Dış nedir? Dış ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Dış nedir? Dış ne demektir?

Dış tanımı, anlamı:

 • Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı.
 • Bireyin ötesinde bir varlığı olan.
 • Görülen, içte bulunmayan yüzey
 • Bazı top oyunlarında karşı takım oyuncularının vuruşuyla topun kalenin bulunduğu taraftan dışarı çıkması, aut.
 • Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha uzak olan.
 • Yabancı ülkelerle ilgili.
 • Açık havada geçen sahneleri içine alan çekim.
 • Bir kimsenin görünüşü, durum ve davranışları.
 • Bir konunun kapsamına girmeyen şey.

"Dış" ile ilgili cümle içerisindeki kullanıma örnekler

 • "Dış dünya."
 • "Dış siyaset. Dış ilişkiler."
 • "Bayram vali konağının dış kapısında, ellerini yine önünde kavuşturmuş taş gibi dimdik duruyordu." - A. Kulin
 • "Hafta sonunda şehrin dışına çıkıyoruz." - A. Haşim
 • "Bardağın dışı kirli."

Dış ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Dışında kalmak: karışmamak, ilgilenmemek.
 • Sıra dışı: Alışılmışın dışında olan, olağan dışı, gayritabii, ekstrem. Beklenmedik.
 • Dış kulak: Kulağın, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan oluşan bölümü.
 • Dış satım: İhracat.
 • Öz dışı: Dışınlı.
 • Dış kavuz: Buğdaygillerde başakçığın en altında, bazı türlerde çiçeğin bütün organlarını içerisine alacak bir biçimde gelişmiş olan kavuz.
 • Dış ticaret: Bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamı.
 • Dış yarıçap: Düzgün bir çokgenin köşelerinden geçen dairelerin yarı çapı.
 • Dış kapı: Binayı sokaktan ayıran giriş kapısı.
 • Dış pazarlama: Başka ülkelere birtakım ürünleri satma, bu yolla ticaret yapma.
 • Dış vurum: Dışa vurum.
 • Kişilik dışı: Kişisel olmayan, gayrişahsi.
 • Yurt dışı: Yurt sınırları dışında olan. Yurt sınırları dışındaki her yer.
 • Dış plazma: Bir hücre içerisindeki sitoplazmanın farklılaşmış dış katı.
 • Sınır dışı: Ülke sınırlarının ötesi, hudut dışı.
 • Liste dışı: Herhangi bir seçimde listeye girememiş olan kimse veya şey.
 • Dış saha: Spor takımlarının kendi sahaları dışında oynaması durumu, deplasman. Sporcuların daha önce oynamadıkları veya rakip takımla karşılaşma yapmak üzere geldikleri rakip takımın sahası, yabancı saha, deplasman.
 • Dış alım: İthalat.
 • Dış çevre: Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi.
 • Dış lastik: Bazı kara taşıtlarında iç lastiği koruyan kalın lastik.
 • Dış çizgiler durumu: Ayrı ayrı birliklerin çevreden merkeze ulaşan yollarla düşman üzerinde birleşmesi.
 • Bilinç dışı: Bilinçsizce yapılan iş ve etkinliklerin bütünü. İnsan ruhunun, baskı altında tutulan isteklerle bunlara bağlı düşüncelerden oluşan ve bilince ulaşamayan bölümü.
 • Din dışı: Dinle ilişiği olmayan, ladinî.
 • Kayıt dışı: Herhangi bir biçimde yazılı belgesi olmayan, kayda geçmemiş.
 • Dış kredi: Ekonomik durumu iyi olan ülkelerden sağlanabilecek kredi.
 • Ders dışı: Ders saati ve konusu dışında olan.
 • Dış zar: Aynı irilikte olmayan, kütin durumuna gelmiş çiçek tozu tanecikleri.
 • Dış gebelik: Döllenmiş bir yumurtanın döl yatağı dışında oluşması ve gelişmesi.
 • Dış hat: İş yerlerinde bulunan santrallerde iş yerinin dışarıyla bağlantısını sağlayan haberleşme ağı.
 • Dış başkalaşım: Magmanın sokulmasıyla, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma, egzomorfizm.
 • Dış borç: Devletin veya çeşitli kuruluşların dış ülkelerden kredi yoluyla sağladığı borç.
 • Dış asalak: Konakçının üzerinde yaşayan ve çoğunlukla kan emen asalak.
 • Dış beslenme: Besinini organik maddelerden sağlama, heterotrofi.
 • Toplum dışı: Toplumun dışında kalan. Toplum kurallarına uymayan ve toplumun dışında kalan kimse.
 • Dış ters açı: İki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun iki yanında, paralellerin dışında altlı üstlü oluşan dört açıdan her biri.
 • Çağ dışı: Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, çağdaş olmayan, köhne. 41 yaşından itibaren askerlik hizmetleri dışında bırakılan
 • Dış dünya: Ülke dışı. Bilinçten bağımsız olan, bilincin dışında var olanların hepsi.
 • Dış merkezli: Dış merkezlikle ilgili olan, eksantrik.
 • Dış yüz: Bir şeyin dışarıdan görünüşü.
 • Saf dışı: Dizi dışı olarak. İlgisiz, bağlantısız, işlemez.
 • Dış ağ: Yerel ağlarla birbirine bağlı birçok bilgisayarın Genel Ağ'ı kullanarak birbirleriyle iletişim kurduğu bilgi iletişim ağı.
 • Amaç dışı: Ulaşmak istenilen sonuç dışında olan.
 • Oran dışı: İki tam sayının bölümü olmayan (sayı).
 • Dışı kalaylı, içi alaylı: "dışı süslü, güzel görünüşlü ancak içi berbat" anlamında kullanılan bir söz.
 • Gerçek dışı: Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan, gerçeğe aykırı, hilafıhakikat, irrealist.
 • İrade dışı: İstençsiz.
 • Ahlak dışı: Töre dışı.
 • Meyve dışı: Birinci zar.
 • Doğa dışı: Doğaya aykırı, tabiata aykırı, gayritabii.
 • Bilim dışı: Bilime aykırı, bilime uymaz.
 • Dış odun: Kabukla olgun ağaç bölümleri arasında bulunan, tam olgunlaşmadığı için marangozlukta kullanılması sakıncalı olan odun bölümü.
 • Dış politika: Bir devletin sınırları ötesindeki devletlere uyguladığı siyaset.
 • Dış gezi: Ülke sınırları dışına yapılan gezi.
 • Evlilik dışı: Yasal olmayan, yasaya uygun olmayan, gayrimeşru.
 • Çevrim dışı: Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olmama.
 • Dış çokgen: Kenarları bir dairenin çember çizgisi üzerine gelen çokgen.
 • Hudut dışı: Sınır ötesi, sınır dışı.
 • Dışbükey: Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks.
 • Töre dışı: Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan, ahlak dışı.
 • Dışında: -den başka, sayılmazsa.
 • Dış pazar: Bir ülkenin mal satabildiği yabancı ülke.
 • Alfabe dışı: Bir milletin alfabesinde bulunmayan.
 • Dışa dönük: Dışla ilişkisi olan. Çevresiyle iletişim kurmada güçlük çekmeyen, bulunduğu ortama kolayca uyum sağlayabilen, sosyal ilişkileri güçlü (kimse).
 • Dış kutsal: Kutsallıkla ilgisi bulunmayan, kutsallığa ne uygun ne de karşıt olan.
 • İstenç dışı: İstençsiz.
 • Dışbeslenen: Besinini organik maddelerden sağlayan, heterotrof.
 • Dışına çıkmak: tanınan hak ve yetkileri aşmak.
 • Kanun dışı: Yasa dışı.
 • Olağan dışı: Sıra dışı.
 • Dış açı: İki doğruyu kesen bir doğrunun bu doğruların dışında kalacak biçimde yaptığı açı.
 • Dış evlilik: Evlenecek kimsenin eşini kendi boy veya soyunun dışından seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, dışarıdan evlenme, egzogami.
 • Us dışı: Aklın alamayacağı, aklın dışında kalan, akıl dışı, irrasyonel.
 • Dış güçler: Ekonomi ve politika açısından güçlü devletler. Mekanik parçalanma, kimyasal ayrışma, rüzgâr, dalga, akarsu ve buzulların etkileri gibi kökenleri güneş enerjisine dayanan güçlerin veya etkenlerin bütünü.
 • Dışa vurmak: belli etmek.
 • İçli dışlı: Senli benli, aşırı teklifsiz, sıkı fıkı, yağlı ballı.
 • Gündem dışı: Toplantı programının dışında (kalan).
 • Dış ses: Sinema ve televizyonda görüntüsü olmayan kişiye ait söz.
 • Devre dışı: Elektrik donanımındaki enerji akımının bir noktada kesilme durumu. Konudan uzak, ilgisiz, baypas.
 • Akıl dışı: Akla, gerçeğe, uygun olmayan. Us dışı.
 • Dış bellek: Bilgisayarın yalnızca giriş çıkış kanallarını kullanarak erişebildiği bellek.
 • Dış piyasa: Başka ülkelerde oluşan ve var olan alışverişe dayalı ticaret imkânı.
 • Mantık dışı: Mantıkla hiçbir ilgisi olmayan, mantığa uymayan. Mantıkla çözümlenemeyen.
 • Dış işleri: Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye.
 • Dışı eli yakar, içi beni yakar: "görünüşe aldanmamalı" anlamında kullanılan bir söz.
 • Kural dışı: Kurala uymayan, kurala aykırı, ayrık, müstesna, şaz.
 • Yasa dışı: Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal.
 • Dış borçlanma: Devletin veya çeşitli kuruluşların yurt dışındaki kuruluşlardan borç alma işi.
 • Dış âlem: İnsanın kendi çevresi dışındaki dünya.
 • Dışında bırakmak: hariç tutmak.
 • Dış gezegen: Yörüngesi yer yörüngesinin dışında kalan gezegen.
 • Dış deri: Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, oğulcuğun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm.
 • Dışa vurum: Ruhsal olayların belli işaret veya tasvirlerle yansıtılması, insan ruhunun algılanabilecek biçimde kendini dışa yansıtması, ifade, dış vurum.

Dış hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Dış ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Dış nedir? Dış ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Dış nedir? Dış ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com