ilgili | FORUM

Hayatın İçinden => Genel Kültür => Türkiye => Konuyu başlatan: Forum - 14 Nisan 2014, 12:50:01

Başlık: Türkiyede İlk Kütüphane
Gönderen: Forum - 14 Nisan 2014, 12:50:01
   

Türkiyede İlk Kütüphane

 


Türkiyede İlk Kütüphane Ne Zaman Kurulmuştur


Türkiyede İlk Kütüphane
T ürkiye'de 900 yıllık bir kütüphane geleneği vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde kütüphaneler; camii, türbe, medrese ve imarethane gibi kurumlar içinde yer almıştır. Daha sonraları yönetim olarak her ne kadar vakıflar bünyesinde yer alıyor olsalar da ayrı birer kuruluş olarak kütüphaneler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu nitelikteki ilk kütüphane, 1678 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafından İstanbul'da kurulan "Köprülü Kütüphanesi"dir. İmparatorluğun büyümesi ile birlikte Anadolu'nun bir çok yerinde de kütüphaneler kurulmuştur. Dönemin devlet ve din büyükleri tarafından kurulan vakıflar yoluyla yaşatılan bu kütüphanelerden bazıları, koleksiyonları ile günümüzde de varlığını sürdürmektedir. 1884 yılında kurulan ve bugün de "Beyazıt Devlet Kütüphanesi" adıyla hizmet veren "Kütüphane-i Osmaniye" ise Osmanlı döneminde devlet eliyle kurulmuş olan ilk kütüphanedir.

1920 yılında TBMM Hükümeti'nin kurulmasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir "Kültür Dairesi" oluşturulmuş ve kütüphaneler bu daireye bağlanmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu ile bütün vakıf kütüphaneleri MEB bünyesinde toplanmıştır. 1946 yılında, halen Ankara'da hizmet vermekte olan "Milli Kütüphane" kurulmuştur. 1954'ten itibaren üç üniversitede kütüphanecilik bölümleri açılmış ve kütüphanecilik konusunda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmeye başlanmıştır.

Ayrıca AB üye ve aday ülkelerinin 2001 yılında başlattıkları ve bu ülkelerde bulunan halk kütüphaneleri, müzeler ve arşivler arasında enformasyon teknolojilerine dayalı bir işbirliği olan PULMAN-XT (Public Libraries, Museums and Archives Network) projesine Türkiye 2002'de tam üye olarak kabul edilmiştir. Proje kapsamında Ankara Adnan Ötüken, İstanbul Orhan Kemal ve İzmir Atatürk İl Halk Kütüphaneleri 2003'te otomasyona geçirilecektir.

ilgiliFORUM.com