Hz Alinin dostlukla ilgili sözleri

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Hz Alinin dostlukla ilgili sözleri

 

Hz Alinin arkadaşlık ile ilgili sözleri
Hz Aliden dostluk sözleri
Hz Aliden arkadaşlıkla ilgili hikmetli sözler
 
 
1. "İmtihan etmek arkadaşlık olarak yeter."
2. "Kötü arkadaşla oturmaktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse arkadaşını helak eder ve onu yokluğa sürükler."
3. "Güzel muaşerette bulun, darlığa sabret ve kudretin olduğunda insaflı ol."
4. "İnsanlarla onların seninle arkadaş olmasının sevdiğin şekilde arkadaş ol ki kendilerinden güvende olasın ve onlar da senden güvende olsunlar."
5. "Sultanla korku içinde/ihtiyatla, arkadaşınla alçak gönüllülük ve güler yüzlülükle ve düşmanla da aleyhine hüccetinin tamamlanacağı şekilde arkadaşlık et."
6. "Görüşü kabul gören ama ameli hoş görülmeyen kimseyle arkadaşlık etmekten sakın. Şüphesiz arkadaş, arkadaşıyla itibar görür."
7. "Fasık, facir ve Allah'a karşı açıkça günah işleyen kimselerle arkadaşlıktan sakın."
8. "Takva sahibi ve dindar kardeşinle arkadaş ol ki güvende olasın. Ondan doğru yola kılavuzluk dile ki ganimete eresin."
9. "Yalancı insanla arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz arkadaşlık etmek zorunda kalırsan sözünü doğrulama. Ama ona kendisini yalanladığını bildirme. Zira o dostluğundan el çeker, ama kendi tabiatını terk etmez."
10. "Seni gafil ve haris kılan kimseyle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz böyle bir kimse seni yardımsız bırakır ve helak eder."
11. "Fasıklarla arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz kötülük kötülüğe katılır."
12. "Fısk ehli kimselerle arkadaşlıktan sakın. Şüphesiz bir topluluğun yaptıklarından hoşnut olan kimse, onlardan biri gibidir."
13. "En güzel ahlak arkadaşına ikramda bulunmak ve isteyene yardım etmektir."
14. "Salah ve doğruluğun çoğu akıl ve zeka sahibi insanlarla arkadaşlık etmektedir."
15. "Hayrın afeti kötü arkadaştır."
16. "Arkadaşlık uzun sürdüğünde hürmet/saygı daha da güçlenir."
17. "Eğer selamette olmayı seviyorsan, cahillerle arkadaşlıktan sakın."
18. "Arkadaşlık güzel uyuşmakla devam eder."
19. "Güzel arkadaşlıkla birliktelik çoğalır."
20. "Aklın meyvesi iyilerle arkadaşlıktır."
21. "Güzel arkadaşlık kalplerin sevgisini arttır."
22. "En hayırlı seçim, hayırlı insanlarla arkadaşlık etmektir."
23. "En hayırlı seçim hayırlı insanları sevmektir."
24. "Arkadaşlık ettiğin en hayırlı kimse ilim ve hilim sahibi olanlardır."
25. "Arkadaşlık ettiğin en hayırlı kimse, seninle kendisi arasında seni bir hakime muhtaç kılmayandır."
26. "Arkadaşlık ettiğin en hayırlı kimse seni ahirete iştiyaklı kılan, seni dünyadan sakınmaya teşvik eden ve Allah'a itaat hususunda sana yardımda bulunandır."
27. "İnsanlarla tanıdıkları şekilde muaşerette bulun ve onları bilmedikleri şeylerde kendi hallerine bırak. Onları kendilerine ve bizlere yükleme. Şüphesiz işiniz zor ve müşküldür."
28. "İnsanlarla ahlakları üzere muaşeret edin, ama amelde onlardan ayrılın."
29. "İnsanlarla öldüğünüzde üzerinize ağlayacak ve kaybolduğunuzda sizlere iştiyak duyacak şekilde muaşerette bulunun."
30. "İnsanlarla dil ve bedenlerinizle muaşerette bulunun; kalp ve amellerinizle onlardan ayrılın."
31. "Arkadaşlığın şartı az muhalefet etmektir."
32. "Hayırlı insanlarla arkadaşlık, güzel kokuya estiğinde, güzel kokuyu yüklenen rüzgar gibi hayır kazandırır."
33. "Kötü insanla arkadaş olan kimse ateşten bir parçadır."
34. "Hikmet sahibi kimselerle arkadaşlık et, hilim sahibi kimselerle otur ve dünyadan yüz çevir ki yüce cennette sükunet edesin."
35. "Kötülerle arkadaşlık, kötü kokuya estiğinde, kötü kokuyu yüklenen rüzgar gibi insana kötülük kazandırır."
36. "Ahmak kimseyle arkadaşlık ruhun azabıdır."
37. "Akıllı dostla birliktelik ruhun hayatıdır."
38. "Kötülerle arkadaşlık iyi insanlara kötü zanda bulunmaya sebep olur."
39. "Akıl ve din sahibi kimseyle arkadaşlık kur. Şüphesiz bu, arkadaşların en hayırlısıdır."
40. "Arkadaşını çoğaltmak isteyen kimse nasıl olur da, faziletlerinden ganimet elde ettiği ilimleri kendisini hidayete erdirdiği ve arkadaşlıkları kendisini süslediği akıllı ve takvalı alimlerle arkadaşlık etmez, şaşarım."
41. "Kalplerin imarı akıl sahipleriyle muaşerette bulunmaktadır."
42. "Her arkadaşlıkta bir seçim (veya imtihan) vardır."
43. "Güzel birliktelikte arkadaşlığa teşvik vardır."
44. "İnsanlarla az muaşerette bulunmak dini korur ve insanı kötülerle arkadaşlıktan rahatlığa kavuşturur."
45. "Kötü arkadaş, en kötü arkadaştır. Aşağılık hastalığı gizli bir hastalıktır."
46. "İnsanlara ahlakları esasınca yaklaş ki belalarından güvende olasın."
47. "Bir çok tanışıklıklar meşakkattir ve insanlarla muaşerette bulunmak fitneye sebep olur."
48. "Kötülerle arkadaşlıktan çok yalnızlığı ünsiyet edin."
49. "Ahmakla birlikte olunca, kötü kimseyle muaşeret ettiğinde ve zalimle bir muamelede bulunduğunda sakın, ihtiyatlı ol."
50. "Arkadaşlık uzadıkça saygınlık güçlenir."
51. "Muaşereti çok olan kimsenin sakınması az olur."
52. "Akıllı insanlarla arkadaşlık eden vakarlı olur."
53. "Arkadaşlığı güzel olan kimsenin arkadaşları çok olur."
54. "Kötülerle arkadaşlık eden salim kalmaz."
55. "Kötülüğü çok olanın arkadaşı güvende olmaz"
56. "Her şeyin bir afeti vardır ve hayrın afeti ise kötü arkadaştır."
57. "Kötülerle muaşerette bulunan kimse akıl sahibi değildir."
58. "Hiçbir şey iyilerle arkadaşlık kadar hayra davet edici ve kötülükten kurtarıcı değildir."
59. "Cahillerle oturan kimse dedikodulara hazır olmalıdır."
60. "Kardeşlerle güzel arkadaşlıkta bulunan kimse onlarla olan bağını devam ettirir."
61. "Kardeşleri seçimde değerlendirmeyi öne almayan kimseyi aldanış kötülerle arkadaşlığa iter."
62. "Arkadaşlığı Allah için olan kimsenin arkadaşlığı yüce ve sevgisi doğru/kalıcı olur."
63. "Seninle nefsine karşı yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık etmeyen kimseyle arkadaşlık etmek, eğer bilecek olursan bir vebaldir."
64. "Kardeşlerle güzel arkadaşlık etmek imanın şartlarındandır."
65. "Cahillerle arkadaşlık aklın yokluğundandır."
66. "Kötülerle arkadaşlık kötü seçimdendir."
67. "İyilere yakınlaşmak ve kötülerden ayrılmak güzel seçimdendir."
68. "Hayırlı insanlarla arkadaşlık güzel seçimdendir."
69. "Kötülerle arkadaşlık insanın yok oluşuna neden olur."
70. "Hayrını engellemen, (insanları) senden başkalarıyla arkadaşlığa davet eder."
71. "Cahillerle arkadaşlık en büyük belalardandır."
72. "Aşağılık insanlarla arkadaşlık kınanmıştır."
73. "İyilerle oturmak şerefe neden olur."
74. "İnsanlara ahlakları üzere yaklaşmak, onların fesatlarından güvende olmaktır."
75. "Kötülerle arkadaşlık denize girmek gibidir. Eğer boğulmaktan kurtulsa da korkudan kurtulamaz."
76. "Dünya çocuklarıyla (ehliyle) oturmak insana imanı unutturur ve şeytana itaate sürükler."
77. "Arkadaşlarla uyumluluk, birlikteliği devamlı kılar ve işlerdeki yumuşaklık, (işlerin) sebeplerini kolaylaştırır."
78. "Aklı olmayan kimseyle arkadaşlık etme."
79. "Ahmak insanlar arkadaşlık etme. Zira sana işlerini süsler ve senin de kendisi gibi olmanı ister."
80. "Dünya çocuklarıyla (ehliyle) arkadaşlık etme. Zira eğer (mal açısından) azalırsan seni önemsemezler ve eğer (mal açısından) çoğalırsan sana haset ederler."
81. "Aşağılık insanlarla fazla arkadaşlık etmeyin. Şüphesiz eğer yanında bir nimet olursa sana haset ederler ve eğer sana bir musibet yönelirse seni yalnız bırakırlar."
82. "Aklını kaybeden kimseyle arkadaşlık etme ve aslı kendisini ihanet eden kimseye ihsanda bulunma. Zira aklı olmayan kimse kendisinden fayda beklediği yerde sana zarar verir. Aslı olmayan kimse ise kendisine iyilik edene kötülük eder."
83. "Kötülüklerini unutmayan, ama faziletlerini ve yüceliklerini unutan kimseyle arkadaşlık etme."
84. "Akıllı insana; alim olması, iyilerle arkadaşlığı çoğaltması, kötü ve facirlerle yakınlıktan sakınması yakışır."
85. "Nefsinin salahını ve dinini korumayı isteyen kimseye, dünya çocuklarıyla (ehliyle) muaşerette bulunmaktan sakınması yakışır."

ilgiliFORUM.com

 
 
YouTube üzerinden web tasarım öğrenin... >>> ÜCRETSİZ WEB TASARIM KURSU

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Hz Alinin dostlukla ilgili sözleri hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Hz Alinin dostlukla ilgili sözleri siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com