ilgili | FORUM

Eğitim & Öğretim => Bilim, Teknoloji Yazıları => Kimya => Konuyu başlatan: Forum - 16 Kasım 2014, 10:25:39

Başlık: Petrol nasıl işlenir?
Gönderen: Forum - 16 Kasım 2014, 10:25:39
   

Petrol nasıl işlenir?

 

Petrol nasıl işlenir
Ham petrol elde ediliş yöntemleri


Ham Petrolün Elde Ediliş Yöntemleri:

Ham petrol, propan, bütan gibi çok küçük moleküllerle, ağır yaylar, asfalt gibi çok büyük moleküllerin ve ayrıca parafinik, naftanik ve aromatik yapıların karışımından oluşmuştur. Ham petrol ısıtıldığında önce buharlaşma sıcaklığı düşük olan küçük moleküllü bileşenler buharlaşmaya başlar.Isıtma ilerledikçe belli sıcaklık aralıklarında buharlaşan kısımlar tekrar yoğunluşturularak benzin, gaz yağı, fuel oil, makine yağları gibi ürün grupları elde edilmektedir. Ancak belli sıcakılık aralığnda ayrılan moleküllerden oluşan bu ürün gruplarınıda ,örneğin benzini de, kendi içinde damıtarak daha uçucu olan hafif benzin (kuş benzini) veya standart benzin elde edilir.Ham petrolün damıtılması sonucunda %30 benzin, %20-40 dizel yakıtı ,%20 ağır yakıtlar ,%10-20 ağır yağlar elde edilmektedir.Petrolden ;petrol gazı, gazyağı ,benzin ,motorin , fuel oil ,yağlama yağları ,mum ve asfaltik bitüm gibi çeşitli ürnler elde edilmektedir.Ayrıca alkol benzeri yağlar çeşitli tarım ürünlerinden (şeker pancarı-ispirto üretimi gibi) yakıtlar eşde edilmektedir. Ham petrolden elde edilen yakıtların damıtma oranları yaklaşık olarak aşağıda verilmiştir.

Yakıt Damıtma sıcaklıkları
Petrol gazları 0-35
Uçak benzini 35-150
Taşıt benzini 35-200
Gaz yağı ;kerozen 150-260
Dizel yakıtı(ince) 175-290
Dizel yakıtı (Standard) 200-370
Ağır yakıtlar 370-550

Ham petrol damıtılmaya başlanmadan önce dinlendirilmekte ve bazı işlemlerle tuz ve sudan arındırılmaktadır.Ham petrolün yapısında ,elde edildiği bölgeye göre parafinik veya naftanik bileşenler daha fazla bulunabilir

Ham petrolden damıtma yoluyla elde edilen bileşenler nelerdir?

Ham petrolün rafinerilerde arıtılması ve işlenmesi sonucunda, ortalama olarak %43 benzin, %18 fuel oil ve motorin, %11 LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya propan-bütan karışımı), %9 jet yakıtı, %5 asfalt ve %14 diğer ürünler elde edilmektedir.

Petrol nasıl işlenir? resimleri

Dünyada en çok petrol üreten ülkeler hangileridir?

En çok petrol üreten ilk beş ülkenin sıralaması aşağıdadır :

ilgiliFORUM.com