Ek ne demek? Ek nedir?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Ek nedir? Ek ne demek?

Ek kısaca tanımı, anlamı:

 • Eklenmiş, katılmış.
 • Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan, başa, sona veya kelimenin içine eklenebilen, bağımlı dil bilgisi ögeleri, lahika.
 • İki borunun birbirine birleştirildiği yer
 • Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 • Sonradan katılan, yapılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 • Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.

"Ek" cümle içerisinde nasıl kullanılır?

 • "Okul müdürüyken okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış." - H. Taner
 • "Yazının ekleri."
 • "Gazetenin haftalık sanat ve edebiyat eki."

Ek ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Ek bütçe: Yıllık bütçeye sonradan eklenen bütçe.
 • Zaman eki: Fiillerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek: -ecek (gel-eceğ-im), -miş (piş-miş-ti), -iyor (sev-iyor), -di (gel-di) vb.
 • Şahıs eki: Kişi eki.
 • Ek fiil: Ad, sıfat, zamir vb. ad soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem.
 • Ek ders: Haftalık zorunlu ders yükünün dışında kalan ders.
 • Soru eki: Cümleye soru anlamı veren ek.
 • Yokluk eki: Ad soylu kelimelere gelerek herhangi bir nesne veya özelliğe sahip olmama anlamı katan -sız, -siz eki. Bir adın önüne gelerek yok olma durumunu belirten yabancı kökenli ek.
 • Bildirme eki: Çoğu sürerlik, kesinlik veya kuvvetli ihtimal kavramlarını vermek için yüklemin sonuna gelen durur kelimesinin ekleşmiş biçimi olan -dır, -dir eki.
 • Son ek: Kelimelerin kök veya gövdesinin sonuna gelen ek.
 • Çatı ekleri: Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar yapmaya yarayan ekler: (Sev-in-), (sev-il-), (sev-iş-), (kapa-t-), (geç-ir-), (sev-dir-) gibi.
 • Ek eylem: Ek fiil.
 • Yapım eki: Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -inç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi.
 • Ek kök: Sapın yanlarından çıkan ince kök.
 • Durum eki: Adın bir adla veya fiille ilgisini kuran ek, hâl eki.
 • Kişi eki: Fiil çekimlerinde kullanılan ve kişiyi gösteren ek, şahıs eki: Geldi-m, gelmiş-sin gibi.
 • İyelik eki: Ad soylu kelimeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek.
 • Olumsuzluk eki: Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren -ma, -me eki: sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi.
 • İşlek ek: Kelime türetmede sık kullanılan yapım eki.
 • İlgi eki: Bağlantı kavramı veren -ki eki, aidiyet eki.
 • Nispet eki: Sıfat yapmak üzere adlara getirilen ek, nispet i'si, yayınispi.
 • Çoğul eki: Çokluk eki.
 • Ön ek: Bazı yabancı dillerde kökün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: anormal, biçare, nadan gibi.
 • Ek tahsisat: Ek ödenek
 • Çokluk eki: Getirildiği kelimenin birden çok olduğunu anlatan ek, çoğul eki.
 • Hâl eki: Durum eki.
 • Topluluk eki: Adlarda sayı bakımından topluluk ve birliktelik gösteren ek.
 • Çekim eki: Fiil, ad kök veya gövdelerine gelerek bağlı oldukları kelime gruplarına göre kelimeler arasında durum (hâl), iyelik, çokluk, zaman, kişi ilişkisi kuran birim: ev-e, ev-im, ev-ler, gel-di, gel-di-m, gel-di-ler gibi.
 • Ek süre: Bir alışverişin karara bağlanması için genellikle satıcının alıcıya tanıdığı süre, opsiyon.
 • Ek poliçe: Sigorta bedelinin yükseltilmesi durumunda önceden hazırlanmış bir poliçeye ek olarak düzenlenen belge, zeyilname.
 • Ek gün: Bankacılıkta borç senetlerinin, bankalara ödenmesi için vade tarihinden başlayarak tanınan iki gün, opsiyon.
 • İç ek: Bazı dillerde kelime kökünün içine giren ek.
 • Edilgenlik eki: Fiillerin gerçek öznesini gizleyen yapım eki.
 • Türetme eki: Ad veya fiil köklerine getirilerek yeni söz varlıkları yapan ek.
 • Ek ödenek: Aylık ücretlere ek olarak verilen prim veya ikramiye. Bütçede herhangi bir yatırım için ayrılan paraya yapılan ek, ek tahsisat.
 • Küçültme eki: Kelimelerin anlamına küçüklük, azlık, sevgi, acıma kavramları katan cik, -cek, -ceğiz, -imsi, -imtırak, -rek, -ce ekleri.
 • Ek kart: Banka müşterisinin kendi hesabından kart aracılığıyla harcama yetkisi verdiği ve kendisiyle birlikte müşterek ve müteselsil borçlu olan kişinin kullandığı kart.
 • Aidiyet eki: İlgi eki.
 • Ek oylum: Camilerde yarım kubbelerin iki veya üç yanında küçük yarım kubbelerle yapılan oylum eklemleri.
 • Eşitlik eki: Kelimeye "gibi, göre" anlamları katan -ce / -ce, -ça / -çe ekleri.
 • Yön eki: Yön gösterme eki.
 • Ek bent olmak: şaşırıp ne diyeceğini bilememek.
 • Ek bileziği: İki boruyu birbirine eklemekte kullanılan bağlantı parçası, manşon.
 • Yön gösterme eki: Yön bildiren, yer ve zaman adları yapan ek, yön eki: son-ra, taş-ra, dış-arı, iç-eri vb.
 • Ekini belli etmemek: eksik, bozuk, yanlış, kusurlu bir işi sağlam ve doğru gibi göstermek.
 • Ek görev: Bir görevlinin asıl işiyle birlikte veya asıl işi dışında yürüttüğü ikinci görev.

Ek hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Ek ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Ek ne demek? Ek nedir? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Ek ne demek? Ek nedir? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com