Fotoğraf Terimleri Sözlüğü

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Fotoğraf Terimleri Sözlüğü

 

Fotoğrafçılık terimleri sözlüğü

APS (Advanced Photo System): Gelişmiş Fotoğraf Sistemi anlamına gelen 'akıllı' bir film türüdür. Fotoğrafı üç değişik şekilde (geleneksel oran, geniş oran ve panaromik) olarak çekim olanağı sağlayan ve bunları film yüzeyine işleyebilen bir sistemdir. Filmi basım işleminden sonra minilab otomatik olarak tekrar kasedinin içine sarar. Ayrıca bu filmler fotoğraf makinesine yerleştirildiğinde makine otomatik olarak en son kareden (kullanılmamış ise ilk kareye gelecek şekilde) filmi kullanıma hazır hale getirir. Ancak oldukça düşük kalitede çekim yapabilirler. Amaçlanan özellikle anı fotoğrafına yönelen insanlara daha kolay ve pratik bir alternatif sunmak olsa da, filme gereksinim duymayan ve daha pratik dijital makinelerin çıkışıyla beraber kullanımı yaygınlaşmamıştır.
A: Diyafram öncelikli mod.
A Kalite Cam: Optik sistemlerde kullanılan aynaların üretiminde ve jelatin filtrelerin yapıştırılmasında kullanılan optik düzgünlük kalitesindeki cam levhadır.
A Tipi Renkli Film (Type A Color Film): 3400ºK renk ısısına sahip yapay aydınlatmaya dengelenmiş filmlerin genel
adı.
Abbe Sayısı: Cam gibi saydam malzemelerin farklı frekanslardaki ışığı farklı miktarlarda saçma ölçüsüdür. 20 - 70 birim arasında değişebilir. Olayı formile eden E.Abbe (1840 - 1905)'nin adı ile anılır.
Aberasyon (Aberration): Bkz. Görüntü Bozulması.
Açı: Objektifin gördüğü alanın açısına denir.
Açma: Normalden fazla pozlanmış ve geliştirme banyosundan etkilenmiş film ya da baskılardaki yoğunluğun kimyasal yöntemlerle azaltılması işlemidir.
AE (Automatic Exposure Metering): Otomatik pozlama sistemidir.
Aerokartograf: Havadan harita çıkarmaya yarayan fotogrametri aletidir.
AF (Auto Focus): Otomatik netlemenin kısaltılmışıdır.
Afnor Standartları: Fransız Standartları Birliği (Française de Normalisation) tarafından yayınlanmış olan standartlara verilen addır.
Agar: "Jeloz" olarak da adlandırılır. Bir çeşit şeker olan bir lineer galakta'nın sülfürik esteridir. Kendi hacminin 20 katı kadar soğuk su çekebilen ve ısıtılmadan erimeyen, deniz yosunlarından elde edilen jelatin benzeri bir sakız çeşididir. Bazı jelatinli duyar katlara ilave edilir.
Agrandizman (Enlargement): Bkz. Büyütme işlemi.
Agrandizör (Enlarger): Negatiflerin kendi orijinal boyutlarından daha büyük boyutlar da basılabilmesini sağlayan optik araç.
Ajitasyon (Agitation): Kimyasal işlemler sırasında, duyarlı yüzeye sürekli olarak bozulmamış banyonun temas etmesini sağlayan yöntem; Bu yöntem özellikle film ve kağıtların gelişterme banyosunda bulundukları sırada ve saptama banyosunun (tesbit banyosu ya da fix) ilk birkaç dakikasında çok önemlidir. Üretici firmaların bu konudaki uyarılarına aynen uyulmalıdır.
Akromat Renksiz Objektif: Renk sapması kusuru düzeltilmiş, görünen tayftaki bütün ışıklar için kırılma indisi aynı olan, yani aynı noktadaki bütün renklerin görüntülerini aynı noktada netleştirebilen birleşik mercek türüdür.
Akromatik (Achromatic): "Kromatik" görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektif; Bkz. Kromatik görüntü bozulması.
Akromatik Renk Tonu: Oswald'ın renk sisteminde de kullanıldığı gibi; bir rengin içerisindeki siyah beyaz oranının değişimi sonundaki etkidir.
Aksesuar Yuvası: Fotoğraf makinelerinin üzerinde, genellikle flaş takmak için kullanılan, ek bakaç gibi başka aksesuarların da takılabileceği yuvadır. Bu yuvada ekseriyetle flaş bağlantısı pimleri de yer alır.Ölçekleri standarttır.
Aktif Katman: Photoshop'ta dokümanı oluşturan kanalların dışındaki her yeni kanala verilen addır.
Aktinik (Actinic): Işığın herhangi bir madde üzerinde kimyasal ya da fiziksel değişim yaratabilme gücü; Film üzerine düşen ışık duyarkatı oluşturan gümüş tuzlarının yapı değişikliğine uğramalarını, siyah metalik gümüşe dönüşerek görüntüyü oluşturma ayarını sağlamaktadır.
Aktinometre (Actinometer): Eski devirlerde kullanılmakta olan bir tür ışıkölçere verilen ad.
Akütans (Acutance): Görüntü keskinliğinin ölçüsüdür.Görüntüyü oluşturan yoğunluk bölgelerindeki sınırların eğim açısının darlığı görüntünün kesinlik derecesini belirler. Bu açı büyüdükçe görüntü keskinliğe kaybolur.
Alan Derinliği (Depth of field): Üzerinde odaklama yapılan cismen önünde ve arkasında oluşan seçik alandır. Bu alan cismin önünde 1/3, arkasında ise 2/3 oranında oluşur. Alan derinliğinin darlığını ya da genişliğini etkileyen üç öge, objektifin odak uzunluğu, kullanılan diyaframın açıklığı, ve cismin fotoğraf makinasına olan uzaklığıdır.
Albada Bakacı/Vizörü: Görüntü alanının parlak bir çizgiyle işaretlendiği bir çeşit fotoğraf makinesi bakacıdır. 1932'de E.L.W.Van Albade tarafından yapılmıştır.
Albümin: Yumurta akında bulunan bir çeşit proteindir.
Ana Renkler: Kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerdir.
Anahtar Işık: Konuyu aydınlatan ana ışıktır. Noktasal ışık etkisi veren, keskin gölgeler oluşturan sert ışıktır.
Analine Yöntemi: 1865 yılında bulunan fotoğraf baskısı tekniğidir. Bu yöntemde, resim kağıdı, amonyum bikromat ve fosforik asit eriği ile ışığa duyarlı hale getirilerek gün ışığında pozlandırılır.
Analog Veri: Dijital fotoğraf makinelerindeki foto sensörler tarafından oluşturulan elektrik yükünü, bilgisayarın ya da yazıcının algılayabilmesi için veriler 1 ve 0 değerlerine çevirilir. İkili sayılar, 1 ve 0 ikili basamaklarından oluşan bir dizedir ya da bit'tir.
Anamorfik Objektif (Anamorphic Lens): Geniş bir görüş açısındaki görüntüyü sıkıştırarak belirli bir çerçeveye sığdıran objektif türü; Sinamaskop filmler de bu objektiflerle çekilmektedirler. Daha sonra göstericiye takılan bir parça ile görüntünün yayılması sağlamakta ve tüm perdeye kaplamaktadır.
Anastigmat: Astigmatizmi oluşturan çoğu optiksel yanılmaların düzeltilmesiyle oluşturulan bileşik mercek sistemidir.
Angstrom: Sayısal olarak bir milimetrenin on milyonda birinin mm'ye eşit olan uzunluğunun birimidir. A, Å biçiminde ifade edilir. Işığın dalga uzunluğunu belirlemek için kullanılır.
ANSI: Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü'nün standartlarıdır.
Anthotype: Bir tür baskı tekniğidir. Taze koparılmış, çiçeklerden elde edilen boyar maddeler ile alkol karıştırılır. Daha sonra bitkisel boyalarla kaplanmış kağıtlar güneş ışığı altında pozlandırılır. Pozlandırma süreçleri bazen haftalar boyu sürebilir. Yöntemi ilk olarak Sir John Herschel uygulamıştır.
Anti Newton: Slaytların yerleştirildiği camlı çerçevelerin sebebiyet verdiği film üzerindeki renkli halkalara erilen isim. Bu sorunun önüne geçebilmek için "antinewton" camlı çerçeve kullanılmalıdır.
Anti-Aliasing: Photoshop programında alan rengi ile alan kenarındaki renk arasındaki geçişi sağlayan farklı tonlardaki piksellere verilen addır.
Anti-Halo Tabakası (Anti-halation backing): Filmlerin arka yüzeylerine sürülen ve taşıyıcı taban ya da fotoğraf makinesinin arka kısmından yansıyarak yeniden filme dönüp "halelenme"'ye neden olan ışığı emerek yok eden boyalı katman.
Anti-Halojen Tabaka: Fotoğraf duyarkatı ile taşıyıcı taban arasına ya da taşıyıcının arkasına sürülen yansımayı önleyici tabakadır.
Antioksidan: Duyarkat ya da banyodaki kimyasalların özelliklerinin bozulmasını engelleyen kimyasallara denir.
Antiplanat: bkz. Küreselliği düzelten objektif.
Antistatik Kaplama: Nem çekici madde ya da metal tuzu içerir. Film tabakalarının arka yüzeyine uygulanır. Elektriksel iletkenliği arttırır. Böylelikle kuru hava küçük sürtünmelerin neden olduğu elektrostatik yüklerin zararsızca boşalmasına olanak sağlar. Duyarkat yüzeyi ve taşıyıcının arkasında toplanan karşı kutup elektrostatik yükler, giderilmediği takdirde kıvılcım olarak boşalır ve duyarkatta statik sis lekeleri oluşur.
AP (Aperture Priorty): Diyafram öncelikli mod. Fotoğraf makinelerinde, kullanıcı tarafından diyafram değeri seçildiğinde enstantane değeri otomatik olarak ayarlanır.
Apex (Additive System of Photographic Exposure): Pozlandırmada toplamsal yönteme verilen addır. Pozlandırmayı, Av + Tv = Bv - Sv = Ev eşitliğiyle verir. Av: Diyafram açıklığı (log2f²) Tv: Saniye türünden poz süresi, T = log2 1/T Bv: Mum cinsinden aydınlama seviyesi (foot cinsinden) (log2B/6), Sv: Duyarlılık (2 tabanına göre logaritmik pozlandırma cetveli. ASA ya da BS), Ev: Pozlandırma değeri
Aplanat (Aplanat): Küresel görüntü bozulmasına karşı gerekli düzeltme yapılmış olan objektifler; BKZ: Küresel görüntü bozulması.
Aplanat (Aplanat): Renksel ve küresel sapma kusurları düzeltilmiş ve tam açıklıkta kabul edilebilir ayırma gücü veren merceklerdir.
Apokromat (Apochromat): Tayftaki üç ana renk içinde odak uzaklığı aynı olacak şekilde düzeltilmiş, yani renksel sapma kusuru giderilmiş merceklerdir.
Apokromatik Objektif: Mercek sisteminde ortaya çıkan renk kusurunu düzelten bir tür objektiftir.ilgiliFORUM.com

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Fotoğraf Terimleri Sözlüğü hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Fotoğraf Terimleri Sözlüğü siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com