Kafa nedir? Kafa ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Kafa nedir? Kafa ne demektir?

Kafa anlamı, tanımı:

 • Hayvanlarda genellikle ağız, göz, burun, kulak vb. organların bulunduğu vücudun en ön bölümü.
 • Mekanik bir bütünün parçası.
 • Görüş ve inançların etkisi altında beliren düşünme ve yargılama yolu, zihniyet.
 • İnsan başı, ser.
 • Kavrama ve anlama yeteneği, zekâ, zihin, bellek
 • Çocuk oyunlarında kullanılan zıpzıp taşının veya cevizin büyük boyu.

"Kafa" ile ilgili cümle içerisindeki kullanıma örnekler

 • "Kalbi ve kafasıyla daima yeni, daima genç kaldı." - Y. Z. Ortaç
 • "Distribütör kafası."
 • "Kafasının faaliyetini fikirden ziyade işe vermiş." - Y. K. Beyatlı

Kafa ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Kafasını kullanmak: akıllıca davranmak.
 • Kafasının dikine gitmek: kendi düşünce ve görüşünün en iyi olduğuna inanarak kimsenin öğüdünü, uyarısını dinlememek.
 • Kurukafa: Tırtılları patates yaprağı yiyen, alt kanatları sarı, üstü kahverengi bir tür kelebek (Acherantia adrophos).
 • Kafayı bulmak: sarhoş olmak.
 • Kafası kıyak: Sarhoş.
 • Kafası dönmek: sıkışık bir durumda sersemlemek. kızıp öfkelenmek.
 • Kafasına uymak: aklına uymak.
 • Kafasına vur, ekmeğini elinden al: başına vur, ağzından lokmasını al.
 • Kafaya almak: zaaflarından yararlanarak kandırmak, oyuna getirmek. konu önemliymiş gibi yaparak alaya almak. gemi seyrederken akıntıyı başa almak.
 • Kafası çatlak: Yarı deli, aptal (kimse)
 • Kafası kızmak: öfkelenmek.
 • Kafası dolmak: zihninde çeşitli konular birikmek.
 • Kafasına koymak: kararını önceden vermiş olmak, önceden şartlanmak, bir şey yapmaya kesin karar vererek zamanını beklemek.
 • Kafasının kontağı atmak: çok sinirlenmek, öfke ile dolmak.
 • Kafasını ezmek: zararlı olabilecek bir hareketi, bir durumu başlangıçta yok etmek, etkisiz duruma getirmek.
 • Kafasına dank etmek: bir olay sebebiyle birden ayılmak, doğruyu anlamak.
 • Kafayı (bir yere) vurmak: hastalanıp yatağa düşmek. uyumak için yatmak.
 • Kafayı üşütmek: delirmek, çılgınlaşmak.
 • Kafa eskitmek: zihni yoran sorunlarla sürekli uğraşmak.
 • Kafası yerinde olmamak: gereği gibi düşünecek durumda olmamak.
 • Kafasını kurcalamak: zihnini meşgul etmek, düşündürmek.
 • Kafası iyi: Sarhoş.
 • Kafasına sığmamak: akıl erdirememek.
 • Kafa dengi: Kafadar.
 • Kafakol: Güreşte bir oyun türü.
 • Kafasını tütsülemek: sarhoş etmek.
 • Kafası kontak: Deli, çıldırmış, çılgın (kimse).
 • Kafa koçanı: Nüfus cüzdanı.
 • Kafasında şimşek çakmak: beyninde şimşek çakmak.
 • Kafayı yemek: aşırı yorgunluktan bunalıma düşmek.
 • Kafasından çıkarmak (veya atmak): bir şeyi unutmak veya ondan vazgeçmek.
 • Kafasını kaşıyacak vakti olmamak: başını kaşıyacak vakti olmamak.
 • Kafası küflü: Çağının gerisinde kalmış, gerici.
 • Kafa kalmamak: zihin yorularak çalışmaz olmak.
 • Kafasını kaldırmamak: yoğun olarak çalışmak, meşgul olmak. yoğun bir biçimde düşünmek veya çalışmak. karşı gelmemek.
 • Kafası bulutlu: Sarhoş.
 • Kafasını kaldırmak: karşı gelmek, başkaldırmak.
 • (biriyle)  kafa bulmak: alay etmek.
 • Kafası karışmak (veya allak bullak olmak): önceki bilgi ve düşünceleri altüst olmak.
 • Kafası örümcekli: Düşüncesiz, kaba, anlayışsız (kimse). Gerici.
 • Kafa (veya kafasını) şişirmek: gürültü veya gevezelikle bir kimseyi tedirgin etmek.
 • Kafayı çalıştırmak (veya işletmek): akılcı davranarak sorunları çözmek.
 • Kafa (veya kafayı veya kafasını) dinlemek: zihni yoran sorunlardan uzak kalmak. sessiz, sakin kalmak.
 • Kafasına estiği gibi: sadece kendi düşünce ve isteklerine göre.
 • Kafasını vurmak: bir kimsenin kafasını kesmek.
 • Kafasına söz girmemek: çok aptal veya inatçı olmak. önemsememek.
 • Kafasını uçurmak: kellesini uçurmak.
 • Kafa (veya kafasını) karıştırmak: önceki düşüncelerini altüst etmek.
 • Kafası sersem sepet (olmak): gürültü ve uğultudan zihni yorulmuş (olmak).
 • Kafası (veya kafasına) takılmak: zihni bir şeyle sürekli olarak uğraşmak.
 • Kafa patlatmak: bir konu üzerinde pek çok düşünmek.
 • Kafa (veya kafasını) dinlendirmek: tasa veya zihni yoran sorunlardan kendini uzaklaştırmak.
 • (bir şeyi)  kafaya takmak: sürekli o şeyi düşünmek.
 • Kafatası: İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü.
 • Kafası tembel: Alık, budala, basireti olmayan (kimse).
 • Kafası kazan (gibi) olmak: kafası şişmek.
 • Kafa cilalamak: içki içmek.
 • Kafasında tutmak: bir şeyi unutmamak, aklında tutmak.
 • Kafasına vurmak: başına vurmak.
 • Kafa kafaya vermek: iki veya birkaç kişi bir kenara çekilip konuşmak. dayanışmak.
 • Kafa yapmak: dalga geçmek.
 • Kafasına geçirmek: başına geçirmek.
 • Kafa tutmak: boyun eğmemek, karşı gelmek, diklenmek.
 • Kafasını işletmek: doğru ve iyi düşünmek.
 • Kafayı tütsülemek (veya dumanlamak): sarhoş olmak.
 • Kafası düzelmek: doğruyu ve iyiyi bulmak.
 • Kafa işçisi: Beyin gücü ile ortaya eser koyan, araştıran, inceleyip eleştiren kimse.
 • Kafası boş: Cahil.
 • Kafasına göre: istediği gibi.
 • Kafası ile oynamak: takım sporlarında arkadaşlarının durumunu göz önünde tutup en iyi fırsatı değerlendirerek bedenini fazla yormadan oynamak.
 • Kafası şişmek: zihni yorulmak. gürültüden tedirgin olmak.
 • Taş kafa: Kafası sağlam, dayanıklı kimse. Kalın kafalı olan kimse.
 • Kafasına girmemek: anlayamamak, kavrayamamak.
 • Kafayı bulandırmak: önceki düşünceleri altüst etmek, değiştirmek.
 • Kafasından geçirmek: belli belirsiz düşünmek.
 • Kafasını sokmak: barınabilecek bir yere yerleşmek, başını sokmak.
 • Kafa göz yarmak: beceriksizlik göstermek.
 • Kafa kâğıdı: Nüfus cüzdanı.
 • Kafası sarmamak: anlamamak, aklı ermemek.
 • Kafası dumanlı: Sarhoş. Çözemediği karışık düşüncelerle kafası yorgun (kimse).
 • Kuru kafa: Baş iskeleti. Ölüm tehlikesinin simgesi olarak kullanılan baş iskeleti. Akılsız.
 • Kafası dumanlanmak: çok dalgın olmak. sarhoş olmak. esrar içmiş olmak.
 • Kafası yerine gelmek: kendini toparlamak, kendine gelmek.
 • Kafa sesi: Diyafram yoluyla itilen havanın sesi oluşturduktan sonra sinüslerde yankı yaptırılmasıyla elde edilen ses.
 • Kafaya çıkmak: topa kafayla vurmak için sıçramak.
 • Kafa (veya kafasını) ütülemek: çok laf edip tedirgin etmek.
 • Kafası bulanmak: bir olay karşısında aklı karışmak, anlayamaz, kavrayamaz duruma gelmek.
 • Kafası işlemek (veya çalışmak): aklı, zekâsı yerinde olmak, bir konu üzerinde iyi düşünebilir olmak.
 • Kafa atmak: kavga sırasında karşıdakinin yüzüne, sert ve şiddetli bir biçimde kafayla vurmak.
 • Kafası almamak (veya sarmamak): anlayamamak, kavrayamamak. zihin yorgunluğu sebebiyle anlayamaz duruma gelmek. olabileceğine inanmamak.
 • Kafasını sarmak (veya açmak): uyuşmak, anlaşmak, uyum sağlamak.
 • Kafa (veya kafayı) çekmek: içki içmek.
 • Kalın kafa: Kalın kafalı.
 • Kafasını taştan taşa çarpmak (veya vurmak): başını taştan taşa çarpmak.
 • Kafası bozulmak: öfkelenmek, kızmak.
 • Kafa sallamak: ikaz etmek için başını iki yana veya öne arkaya hafifçe eğmek. baş sallamak. doğru veya yanlış her şeye evet demek.
 • Kafa çıkışı: Futbolda havadan gelen topa kafa vurmak için yükselme.
 • Kafasına girmek: bir düşünce aklına uygun gelmek. birini bir iş yapmaya kandırmak.
 • Kafasının bir tahtası eksik (veya noksan) (olmak): akıl dışı davranışlarda bulunan.
 • Kafa yok!: "akıl, düşünce yok" anlamında kullanılan bir söz.
 • Kafasına vura vura: zorla, isteyip istemediğine bakmadan.
 • Kafasını toplamak: sağlıklı düşünebilir olmak.
 • Kafasını kırmak: iyice dövmek, pataklamak.
 • Kafa yormak: bir iş, bir konu üzerinde çokça düşünmek.
 • Kafası durmak: zihin yorgunluğundan düşünemez olmak.
 • Kafası bir dünya: çok sarhoş.
 • Kafayı değiştirmek: düşüncesini, kanaatini değiştirmek.
 • Kafasının etini yemek: başının etini yemek.

Kafa hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Kafa ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Kafa nedir? Kafa ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Kafa nedir? Kafa ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com