Kan nedir? Kan ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Kan nedir? Kan ne demektir?

Kan tanımı, anlamı:

 • Soy.
 • Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı

"Kan" ile ilgili cümle içerisindeki kullanıma örnekler

 • "Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı." - Ö. Seyfettin
 • "O da benim kanımdan."

Kan ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Kanı ayaklı: Genç kız, kan ayaklı. Yeni evlenmiş kadın, kan ayaklı.
 • Kan (veya kanı) başına çıkmak (veya sıçramak veya toplanmak): öfkelenmek.
 • Kanı kurumak: çok usanmak, çok bıkmak. bitkin, yorgun, cansız duruma düşmek.
 • Kan pahası: Diyet (I).
 • Kan gövdeyi götürmek: çok kan dökülmek.
 • Safkan: Irkının katışıksız özelliklerini taşıyan (at).
 • Kan çanağı gibi: kanlanan (göz).
 • Kan kaybetmek: herhangi bir nedenle vücuttan çok kan akmak. güçsüzleşmek, etkisini kaybetmek.
 • Kankurutan: Adamotu.
 • Kan çekmek: yüz ve huy, anne veya baba tarafının yüzüne ve huyuna benzemek. akrabalar, birbirlerine yakınlık duymak.
 • Kan bağı: Aynı soydan gelme durumu.
 • Kan olmak: insan öldürülmek.
 • (birine)  kan kusturmak: çok eziyet çektirmek.
 • Kanı bozuk: Soysuz (kimse).
 • Kan tere batmak: kan ter içinde kalmak.
 • Kan ter içinde kalmak: çok terli, yorgun ve perişan bir durumda olmak.
 • Kan ağlamak: büyük bir üzüntü içinde bulunmak.
 • Kardeşkanı: Kardeşkanı ağacından alınan, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, koyu renkte bir sakız.
 • Kan bilimi: Kan ve kan hücrelerini oluşturan yapılarla bu yapıların hastalıklarını ve tedavilerini konu alan bilim dalı, hematoloji.
 • Kan dere gibi akmak: vücudun bir yerinden çok kan akmak veya bir savaşta çok kişi yaralanarak ölmek.
 • Kankızıl: Becerikli.
 • Kan alacak damarı bilmek: nereden veya kimden çıkar sağlanabileceğini bilmek.
 • (birinin)  kanını kurutmak: canından bezdirmek.
 • Kan revan içinde kalmak: her yanı kana bulanmak.
 • Kan akıtmak: kurban kesmek.
 • Kanına işlemek: bir şeyi aşırı ölçüde benimsemek. büyük ölçüde etkisinde kalmak.
 • Kan uyuşmazlığı: Anneyle yeni doğmuş bebeğin kan grupları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle kansızlık, sarılık gibi belirtileri olan bir hastalık. Kan naklinde alıcıyla vericinin kan grupları arasındaki uyumsuzluk. Düşünce ayrılığı içinde olma.
 • Kan basıncı: Kan hacmine ve yoğunluğuna bağlı olan atardamar içi gerilimi, tansiyon.
 • Kan aktarımı: Hasta veya yaralıya, kendi veya uygun bir kan grubundan damar yoluyla kan verme, kan nakli.
 • Kan çıkmak: kan dökülmek, cinayet işlenmek.
 • Kan gütmek: kan dökerek öç almak istemek.
 • Kan davası: Geçmişte iki aile arasında cinayetten, kan akmış olmaktan veya başka bir nedenden oluşmuş düşmanlık.
 • Kan olmak: insan öldürülmek.
 • Kirli kan: Toplardamarların kalbe götürdüğü kan.
 • Kanı ısınmak: birine karşı yakınlık duymak.
 • Kan portakalı: Bir tür içi kırmızı portakal.
 • Kan dolaşımı: Kalbin sürekli olarak kasılıp gevşemesiyle kanın damarlar içinde yer değiştirmesi, dolaşım, deveran, deveranıdem.
 • Kan vermek: hastaya, yaralıya kan aktarmak. kan nakli için kan aldırmak.
 • Kan çıbanı: Kıl kökünden başlayarak deri altı dokusunu saran ve deride şişkinlikle beliren irinli kabartı.
 • Kan kardeşi: Birbirlerinin kanını emerek veya yalayarak ant içmek yoluyla kardeş olanlardan her biri, ant kardeşi.
 • Kan taşı: Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan, yaralardan akan kanı durdurmak için kullanılan bir mineral, hematit.
 • Kan beynine sıçramak (veya çıkmak): çok sinirlenmek, hiddetlenmek, kontrolü yitirmek.
 • Kan gelmek: kanamak.
 • Kankırmızı: Yaman.
 • (vücudun bir yerine)  kan oturmak: bir damarın çatlamasıyla sızan kan, dokular arasına akıp kalmak.
 • Kanı sıcak: Sevimli, kendini çabuk sevdiren (kimse).
 • Kan doku: Plazması ve taşıdığı yuvarlar bakımından bir doku gibi görünen kan.
 • Kanını kaynatmak: heyecanlandırmak, coşturmak.
 • Kanıyla ödemek: yaptığının cezasını hayatıyla ödemek.
 • Kan akmak: savaş, çatışma, dövüş olmak. ölmek.
 • Kan tutmak: kan gördüğünde bayılmak. şok geçirmek.
 • Kan plazması: Kanın hücreler arası sıvı maddesi.
 • Ak kan: Lenf.
 • Kanı donmak (veya çekilmek): donakalmak, çok şaşırmak.
 • Kanı içine akmak: derdini dışa vuramamak.
 • Kan grubu: Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup.
 • Kana susamak: öldürme hırsı duymak.
 • Kanını içine akıtmak: sıkıntısını belli etmemek.
 • Kanına ekmek doğramak: birinin ölümüne yol açarak sevinmek. birini küçük düşürmek, birine zarar vermek.
 • Kan unu: Kıl, mide enzimleri, idrar vb. maddeden, temiz, taze hayvan kanından normal işlemle elde edilmiş, genellikle koyu, siyaha benzer bir renkte, suda çözünmeyen, kurutulmuş bir ürün.
 • (birini)  kan boğmak: beynine kan hücumuyla ölmek.
 • Kan serumu: Kanın çökmesinden sonra üstünde kalan sıvı kısmı.
 • (birinin)  kanına susamak: belasını aramak.
 • (birinden)  kan gitmek: büyük ve küçük abdestini yaparken kan gelmek. kadınlarda aybaşı çok kanlı olmak.
 • Kan gazı: Genellikle solunum sıkıntısı çeken kimselerin kanında oksijen yerine bulunan karbondioksit.
 • Kan zehirlenmesi: Kanda hastalık yapan bakteri, virüs vb.lerin bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık, septisemi
 • Kan almak: damardan bir miktar kan çekmek veya akıtmak.
 • Kan akçesi: Birini yaralayandan alınıp yaralanana veya öldürenden alınıp ölenin mirasçılarına verilen para.
 • Kan kırmızı: Çok kırmızı.
 • (bir şeyin)  kanını emmek: insafsızca sömürmek.
 • Kan otu: Gelincikgiller familyasından kan kırmızı renkte çok yıllık zehirli bir bitki.
 • Kanı sulanmak: kansızlığa uğramak.
 • Kan ter içinde: çok terli, yorgun ve perişan bir durumda.
 • Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek: çok eziyet çektiği hâlde durumunu iyi göstermek.
 • Kan bankası: Gerektiğinde hastalara aktarmak için sağlıklı kimselerden alınan kanların saklandığı yer.
 • (birinin)  kanına dokunmak: çok sinirlenmek.
 • Kanı temizlenmek: öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak.
 • Kana boyamak (veya bulamak veya bulatmak): kan içinde bırakmak.
 • (birine)  kanı kaynamak: coşkun ve kıpırdak olmak.
 • Kan revan içinde: her yanı kana bulanmış.
 • Tavşankanı: Parlak ve koyu kırmızı renk. Bu renkte olan. Tam kıvamında demlenmiş (çay).
 • Tazekan: Bir kuruluşu canlandırabilecek yeni kişi veya kişiler.
 • Kan dökmek: ölüme yol açmak, cana kıymak.
 • Kan kanseri: Kemik iliğinde kan hücrelerinin farklılaşması ve olgunlaşmasının bozulmasına bağlı olarak kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi.
 • Kan istemek: öldürülen bir kimsenin öcünün alınmasını istemek.
 • Temiz kan: Atardamarlarda dolaşan, akciğerlerden aldığı oksijeni taşıyarak vücudun her yanına giden kan.
 • Kana kan: Kısasa kısas.
 • Kan ayaklı: Çaresiz, zavallı. Yoksul. Kanı ayaklı.
 • Kanına girmek: birini öldürmek veya öldürtmek. bir kızın kızlığını bozmak.
 • (birinin)  kanı kaynamak: coşkun ve kıpırdak olmak.
 • Kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar: "kötülük, kötülük yapılarak düzeltilmez ancak iyilik yapılarak ortadan kaldırılır" anlamında kullanılan bir söz.
 • Kan nakli: Kan aktarımı.
 • Kan parası: Diyet (I).
 • Kanını yerde koymak: birini öldüreni ölümle cezalandırmamak.
 • Kan yürümek: bir organda aşırı kan birikmek.
 • Kan şekeri: Kanda bulunan şeker.
 • Kan pulcuğu: Kanda bulunan, eksikliğinde pıhtılaşmanın geciktiği veya kanamaların olduğu çekirdeksiz hücre, trombosit.
 • Kandamlası: Asya ve Avrupa'da ılıman bölgelerde yetişen kırmızı veya sarı çiçekli otsu bir bitki (Adonis).

Kan hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Kan ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Kan nedir? Kan ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Kan nedir? Kan ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com