Husus unsur Türkiye’nin 5 yıllık Ulusal Yapay Zeka Stratejisi

Teknoİstanbul

New member
6 Haz 2021
345
0
1
Son vakit içinderda hayatımızın bir kesimi haline gelen yapay zeka teknolojileri, şimdi her alanda kullanılmaya başlandı.

Biroldukca ülke, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirirken, kesimdeki yarış son senelerda pek kızıştı.

Türkiye, yapay zeka alanındaki stratejisini belirledi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafınca hazırlanan Türkiye’nin birinci Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtıldı.

AYRINTILAR AÇIKLANDI

6 stratejik öncelik etrafında tasarlanan, 24 emel ve 119 önlemin bulunduğu Strateji Belgesi’nin bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Lideri Ali Taha Koç tarafınca belirtildi.


6 STRATEJİK ÖNCELİĞİN HUSUSLARI

Oluşturulan planın ana çizgilerini belirleyen 6 ana unsur, esas Türkiye’nin yapay zeka alanındaki teşebbüslerini desteklemeyi ve bu alandaki milletlerarası irtibatı güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte 6 Stratejik öncelik hususu: (YZ: Yapay Zeka)

 • Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak
 • Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek
 • Kaliteli bilgiye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek
 • Sosyoekonomik ahengi hızlandıracak düzenlemeler yapmak
 • Milletlerarası iş birliklerini güçlendirmek
 • Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak
1. YAPAY ZEKA UZMANI YETİŞTİRMEK VE ALANINDA İSTİHDAMI ARTIRMAK

Hedef 1.1.
YZ uzmanı istihdamı, sektörel gereksinimler ve evvelar doğrultusunda, artırılacaktır.

Gaye 1.2. Üniversitelerin YZ alanındaki akademik ve teknik kapasitesi geliştirilecek ve yeni programlar açılacaktır.

Hedef 1.3. YZ alanında önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrenci sayısı ve niteliği artırılacaktır.

Emel 1.4. Yükseköğretim öncesi gençlerin ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda, eğitim seviyelerine uygun biçimde algoritmik düşünme, kodlama ve YZ uygulamalı eğitimi almaları sağlanacaktır.

2. ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİĞİ DESTEKLEMEK

Hedef 2.1.
YZ teknolojileri geliştirme ve uygulama alanlarındaki kamu takviyeleri artırılacak, buna ait izleme ve kıymetlendirme düzenekleri etkinleştirilecektir.

Gaye 2.2. Özgün YZ eser, hizmet ve uygulamalarını geliştiren teşebbüs sayısı ve niteliği artırılacaktır.

Gaye 2.3. YZ odaklı teşebbüs sermayesi fonları aktifleştirilecek ve hacmi büyütülecektir.

Maksat 2.4. YZ alanında ileri seviye Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülebileceği kümelenmeler ile yenilik ve mükemmeliyet merkezleri teşkil edilecektir.


3. KALİTELİ DATAYA VE TEKNİK ALTYAPIYA ERİŞİM İMKANLARINI GENİŞLETMEK

Gaye 3.1.
YZ çalışmalarında yüksek başarımlı donanımlara gereksinim duyan araştırmacı ve teşebbüslere paylaşımlı erişim imkanları sağlanacaktır.

Emel 3.2. YZ için açık kaynak kodlu yazılım ve algoritma kütüphaneleri derlenerek YZ ekosisteminin erişimine sunulacaktır.

Maksat 3.3. Açık bilgi paylaşımı yaygınlaştırılacaktır.

Hedef 3.4. YZ ve ileri analitik araştırmalarında kullanılacak dataların inançlı biçimde paylaşımına yönelik bir data yönetişim sistemi kurulacaktır

4. SOSYOEKONOMİK AHENGİ HIZLANDIRACAK DÜZENLEMELER YAPMAK

Gaye 4.1.
Etik ve tüzel senaryolarının test edilmesi ve tartışılabilmesi için çevik ve kapsayıcı bir yasal uyumlanma süreci işletilecektir.

Emel 4.2. YZ çalışmalarında güvenilirliği desteklemek üzere tarafsızlık, data mahremiyeti ve etik pahalar kontrolü ile algoritmik hesap verebilirliği kolaylaştıracak yönetişim sistemi hayata geçirilecektir.

Maksat 4.3. YZ teknolojilerinin ve sistemlerinin sosyoekonomik yapıya tesirleri ve riskleri konusunda bilimsel araştırmalar ve farkındalık seviyesi artırılacaktır.

Emel 4.4. YZ alanındaki gelişmelerin sosyoekonomik yapı üstündeki tesirini değerlendirebilmek üzere data kapasitesi iyileştirilecektir.

5. MEMLEKETLER ARASI SEVİYEDE İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRMEK

Gaye 5.1.
Global data yönetişimi, emniyetli ve sorumlu YZ çalışmalarına etkin iştirak sağlanacaktır.

Gaye 5.2. Avrupa Birliği’nin fazlaca yıllı finansal çerçeveleri öncelikli olmak üzere, hudut ötesi davetli alan projelerine iştirak sağlanacaktır.

Maksat 5.3. Alanda öncü kuruluşlar ve stratejik açıdan öncelikli ülkeler ile milletlerarası seviyede ortak proje ve iş birliği faaliyetleri yürütülecektir

6. YAPISAL VE İŞ GÜCÜ DÖNÜŞÜMÜNÜ HIZLANDIRMAK

Maksat 6.1.
CBDDO tarafınca, kamu kurumlarında YZ ve ileri analitik çalışmalarını hızlandırmak üzere Kamu YZ Ekosistemi ve teknik altyapısı oluşturulacaktır.

Gaye 6.2. Kamu kurumlarında YZ teknolojilerinin aktif kullanmasına yönelik yapısal ve yetkinlik dönüşümü hızlandırılacaktır.

Gaye 6.3. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü, YZ ekosisteminin gelişmesinde hızlandırıcı rol üstlenmek üzere; dalları ve araştırma alanlarını yatay olarak kesecek biçimde yapılandırılacaktır.

Gaye 6.4. Sektörel uygulama alanlarına odaklı, deneyim paylaşımını evvelandiren ve tüm paydaşlara açık çalışmalar yürütülecektir.

Gaye 6.5. Yeni meslekler de göz önüne alınarak, sektörel iş birlikleri ile mevcut işgücüne yönelik eğitim ve sertifikasyon programları yürütülüp ahengi hızlandırılacaktır.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bahisle ilgili olarak, “Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen önlemlerle takviyelerimizi daha da faalleştireceğiz ve bu alanda da yeni ‘unicorn’lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini daima güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik.

“HEDEFİMİZ BİRİNCİ 20”

Memleketler arası yapay zeka endekslerinde birinci 20 ortasında yer almayı hedefliyoruz. 2025’te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu niçinle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için epeyce değerli önlemler belirledik.” açıklamasını yaptı.

2025 GAYELERİ

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile 2025’e kadar gerçekleşmesi planlanan maksatlar ise şu biçimde:

 • GSYİH’ya katkısı yüzde 5’e yükseltilecek.
 • İstihdam en az 50 bin bireye çıkarılacak.
 • Merkezî ve lokal idare kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zekâ alanındaki istihdam en az bin kişi olacak.
 • Lisansüstü seviyede mezun sayısı en az 10 bin şahsa ulaşacak.
 • Mahallî ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında evvelandirilerek ticarileştirilmesi desteklenecek.
 • Milletlerarası kuruluşların sağlam ve sorumlu yapay zekâ ile hudut ötesi data paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine etkin olarak katkı verilecek.
 • Memleketler arası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye birinci 20 ülke içinde yer alacak.