Gün nedir? Gün ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Gün nedir? Gün ne demektir?

Gün anlamı, tanımı:

 • Güneş.
 • Tarih.
 • Gündüz.
 • Güneş ışığı
 • Zaman, sıra.
 • Bayram niteliğinde özel gün.
 • Çağ, devir.
 • Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre.
 • İçinde bulunulan zaman.
 • Belirli günlerde ev hanımlarının konuk ağırlamak için yaptıkları toplantı.
 • İyi yaşanmış zaman.

"Gün" cümle içerisinde nasıl kullanılır?

 • "Yarın Ayşe Hanım'ın günü."
 • "Ama şu son günlerde büyük bir ilerleme olmuştu kadında." - A. Kulin
 • "Kız kardeşi üç yıl, bir gün olsun canı sıkılmadan yaşadı Tatvan'da." - N. Cumalı
 • "Bütün gün yanında kalırdım." - A. Ağaoğlu
 • "Bugün Fransızların günü imiş."
 • "Zavallı, gün görmedi."
 • "Aylıkları, günün ihtiyaçları karşısında devede kulak gibi kalıyordu." - R. N. Güntekin

Gün ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Günler günü: Günlerce.
 • Her gün: Süreklice, sürekli olarak.
 • Gün doğmadan neler doğar: "beklenmedik bir sırada umut verici durumlarla da karşılaşma imkânı vardır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Güngörmüş: İyi yaşamış. Birçok hayat deneyimi bulunan (kimse).
 • Güneş günü: Güneş'in, Dünya'nın bir noktasındaki meridyen düzleminden arka arkaya iki kez geçmesi arasındaki süre.
 • Gün yayı: Güneş'in gök küresinde bir gün boyunca çizdiği çemberin ufuk üstünde kalan parçası.
 • Günden güne: Gün geçtikçe, gittikçe, gün günden.
 • Günü geçmiş: Eski tarihli. Son kullanma tarihi dolmuş olan (yiyecek), bayat. Aybaşı olmamış.
 • Kara gün: Üzüntülü, sıkıntılı zaman.
 • Gününü göstermek: tehdit yollu cezalandırmak.
 • Gün yeli: Doğu rüzgârı.
 • Gün ışığı: Aydınlık.
 • Arife günü: Dinî bayramlardan önceki gün.
 • Gün boyu: Bütün gün.
 • Günaşırı: Bir gün ara ile, iki günde bir.
 • Gündöndü: Ayçiçeği.
 • (birine)  gün doğmak: sabah olmak.
 • Gün varken davarını eve götür: "işlerini en uygun zamanda yap" anlamında kullanılan bir söz.
 • Günü gününe uymaz: her zaman aynı durumda bulunmaz, kararsız.
 • Halk günü: Vali, belediye başkanı vb.nin sorunlarını dinlemek için halkla görüştüğü gün. Tiyatro, sinema vb. eğlence yerlerinin düzenledikleri ucuz matine, halk matinesi.
 • Mahşer günü: Kıyamet.
 • Ay gün takvimi: Güneş'in görünen hareketlerine göre düzenlenmiş olan takvim.
 • Gün batmak: güneş batmak.
 • Ek gün: Bankacılıkta borç senetlerinin, bankalara ödenmesi için vade tarihinden başlayarak tanınan iki gün, opsiyon.
 • İyi gün: Refah ve huzur içinde geçen zaman.
 • Günlerden bir gün: herhangi bir gün, önceden belli olmayan bir gün, vaktiyle.
 • Gün merkezli: Güneş'in merkezine göre tanımlanan, Güneş'in merkezinden bakıldığı varsayılarak ölçülen (bir yıldızın koordinatları).
 • Günün adamı: O günlerde çok sözü edilen kişi. Zamanın gereğine göre yön ve tutum değiştiren kimse, zamane adamı. Kendisinde zamanın gerektirdiği değerler bulunan kimse, zamane adamı.
 • Doğum günü: Bir kimsenin doğduğu gün.
 • Gün balığı: Lapinagillerden, kırmızı renkli, siyah benekli bir balık (Julis turcica).
 • İyi gün dostu: Dostlarının sıkıntılı zamanlarında onlardan kaçan kimse.
 • Ertesi gün hapı: Korunmasız cinsel ilişki sonrasında 72 saat içinde gebeliğin engellenmesi amacıyla kullanılan bir tür doğum kontrol yöntemi, ertesi sabah hapı.
 • Gün doğmak: sabah olmak.
 • Gün dikilmesi: Tam öğle vakti, zeval.
 • Gününü gün etmek: hiçbir şeyi dert edinmeyip gününü hoş geçirmek.
 • Günü gününe: Tam vaktinde, her gün, gününde, tam gününde.
 • Artık gün: Artık yıllarda şubat ayına eklenen yirmi dokuzuncu gün.
 • Paça günü: Paça çorbası ziyafeti çekilen düğünden sonraki gün.
 • (birine)  gün geçmek: güneş çarpmak.
 • Gün tutulması: Güneş tutulması.
 • Kandil günü: Kandil gecesinden önceki gün.
 • Gün doğmadan kimliği söylenmez: "bir iş iyice belli olmadan sonucu hakkında yargı yürütülemez, yarın ne gibi durumlar veya olaylar çıkacağını kimse bilmez" anlamında kullanılan bir söz.
 • Gün geçer, kin geçmez: "aradan uzun zaman geçse de bir kimsenin başkasına karşı beslediği kin sönmez" anlamında kullanılan bir söz.
 • Gün gülü: Gelincik.
 • Günübirlik: Gece kalmadan aynı gün dönmek üzere, günübirliğine. Gelişigüzel. Bütün bir gün boyunca, gece kalmadan yapılan.
 • Ala gün: Yazın güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum.
 • Günçiçeği: ....
 • Güne göre kürk giyinmek gerek: "kılık kıyafetimizi zamanın koşullarına uydurmalıyız" anlamında kullanılan bir söz.
 • Günün birinde: Bilinmedik bir zamanda.
 • Gün kavuşmak: güneş batmak, akşam olmak.
 • Gün koymak: yapılacak bir iş için gün belirlemek.
 • Gün dönümü: Gecelerin ve gündüzlerin uzamadan kısalmaya veya kısalmadan uzamaya döndükleri gün.
 • Kış günü: Soğuktan kaynaklanan elverişsiz zaman dilimi.
 • Gün yemek: hapis cezası almak.
 • Gün ola harman ola: "bir gün onun da zamanı gelir" anlamında kullanılan bir söz.
 • Gün almak: bir iş görmek için ilgili kişiden bir gün ayırmasını istemek, randevu almak. belirli bir yaşı bitirdikten sonra girdiği yaştan süre almak.
 • Gün yağmuru: Güneş çıkmışken yağan iri damlalı yağmur.
 • Okuma günü: Bir yazarın konuklara kitabının tanıtımını yaptığı, kitaptan bölümler okuduğu gün.
 • Gün atmak: davayı ileri bir tarihe bırakmak. güneş doğmak.
 • Günü (veya gününü) kurtarmak: günün ağır koşullarını ve engellerini bir biçimde atlatmak.
 • Gün batısı: Batı 270°'lik yön. Batıdan esen rüzgâr.
 • (...-mesi)  gün meselesi: olması her an mümkün, sürekli gerçekleşebilecek durumda.
 • Aşure günü: Aşurenin pişirildiği muharrem ayının onuncu günü.
 • Hesap günü: Kıyamet.
 • Bayram günü: Bayrama rastlayan, bayramın kutlandığı gün. Sevinç yaşanılan gün.
 • İş günü: Tatil günleri dışında kalan, çalışılmak üzere yasayla belirlenmiş gün, çalışma günü.
 • Mübarek gün: Dinî bakımdan özelliği ve önemi olan gün.
 • Çalışma günü: İş günü.
 • Ön gün: Arife.
 • Günleri gece olmak: çok kederlenecek bir durum içinde bulunmak.
 • Gün güne uymaz: "bir günün işleri, durumları, şartları başka bir gününkine uymaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • Gün eylemek: gün geçirmek.
 • Güngörmez: Güneş ışığı almayan (yer).
 • Kabul günü: Ev hanımlarının konuk ağırladıkları belirli gün.
 • Yaş günü: Birinin doğduğu günün yıl dönümü.
 • Gün olur yılı besler, yıl olur günü beslemez: "ticarette kazanç, günü gününe uymaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • Günısı: Güneş enerjisinden yararlanarak sıcak su elde etmeye yarayan düzenek.
 • Gün ağarmak: tan yeri aydınlanmak.
 • Kara gün dostu: Sıkıntılı günlerde de dostluğunu sürdüren ve yardımcı olan kimse.
 • Gün saymak: herhangi bir iş veya olayın belirlenmiş süresinin sonunu heyecanla beklemek.
 • Günebakan: Ayçiçeği.
 • Günü dolmak: önceden belirlenmiş bir süreyi tamamlamak. ömrünü tamamlamak, eceli gelmek. hamilelikte çocuğun olması gereken süreyi tamamlamak, doldurmak.
 • Gün geçirmek (veya öldürmek): boş şeylerle vakit geçirmek.
 • Yıldız günü: Dünya'nın yıldızlara göre tam bir dönüşü için geçen süre.
 • Gün balı: Güneşte bal koyuluğuna getirilmiş üzüm şırası.
 • Günleri sayılı olmak: ölümü yakın olmak. bir yerde kalmak için ancak birkaç günü bulunmak.
 • Ay gün yılı: Hem Ay evreleri değişimi hem de Güneş'in gökyüzündeki görünen hareketi göz önüne alınarak düzenlenmiş olan takvim yılı.
 • Günâşık: Ayçiçeği.
 • Günberi: Dünya'nın, Güneş'e en yakın bulunduğu nokta.
 • Gününü (veya günlerini) saymak (veya beklemek): kurtulamayacak hasta son günlerini yaşamak.
 • Günindi: Gurup zamanı. Batı, garp.
 • Günöte: Yer yörüngesinin Güneş'e en uzak bulunduğu nokta, evç.
 • Gününü görmek: kötü bir sonla karşılaşmak, cezaya çarptırılmak. çocuklarının iyi, mutlu günlerini görmek. aybaşı görmek.
 • Kıyamet günü: Kıyamet.
 • Günbegün: Günden güne.
 • Öbür gün: Yarından sonraki gün.
 • Öte gün: Geçen gün, yakın günlerden birinde.
 • Gün günden: Günden güne.
 • Gün bugün: "içinde bulunduğun günü iyi değerlendir, bugün ne yapabilirsen kazancın odur" anlamında kullanılan bir söz.
 • Gün batımı: Güneşin ufukta kaybolması, gurup.
 • Gün tün eşitliği: Gece ile gündüzün eşit olması, ılım, ekinoks.
 • Gün yüzü görmemiş (söz veya küfür): hiç kullanılmamış. ortalığa çıkmamış. çok ağır hakaret içeren.
 • Gün doğusu: Doğu 90°'lik yön. Doğudan esen rüzgâr.
 • İmza günü: Yazarların eserlerini okurlarına hatıra olarak imzaladıkları gün.
 • Günaydın: "İyi sabahlar" anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü. Yeni mi farkına vardın? anlamında bir söz.
 • Gün görmemek: sıkıntı içinde yaşamak
 • Gün durumu: Güneş'in dik açıklığının en büyük veya en küçük olduğu gün.
 • Tam gün: Yasalara göre kabul edilmiş olan bir iş günü süresi.
 • Gün ortası: Öğle vakti.
 • Gününü doldurmak: bir işin sona ermesi için gereken süreyi tamamlamak.
 • Gün yüzü görmemek: güneş ışığından uzakta kalmak, ışık görmemek. hiç kullanılmamak, yeni kalmak.
 • Ana baba günü: Kargaşa içindeki kalabalık. Karmakarışık durum.
 • Gün gibi açık: çok açık, çok belli.
 • Günü yetmek: ölüm zamanı gelmek. gebe için doğum vakti gelmek.

Gün hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Gün ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Gün nedir? Gün ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Gün nedir? Gün ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com