ilgili | FORUM

Hayatın İçinden => Sağlık => Kulak Burun Boğaz => Konuyu başlatan: Forum - 23 Ekim 2013, 10:17:30

Başlık: Kulak Ölçümü Nasıl Yapılır?
Gönderen: Forum - 23 Ekim 2013, 10:17:30
   

Kulak Ölçümü Nasıl Yapılır

 

Kulak Ölçümü,
Kulak İşitme Ölçümü Nasıl Yapılır
Kulak Ölçümü Nasıl Yapılır


İŞİTMENİN ÖLÇÜMÜ AKUMETRİ

 
Kulağın işitme fonksiyonunun incelenmesi amacıyla yapılan, basit testleri içeren muayene yöntemlerine denir. Bunlar arasında insan sesiyle muayene ve diapozon deneyleri vardır.

İŞİTMENİN ÖLÇÜMÜ


    İnsan sesiyle muayene : Fısıltı Testi

Diapozon Testleri :

     Weber

       Rinne

     Gelle

 Schwabach

 
Diapozon  Testleri


Weber Testi  Kranium kemikleri üzerine diapozon yerleştirilerek, kemik yolu iletiminin incelenmesi yöntemidir.

WEBER  Nasıl Yapılır ?


    Diapozon titreştirildikten sonra ; başta orta hatta-genellikle glabella üzerine konur.Bu amaçla, diapozon vertex, çene veya dişler üzerine de konulabilir.Sonuçlar diapozon titreşiminin işitildiği yöne doğru ‘Weber ortada ,sağa veya sola lateralize ' şeklinde belirtilir.

Rinne  Testi  


           Her iki kulakta ayrı ayrı olmak üzere kemik yolu ve hava yolu iletiminin karşılaştırılması esasına dayanır.
 
 

RİNNE,  Nasıl Yapılır ?       Titreşmekte olan diapozon mastoid çıkıntısına konur. Bu şekilde kemik yolu ile olan iletim ölçülür. Hastaya; daha fazla titreşimi hissetmediği zaman, bunu bildirmesi istenir. Mastoid çıkıntı üzerinde titreşim hissedilmediği anda, diapozon dış kulak yolunun 1 cm kadar önüne konur.Bu esnada hava yolu ile iletim ölçülmektedir. Hastanın diapozon sesini hava yolu ve kemik yolu ile kaç saniye süre ile işittiği takip edilir.

 
   Normal İşitme  


        Normal işiten bir kulakta hava yolu ile olan iletim, kemik yolu ile olan iletimin ortalama iki katıdır. Buna göre; normal işitmeye sahip olan bir kişinin, dış kulak yolundan diapozon sesini, mastoid üzerinde duyduğu süre kadar duyması gerekir. Buna Rinne Pozitif denir.

 
 

RİNNE,  Kayıplara göre Sonuçları


                      İletim Tipi İşitme Kaybı


         İletim tipi işitme kayıplarında diapozon sesi dış kulak yolu üzerinde iken duyulamaz veya işitme süresi azalmış olur. Buna Rinne Negatif denir. 
 

RİNNE,  Kayıplara göre Sonuçları              Sensonerineural Tip İşitme Kaybı


       Sensonerineural kayıplarda hem hava yolu hemde kemik yolu ile olan işitme azaldığından Rinne testinde hava yolu/kemik yolu oranı bozulmamıştır – Rinne pozitiftir ancak işitme süresi kısalmıştır. Bu duruma Patolojik Rinne Pozitif denir.
 

Patolojik  Rinne Pozitif

 RİNNE, Kayıplara göre Sonuçları


                                  Total İşitme Kayıplarında
          Şayet bir kulakta çok ileri derecede veya total işitme kaybı varsa mastoid üzerine konan diapozon titreşimi, kafatası kemiklerinin rezanatör etkisi ile  iyi işiten diğer kulak tarafından algılanabilir. Bu durumda hasta yön  tayin edemez ve sesi işittiğini ifade eder, ancak dış kulak yolu önüne konan diapozon titreşimini hissedemez. Sonuçta testi yapan hekim, hastada hava yolu ile iletim kaybı yanılgısına düşebilir. Bu duruma Yalancı Rinne Negatif denir. Böyle durumlarda iki kulak arası büyük işitme farklılığı şüphesinde sağlam kulak maskelenmelidir.

Yalancı  Rinne Negatif
 

Diapozon  Testleri

   Gelle Testi  

 
 Stapezin mobil veya fikse olup olmadığını ortaya koymak için yapılan bir testtir.

 
 
 

GELLE,  Nasıl Yapılır ?           Diapozon mastoid üzerine konulur ve bu esnada dış kulak yoluna pneumatik otoskop ile hava basıncı verildiğinde, stapes tabanı oval pencereye itileceği için diapozonun sesi normal kişilerde azalır veya kaybolur. Hava emilerek negatif basınç oluşturulduğunda, kişi sesi tekrar duyar.

           Stapes fikse olduğu durumlarda, bu test sırasında değişme olmaz. Yani hava basıncı verildiğinde stapes oval pencereye doğru itilmeyeceğinden kişi sesi duymaya devam eder.Diapozon  Testleri


                        Schwabach Testi :  
   Kemik yolu iletiminin normale göre azalıp azalmadığını incelemeye dayalı bir testtir.

 

  SCHWABACH, Nasıl Yapılır ?


             Hastanın mastoid çıkıntısı üzerine diapozonun konulup kemik yolundan kaç saniye duyduğu tespit edilir ve normal işitmeye sahip kişinin kemik yolu işitme süresiyle karşılaştırılması esasına dayanan testtir.


SCHWABACH,  Kayıplara göre Sonuçları
       Sensorineural işitme kayıplarında hastanın kemik yolu ile iletimi düşer ve diapozon titreşimini işitme süresi azalır yani Schwabach azalmıştır denir.

 

Saf  Ses Odyometri  


Saf ton sesler vererek; işitme eşiğini saptamaya yarayan subjektif bir yöntemdir. Elde edilen eğriye odyogram denir. Odyogramlar hava yolu ve kemik yolu ayrı ayrı ölçülerek elde edilir. Ses Hz birimine göre apsiste, işitme eşiği veya şiddeti ise ordinat düzleminde dB olarak gösterilir.

kaynak: odyoloji.gazi.edu.tr

ilgiliFORUM.com