Kuş nedir? Kuş ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Kuş nedir? Kuş ne demektir?


Kuş kısaca anlamı, tanımı:


 • Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
 • Acemi er.


"Kuş" ile ilgili cümle içerisindeki kullanıma örnekler

 • "Çalıların üstünde kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu." - Ö. Seyfettin


Kuş ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Kuş yuvası: Kuşun içinde barındığı yer.
 • Murabut kuşu: Uzun bacaklılardan, leyleğe benzeyen, gagası iri ve uzun bir kuş (Leptoptilus).
 • Avcı kuş: Şahin, doğan, kartal, atmaca vb. gibi başka hayvanları yakalamakta usta olan kuş, alıcı kuş.
 • Kız kuşu: Yağmur kuşugillerden, uzunluğu 34 santimetre olan, eti yenebilen, başı sorguçlu, koyu yeşilimsi renkte esmer, küçük bir kuş (Vanellus vanellus).
 • Flaman kuşu: Flamingo.
 • Dalgıç kuşu: Dalgıç kuşlarından, Amerika ve Avrupa'nın kuzeyinde yaşayan bir hayvan (Colymbus glacialis).
 • Kuş gibi (veya kadar) yemek: çok az yemek.
 • Kuş evi: Kuşların barınmalarını ve korunmalarını sağlamak için saray, köşk vb. konutların duvarlarına veya bahçelerindeki büyük ağaçların dallarına özel olarak yapılan yuva.
 • Kuşpalazı: Çoğunlukla çocuklarda görülen, burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, difteri.
 • Kuşbaşı: Küçük bir kuşun başı büyüklüğünde doğranmış (et vb.).
 • Gece kuşu: Geceleri gezmeyi seven kimse. Geceleri uyuyamayan kimse. Geceleri para karşılığı erkeklerle ilişki kuran kadın. Yarasa.
 • Arı kuşu: Arı kuşugillerden, Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya'da az ağaçlıklı, açık yerlerde yaşayan, sırtı sarı, karnı mavimsi yeşil bir kuş (Merops apiaster).
 • Kar kuşu: Serçegillerden, karlı dağların doruklarında yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü bir kuş (Plectrophenax nivalis).
 • Kuşyemi: Buğdaygillerden, durgun sularda yetişen bir bitki (Phalaris canariensis). Bu bitkinin taneleri.
 • Ardıç kuşu: Karatavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir tür kuş (Turdus pilaris).
 • Kuş beyinli: Akılsız, aptal.
 • Kuşgömü: Pastırmanın fileto bölümü.
 • Devlet kuşu: Beklenmedik bir iyilik, iyi talih, talih kuşu.
 • Kuş mu konduracak?: "yapacağı şey görülmemiş bir sanat eseri mi olacak?" anlamında kullanılan bir söz.
 • Saka kuşu: Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş, kutan, saka (II), ökse kuşu (Carduelis cardelis).
 • Kuşkanadı: Göz akı zarının göz bebeğine doğru bir ok ucu biçiminde ilerlemesi.
 • Kuş kirazı: Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabani ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus). Bu ağacın reçel ve likör yapılan meyvesi.
 • Kuş lastiği: Sapan.
 • Tropik kuşu: Tropik kuşugiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğunda iki teleği olan deniz kuşu.
 • Çekirge kuşu: Sığırcık.
 • Kardinal kuşu: İspinozgillerden, parlak, kırmızı renkli, iri gagalı, tepelikli, ötücü bir tür kuş (Cardinalis cardinalis).
 • Şeytan kuşu: Kurbağa ile beslenen, kuyruksuz bir cins büyük yarasa (Rhinolophus ferrum equinum).
 • İncir kuşu: Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis).
 • Kuş gibi uçup gitmek (veya uçmak): çok kısa süren bir hastalıkla ölmek. çok kısa sürmek, geçmek.
 • Karıncakuşu: Karıncayiyen.
 • Alıcı kuş: Avcı kuş.
 • Balaban kuşu: Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, eti yağlı ve ağır, iri bir kuş (Botaurus).
 • Kuş tüyü: Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü. Bu tüylerle doldurulmuş olan.
 • Muhabbet kuşu: Papağangillerden, asıl yurdu Avustralya olan, yurdumuzda da kafeslerde beslenen, basit bazı sesleri ve kelimeleri taklit edebilen, eşine çok düşkün, sarı, yeşil ve kül renginde tüyü olan, uzun ve sivri kuyruklu bir kuş (Melopsittacus undulatus).
 • Cennet kuşu: Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda). Güzel, alımlı kadın. Çok küçükken ölen çocuk.
 • Kuş vardır eti yenir, kuş vardır et yedirilir: "öyle kişiler vardır ki acımadan en ağır işte kullanılır, öyle kişiler de vardır ki iş gördürmek şöyle dursun onlara hizmet edilir".
 • Borazan kuşu: Güney Amerika'da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş, agami.
 • Guguk kuşu: Gugukgillerden, genellikle Avrupa'da yaşayan, dişileri başka kuşların yuvasına yumurtlayarak yavrularının bakım işini onlara gördüren, sırtı gri, karnı kahverengi beyaz çizgili, 35 santimetre boyunda, böcekçil bir kuş (Cuculus canorus). Birisiyle eğlenmek ve onu kızdırmak için çocukların çıkardıkları ses.
 • Şakrak kuşu: İspinozgillerden, başı siyah, boynu kırmızı, ötücü bir kuş (Pyrrhula pyrrhula).
 • Kuş yemi: Kuşlara yedirilen çeşitli tahıl taneleri, dane.
 • Kuşa kafes lazım, boruya nefes: "bir şeyden yararlanmak için kullanılacak araç, onun niteliğine uygun olmalıdır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Kuşa benzemek (veya dönmek): bir şey düzeltilmek istenirken komik veya biçimsiz bir duruma gelmek.
 • Hak kuşu: Bataklık baykuşu.
 • Hamsikuşu: Baharat, un ve yumurtaya bulanarak yapılan hamsi tavası.
 • Kuş kafesi: Kuşun içinde barındırıldığı yuva.
 • Kuşlokumu: Yumurta, un ve şekerle yapılan bir kurabiye türü.
 • Kuş uçuşu: İki nokta arasında doğrultu yönünde alınan mesafe, kuş uçumu.
 • Kuş bilimi: Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji.
 • Bayır kuşu: Çalı bülbülü.
 • Kuş sütü: Bulunmayan şey.
 • Kuşgözü: Ev, villa vb. konutların çatı katlarını aydınlatmaya yarayan küçük pencere.
 • Kukumav kuşu: Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, kahverengi tüylerinin üzerinde beyaz benekleri olan, başını 180 derece çevirebilen bir tür baykuş, kukumav (Athene noctua).
 • Yağmur kuşu: Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş, altın yağmurcun (Charadrius fluvialis).
 • Kuş gibi çırpınmak: çaresizlik içinde telaşlı davranmak.
 • Kuşekmeği: Turpgillerden, çorak yerlerde yetişen, beyaz veya mor çiçekli, eskiden hekimlikte kullanılmış olan otçul bir bitki, çobandağarcığı (Thlaspi).
 • Kuş dili: Genellikle çocukların, kelimelerin başına, hecelerin arasına başka hece ekleyip kelimelerin biçimlerini değiştirerek uydurdukları bir konuşma türü.
 • Kaşıkçı kuşu: Pelikan.
 • Karakuş: Kartal türünden kuşlara verilen ad. Atların ayaklarında şiş yapan bir hastalık.
 • Çulha kuşu: Bir tür iskete (Parus pendulinus).
 • Tarla kuşu: Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 santimetre, sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük, ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda arvensis).
 • Kuş kadar canı olmak: küçük, cılız, güçsüz bir yaratık olmak.
 • Kuş kanadına kira istemez: "kişi, kendi işi için zaten harcayacağı çabadan dolayı başkasından karşılık beklemez" anlamında kullanılan bir söz.
 • Dalgıç kuşları: Gagaları bir kılıfla örtülü, kanatları ve kuyruğu kısa, ayakları perdeli, iyi yüzen ve dalan bazı kuşları içine alan kuşlar takımı.
 • Kuş gibi: çok hafif. çabuk iş gören, eline ayağına çabuk.
 • Çayır kuşu: Tarla kuşu.
 • Çakıl kuşu: Yağmur kuşugiller familyasından kuzey bölgelerde yaşayan, sıcak aylarda güneye geçen göçmen kuş (Crocethia alba).
 • Kuş iğdesi: İğdegillerden, 60-80 yıl ömürlü, zeytin yaprağını andıran, ince yapraklı, dikenli, meyveleri zeytin iriliğinde, dekoratif amaçlı olarak yetiştirilen bir ağaç (Elaeagnus angustifolia).
 • Çalı kuşu: Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes).
 • Kuş uykusu: Tavşan uykusu.
 • Kuş bakışı: Yüksek bir yerden aşağıya doğru, bütün genişliği içine alacak biçimde bakış. Genel olarak.
 • Sıvacı kuşu: Sıvacı kuşugillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, 15 santimetre uzunluğunda ötücü bir kuş (Sitta europea).
 • Kuş otu: Yol kenarları, duvar dipleri ve bahçelerde yetişen bir yıllık ve otsu bir bitki (Stellaria media).
 • Talih kuşu: Devlet kuşu.
 • Yont kuşu: Kuyruksallayan.
 • Gelin kuşu: Tarla kuşugillerden bir kuş (Otocoris pencillatus).
 • Makaralı kuş: Sürekli öten kuş.
 • Kuş gribi: Bir virüsün sebep olduğu, kanatlı hayvanlarla yakın teması olan insanlara geçen bulaşıcı ve öldürücü hastalık.
 • Boğmaklı kuş: Bir tür toygar kuşu.
 • Ökse kuşu: Saka kuşu.
 • Kuş uçmaz, kervan geçmez: kimsenin uğramadığı ıssız ve sapa.
 • Sinek kuşu: Serçegillerden, küçük, güzel bir tür kuş (Trochilus).
 • Fırtına kuşu: Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica).
 • İskele kuşu: Yalıçapkını.
 • Can kuşu: Ruh.
 • Tavus kuşu: Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş, tavus (Pavo).
 • Yırtıcı kuş: Ehlîleştirilmemiş vahşi kuşlara verilen genel ad.
 • Deve kuşu: Kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen iri bir kuş (Struthio camelus).
 • Kuş kanadıyla gitmek: çok hızlı gitmek.
 • İshak kuşu: Bataklık baykuşu.
 • Örümcek kuşu: Örümcek kuşugillerden, orta boyda, tüyleri koyu kül rengi, siyah, beyaz, bazısında pembe veya koyu kırmızı benekler bulunan ötücü kuş (Lanius).
 • Kurt kuş: Bütün yaratıklar, bütün canlılar.
 • Kuşdili: Bir tür dişbudak.
 • Kuş üzümü: Siyah, çok ufak taneli, çekirdeksiz bir tür üzüm.
 • Kuş uçumu: Kuş uçuşu.
 • Kuşburnu: Çalılık ve ormanlık alanlarda yetişen, soluk pembe renkte çiçekler açan bir ağaç, yaban gülü ağacı (Rosa canina). Bu ağacın parlak kırmızı renkli, içi tüylü ve çekirdekli meyvesi. Bu meyveden yapılan içecek.
 • Çavuş kuşu: Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops).
 • Keten kuşu: İspinozgillerden, güzel sesli, 13 santimetre uzunluğunda tarla ve çalılıklarda yaşayan bir kuş (Carduelis linaria).
 • Baykuş: Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı.
 • Kuş uçurmamak (veya uçurtmamak): hiçbir şeyin veya kimsenin kaçmasına, geçmesine imkân vermemek.
 • Bataklık kuşları: Omurgalı hayvanlardan hem tavuksuları hem yağmur kuşlarını içine alan kuşlar sınıfı.
 • Kuşkonmaz: Zambakgillerden, uç dalları yapraksı görünüşte, toprak altı kök saplarından çıkan taze sürgünleri yenen bir bitki (Asparagus officinalis). Aynı familyadan, saksılarda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisi (Asparagus plumosus).
 • Kuşhane: İçinde süs kuşları beslenilen ve üretilen küçük oda veya büyük kafes.
 • Kuşun kanadıyla haber salmak: en hızlı bir biçimde haber vermek.
 • Kuşu kuşla avlarlar: "elde edilmek istenen kimse, daha önce elde edilmiş kimse aracılığıyla tuzağa düşürülür" anlamında kullanılan bir söz.
 • Akkuş: Atmaca. Ordu iline bağlı ilçelerden biri.
 • Ötücü kuşlar: Kuşlar sınıfının geniş bir takımı.

Kuş hakkında resimler
(Resimleri Göster)


Kuş ile ilgili diğer yazılar


 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Kuş nedir? Kuş ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Kuş nedir? Kuş ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com