Çocuklarda inmemiş testis

Meltem

New member
6 Haz 2021
1,338
0
1
Her iki testis erişkinde karnın altında ve penisin gerisinde skrotum denilen deri bir torba ortasında bulunurlar. Anne karnındayken ise böbreklerin çabucak altında, yani karın içerisindedirler. Doğumdan evvelki 7. ayda bu bölgeden yola çıkarak kasık kanalından geçer ve doğuma yakın torbalara inerler. İnmemiş testis Bu seyahatin gerçekleşmemesi kararında ortaya çıkar. Vaktinde doğan 100 bebeğin yaklaşık 3 adedinde görülmektedir. Erken doğan ve gelişmesini tamamlayamamış bebeklerde (prematüreler) ise % 33 oranında görülür. Erken doğan bebekler vakit içinde kilo almaya başladıkça testis inmeye başlar. Vaktinde doğan bebeklerde de birinci birkaç haftada yahut ayda zaten iniş oluşabilir, bu biçimdelikle 1 yaşında yaklaşık % 0.8-1 çocukta hala inmemiş testis mevcut olabilir.

niçinleri konusunda pek fazlaca fikir ileri sürülmüş bulunmasına karşın çabucak hemen oluşum sistemi tam olarak anlaşılamamıştır. Lakin inmemiş testisli çocuklarda kısırlık ve testis kanseri riski olağan popülasyona nazaran daha yüksektir, bu niçinle kesinlikle tedavi ve takibi gereklidir.


Gerçek inmemiş testis 6. aydan daha sonra katiyen inmez ve testisteki değişiklikler bu vakitten daha sonra başlar ve sperm üreten hücreler vakit geçtikçe ziyan görür.

Kimi aileler çocuklarının testislerinin vakit zaman kasık kanalına gerçek kaçtığını, fakat üstten aşağıya gerçek nazik bir biçimde itilidiğinde skrotum içine yerleştiğini gözlemlediklerini söz ederler. Annelerin bu müşahedeleri gerçektir ve bu durum hareketli (retraktil) testis olarak isimlendirilir. Retraktil testisler 5-6 yaş içindeki çocuklarda sıktır. Bu hadiseler birçok vakit (ve kâfi dikkat gösterilmediğinde) gerçek inmemiş testis ile karışabilir. Çoklukla çift taraflı olan retraktil testisler tedaviye muhtaçlık göstermeden ergenliğin erken periyodunda tam olarak torbaya (skrotuma) yerleşirler. Retraktil testisler birden fazla vakit torba ortasında olduklarından sperm üretimi etkilenmez.

Aileler bebeklerinin testislerinin yerinde olup olmadığını doğumdan itibaren denetim etmelidirler. Testislerinden birisi yahut ikisi birden yerinde yoksa yahut aile bu mevzuda bir kuşku duyuyorsa bebeği kesinlikle bir tabibe, tercihen bir çocuk ürolojisi uzmanına götürmeleri gereklidir. İnmemiş testisi olan bebeklerin 1 yaşından evvel kesinlikle incelenmiş olması gerekir. bu biçimdece tabiplerin erken periyotta inmemiş testis ile bir arada öbür bir sorun olup olmadığını bilhassa de bebeğin cinsiyetinde kuşkuya yol açan bir sorun olup olmadığını araştırmaları sağlanmış olur.

Tedavisinde ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere iki seçenek vardır. Cerrahi tedavide gaye tek yahut kimi vakit iki seansta testisin torbadaki olağan durumuna getirilmesidir. Testisler olağan gelişimlerini sürdürebilmeleri için kesinlikle olağan olması gereken durumlarında olmak zorundadırlar. Burada yer almazlarsa, her şeydilk evvel, gelişimleri bozulur ve giderek küçülürler.

2001 yılından beri, inmemiş testisin cerrahi tedavisini, yumurtalık kesesine (skrotuma) yaptığımız küçük bir kesi ile farklı bir teknikle yapılmaktayız. Skrotal Orşiopeksi ismi verilen bu ameliyat tekniği ile tüm dünyada yapılan en çok hasta sayısına sahibiz. Klasik tedavide yapılan kasık kesisi bu ameliyatta yapılmamaktadır. bu biçimdece çocuklar daha erken periyotta ayağa kalkmakta ve daha az komplikasyon görülmektedir. Bu ameliyat tekniğinin kıymetli avantajlarından biri de ameliyat izi kalmamasıdır. Bu husus ile ilgili tüm dünya çapında değerli mecmualarda yayınlanmış çeşitli çalışmalarımız da bulunmaktadır.

Ameliyat daha sonrasında 5 gün boyunca yapılacak pansuman daha sonrasında günlük olağan hayata dönülmektedir.