Kapı nedir? Kapı ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Kapı nedir? Kapı ne demektir?

Kapı kısaca anlamı, tanımı:

 • Devlet dairesi.
 • Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân.
 • Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri.
 • Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat.
 • Ev gezmesi için gidilen yer.
 • Gidere yol açan gereksinim.
 • Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal
 • Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
 • Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.

"Kapı" cümle içerisinde nasıl kullanılır?

 • "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."
 • "Hükûmet kapısı."
 • "Çıtalarla yapılma telli bir kapı koymuşlardı ortasına." - C. Uçuk
 • "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı." - S. F. Abasıyanık
 • "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"
 • "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş." - S. F. Abasıyanık

Kapı ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Kapı ağası: Av dışında padişahın yanında bulunan iç ağaların en büyüğü olan görevli. Sadrazam kapısının iç düzenini sağlamakla yükümlü görevli.
 • Ara kapı: İki yapı veya oda arasında geçişi kolaylaştırmak için açılan kapı.
 • Kapıkule: Eski kale ve saraylarda iki yanında korunma kuleleri bulunan anıtsal kapı.
 • Ana kapı: Bir yapının süslü, büyük ön kapısı, portal.
 • Adalet kapısı: Hak ve hukukun aranacağı yer.
 • Kapı halkı: Sadrazam, vezir, eyalet valileri, beylerbeyleri vb. devlet büyükleri yanında hizmet gören kimselere verilen genel ad. Zengin ve büyük bir evde çalışanların bütünü.
 • Çift kapı: Üst üste kapanan veya birbirine vidalanarak kullanılan, yalıtma özelliği çok, iki katlı kapı.
 • Kapı kadar: çok enli ve uzun olan.
 • Geçim kapısı: Yaşamak için gereken kazancın sağlandığı iş yeri.
 • Çakma kapı: Genellikle iki kuşak üzerine tahtaların çivi ile tutturulması yöntemiyle yapılan basit kapı.
 • Giriş kapısı: Yapılarda içeri girmek için kullanılan kapı.
 • Hacet kapısı: Dua etmek veya dilekte bulunmak için gidilen türbe, mezar vb., hacet penceresi.
 • Kapı oğlanı: Kapı çuhadarı yamağı. Elçiliklerde çevirmen yardımcısı.
 • Çarpma kapı: Özel menteşesi yardımı ile içe ve dışa doğru açılabilen, tek veya çift kanatlı kapı türü.
 • Kapı perdesi: Rüzgâr ve soğuktan korunmak için kalın kumaştan veya deriden yapılmış örtü, perde.
 • Cümle kapısı: Yapılarda ana kapı.
 • Sınır kapısı: Gümrük kapısı.
 • Kuzuluk kapısı: Kuzu kapısı.
 • Kapı kethüdası: Osmanlı egemenliği altındaki beyliklerin, yabancı devletlerin, eyalet valilerinin, vezir ve beylerbeylerinin devletle ilgili işlerine bakan görevli, kapı kâhyası.
 • Kapı yapmak: bir şey istemek veya söylemek için karşısındakini önceden başka sözlerle hazırlamak. ev gezmesi yapmak.
 • Kapı bir komşu: Bitişikte oturan komşu. Aynı kapıdan giriş çıkış yapan komşulardan her biri.
 • Kapı kapı aramak: her yeri aramak.
 • Kapı dışarı etmek (veya atmak): kovmak, dışarı atmak.
 • Kapı kulu: Osmanlılarda, devletten ödenek alan, sürekli görev yapan atlı ve yaya askerlerden oluşan teşkilat.
 • Ağa kapısı: Yeniçeri ağasının dairesi.
 • Ümit kapısı: Umut kapısı.
 • Kapısına kilit vurmak: girilip çıkılmasını önlemek için bir yeri kapamak. bir yerin çalışmasına son vermek.
 • Ekmek kapısı: Geçim sağlayan iş yeri.
 • El kapısı: Geçimi sağlamak için çalışılan yer. Bir kızın gelin olarak gittiği ev. Yabancı ülke.
 • Kapıyı büyük açmak: çok masraflı bir işe girişmek veya hesapsız harcamak.
 • Kapıdan çevirmek: geri döndürmek, kabul etmemek.
 • Kapı duvar: Ses seda çıkmaması durumu. Başvurulduğunda yanıt alınamayan kimse veya yer. Aldırmaz, vurdumduymaz kimse.
 • Kapısı açık: Her isteyeni konuk eden (kimse).
 • Yağlı kapı: Çalıştırdığı kişiye bol para, yiyecek, eşya veren aile, kuruluş vb.
 • Kapıdan kovsan bacadan düşer (veya girer): yüzsüz, arsız kimseler için söylenen bir söz.
 • Kısmet kapısı: Gelir sağlayan yer. Kızın evlenip gittiği yer.
 • Kapı çuhadarı: Osmanlı devlet teşkilatında ayak işlerinde, özellikle postacılık görevinde kullanılan kimse.
 • Kapıya dayanmak: gelip çatmak. bir şey elde etmek için bir yeri, bir kimseyi zorlamak, göz korkutmak.
 • Kapı açmak: bir şeyin sözünü etmek veya bir işe başlamak. pazarlığa çok yüksek bir fiyatla başlamak. ortaya çıkarmak, başlatmak. tavlayla oynanan hapis oyununda rakibin bir pulunu iki pul ile hapsetme durumundan mecburi olarak çıkmak.
 • Dış kapı: Binayı sokaktan ayıran giriş kapısı.
 • Çıkış kapısı: Yapılarda dışarı çıkmayı sağlayan kapı.
 • Sağır kapı: Ses geçirmez bir biçimde yapılmış kapı.
 • Kapı gibi: iri vücutlu (kimse). dayanak noktası güçlü, sağlam olan.
 • Kuzu kapısı: Büyük bir kapının içinde veya yanında bulunan küçük kapı, kuzuluk, kuzuluk kapısı, yavru kapı.
 • Açık kapı: "Herhangi bir konuda son ve kesin sözü söylemeyerek yeniden ele alınabilmesine veya değişik öneriler sunulmasına olanak tanımak" anlamındaki açık kapı bırakmak deyiminde geçen bir söz.
 • Gümrük kapısı: Yurt dışına gidiş veya yurt dışından dönüş sırasında gümrük işlemlerinin yapıldığı yer, sınır kapısı.
 • Kapıda kalmak: içeri girememek.
 • Servis kapısı: Otel, büyük ev veya apartmanlarda hizmetlilerin ve satıcıların kullandığı ayrı kapı.
 • Kapısını çalmak: birine başvurmak.
 • Kapılar yüzüne (veya üzerine veya üstüne) kapanmak: istenilen şeye ulaşma imkânı verilmemek.
 • Mahkeme kapısı: Mahkeme.
 • Serasker kapısı: Seraskerin resmî görev yeri.
 • Kapı karşı komşu: Kapı komşu.
 • Kapıyı göstermek: kovmak, uzaklaştırmak.
 • Kapıyı açmak: bir işe veya bir konuya öncelikli olarak başlamak. bir işte başkalarına örnek olmak.
 • Sokak kapısı: Evin sokağa açılan kapısı.
 • Çekme kapı: İp veya başka malzemelerle çekilerek açılıp kapanan bir kapı türü.
 • Kapıları açık tutmak: herhangi bir konuda ilişkiyi kesmeden anlaşma ortamını sürdürmeye çalışmak.
 • Şeyhülislam kapısı: Şeyhülislamların görev yaptığı daire, fetvahane.
 • Kapıları kapamak: bütün ilişkileri kesmek veya anlaşma ortamını ortadan kaldırmak.
 • Çat kapı: Beklenmedik bir zamanda kapıyı çalarak.
 • Kapı aralamak: bir konuya giriş yapmak, karşısındakini hazırlamak.
 • Kapı tokmağı: Kapıyı çalmakta kullanılan metal parça.
 • Hükûmet kapısı: Devlet dairesi.
 • Kapı mandalı: Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç.
 • Kapı kolu: Kapıyı açmaya veya kapamaya yarayan, genellikle metalden yapılmış nesne.
 • Nizamiye kapısı: Kışla ve garnizonlarda giriş kapısı.
 • Devlet kapısı: Devletin kurum ve kuruluşları.
 • Topal kapı: Kanatlarından birinin yerinde, altında duvar üstünde pencere olan kapı.
 • Komşu kapısı: Pek yakın sayılan yer.
 • Kapı ağzı: Kapının hemen yanı.
 • Kapı almak (veya yapmak): tavla oyununda bir haneye üst üste iki pul getirmek ve o hanenin karşı oyuncu tarafından kullanılmasını engellemek.
 • Döner kapı: Üç veya dört kanatlı, düşey ekseni çevresinde dönerek geçiş sağlayan kapı.
 • Kapıaltı: Mahkûmların hapishaneye girerken çırılçıplak arandıkları yer.
 • Kapı kâhyası: Kapı kethüdası.
 • Kapı aramak: ev ziyareti yapmak istemek.
 • Koltuk kapısı: Evlerde büyük kapıdan başka küçük hizmet kapısı.
 • Taç kapı: Büyük bir yapının görkemli biçimde süslenmiş girişi.
 • Demir kapı: Irmaklarda gemilerin geçmesine engel olan kayalık yer
 • Kapı kapı dolaşmak (veya gezmek): ev ev gezmek. bir yerlere sürekli girip çıkmak. iş aramak için her yere başvurmak.
 • Çelik kapı: Genellikle çerçevesi ve içi çelikten, dış yüzeyi ahşaptan yapılan kapı.
 • Mide kapısı: Midenin onikiparmak bağırsağına açılan alt ucu.
 • Kapı baca açık (olmak): korunmaya alınmamış (olmak).
 • Umut kapısı: İstenilen, arzu edilen bir şeyin gerçekleşmesi beklentisiyle özlenen durum, ümit kapısı.
 • Kapı komşu: Apartmanda aynı katta, sokakta karşı veya yan tarafta bulunan komşu, kapı karşı komşu.
 • Kapı kapamaca: Tamamıyla, toptan, hep birden.
 • Masraf kapısı: Para harcamayı gerektiren bir iş.
 • Paşa kapısı: Hükûmet konağı.
 • Kapı yoldaşı: Aynı yerde ve görevde çalışanlardan her biri.
 • Yavru kapı: Kuzu kapısı.
 • (birinin)  kapısını aşındırmak: yanına çok sık gitmek.

Kapı hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Kapı ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Kapı nedir? Kapı ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Kapı nedir? Kapı ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com