Hane nedir? Hane ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Hane nedir? Hane ne demektir?

Hane kısa tanımı, anlamı:

 • Ev, konut.
 • Ev halkı
 • Klasik Türk müziğinde, peşrev vb. saz parçalarının bölümlerinden her biri.
 • Basamak.
 • Birleşik kelimelerde "bina, yapı, yer, makam" anlamlarıyla ikinci kelime olarak yer alan bir söz.
 • Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri, bölük, göz.

"Hane" cümle içerisindeki kullanımı

 • "Oğlan iyiydi; becerikli, yumuşak huyluydu ama hanesi kalabalıktı." - N. Cumalı
 • "Balıkhane, yazıhane."
 • "Dama tahtasında altmış dört hane vardır."

Hane ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Kademhane: Tuvalet.
 • Helvahane: Genellikle helva pişirmekte kullanılan geniş ve az derin tencere. Sarayda mutfak içinde tatlıların yapıldığı özel bölüm veya oda.
 • Silahhane: Silahların saklandığı, korunduğu yer.
 • Marangozhane: Marangozun çalıştığı iş yeri.
 • Klişehane: Klişe yapılan yer.
 • Dershane: Derslik. Öğrencilere okul dışında para ile ders veren özel kuruluş.
 • Humbarahane: Humbara yapılan fabrika, kumbarahane. Humbaracı yetiştirmek amacıyla 1739'da açılan ilk Türk askerî okullarından biri.
 • Tavhane: Limonluk. Yoksulların sığındığı sıcak yer.
 • İbadethane: Tapınak.
 • Kesimhane: Kesimevi.
 • Hapishane: Cezaevi.
 • Haşhaşhane: Haşhaşın işlendiği yer.
 • Kerhane: Genelev.
 • Saadethane: Yüksek rütbeli kimselerin evi. Mutlu ve huzur içinde yaşanılan yer.
 • Kılıçhane: Kılıç yapılan yer.
 • Muayenehane: Hekimlerin hastalarını muayene ettikleri yer.
 • İplikhane: Ham bitki liflerinin iplik yapıldığı yer.
 • Yetimhane: Yetim çocukların barındırıldığı, bakıldığı yer.
 • Yemekhane: Okul, fabrika vb. kuruluşlarda yemek yenilen büyük salon.
 • Terkiphane: Terkibibentte vasıta beytinden önceki beyitlerin oluşturduğu bent.
 • Tephirhane: Buğuevi.
 • Telgrafhane: Telgraf aracılığıyla haberleşmeyi sağlayan resmî kuruluş.
 • Umumhane: Genelev.
 • Çamaşırhane: Çamaşırlık.
 • Şaphane: Şap çıkarılan yer, şap ocağı. Kütahya iline bağlı ilçelerden biri.
 • Şaraphane: Şarap yapılan yer. Şarap satılan veya içirilen yer.
 • İdarehane: Gazete, dergi vb. yayım kurumlarında yazı işlerine bakılan yer, yönetim yeri. Bir işi veya kuruluşu yönetenlerin bulundukları yer, büro.
 • Nakkarhane: Mehter takımı. Bu takımın bulunduğu yer.
 • Mantarhane: Mantarların işlendiği yer.
 • Dikimhane: Dikimevi.
 • Teşrihhane: Otopsi yapılan yer. Tıp fakültelerinde anatomi dersi yapılan yer.
 • Kütüphane: Kitaplık. Kitap satılan dükkân, kitabevi.
 • Şifahane: Hastane.
 • Yağhane: Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer.
 • Tevkifhane: Tutukevi.
 • Islahhane: Islahevi.
 • Mülahazat hanesi: Bir şey hakkındaki düşüncelerin yazıldığı yer.
 • Piskoposhane: Piskoposluk.
 • Ameliyathane: Hastanelerde hastaların ameliyat edildiği özel bölüm.
 • Berhane: Yıkık dökük, kullanışsız ve büyük (ev).
 • Fakirhane: Düşkünler yurdu. Alçak gönüllülük göstermek için kendi evinden bahsederken kullanılan bir söz.
 • Halvethane: Saraylarda girilmesi yasak olan oda. Tekkelerde dervişlerin yalnızca ibadet etmek ve çile doldurmak için kapandıkları oda.
 • Baruthane: Barut yapılan veya saklanan yer.
 • Muvakkithane: Muvakkitin görev yaptığı yer.
 • Tophane: Top yapılan, top dökülen yer. Topçu askerinin eğitildiği yer.
 • Miskinhane: Cüzzamlıların yerleştirildikleri yer.
 • Fetvahane: Müftünün makamı.
 • Şaphane: Şap çıkarılan yer, şap ocağı. Kütahya iline bağlı ilçelerden biri.
 • Aşhane: Aşevi. Mutfak.
 • Mehterhane: Mehter takımı. Bu takımın görev yaptığı yer. Hapishane.
 • Yoğurthane: Yoğurt yapılan yer.
 • İmalathane: Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, yapımevi.
 • Kirişhane: Kiriş yapılan yer.
 • Ticarethane: Ticaret işlerinin yürütüldüğü yer.
 • Kıraathane: Kahve, kahvehane. Müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane.
 • Darphane: Madenî para basılan yer.
 • İpekhane: Kozaların, ipek çilesi durumuna getirilmesi için işlendiği yer.
 • Tımarhane: Akıl hastanesi.
 • Saraçhane: At takımları, araba koşumları, meşinden eşya yapılan ve satılan yer.
 • Bendehane: Bendenin, kölenin evi.
 • Besihane: Besi yapılan yer.
 • Tüfekhane: Tüfek yapılan yer.
 • Mürettiphane: Bir basımevinde dizgicilerin çalıştığı bölüm.
 • Bekârhane: Bekârların kalması için ayrılmış veya düzenlenmiş oda. Bekârların yaşadığı müstakil ev.
 • Dokumahane: Dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve çalıştığı yer.
 • İmarethane: Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu, imaret.
 • Yatakhane: Okul, fabrika vb. yerlerde yatakların konulduğu yer. Yatılı okullarda, yurtlarda ve kışlada yatılan yer.
 • Kalayhane: Kalaycının çalıştığı yer. Kalay işlerinin yapıldığı yer.
 • Konsoloshane: Konsolosluk.
 • Vaftizhane: Vaftiz yapılan yer.
 • Cambazhane: Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer.
 • Hayalhane: Karagöz oynatılan yer. Hayal dünyası.
 • Meyhane: İçki satılan ve içilen yer, içki yeri. Kabare.
 • Mumhane: Mum üretim yeri.
 • Sabunhane: Sabun yapılan yer.
 • Tembelhane: İçinde bulunanların çalışmaya karşı isteksiz davrandıkları yer.
 • Mahpushane: Cezaevi.
 • Gasilhane: Ölü yıkama yeri.
 • Tasfiyehane: Arıtımevi
 • Haddehane: Büyük yassı levhaların eritildiği, merdanelerden geçirildiği yer.
 • Kiremithane: Kiremit yapılan yer.
 • Sebilhane: Sebil.
 • Divanhane: Geniş sofa. Kubbealtı.
 • Çalgıhane: Müzik evi, çalgılı lokanta veya eğlence yeri.
 • Semahane: Mevlevi tekkelerinde dervişlerin sema yaptıkları özel bölüm.
 • Gazhane: Hava gazı üretilen veya depolanan yer.
 • Kayıkhane: Kayıkların çekildiği, korunduğu üstü örtülü yer.
 • Kumbarahane: Humbarahane.
 • Sefarethane: Elçilik.
 • Divanhane: Geniş sofa. Kubbealtı.
 • Çelikhane: Çelik elde edilen fabrika.
 • Bulaşıkhane: Kışla, okul, otel vb. yerlerde bulaşık yıkamaya ayrılan özel bölüm.
 • Memişhane: Tuvalet.
 • Teneffüshane: Genellikle okullarda, ders aralarında dinlenmek için öğrencilerin çıktığı salon veya bahçe.
 • Mühendishane: Osmanlı Devleti'nde mühendis yetiştiren yüksekokul.
 • Balhane: Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer.
 • Bozahane: Boza yapılan yer.
 • Devlethane: Nezaket gereği olarak "ev" anlamında kullanılan bir söz.
 • Kalhane: Kal (I) işi yapılan yer.
 • Abdesthane: Tuvalet.
 • Tahaffuzhane: Sefer sırasında, yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve hastaların iyileştirilmeleri için büyük limanlara yakın kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşu.
 • Güderihane: Güderinin yapıldığı yer.
 • Misafirhane: Konukevi. Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb.
 • Yazıhane: Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro. Yazı masası.
 • Salhane: Kesimevi.
 • İnekhane: İneklerin barındığı yer.
 • Mevlevihane: Mevlevi tekkesi.
 • Mücellithane: Ciltevi.
 • Fotoğrafhane: Fotoğrafçının çalıştığı, fotoğraf çekilen veya fotoğraf makinesi satılan yer, fotoğrafçı.
 • Nezarethane: Gözaltına alınan kimselerin karakolda konulduğu yer, nezaret.
 • Patrikhane: Patriğin görev yaptığı bina.
 • Terzihane: Giysi biçilip dikilen yer, terzi dükkânı.
 • Talimhane: Eğitim alanı.
 • Fişekhane: Fişek yapılan yer.
 • Batakhane: Gidenlerin dolandırıldığı veya kötü bir durumda bırakıldığı yer. İşlerin zamanında ve gereğince yapılmadığı yer.
 • Çayhane: Çayevi.
 • Kaynakhane: Kaynak işleri yapılan yer.
 • Bitirimhane: Kumarhane.
 • Keşişhane: Manastır.
 • Defterhane: Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarını içine alan ana defterlerin bulunduğu ve bunlara özgü işlerin görüldüğü daire.
 • Kuşhane: İçinde süs kuşları beslenilen ve üretilen küçük oda veya büyük kafes.
 • Süthane: Süt ve süt ürünleri satılan yer.
 • Kahvehane: Kahve.
 • Birahane: Genellikle bira içilen, aynı zamanda çabuk hazırlanan bazı sıcak veya soğuk yemeklerin de yenildiği yer.
 • Buzhane: Buz yapılan yer. Soğuk hava deposu.
 • Çiftehane: Kuş üretmeye yarar kafesli yer.
 • Çekiçhane: Demir fabrikalarında makine ile çalışan çok ağır çekiçlerin bulunduğu yer.
 • Nekahethane: Şifa yurdu, dinlenme yurdu.
 • Böcekhane: Böceklik.
 • Kumarhane: Kumar oynanan yer, bitirim yeri, bitirimhane.
 • Kasaphane: Kesimevi, mezbaha, kanara.
 • Sırmakeşhane: Sırma yapılan yer.
 • Dökümhane: Dökümevi.
 • Kalavrahane: Kundura atölyesi.
 • Tabakhane: Hayvan postunu kullanılacak duruma getirme işleminin yapıldığı yer, sepi yeri.
 • Hahamhane: Hahamların çalıştığı yer.
 • Peynirhane: Peynir yapılan yer.
 • Kuluçkahane: Kuluçkalık.
 • Ferhane: Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray.
 • Rasathane: Gözlemevi.
 • Doğumhane: Doğumevi.
 • Çilehane: Dervişlerin çile doldurdukları yer.
 • Basmahane: Basma yapılan iş yeri.
 • Cephane: Ateşli silahlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde, mühimmat.
 • Tamirhane: Genellikle teknik araçların onarıldığı yer.
 • Boyahane: Boya işleri yapılan yer.
 • Bıçkıhane: Bıçkıevi.
 • Balıkhane: Balıkların toptan satışa çıkarıldığı, soğuk hava deposu olan yer.
 • Gusülhane: Eski evlerde, içinde yıkanılabilir biçimde yapılmış küçük bölme.
 • Mapushane: Cezaevi.
 • Şişhane: Namlusu altı yivli tüfek veya top.

Hane hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Hane ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Hane nedir? Hane ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Hane nedir? Hane ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com