ilgili | FORUM

Hayatın İçinden => Sağlık => Konuyu başlatan: C.S.J - 23 Kasım 2008, 10:43:57

Başlık: Klebsiella Pnömonisi (Akciğer Enfeksiyonları)
Gönderen: C.S.J - 23 Kasım 2008, 10:43:57
Klebsiella Pnömonisi Nedir

Ciddi bir pnömonidir. Etkeni gram negatif bakteridir.Yaşlılarda, alkoliklerde, kontrol altına alınmamış diabetiklerde ve debilitan hastalarda daha sıklıkla izlenir. Hastalık birdenbire ürperme, ateş, dispne, balgam, göğüs ağrısı ve ileri derecede bitkinlikle başlar. Balgam yeşilimtrak, pürülan, kan-çizgili, bazan paslı ve yapışkandır.

Muayenede hastalık bölgesinde sübmatite veya matite, pektoriloki, bronşiyal solunum ve yaş railer izlenir.

Radyolojik üç özellik vardır:

1. Eksüda toplanması akciğer parenkimasında volüm artmasına ve interlober sissürün itilmesine ve bombeleşmesine sebep olur.
2. Yaklaşık 1/3 vakada abseleşme ve kavern oluşur.
3. Eksüda sıklıkla ampiyeme dönüşür.


Balgamda hastalığın etkeni gram negatif bakteriler ve bol polimorf lökositler görülür. Çok kez lökosit sayısı normaldir veya lökopeni vardır. Bazan lökositoz izlenir.

Hastalığın başlıca komplikasyonlan abse, kavern, ampiyem, pnömotoraks, perikardit, menenjit ve anemidir.

Tedavi süresi en az 2 haftadır. Klebsiella pnömonisi tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar sefoperazon ve sefalotin (2-3 gm/gün, İV, İM), gentamisin (160 mg/gün, İM) ve kloranfenikol ( 2-3 gm/gün, oral) dir. Sık sık balgam kültürüyle antibiotik duyarlığı incelenmeli ve buna uygun antibiotik seçilmelidir.