Can nedir? Can ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Can nedir? Can ne demektir?

Can kısa tanımı, anlamı:

 • Güç, dirilik.
 • Yaşama, hayat.
 • Kişi, birey.
 • Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 • Gönül.
 • İnsanın kendi varlığı, özü.
 • İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık.
 • Çok içten, sevimli, sevilen, şirin.

"Can" cümle içerisinde nasıl kullanılır?

 • "Benimle beraber dört canız." - F. R. Atay
 • "Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım." - R. N. Güntekin
 • "Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi." - T. Buğra
 • "Sağa sola kaçıştık da, canımızı dar kurtardık." - N. Hikmet
 • "Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu." - M. Ş. Esendal
 • "Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade" - Karacaoğlan
 • "Şeyh çıkınca oradaki canlar da sırasıyla yürüyüp kapıya gelince dönüp baş kestikten sonra dışarı çıkarlar." - A. H. Çelebi

Can ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Can baş üstüne: istenilen şeyin büyük bir memnunlukla yapılacağını anlatan bir söz.
 • Canımın içi: çok sevilen bir kimse için kullanılan bir söz.
 • Canfes: Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş. Bu kumaştan yapılmış.
 • Canı yanan eşek, attan yüğrük olur: "zarara veya kötülüğe uğrayan kimse acısını çıkarmak ve bir daha aynı duruma düşmemek için aşırı çaba harcar" anlamında kullanılan bir söz.
 • Can canın yoldaşıdır: "insan tek başına yaşayamaz, konuşup görüşmek için arkadaş arar" anlamında kullanılan bir söz.
 • Cankurtaran: Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç, ambulans. Havuz veya plajda yüzme bilmeyenleri uyaran ve tehlike anında onları kurtaran kimse.
 • Canı cebinde: Zayıf ahlaklı (kimse).
 • Canım ciğerim: "çok sevdiğim" anlamında kullanılan bir söz.
 • Can derdinde olmak: zor bir durumdan kurtulmaya çalışmak.
 • Can yoldaşı: Yalnızlıktan kurtulmak için birlikte yaşanılan kimse.
 • Canlar!: yakınlık duygusuyla söylenen bir seslenme sözü.
 • Can sağlığı: İnsanın sağ ve sağlıklı olması.
 • Canını sıkmak: sözlerle veya davranışlarla kişinin neşesini kaçırmak, huzurunu bozmak.
 • Canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır: "güzel yaşamak isteyen kişi, bu yaşayışın yükünü çekmeyi göze almalı ve gerekli kaynakları elinin altında bulundurmalıdır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Canı ağzına (veya boğazına) gelmek: büyük bir tehlike karşısında ölecekmiş gibi bir korkuya kapılmak. aşırı duygulanmak, çok heyecanlanmak.
 • Can vermek: ölmek. ruha güç vermek. canlanmasına yol açmak. bir şeyi çok istemek.
 • Canına susamak: birini öldürmeyi istemek. ölmek istemek.
 • Can kaygısına düşmek: her şeyden vazgeçip sadece kendi hayatını koruma veya kurtarma çabasında olmak.
 • Canı yok mu?: katlanılan sıkıntı başkalarına örnek olsun diye söylenen bir söz.
 • Can candan şirindir (veya tatlıdır): "bir kişi için kendi canı, başkasının canından daha tatlıdır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Can bulmak: dirilmek, canlanmak.
 • Can korkusu: Ölüm korkusu.
 • Canını acıtmak: birine acı vermek.
 • Canını dar atmak: bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak.
 • Can bunaltısı: Aşırı üzüntü sebebiyle canın sıkılma, bunalma durumu.
 • Canı sıkılmak: içi sıkılmak, yapacak bir işi olmamaktan tedirginlik duymak. öfkelenmek. üzülmek.
 • Can simidi: Cankurtaran simidi.
 • Cana gelecek mala gelsin: "canı korumak için mal feda edilir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Canı istemek: heves duymak.
 • Cansiparane: Canını verircesine, özveriyle.
 • Canına ezan okumak: bir kimsenin hakkından gelmek, öldürmek.
 • Canına minnet (olmak): beklenilmeyen iyi bir durumla karşılaşıldığında duyulan memnunluğu anlatmak için söylenen bir söz.
 • Can atmak: şiddetle arzu etmek, çok istemek.
 • Canciğer: Çok yakın, sıkı fıkı, pek içten (arkadaş).
 • Canı çekmek: bir şeyi istemek, istek duymak, arzulamak.
 • Canı burnuna (veya burnundan) gelmek: bir şey yaparken çok zorluk çekmek.
 • (bir şeye)  can gelmek: canlanmak, güçlenmek.
 • Canı çıkmak: çok yorulmak veya çok zorluk çekmek. ölmek. çok yıpranmak. zarar etmek.
 • Can dayanmamak: bir şey karşısında insanın dayanıklılığı elden gitmek.
 • Canı çıkasıca: "büyük zarara veya kötülüğe uğrasın, perişan olsun, ölsün" anlamında kullanılan bir ilenme sözü.
 • Can direği: Kemanın içinde, alt ve üst kapakları arasında dikili duran çubuk.
 • Canla başla: Seve seve, her şeyi göze alarak, var gücüyle.
 • Can pahasına: Canını vererek veya tehlikeye koyarak.
 • Canına rahmet: "Allah rahmetini esirgemesin" anlamında kullanılan iyi dilek sözü.
 • Canı sağ olsun!: üzülmeye gerek olmadığının karşı tarafa bildirilmesi için kullanılan iyi dilek sözü.
 • Can olmak: sevimli, hoş görünmek.
 • Canı bayılmak: iç geçmek, takatsizlik göstermek.
 • Cana minnet saymak (veya bilmek): bir lütuf olarak kabul etmek.
 • Canına değmek: çok hoşlanmak. ruhu şad olmak.
 • Can bostanda bitmez: "insan, canının değerini bilmeli, onu yıpratmamalıdır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Can damarı: En önemli veya hassas nokta, bir şeyin yaşaması için en önemli araç.
 • Can yeleği: Cankurtaran yeleği.
 • Canına düşkün: Kendine iyi bakan, kendini koruyan (kimse).
 • Canı çıksın!: "ölsün, gebersin!" anlamında kullanılan bir ilenme sözü.
 • Canıyürekten: Canıgönülden.
 • Canı acımak: çarpma, vurma vb. sonucu acı duymak. üzülmek, rahatsız olmak.
 • Can eriği: Genellikle yeşilken yenen sert, sulu bir tür erik.
 • Can alıcı: En önemli, çarpıcı. Kahredici, kendinden geçirici, aşırı çekici. Azrail.
 • Canı isterse: "kabul etmezse etmesin" anlamında kullanılan bir söz.
 • Canı pek: Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı (kimse).
 • Canına kıymak: acımadan öldürmek. kendisini öldürmek. gücünden fazla iş görerek aşırı derecede kendisini yormak.
 • Canı gibi sevmek: çok güçlü bir sevgiyle bağlanmak.
 • Canını dişine almak (veya takmak): her tehlikeyi göze alarak işe girişmek. bütün gücünü harcayarak yapmak.
 • Can havliyle: Ölüm korkusundan doğan güçlü bir tepki ile.
 • Canını burnundan getirmek: çok yormak, fazla çalıştırmak.
 • Can arkadaşı: Can dostu.
 • Can tahtası: Göğüs kemiği.
 • Canının içine sokacağı gelmek: çok hoşlanmak, çok sevmek.
 • Cankulağı: Çok yakın dost, sırdaş.
 • Canı cehenneme: sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildiren bir söz.
 • Canıgönülden: İçtenlikle, çok isteyerek, canıyürekten.
 • Canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün): kızgınlık ve öfke belirten bir söz.
 • Canının derdine düşmek: canından başka bir şey düşünemeyecek kadar sıkıntıda olmak.
 • Canı ile uğraşmak: ağır hasta olmak, ölüm döşeğinde can çekişmek. büyük sıkıntıya düşmek.
 • Canından bezmek (veya bıkmak veya usanmak): ölümü göze alacak kadar sıkıntı içinde olmak.
 • Canı gitmek: özen gösterilen, çok sevilen bir şeye zarar gelecek diye kaygılanmak.
 • Can cümleden aziz: "insanın kendisi herkesten daha değerlidir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Canı burnunda: Çok yorgun ve bezgin.
 • Canını çıkarmak: hırpalamak, çok yormak, yıpratmak.
 • Can alıp can vermek: ölüm sıkıntısı ve acısı içinde bunalmak.
 • Can kalmamak: bitkin bir duruma gelmek, gücü tükenmek.
 • Can alacak nokta (veya yer): bir şeyin en önemli yeri.
 • Canını sokakta bulmamak: sağlığı değerli ve önemli olmak.
 • Canını cehenneme göndermek (veya yollamak): öldürmek.
 • Candan geçmek: ölmek.
 • Canevi: Kalbin altındaki bölge. En duyarlı yer, yürek, kalpgâh.
 • Can dostu: Pek içten dost, can arkadaşı, candaş.
 • Can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz: "insanı alışkanlıklarından, huylarından vazgeçirmek mümkün değildir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Canını almak: öldürmek. canını verdirecek kadar memnun etmek. sıkıntıya sokmak.
 • Canına okumak: berbat ve perişan etmek.
 • Can kuşu: Ruh.
 • Cana yakın: Sevimli.
 • Can pazarı: Herkesin kendi canının kaygısına düştüğü ve kendini kurtarmaya çalıştığı bir durum.
 • Can düşmanı: Aşırı düşmanlık güden kimse.
 • Canını vermek: kendisini feda etmek. hiçbir şey esirgememek. bir şeye çok düşkün olmak, çok sevmek.
 • Can yakmak: zulmetmek, eziyet etmek. bir kimseyi büyük zarar ve ziyana sokmak. üzmek, acı vermek.
 • Canı ile oynamak: tehlikeli işlerle uğraşmak.
 • Can feda: Çok imrenilen iyi veya güzel şeyler, davranışlar karşısında söylenen bir söz, can kurban.
 • Canını yakmak: acı verecek bir biçimde cezalandırmak. bir kimseyi, çok sıkıntı ve zarara sokmak.
 • Can noktası: En önemli husus, vurgulanması gereken yer.
 • Canı tez: Aceleci.
 • Canı gelip gitmek: ayılıp bayılmak. ümit ve ümitsizlik arasında kalıp heyecanlanmak.
 • Can cana, baş başa: bir tehlike anında herkesin kendi canının, kendi başının kaygısına düştüğünü anlatan bir söz. birbirini seven iki kişi bir arada yalnız olarak.
 • Can suyu: Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su.
 • Can sıkmak: bıkkınlık vermek. huzur bozmak.
 • Can acısı: Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı.
 • Canı tatlı: Sıkıntıya ve acıya katlanmak istemeyen (kimse).
 • Canına kastetmek: intihara kalkışmak. birini öldürmeye hazırlanmak.
 • Canı sıkkın: Keyfi kaçmış (kimse). Keyfi kaçmış bir biçimde.
 • Canı burnundan çıkmak: çok kızgın olmak, öfkelenmek.
 • Can borcunu ödemek: ölmek.
 • Cana kıymak: öldürmek.
 • Canı çekilmek: vücudun herhangi bir organının canlılığı azalır gibi olmak. içi ezilmek.
 • Canından geçmek: ölmek için hazır olmak.
 • Canına yetmek: katlanamayacak duruma gelmek, bezmek, bıkmak.
 • Can derdine düşmek: ölüm korkusuna kapılmak.
 • Canı gelmek: yeniden canlanmak, canı yerine gelmek.
 • Canına geçmek (veya işlemek veya kâr etmek): çok etkilemek.
 • Can çekişmek: ölmek üzere bulunmak. sona ermek, tükenmek, bitmek.
 • Canına yandığım (veya yandığımın): sevgi, hayranlık, öfke vb. duygular anlatan bir söz.
 • Can çekişmektense ölmek yeğdir: "bir işte çeşitli sıkıntı ve üzüntülerle karşılaşıp olağanüstü gayret harcamaktansa o işten vazgeçmek daha iyidir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Can sıkıntısı: Yapılacak bir iş olmaması ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunmaması sebebiyle duyulan tedirginlik, bunalım.
 • Canım dese canın çıksın diyor sanmak: birinin en gönül okşayıcı sözleri bile kendisine dokunmak, batmak.
 • Canım: canımdan çok sevdiğim. (ca:nım) çok güzel, çok değer verilen.
 • Babacan: Olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek).
 • Canı yerine gelmek: yorgunluğu geçmek. sağlığını, gücünü kazanmak.
 • Canın isterse: "dilediğin gibi olsun, sen bilirsin, bana göre hava hoş" anlamında kullanılan bir söz.
 • Can sohbeti: İçtenlikle konuşan çok yakın dostlar bir arada söyleşip dertleşme.
 • Can çabası: Varlığını kanıtlamak amacıyla gösterilen aşırı gayret.
 • Can başına sıçramak: çok korkmak.
 • Canı cana ölçmek: başkasına yapılacak şeyi kendisine yapılacak gibi düşünmek.
 • Can kurban: Can feda.
 • Can boğazdan gelir (veya geçer): "insan yiyeceğine önem vererek güçlenebilir veya yemeden yaşamak mümkün değildir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Cana (veya canına) can katmak: yaşama gücünü artırmak.
 • Canına acımamak: kendisini düşünmeden, kendisine bakmadan yaşamak.
 • Canımı sokakta bulmadım: "tehlikeye veya herhangi bir sıkıntıya katlanmaya niyetim yok" anlamında kullanılan bir söz.
 • Canını bağışlamak: öldürülmesi gerekirken vazgeçmek.
 • Can beslemek: kaygısızca yiyip içip rahatına bakmak. başkasının yiyeceğini, içeceğini sağlamak.
 • Canı canına (veya içine) sığmamak: sabırsızlık göstermek, tahammül etmemek.
 • Canına tak demek (veya etmek): dayanamaz duruma gelmek, sabrı kalmamak.
 • Canı yanmak: çok acı duymak. acı bir deneme geçirmek. bir işte zarar görmek.

Can hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Can ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Can nedir? Can ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Can nedir? Can ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com