Hak nedir? Hak ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Hak nedir? Hak ne demektir?

Hak kısaca anlamı, tanımı:

 • Adalet.
 • Emek karşılığı ücret.
 • Tanrı.
 • Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oyma, kazı.
 • Doğru, gerçek
 • Pay.
 • Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı.
 • Verilmiş emekten doğan manevi yetki.
 • Dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk.
 • Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.

"Hak" cümle içerisinde nasıl kullanılır?

 • "Resmî kâğıtlarda hak ve silinti yasaktır."
 • "Bu davada hak görmüyorum."
 • "Üstelik adli tatil olduğu için hak sahipleri bekleşirler." - B. Felek
 • "Makas hakkı. Komşu hakkı."
 • "Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal." - M. A. Ersoy
 • "Haktan ayrılmamalı."
 • "Karacaoğlan der ki sözüm haktır." - Karacaoğlan
 • "Mühür hakki."
 • "Ana hakkı ödenmez."

Hak ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Hak etmek: bir emek karşılığı hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak. layık olduğu kötü karşılığı almak. bir başarı dolayısıyla ödüllendirilmek.
 • Patent hakkı: İsim hakkı.
 • Hakkı ödenmemek: birinin iyiliklerine, emeklerine karşılık olarak ne yapılsa az olmak.
 • Hak kuşu: Bataklık baykuşu.
 • Hakkını vermek: gereğini bütün olarak yerine getirmek. birinin çalışmasının karşılığını gereğince değerlendirmek.
 • Ayni hak: Taşınır veya taşınmaz üzerinde doğrudan doğruya egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar.
 • Emrihak: Ölüm.
 • Kul hakkı: İnsanların birbirlerine geçen emekleri, hakları.
 • Tuz ekmek hakkı: Birinin ekmek yedirip iyilik ettiği kimse üzerindeki manevi hakkı.
 • Sükût hakkı: Sus payı.
 • Göz hakkı: Görüldüğünde imrenilebilecek yiyeceklerden, görenlere verilen pay.
 • Müktesep hak: Kazanılmış hak.
 • Konuşmama hakkı: Adli makamlarca suçluya tanınan ifade vermeme hakkı.
 • Barut hakkı: Mermiyi istenilen uzaklığa atabilmek için gerekli barut gazı basıncını sağlamaya yetecek miktarda barut.
 • Takdir hakkı: Kanunun belirlediği durumlarda yargıca tanınan değerlendirme serbestliği, takdir yetkisi.
 • Ölme hakkı: İyileşme olasılığı olmayan hastaların veya yaşamını kendi başına sürdüremeyecek ölçüde sakat olan kimselerin yaşamını sona erdirme hakkı, ötanazi.
 • Makas hakkı: Makas payı.
 • Rücu hakkı: Bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu.
 • Hak (veya hakkını) yemek: başkalarının hakkını vermemek.
 • İntifa hakkı: Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkı.
 • Özlük hakkı: Genel memur statüsü içinde kişinin, kanunların öngördüğü biçim ve koşullarla kazandığı her türlü hakkı.
 • Hak getire: "yoktur, bulunmaz, ne arar" anlamında kullanılan bir söz.
 • Hakk'ın rahmetine kavuşmak (veya Hakk'a kavuşmak veya Hakk'a yürümek): ....
 • Hakkısükût: Sus payı.
 • Rüçhan hakkı: Yasal olarak tanınan öncelik hakkı.
 • Hak yolu: Doğru yol.
 • Hakkı olmak: payı, alacağı, hissesi olmak. sözünde, düşüncesinde, iddiasında haklı olmak.
 • Buluş hakkı: Bir buluşun veya o buluşun kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye karşılık kazanılan hak.
 • Hasta hakları: Sağlık hizmeti verilirken temel insan haklarının güvenceye alınmasını, insan onuru ve bütünlüğünün korunmasını amaçlayan haklar.
 • Kazanılmış hak: Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep.
 • Hakkını helal etmek: hakkını, emeğini bağışlamak.
 • Geçit hakkı: Bir tarla, bağ bahçe vb. üzerinden ana yola, evine veya tarlasına gidebilmesi için komşu mal sahibine doğan yararlanma hakkı
 • Hakketmek: Maden, ağaç, taş üzerine elle yazı veya şekil oymak. Yazı ve şekilleri kazıyarak silmek.
 • Yasama hakkı: Yasama gücü.
 • Ön alım hakkı: Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı.
 • Seçilme hakkı: Herhangi bir seçimde seçilebilme hakkı.
 • Cenabıhak: Allah, Tanrı.
 • Sarraflık hakkı: Sarrafın altın bozma, değiştirme vb. işler için üstelik olarak aldığı para, baş, sarrafiye.
 • İltica hakkı: Sığınma hakkı.
 • Sığınma hakkı: Genellikle bir cezai kovuşturma ve mahkûmiyetten kurtulmak amacıyla yabancı bir ülkeye kaçma veya yabancı ülkedeyken geri verilmemeyi isteme, iltica hakkı.
 • Huzur hakkı: Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para, hakkıhuzur.
 • Telif hakkı: Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, telif, yazar hakkı, röyalti.
 • Hak deyince akan sular durur: "bir anlaşmazlıkta adalet, tarafsızlık, hakkaniyet devreye girdiğinde kimsenin söyleyecek sözü kalmaz" anlamında kullanılan bir söz.
 • Haktanır: Herkesin hakkını gözeten (kimse), hakşinas.
 • Hakkı geçmek: birinin payından başkası almış olmak. birinde veya bir şeyde emeği olmak.
 • Seçme hakkı: Bir sözleşme ile belirlenen ödeme biçimi yerine bir diğerini koyabilme yetkisi, muhayyerlik, hakkıhıyar. Herhangi bir seçimde oy kullanabilme hakkı.
 • Yanıt hakkı: Cevap hakkı.
 • İsim hakkı: Bir ticarethanenin veya malın adını kullanma karşılığında talep edilen hak, patent hakkı.
 • Hak ihlali: Bir kimseye kanunlarla belirlenen bazı hakları engelleme, hak kısıtlaması.
 • Kabotaj hakkı: Türk kara sularında, Türkiye'deki akarsu ve göllerde gemi bulundurma, bunlarla gidiş geliş ve taşıma yapma hakkı.
 • Hak vermek: birinin düşüncesini, davasını, iddiasını doğru bulmak.
 • Hakkı için: kutsal şeyleri anlatan kelimelerden sonra getirilerek ant içmek için söylenen bir söz.
 • Cevap hakkı: Bir kimsenin şahsıyla ilgili genellikle basın yayın organlarında çıkan haberlere karşılık olarak düzeltme veya cevap verme hakkı, yanıt hakkı.
 • Hakkımüktesep: Kazanılmış hak.
 • Susma hakkı: Bir soruşturma sırasında sanığın, ceza yönünden aleyhine sonuç doğuracak sorulara cevap vermeme hakkı.
 • Oy hakkı: Kişilere tanınan oy verme yetkisi.
 • Hak dini: Müslümanlık.
 • Hakkıhıyar: Seçme hakkı.
 • Veto hakkı: Belli bir alanda yetki sahibinin öneri veya kararı reddetme hakkı.
 • Hakkıhuzur: Huzur hakkı.
 • Hak kazanmak: emeğin karşılığını alabilecek duruma gelmek.
 • Gösterme hakkı: Sinema, tiyatro, konser vb. görsel sanatlarda telif hakkı.
 • Hak kısıtlaması: Hak ihlali.
 • Hakkından gelmek: zor bir işi başarı ile sona erdirmek. yenmek, öç almak veya cezasını vermek.
 • (...)  hakkı tanımak: izin vermek.
 • İrtifak hakkı: Başkasının arsa, yol, bahçe vb. taşınmaz malından belirli bir yolda yararlanma hakkı.
 • Yazar hakkı: Telif hakkı.
 • Geçiş hakkı: Geçiş üstünlüğü.
 • İhkakıhak: Bir hakkı hukuk kurallarına uygun bir biçimde teslim etme.
 • Haksever: Doğru bildiği şeyden ayrılmayan (kimse), hakperest.
 • Şufa hakkı: Ön alım hakkı.
 • Hak yerini bulur (veya yerde kalmaz): "haksızlık er geç ortaya çıkar" anlamında kullanılan bir söz.
 • Hakkını aramak: hakkı olduğuna inandığı şeyi elde etmeye çalışmak.
 • Hakkı var: "doğru düşünüyor, doğru söylüyor, doğru davranıyor" anlamında kullanılan bir söz.
 • Hak ediş: Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum, para, istihkak.
 • Yumruk hakkı: Zorbalıkla elde edilen şey.

Hak hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Hak ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Hak nedir? Hak ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Hak nedir? Hak ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com