ilgiliforum facebook   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

İslami Sanat, Kubbe Resimleri

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...

Sanatsız medeniyet, hatta sanatsız insanlık düşünülemez. Sanat, duygusal bir ihtiyaçtır. İnsan, yaratılışından kaynaklanan sanat duygularına sahiptir. Nicelikleri ve nitelikleri farklı olmakla birlikte tarih boyunca bütün insan toplulukları sanat ile ilgilenmişler ve sanat eserlerini ortaya çıkarmışlar.

Sanat tüm dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm topluluklar için, dilleri, ırkları, kültürleri ne olursa olsun, ortak bir dildir. Çünkü dillerimiz, görünümlerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da, insanlar olarak içimizde taşıdığımız ruhun dili ortaktır, bu nedenledir ki, ruhun aynası olan gözler de tüm dünyada hep aynı dilden konuşur, tıpkı o gözlerle baktığımız ve ruhumuzla görüp yorumladığımız sanat eserleri gibi...

İslam kültüründe insanın tabiatından gelen fıtri sanat duyguları yanında bu yeteneklerin meşrulaştırılması ve teşvikinde en önemli saik Allah'ın "cemâl" (güzel) sıfatı olmuştur. Kur'an'dan da öğrendiğimiz ve doğada gördüğümüz üzere en büyük sanatkar Allah'tır. Allah, kainatı ve kainatın küçük örneği kabul edilen insanı, diğer canlılara göre daha üstün yeteneklerle donatarak "en güzel biçimde" (ahsen-i takvim olarak) yaratmıştır. Asıl amacı Allah'ın sıfatları ile sıfatlanmak olan insan da bu sanat faaliyetlerine katılmalıdır ki, kemale erebilsin, iyi insan, iyi Müslüman olabilsin. Müslüman kendisini ve çevresini güzelleştirmekle sorumlu tutulmuştur. İlke haline gelen "Allah güzeldir, güzeli sever" (Müslim, "îmân 147?) hadisi bu hususta Müslümana yol göstermiştir. Bu ilke doğrultusunda Müslümanlar, sanatın mimari, musiki, minyatür, hat gibi hemen her dalında özgün ve muhteşem eserler ortaya koymuşlardır.

İslâm'ın bu temel ilkesi Müslümanları sanata teşvik etmenin yanında diğer medeniyetlerin sanat eserlerine karşı da saygılı, hoşgörülü ve hatta korumacı davranmaya yöneltmiştir. Allah'ın Kuran-ı Kerim'le bize mesajını verdiği gibi, yeryüzündeki sanat eserlerinin gezilerek görülmesini isterken bunlardan hem ibret hem de ilham alınmasını öngörmüştür.

İslam'ın insanları cemaatle birlikte ibadet etmesini, temizliğe dikkat etmesini, ilme ve eğitime yönelmesini, insan sağlığına dikkat etmesini tavsiye etmesi İslami mimariye tek tek yansımıştır.

İslam kültüründeki mimariye bakıldığında, desenlerde ve çizgilerde soyutluluk görülür, Allah yaratan ve yaratmaya devam eden Yüce Bir Varlık olduğu için doğanın ve canlılığın çizgileri tam olarak somutlanırılmamış, sadece belli başlı detayları yansıtılmıştır.

İslam sanatında tefekkürün en yüce noktalarından olan sonsuzluğa ulaşmak amaçlanmıştır. Allah'a ulaşma düşüncesi Müslüman sanatkarın daima temel amacı olmuştur. Bu duygularını da, en güzel biçimde süslemede dile getirmiştir. Kapı ve kubbe iç yüzeylerinin süslemelerinde, sonsuzluğu ve güveni ifade eden geometrik şekiller sıkça görülmektedir. Başlangıcı ve sonu açık olmayan kimi kompozisyonlar ezeli ve ebedi olan Allah'ı hatırlatmakta, insan ruhunda ve düşüncesinde derin izler bırakmakta ve yeni ufuklar açmaktadır.

İslam sanatının amaçları arasında Allah'ın varlığını ve sevgisini insanlara hissettirmek de vardır. Bu amaca ulaşabilmek için Müslüman sanatkarlar daha çok Allah'ın varlığını ve kudretini ifade eden figüratif ve natüralist geometrik şekiller, yıldız kümeleri ve bitki motiflerini kullanmıştır. Nitekim Kuran insanoğlunu Allah'ın varlığını ve kudretini hissetmek için gökyüzüne ve tabiata bakmaya çağırmaktadır.

Tabiat ile tabiatüstü arasında denge:   Sanatkar, bir yandan tabiatüstü/metafizik varlıkları hatırında tutarken, bir yandan da onları hatırlamaya veya betimlemeye götürecek vasıtaları tabiattan seçmektedir. Tabiat motiflerini kullanarak Allah'a ulaşmayı amaçlamıştır. Bu, aynı zamanda İslam'ın dünya ile ahiret arasında kurduğu dengenin sanat diliyle anlatımıdır...

***
"Böylece Allah, dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever." [Ali İmran Suresi, 148.ayet]
_

Not: Kubbelerin fotograf çalışmaları, fotograf sanatçısı Jose Ignacio Saez de Ugarte'ye aittir.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
Sanatsız medeniyet, hatta sanatsız insanlık düşünülemez. Sanat, duygusal bir ihtiyaçtır. İnsan, yaratılışından kaynaklanan sanat duygularına sahiptir. Nicelikleri ve nitelikleri farklı olmakla birlikte tarih boyunca bütün insan toplulukları sanat ile ilgilenmişler ve sanat eserlerini ortaya çıkarmışlar.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
Sanat tüm dünya üzerinde gelmiş geçmiş tüm topluluklar için, dilleri, ırkları, kültürleri ne olursa olsun, ortak bir dildir. Çünkü dillerimiz, görünümlerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da, insanlar olarak içimizde taşıdığımız ruhun dili ortaktır, bu nedenledir ki, ruhun aynası olan gözler de tüm dünyada hep aynı dilden konuşur, tıpkı o gözlerle baktığımız ve ruhumuzla görüp yorumladığımız sanat eserleri gibi...

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
İslam kültüründe insanın tabiatından gelen fıtri sanat duyguları yanında bu yeteneklerin meşrulaştırılması ve teşvikinde en önemli saik Allah'ın "cemâl" (güzel) sıfatı olmuştur. Kur'an'dan da öğrendiğimiz ve doğada gördüğümüz üzere en büyük sanatkar Allah'tır. Allah, kainatı ve kainatın küçük örneği kabul edilen insanı, diğer canlılara göre daha üstün yeteneklerle donatarak "en güzel biçimde" (ahsen-i takvim olarak) yaratmıştır. Asıl amacı Allah'ın sıfatları ile sıfatlanmak olan insan da bu sanat faaliyetlerine katılmalıdır ki, kemale erebilsin, iyi insan, iyi Müslüman olabilsin. Müslüman kendisini ve çevresini güzelleştirmekle sorumlu tutulmuştur. İlke haline gelen "Allah güzeldir, güzeli sever" (Müslim, "îmân 147?) hadisi bu hususta Müslümana yol göstermiştir. Bu ilke doğrultusunda Müslümanlar, sanatın mimari, musiki, minyatür, hat gibi hemen her dalında özgün ve muhteşem eserler ortaya koymuşlardır.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
İslam'ın bu temel ilkesi Müslümanları sanata teşvik etmenin yanında diğer medeniyetlerin sanat eserlerine karşı da saygılı, hoşgörülü ve hatta korumacı davranmaya yöneltmiştir. Allah'ın Kuran-ı Kerim'le bize mesajını verdiği gibi, yeryüzündeki sanat eserlerinin gezilerek görülmesini isterken bunlardan hem ibret hem de ilham alınmasını öngörmüştür.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
İslam'ın insanları cemaatle birlikte ibadet etmesini, temizliğe dikkat etmesini, ilme ve eğitime yönelmesini, insan sağlığına dikkat etmesini tavsiye etmesi İslami mimariye tek tek yansımıştır.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
İslam kültüründeki mimariye bakıldığında, desenlerde ve çizgilerde soyutluluk görülür, Allah yaratan ve yaratmaya devam eden Yüce Bir Varlık olduğu için doğanın ve canlılığın çizgileri tam olarak somutlanırılmamış, sadece belli başlı detayları yansıtılmıştır.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
İslam sanatında tefekkürün en yüce noktalarından olan sonsuzluğa ulaşmak amaçlanmıştır. Allah'a ulaşma düşüncesi Müslüman sanatkarın daima temel amacı olmuştur. Bu duygularını da, en güzel biçimde süslemede dile getirmiştir. Kapı ve kubbe iç yüzeylerinin süslemelerinde, sonsuzluğu ve güveni ifade eden geometrik şekiller sıkça görülmektedir. Başlangıcı ve sonu açık olmayan kimi kompozisyonlar ezeli ve ebedi olan Allah'ı hatırlatmakta, insan ruhunda ve düşüncesinde derin izler bırakmakta ve yeni ufuklar açmaktadır.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
İslam sanatının amaçları arasında Allah'ın varlığını ve sevgisini insanlara hissettirmek de vardır. Bu amaca ulaşabilmek için Müslüman sanatkarlar daha çok Allah'ın varlığını ve kudretini ifade eden figüratif ve natüralist geometrik şekiller, yıldız kümeleri ve bitki motiflerini kullanmıştır. Nitekim Kuran insanoğlunu Allah'ın varlığını ve kudretini hissetmek için gökyüzüne ve tabiata bakmaya çağırmaktadır.

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
Tabiat ile tabiatüstü arasında denge:   Sanatkar, bir yandan tabiatüstü/metafizik varlıkları hatırında tutarken, bir yandan da onları hatırlamaya veya betimlemeye götürecek vasıtaları tabiattan seçmektedir. Tabiat motiflerini kullanarak Allah'a ulaşmayı amaçlamıştır. Bu, aynı zamanda İslam'ın dünya ile ahiret arasında kurduğu dengenin sanat diliyle anlatımıdır...

İSLAM'da SANAT ve MİMARİNİN KUBBELERİ...
"Böylece Allah, dünya ve ahiret sevabının güzelliğini onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever." [Ali İmran Suresi, 148.ayet]

 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; İslami Sanat, Kubbe Resimleri hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri İslami Sanat, Kubbe Resimleri siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com