Çabuk yorulma ve çok halsizlik lösemi habercisi

Meltem

New member
6 Haz 2021
1,338
0
1
Löseminin halk içinde kemik iliği kanseri yahut kan kanseri ismiyle bilinen bir küme hastalığın ortak ismi olduğunu söyleyen Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Eser, lösemilerde değişik niçinlerle kemik iliğinde nizam bozulduğunda kimi kan hücrelerinin (sıklıkla lökositler, akyuvarlar) denetimsiz bir biçimde çoğaldığını söz etti.

Lösemilerin süratli başlayan ve süratle ilerleyen tiplerine akut lösemiler ismi verildiğini kaydeden Prof. Dr. Eser, akut lösemilerin akut myeloid lösemi (AML) ve akut lenfoblastik lösemi (ALL) olmak üzere iki tipi olduğunu, AML’nin her yaşta görülmekle birlikte çocukluk çağında daha azken 60 yaş üzerinde daha sık gözlendiğini, ALL’nin ise çocukluk çağında daha sık gözlenirken yaşlılarda daha ender olduğunu söylemiş oldu.


BİRÇOK BELİRTİ GÖSTERİYOR

Lösemilerde en sık görülen belirtilerin olağan kan hücrelerinin sayı ve fonksiyonlarının bozulmasıyla alakalı olduğunu belirten Prof. Dr. Eser, “Kırmızı kan hücreleri (eritrosit, alyuvar) azalınca kansızlık (anemi) dediğimiz durum oluşur ki bu durumda hastada çok halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, yüzde ve bedende genel bir solukluk hali gözlenir.” dedi.

Kan pulcuklarının (trombositler) azalmasına bağlı olarak deride morarmalar, deri içi kanamalar, burun kanaması, iç organ kanamaları ve bunlara bağlı şikâyetlerin de oluşabileceğini tabir eden Prof. Dr. Eser, beyaz kan hücrelerinin (lökosit, akyuvar) işlevlerinin bozulmasına bağlı yüksek ateş, yinelayan ve ağır enfeksiyonların da ortaya çıkabileceğini söylemiş oldu.

Beyaz kan hücrelerinin sayısının epey arttığı durumlarda beyin ve kalp damarları dâhil damar tıkanıklığı belirtilerinin ortaya çıkabileceği konusunda uyaran Prof. Dr. Eser, “Kemik iliğinde ziyanlı hücrelerin çok çoğalmasına bağlı olarak yaygın kemik ağrıları gözlenebilir. Göğüs kemiği, diz ve ayak bileği içinde bulunan kaval kemiği üzere deriye yakın yerleşen kemikler üzerine hafifçeçe dokunulduğunda bile fazlaca önemli ağrılar oluşabilir. Kemik ağrıları lösemili çocuklarda erişkinlere nazaran epey daha barizdir.” formunda konuştu.


OBEZLERDE LÖSEMİ RİSKİ ARTIYOR

Akut lösemilerde esas 4 tıp tedavi usulü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Eser, bunların kemoterapi (kimyasal kanser ilaçları), radyoterapi (ışın tedavisi), gayeye yönelik akıllı ilaçlarla tedavi ve kök hücre nakli (kemik iliği nakli) olduğunu söylemiş oldu.

Tedavide muvaffakiyet oranlarının löseminin tipine ve yaşa göre değişiklik gösterdiğinin altını çizen Eser, “Çocuklarda yetişkinlere göre muvaffakiyet oranı hayli daha güzeldir. 14 yaşın altındaki çocuklarda tedavi ile ortalama sağkalım oranı yüzde 90’ın üzerindeyken, 15-24 yaş ortası hastalarda bu oran yüzde 70 civarıdır. 65 yaş üzeri hastaların ise yüzde 15’ten daha azı başarılı bir biçimde tedavi edilebilmektedir.” dedi.

Lösemi gelişmenine yol açan önlenebilir bir epeyce risk faktörü olduğunu belirten Prof. Dr. Eser, iyonize ışınım, benzen ve kimi petrokimyasal mamüllerin riski artırdığının bilindiğini söylemiş oldu. Ayrıyeten kimi virüsler (HTLV-1 virüsü, AIDS’e yol açan HIV virüsü gibi), sigara kullanması ve sigara dumanına maruziyet, saç boyaları, kimi tarım ilaçları, endüstriyel kimyasal atıkların da lösemi riskini artırabilecek faktörler olduğunu tabir eden Eser, “Vücut yükü da lösemi riskini etkileyebilir. Obezlerde lösemi riskinin arttığı gösterilmiştir.” dedi