yapılı bir kişilik ortaya çıkar

Jüpiter

Yönettiği burç : Yay, Balık
Güçlü olduğu burç : Yengeç
Zararlı olduğu burç : İkizler
Güçsüz olduğu burç : Oğlak

Jüpiter şansların en büyüğüdürTüm umutların yitirildiği bir anda bir kurtuluşu bulmayı simgelerKişinin din,felsefe ve eğitimle ilgili konularda yaşamın hangi alanlarında kendisini ortaya koyduğunu gösterirBu alanlar maddesel ve ruhsal zenginliklerinin hangi sosyal düzenlerde gelişebileceğini,karşılığında nasıl bir şans elde edilebileceğini gösterirKötü konumdaki jüpiter kararsız bir kişiliği gösterirBu kişiler tüm görüş ve düşüncelerinde aşır bir yol izler,yobaz yada fanatik olabilirlerBorca girebilir,gelişigüzel herşeyi ödünç alabilirlersözlerini tutmaz,yükümlülüklerini yerine getirmezlerlükse düşkündürlerİyi konumdaki jüpiter insanları ise yücegönüllülük ve içtenlik görülürAkıllıca ve yerinde yargıları vardırAhlak kurallarına ve dinsel inançlara saygılıdırlar


Satürn

Yönettiği burç : Oğlak, Kova
Güçlü olduğu burç : Terazi
Zararlı olduğu burç : Yengeç
Güçsüz olduğu burç : Koç

Satürnün etkisi ağır,sınırlayıcı ve uzun sürelidir,tıpkı zaman gibiİnsanın kendini geliştirip yücelteceği sorumluluğunu,görev duygusunu,kişisel disiplinini, sabır,direnç ve kararlılığını arttıracak bir güce sahiptir

Satürn kısıtlayıcı bir gezegendir Bu sınırlama insanlara sorumluluklarını sürekli hatırlatmasından ötürü ortaya çıkarİnsanın karakterinde henüz tamamlanmamış eksikliklerini karşısına çıkarır ve onları cesaretle ele alıp düzeltmesini sağlar

Soyluluk ve ağırbaşlılık verirİyi konumdaki satürne sahip insanlar vicdanlı,dürüst ve çalışkan olurlarKötü konumdaki satürne sahip kişiler, her durumdan yakınan ellerine geçen her fırsatı kaçıran kişiler olurlarBencillik karamsarlık ve kendine acıma görülür


Uranüs

Yönettiği burç : Kova
Güçlü olduğu burç : Akrep
Zararlı olduğu burç : Aslan
Güçsüz olduğu burç : Boğa

Uranüs kişinin yeni arkadaşlıklar,gruplar örgütlenmiş dernekler,deneyler edinme olgularını simgeler, yaşamına birdenbire beklenmeyen deneyler getirirAynı zamanda kişinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını aramasını simgelerÜrünüs zekanın ötesinde deha gezegenidir,önseziler,ileri görüşler,gleceği okuma,altıncı duyu vb konuları da kapsar

Üranüs değiştirme,özgünlük,yaratıcılı k,başkaldırma,özgürl ük,şok ve koparmadırBağımsız,klasik olmayan,önceden belirlenemeyen,doyurulamayan,k eskin ve moderndirYenilik,yaratıcılık ruhu,anarşi,serbest ve yasadışı cinsel davranışlardır

Doğruluğun arı bir biçimi olan uranüs ödün vermezOna karşı olan düşünce ya tümüyle yok edilmeli yada kendisi yok olmalıdırÜranüsün kötü etkisi altında kalanlar aşırı tutkulu,sosyal yönden uyumsuz yada her iki niteliği de kapsayan kişiler olduğu görülürGüçlü bir uranüsü olanlar disiplinle öz denetimi öğrenmelidirler


Neptün

Yönettiği burç : Balık
Güçlü olduğu burç : Yengeç
Zararlı olduğu burç : Başak
Güçsüz olduğu burç : Oğlak

Neptün soyut şeylerle ilgilenir Madde ile ilgili olmayan düşünceler,kurnazlıklar ve arınmaNeyin anlamlı neyin anlamsız olduğunu açıklayan çok kişisel bir denem taşıdırNeptün tanımlanamayan duygular oluşturur

Neptünü iyi konumda olan kişiler ince,alçakgönüllü ve çok duygusal olurlarBöyle olunca da kolayca kırılıp gücenebilirlerSıksık yalnızlığa çekilip ruhsal yönden kendini dengelemek isterlerÇok çabuk kavrama yeteneği sağlarKötü konumda neptüne sahip olanlar kendi iç dünyalarına kapanan kişiler haline gelirlerBu tipler içkiye ve uyuşturucu maddelere çabuk alışırlarOlumsuz neptüne sahip kişiler kişisel çekiciliklerini diğer insanları aldatmak için kullanırlar


Pluto

Yönettiği burç : Akrep
Güçlü olduğu burç : Aslan
Zararlı olduğu burç : Boğa
Güçsüz olduğu burç : Kova

Pluto fiziksel ruhsal yenilenme gücüdürBilinçaltındaki düşünceleri yüzeye çıkarırFiziksel olarak pluto cinsel organlar ve bilinçli cinsel isteklerle ilgilidir Kötü konumda pluto kişiyi aşırılıklarının kurbanı ederek,ruhsal bozukluğa neden olabilirÖlüme yakın bir olay yaşayabilirsiniz veya bir ölüm haberi sizin bütün hayat görüşünüzü değiştirebilir luto evrensel gelişme,değişim,dönüşüm,bitişl er ve yeniden yapılanmanın yöneticisi konumundadır

ilgiliFORUM.com
 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Burcunuz Hangi Gezegenin Etkisinde? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Burcunuz Hangi Gezegenin Etkisinde? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com