ilgiliforum facebook   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

İş Bankasından, Cumhuriyet Gazetesine Maddi Destek!..

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

İŞ'ten Cumhuriyet'e hortum döşenmiş

İŞ'ten Cumhuriyet'e hortum döşenmiş

İş Bankası'nın, Ergenekon'un medya ayağındaki kuruluşlar olarak gösterilen Haberal'ın BRT kanalı ile Tuncay Özkan'ın Kanaltürk'ü ve Cumhuriyet gazetesine el altından maddi destek sağladığı ortaya çıktı.

Akit, İş Bankası Yönetim Kurulu tutanaklarına ulaştı. Tutanaklarda, CHP kontenjanından atanan üyeler başta olmak üzere Genel Müdür Ersin Özince, bu gazete ve televizyon kanallarına sağladıkları ve sağlayacakları desteklerden bahsediyor.

Toplantı tutanaklarının içeriğinden, bankada CHP'yi temsilen görev yapan Yönetim Kurulu Üyesi Nail Gürman'ın Cumhuriyet gazetesi ve Kanaltürk'ün desteklenmesi konusunu çok kez gündeme getirdiği, Genel Müdür Ersin Özince'nin cevaben Cumhuriyet gazetesine çeşitli şekillerde verdikleri destekleri anlattığı görülüyor. Tutanaklardan toplantılarda Cumhuriyet gazetesinin toptan satın alınarak, tüm giderlerinin karşılanmasının; Haberal'ın sahibi olduğu BRT kanalının çalıştırılması konularının bile konuşulduğu anlaşılıyor.

İŞTE O ŞOK TUTANAKLAR
28.12.2005 tarihli İş Bankası Yönetim Kurulu toplantısında CHP'yi temsilen görev yapan Nail Gürman, şunları kaydediyor:

TİRAJI AZ DİYE AZ REKLAM OLMAZ
“Cumhuriyet gazetesi az tiraja sahip diye daha az reklam vermek doğru değildir. Bunun gerekçesi yoktur... Kanaltürk televizyonunu ihmal etmek mümkün mü? Samanyolu televizyonuna reklam verirken Kanaltürk'ü nasıl ihmal edersiniz? Bunlar düzenlenmelidir, düzgün bir şekilde yapılmalıdır.”

KANALTÜRK'E HANGİ GEREKÇEYLE VERMİYORUZ?
Gürman, 30.03.2006 tarihli toplantıda da şunları söylüyor: “Cumhuriyet gazetesine uzun yıllardan beri hiçbir şekilde ne kendimiz ne de iştiraklerimiz aracılığıyla bir yardımda, katkıda bulunmuyoruz. Öte yandan Samanyolu televizyonuna 150 milyar lira reklam bedeli veriyoruz. Bu doğru değildir, bu uygulamadan kesinlikle vazgeçilmesi lazımdır. Bunun ileride ciddi bir mesele olabileceği kuşkusunu taşıyorum. Yine Kanaltürk televizyonuna Akbank, Yapı Kredi, Oyakbank gibi bankalar reklam veriyor da biz hangi gerekçeyle vermiyoruz? O konuda bir gelişme var mı bilmiyorum, onun için ezbere konuşmuş olmayayım. Çünkü Sayın Özince'nin bakacağız, inceleyeceğiz diye bir beyanı vardı, öyle anımsıyorum.”

CUMHURİYET OKURU DAHA NİTELİKLİ
Aynı toplantıda Genel Müdür Ersin Özince, cevaben şunları kaydediyor: “Bu mealde Cumhuriyet gazetesinin çok ciddi müzaheret gördüğünü ifade etmek isterim. Ben iş prensiplerimle ve bankamızın prensipleriyle ters düşmeyecek noktalara kadar Cumhuriyet gazetesine fazla reklam verilmesini veya destek verilmesini savundum. Hatta geçmişte bu gazetenin sahiplik sorununa çare aranmasında dahi bazı çabalar gösterdim. Cumhuriyet gazetesi her zaman tirajına göre diğerlerinden daha farklı pay almıştır. Bunun gerekçesi de okurun niteliğidir. Ayrıca Cumhuriyet gazetesiyle Hasan Ali Yücel dizisinin basılması ve ücretsiz dağıtılması gibi müşterek bazı kampanyalar yapılmıştır. Daha bir çok konuda kendilerine fikir verilmiştir, danışmanlık yapılmıştır.”

KAT KAT FAZLA PAY AYIRIYORUZ
“Reklam kampanyalarımızda her zaman tirajdan bağımsız, ayrı bir müşteri kitlesinin gazetesi olarak destekliyoruz. Beklentilerini diğer yayın organlarına yaptığımız esaslarla karşılamamız mümkün değil. İhtiyaç duydukları desteklerin miktarı onların hissesine düşecek miktarların her zaman kat be kat üzerinde oldu. Tabii ki kabili kıyas değil ama Yeni Şafak gazetesine veya Samanyolu televizyonuna verdiğimizden çok daha fazlasını Cumhuriyet'e öteden beri verdik.”

ÇYDD'YE 1.3 MİLYARLIK KİTAP HİBE ETTİK
CHP'yi temsil eden Üye Nail Gürman, 23.01.2007 tarihli toplantıda ise çok ilginç bir itirafta bulunarak, “Biz geçen sene ya da evvelki sene 1.300 küsur milyarlık kitabı elimizde kaldığı için Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği'ne hibe ettik” diyor.
Gürman'ın konuşması şöyle: “Değerli arkadaşlarım, bu bütçe 360 trilyon lira. Bu bütçenin, yayın şirketinde Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu onayı olmadan atanmış olan 6 kişi tarafından yapılmasına müsaade etmiyorum. Böyle şey olmaz. Gelelim işin öbür tarafına; verdiğim şu üç örneğin Türk sosyal hayatına, Türk ekonomik hayatına, Türk siyasi hayatına, Türk sanat ve edebiyat hayatına ne yararı var? Bu arada 2006 ve 2007'de bastığımız bütün kitapların adedi, maliyeti, satış miktarı ve netice itibariyle bundan elde edilen kar sonucunda bu şirketin durumu hakkında bilgi rica ediyorum. Çünkü anımsarsınız, biz geçen sene ya da evvelki sene 1.300 küsur milyarlık kitabı elimizde kaldığı için Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği'ne hibe ettik.”

CUMHURİYET GAZETESİNİ SATIN ALMAYI DÜŞÜNDÜK
Genel Müdür Ersin Özince, “Cumhuriyet gazetesiyle zaman zaman çeşitli yakınlaşmalar denedik. Hatta İş Bankası Cumhuriyet gazetesini satın alabilir mi seviyesine kadar konu bazı kimselerce değerlendirildi. Hatta geçmişte, Cumhuriyet gazetesi çok büyük problemler içindeyken sayın yönetim kurulu üyelerimizden de bu konuları değerlendirelim, acaba biz Cumhuriyet gazetesini alabilir miyiz diye bakalım şeklinde temenniler dile geldi. Fakat Türkiye'deki yasal mevzuata baktığımızda bunun imkansız olduğunu gördük” diyor.

ESAS HOLDİNG İLE ORTAK ALABİLİR MİYİZ DİYE HESAP YAPTIK
Özince şöyle devam ediyor: “Heyette bu konuda bir eğilim belirtilip cumhuriyetin kurduğu gazete gibi değerlendirmeler yapılınca, ben Sayın İlhan Selçuk'la birkaç kez bir araya geldim. Basında da galiba sonradan çıktığı şekilde Esas Holding ile İş Bankası'nın Cumhuriyet gazetesini birlikte almaları ya da hissedar olarak girmeleri gazete tarafından çok istendi. Fakat gerek söylediğim nedenlerden ötürü ve gerekse Cumhuriyet gazetesi hisselerinin bir vakfın elinde olması nedeniyle bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı.”

İKİNCİ BÜYÜK ORTAĞIMIZIN BAŞKANI, SAYIN DENİZ BAYKAL…
Ersin Özince devamla şöyle diyor: “Daha sonra Cumhuriyet gazetesi maalesef bir dönem bizim ikinci büyük ortağımıza karşı da bazı yayınlara girdi. Bu durum muhtemelen genel başkan değişikliği sırasındaydı. Politik bir gelişme okluğu için o dönemde özellikle uzak durduk. Gazete ile ilk yakınlaşma önceki sayın genel başkanın döneminde olmuştu ve Sayın Deniz Baykal'ın yönetime geleceği sıralarda Cumhuriyet gazetesi çok ilginç bir yayın yapmaya başladı. Bu bizi şu nedenle ilgilendirdi, tarafsız diye düşündüğümüz Cumhuriyet gazetesinin birdenbire ciddi bir taraf olduğunu gördük.”

400 BİN DOLAR DESTEKTE BULUNDUK, DAHA NE YAPALIM
“Nitekim sözü edilen kitaplar konusunda da hadise öyle oldu. Biz Cumhuriyet gazetesine reklam veremeyince bir şekilde onun sosyal projelerine destek verebilir miyiz diye araştırdık. Sayın İlhan Selçuk, Alev Coşkun Bey'i görevlendirdi, ben de o zamanki Halkla İlişkiler Müdürümüz Canan Alınç Hanım'ı görevlendirdim ve Hasan Ali Yücel'in beyaz dizisini, 50'li yıllarda çıkan dünya klasiklerini basıp halka ücretsiz dağıtmak şeklinde bir kampanya başlattık. Kitapları tadat ettik ve cep kitabı şeklinde küçük, beyaz kapaklı kitaplar gazeteyle beraber verilmeye başlandı. O günün değeri ile, okurlarına kitap dağıtsın diye Cumhuriyet gazetesine 400 bin dolar civarında destekte bulunduk.”

CUMHURİYET'E PARA AKTARMAMIZ BEKLENİYOR, İYİ DE…
“Bütün bunlara rağmen biz Cumhuriyet gazetesinin özgün okuyucu kitlesini de dikkate alarak bu basın organıyla bugün bahsedilen miktarların ötesinde çalışabilir miyiz, benzer projeler yapabilir miyiz hususunu birkaç kez irdeledik. Fakat bunlarda da ister istemez hadise şuraya varıyor. Bir şekilde Cumhuriyet gazetesine para aktarmamız bekleniyor. Yani öyle bir işlem yapacaksınız ki mesela gazete bir ek basacak, onu 1 liraya malederse siz ona 2 lira vereceksiniz ki ona bir faydası olsun. Yoksa İş Bankası'nın, Cumhuriyet gazetesini baştan aşağı reklamla donatması da son derece aykırı bir durum olur. Bunları katiyen cevaben söylemiyorum ve belki spontane konuştuğum için ifadelerde zaaf oluyordur ama böyle bir fırsat geldiği için sadece işin çaresizliğine işaret etmeye çalışıyorum.”

GÜRMAN: CİNER'İN DESTEĞİ AYRI, BİZİM DESTEĞİMİZ AYRI
Bunun üzerine CHP'li Üye Nail Gürman'ın Genel Müdür Özince'ye cevabı şöyle oluyor: “Cumhuriyet gazetesine reklam vermememiz, Turgay Ciner'in hegemonyasında olduğu gerekçesine dayanıyorsa o zaman Turgay Ciner'in bütün kredilerini kat edelim. Biz de ona kredi verdik, veriyoruz, değil mi? Ne alakası var? Kaldı ki Turgay Ciner'in oradaki temsilcisi eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın temsil ettiği bir köşedir... Ben niye Cumhuriyet gazetesi üzerinde duruyorum ya da geçen seferlerde niye Kanaltürk üzerinde durdum?.. Fazla bir argümana girmiyorum, hepimiz biliyoruz. Kaç sene evvel şunu yaptı diye, ki bütün gazeteler bunu yaptı, Cumhuriyet gazetesine verilecek reklamda tasarruf edemeyiz. Aksine, sabahleyin söylendiği gibi nasıl belli gerekçeyle, ortak gerekçemizle bazı gazetelerin ilanına yasak konulduysa, burada da tasarruf edilmemelidir. Sadece matematik dağılıma dayalı metod kullanılamaz.”

RAKAMLARDAN, GAZETE YETKİLİLERİ MEMNUN
Nail Gürman'a, bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Türkakın'dan şu cevap geliyor: “Sayın Gürman'ın Cumhuriyet gazetesi ile ilgili sorusunu da bu vesile ile cevaplamak isterim. Biz prensip olarak hem görsel medyada hem yazılı medyada hedef kitle ve erişim temel prensipleri üzerine, tamamen matematik bir model üzerinden yatırım kararını veriyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet gazetesinin 2005 yılında 74.500 YTL, 2006 yılında da 117.200 YTL payı oldu ve yaklaşık % 57'lik bir artış söz konusu. Her yıl periyodik olarak bu mecralarla da temas kuruluyor. Bu bağlamda, önceki hafta kendileri ile bir temas kurulmuş ve gelen kişiler bu toplantıda memnuniyetlerini ifade etmişler. Onu da belirtmek isterim.”

YENER DÖNMEZ / YENİ AKİT

Haber

 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; İş Bankasından, Cumhuriyet Gazetesine Maddi Destek!.. hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri İş Bankasından, Cumhuriyet Gazetesine Maddi Destek!.. siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com