Ev nedir? Ev ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Ev nedir? Ev ne demektir?

Ev kısaca tanımı, anlamı:

 • Aile.
 • Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut, hane.
 • Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı.
 • Soy, nesil

"Ev" ile ilgili cümle içerisindeki kullanıma örnekler

 • "Ana oğul, yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar." - N. Cumalı
 • "Evine bağlı bir adam."

Ev ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Dikimevi: Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri.
 • Dünyaevi: Evlilik.
 • Cemevi: Alevilerin toplanma yeri.
 • Genelev: Genel kadınların erkek kabul ettikleri yer, aşağı mahalle, kırmızıfener, koltuk, kerhane, umumhane.
 • Gözlemevi: Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar.
 • Yüzer ev: Nehir veya deniz üzerinde kurulan, hareketli konut.
 • Orduevi: Kara, deniz ve hava subay ve astsubaylarının buluştukları, sosyal gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde yapılmış lokal veya yapı.
 • Cezaevi: Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane, dam, kodes, mahbes.
 • Doyumevi: Gösterişsiz, küçük lokanta.
 • Ev bozmak: karı koca ayrılmak. karı kocanın ayrılmalarına sebep olmak.
 • Ev ev dolaşmak (veya gezmek): her eve uğrayarak dolaşmak.
 • Modaevi: Moda giysilerin yapıldığı ve satıldığı yer.
 • Kitabevi: Kitap satılan yer.
 • Sanatevi: Sanat eserlerinin üretildiği veya sergilendiği yer.
 • Ev ekonomisi: Evin bakımı, geçimi ve yaşayışı ile ilgili bilim dalı.
 • Ev halkı: Bir evde yaşayanların hepsi.
 • Tutukevi: Tutukluların kapatıldığı yer, tomruk, dam (I), tevkifhane.
 • Doğumevi: Doğum yapılan sağlık kuruluşu.
 • Arıtımevi: Şeker, petrol vb. maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri.
 • İmamevi: Kadınlara özgü cezaevi.
 • Ezimevi: Tohumların ezilip yağ çıkarıldığı yer.
 • Düğünevi: Düğün yapan aile.
 • Damıtımevi: Damıtma işlemlerinin yapıldığı yer.
 • Oğlanevi: Evlenme sürecinde erkek tarafı, erkekevi.
 • Gözevi: Göz yuvası.
 • Ev adamı: Evine bağlı erkek.
 • Buğuevi: Hastalık dolayısıyla mikroplu sayılan eşyanın sıcak buğu ile temizlendiği yer, tephirhane.
 • Konteyner ev: Taşınır ev.
 • Hücre evi: Yasa dışı örgüt üyelerinin toplandığı ev.
 • Kızevi: Evlenme sürecinde kız tarafı.
 • Tecimevi: Ticarethane.
 • Orman evi: Orman koruma memurunun evi. Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için orman bölgelerinde yapılmış ev.
 • Erkekevi: Oğlanevi.
 • Kayakevi: Kayak yapılan yerlerde kurulmuş tesis.
 • Evlere şenlik: beğenilmeyen, olumsuz karşılanan bir durum, bir davranış karşısında söylenen bir söz.
 • Sayrılarevi: Hastane.
 • Camevi: Cam takma işleri yapılan dükkân, camcı. Cam yuvası.
 • Evlerden ırak (veya uzak): ölüm veya kötü bir durumdan söz edilirken dinleyenlerin aynı durumla karşılaşmamalarını dilemek için söylenen bir söz.
 • Canevi: Kalbin altındaki bölge. En duyarlı yer, yürek, kalpgâh.
 • Ev altı: Eski evlerde ambar, ahır olarak kullanılan zemin katı.
 • Kesimevi: Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kesimhane, kanara, mezbaha.
 • Sağlıkevi: Sağlık ocağı.
 • Evi sırtında: Yeri yurdu olmadan herhangi bir yerde yaşayan. Çok az olan eşyasını hemen yüklenip göçebilen.
 • Öğretmenevi: Öğretmenlerin barınma, yemek, eğlence vb. gereksinimlerini karşılamak üzere yapılmış bina.
 • Sergievi: Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer.
 • Sığınmaevi: Korunmaya muhtaç kişilerin barındırıldıkları yer.
 • Düşkünlerevi: Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, bakım yurdu, darülaceze.
 • Ev eşyası: Evde kullanılan değişik nitelikli eşyaların bütünü, barhana.
 • Ev bark: Ev, mülk. Aile, çoluk çocuk.
 • Dağ evi: Şehirlerin kirli havasından uzaklaşmak, tabiat varlıklarından ve güzelliklerinden yararlanmak için dağlık bölgelerde yapılmış ev.
 • Yayınevi: Dergi, kitap vb.ni yayımlayan veya satan kuruluş.
 • Evdeki pazar (veya hesap) çarşıya uymaz: "önceden tasarlanan bir iş umulduğu gibi sonuçlanmaz, düşünüldüğü gibi olmaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • Bakımevi: Bakıma gereksinimi olan kimselerin bakıldıkları, barındıkları kuruluş. Kurum ve kuruluşlarda motorlu araçların onarıldığı ve korunduğu yer veya birim. Belirli noktalarda özellikle kar mücadelesinde kullanılan araç ve gereçlerin barındırıldığı bina. Kademe.
 • Ciltevi: Cilt işleri yapan dükkân, ciltçi.
 • Radyoevi: Radyo yayınlarının gerçekleştirildiği yapı.
 • Sazevi: Her türlü müzik aleti yapılan ve satılan yer. Sazlı sözlü eğlence yeri.
 • Ev alma, komşu al: "komşuluk ilişkileri, iyi komşuya sahip olma çok çok önemlidir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Polisevi: Emniyet mensuplarının dinlenmek ve barınmak amacıyla kullandığı bina.
 • Bağ evi: Bağ (II) içerisine yapılarak yaz aylarında kalınan ev.
 • Ev işi: Ev içinde gündelik olarak yapılan her türlü iş.
 • Çiçekevi: Çiçek yetiştirilen ve satılan yer.
 • Çayevi: Çay, kahve vb. içeceklerin hazırlandığı ve içildiği yer, çay ocağı, çayhane.
 • Huzurevi: Yaşlanmış kimselerin bakımlarının yapıldığı ve barındığı kurum.
 • Ev tutmak: ev kiralamak.
 • Ev açmak: ayrı bir eve yerleşmek, ayrı bir eve geçmek. evlenmek.
 • Basımevi: Basım işi yapılan yer, matbaa.
 • Kuş evi: Kuşların barınmalarını ve korunmalarını sağlamak için saray, köşk vb. konutların duvarlarına veya bahçelerindeki büyük ağaçların dallarına özel olarak yapılan yuva.
 • Bıçkıevi: Tomruklardan kalas, kalaslardan daha ince tahtalar kesen, boylarını ve kenarlarını düzgün ve eşit olarak düzelten iş yeri.
 • Ev ekmeği: Evde kullanılan fırınlarda veya tandırlarda mayalı hamurdan yapılan ekmek.
 • Dernekevi: Bir dernek veya kuruluşun üyelerinin buluşmaları için ayrılmış yer, lokal.
 • Gökevi: Gök olaylarını yıldızların, güneş, ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbenin iç yüzeyinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, yıldızlık, planetaryum.
 • Ev hanımı: Ev kadını.
 • Ayevi: Ayla.
 • Ev yemeği: Evde yapılan yemek.
 • Yargıevi: Mahkeme.
 • Evde kalmak: kızın evlenme çağı geçmiş olmak.
 • Ev kadını: Dışarıda herhangi bir işte çalışmayıp kendi ev işlerini gören kadın, ev hanımı.
 • Merdivenevi: Binalarda merdivenden yapılan duvarlarla çevrili kısım.
 • Islahevi: Suç işleyen çocukları ıslah etmek, eğitmek ve topluma kazandırmak amacıyla açılmış kurum, ıslahhane.
 • Allah'ın evi: ....
 • Dökümevi: Fabrikalarda döküm yapılan yer, dökümhane.
 • Ev işletmek: genelev sahibi olmak.
 • Kahveevi: Kahve içilen yer.
 • Eve çıkmak: aileden ayrılıp ayrı bir evde oturmak. öğrenci yurttan ayrılıp ev kiralayarak yaşamak.
 • Taziyeevi: Cenaze sahiplerine baş sağlığı dilenmesi için yapılan özel yer.
 • Randevuevi: Gizli fuhuş amacıyla işletilen yer.
 • Evi ev eden avrat: "bir evin dirlik ve düzenini kadın sağlar" anlamında kullanılan bir söz.
 • Üretimevi: Fabrika.
 • Konukevi: Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane.
 • Ölüevi: Bir ferdi veya yakını ölmüş olan aile.
 • Ev sahibi: Evi veya konutu yasalara göre tasarrufu altında bulunduran, evin sahibi olan kimse. Kiradaki evin sahibi olan kimse veya kurum. Konuk ağırlayan kimse, kurum, şehir vb.
 • Müzikevi: Çeşitli müzik türlerine ait kursların verildiği, müzik aletlerinin satıldığı yer.
 • Ev sineği: Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir tür eklem bacaklı (Musca domestica).
 • Hekimevi: Sağlık personelinin dinlenmek ve barınmak amacıyla kullandığı bina.
 • Hâkimevi: Hâkimlik hizmetinde bulunanların dinlenmek ve barınmak amacıyla kullandığı bina.
 • Yarı açık cezaevi: Cezalarının bir kısmını tamamlamış, iyi hâlleri görülen tutukluların geri kalan sürelerini çiftçilik, el sanatları vb. işlerle geçirebilecekleri, dıştan korunmasız olmasına karşın, kaçmaya karşı engelleri olan cezaevi.
 • Aşevi: Lokanta. Yoksullara parasız yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane. Düğün, nişan vb. toplantılarda, verilecek yemekleri hazırlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanılan yer. Tekkelerde yemek pişirilen yer.
 • Babaevi: Baba ocağı.
 • Ev gezmesi: Akraba veya komşulara oturup sohbet etmek amacıyla yapılan ziyaret.
 • Kadınevi: Yoksul, mağdur veya başka bir özelliği dolayısıyla muhtaç durumda kalan kadınların geçici olarak barındıkları yer.
 • Halkevi: Halkı eğitip millî birliğe ve ülküye yöneltmek amacıyla açılan kuruluş. Bu kuruluşun görev yaptığı yapı.
 • Dümenevi: Dümen boğazının geçmesi için kıç bodoslamasının üst ucuna ve teknenin kümbet olan bölümüne açılmış oval delik
 • Yapımevi: İmalathane. Film yapımı işiyle uğraşmak için kurulmuş ortaklık.
 • Giyimevi: Her türlü giysi satan dükkân veya mağaza, konfeksiyon mağazası.
 • Taşınır ev: Geçici bir süre kullanılmak üzere değişik yerlere kurulan küçük konut, konteyner ev.
 • Dağıtımevi: Dağıtım işiyle uğraşan kuruluş merkezi.

Ev hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Ev ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Ev nedir? Ev ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Ev nedir? Ev ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com