ilgili | FORUM

Din => Dini Bilgiler => Peygamberimiz (s.a.v.) => Konuyu başlatan: nur_ay - 26 Şubat 2007, 05:01:48

Başlık: "GÜL" , AŞKIN MİHRABIDIR
Gönderen: nur_ay - 26 Şubat 2007, 05:01:48
(http:////img352.imageshack.us/img352/4081/gl0ejzr6.gif)

"GÜL" , AŞKIN MİHRABIDIR  

Başkaları Gülü bir çiçek diye sever belki de... Ama biz, Gülü "Gül" olduğu için severiz... Bizim için; Gül sevgilidir, Gül güzelliktir, Gül coşkudur... Gül, esmânın eşyâya tecellisinin esrârıdır... Gül aşktır, Gül sevinçtir, Gül bahar muştusudur... Gül, ezelle ebet arasındaki bütün zamanların "En Güzeli"nden yansımalar taşıdığı için güzeldir... Ve katmer Gül; rengini şehit kanından, kokusunu Efendimiz(sav)'in mübârek teninden aldığı için çiçekler sultânıdır... Bu sebeple olsa gerek, Gülün kokusuyla kendimizden geçeriz... Gideriz bir başka âleme... Yol buluruz mâverâya... Biz Güle, Gülistanda açan katmer Güllere "Peygamberlik Gülzârının Eşsiz Gülü"nün remzi olduğu için vurgunuz... Gülü her kokladığımızda salavat getiririz , O'nun terinin kokusundan bir zerreyi teneffüs ettiğimizden ...

"Gül"ü târife ne hâcet, "Gül" Sevdâyı Muhammedî'dir... "Gül'ün sevdâsı kalbimizin hafî tepelerinde, ahfâ zirvelerinde sancak açmıştır... Ve bizler, gönlü Gülşen olan insanlara meftû»n oluruz, "Kainatın Solmayan Gülü'nün aşkıyla... Gün gelir, gözyaşıyla Gül sularız... Bir Gül için bin dikene su veririz; biliriz ki, Güllerin içinde diken yoktur, dikenler içinde Gül vardır...

"Gül 'e sevdâmızı eksiltmeyelim... Allah'ım! Bize O'nun sîretini öğret... O'nun yolundan gitmeyi bizlere nasip et... "..Kim Peygambere itaat ederse şüphesiz Allah'a itaat etmiş olur.." (Nisâ 4/80) emr-i İlâhîsi gereğince Habîbullahı sevmek Allah(cc)'ı sevmektir... "Resû»lulah'a duyulan muhabbetin derecesi îmânın ölçüsüdür"... Bu sebeple bizlere O'nun muhabbetini lütfet...Yâ Erhame'r-Râhimîn!... O'nun aşkını sînelerimizde bir alev deryâsı hâlinde volkanlaştır... Bizleri O'nun yolundan ayırma Yâ Rabbi... Ve iki cihanda ebediyen Gülmek için, "Gül"ün gölgesinde olmayı bizlere müyesser eyle Yâ İlâhe'l-û‚lemîn!...

"Suya versün bâğbân Gülzârı zahmet çekmesün,
Bir Gül açılmaz yüzün tek verse min Gülzâre su."

"Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hâsıl ?"

"Sevdim Seni ben, û‚leme Rahmet diye sevdim,
Bir benzeri yok, Cenâb-ı Ahmet diye sevdim "

"Sen Ahmed'i Mahmû»d'u Muhammed'sin Efendim,
Hakk'tan bize Sultân-ı Müeyyedsin Efendim"

"Canım kurban olsun Senin yoluna, Adı güzel, kendi güzel Muhammed,...

"En Güzel'e yâr olanlara, "Gül'e gönülden bağlananlara binlerce selâm olsun

alıntı