İPA’dan dikkat çeken barometre: İstanbullunun gerilimi kasımda pik yaptı

Suluman

Active member
6 Kas 2020
2,550
0
36
İPA’dan dikkat çeken barometre: İstanbullunun gerilimi kasımda pik yaptı
İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) her ay İstanbullunun nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi araştırmasının kasım ayı sonuçları yayımlandı. Raporda, İstanbul halkının konut içi gündeminden, duygudurum düzeylerine; ekonomik görüşlerinden, iş memnuniyetine kadar birfazlaca başlık ele alındı. Raporda, İstanbulluların gerilim düzeyinin 7,7 ile en yüksek düzeye ulaştığı görüldü. Bu gerilim düzeyi İstanbul Barometresi’nde son bir yılda ölçülen en yüksek düzey olarak belirlendi.

İSTANBUL’DA YAŞAMAK SON BİR YILDA YÜZDE 50,18 ZORLAŞTI


Kasım ayında gerçekleştirilen ‘İstanbul’da Ömür Maliyeti’ araştırmasının neticelerina nazaran, İstanbul’da ömür maliyetinin son bir yılda yüzde 50,18 arttığı görüldü. Besin, şahsi bakım ve paklık eserleri, konut kiraları üzere bir fazlaca alanda büyük oranda fiyat artışı yaşandı. Ayçiçek yağı yüzde 137,59, buğday unu yüzde 109,14, LPG yüzde 90,75, toz şeker yüzde 90,71, ekmek fiyatları ise yüzde 35, 14 arttı. İştirakçilerin yüzde 67,3’ü 6 ay içerisinde yağ ve şeker üzere mamüllerin satışlarında sınırlamanın artacağını düşünüyor. İştirakçilerin yüzde 34,7’si kimi marketlerde yağ, şeker üzere eser satın alımlarında getirilen sınırlama ile karşılaştığını belirtirken, yüzde 85,3’ü yağ, yüzde 57’si şeker ve yüzde 21,5’i ise un alımında sınırlama ile karşılaştığını belirtti. İştirakçilerin yüzde 67,3’ü 6 ay içerisinde bu durumun daha fazlaca görüleceğini düşündüğünü belirtti.


İSTANBULLULAR İKTİSATTAN UMUTSUZ

Rapora bakılırsa, kasım ayında İstanbulluların yüzde 57,6’sı Türkiye iktisadının kötüleşeceğini düşündüğünü belirtti. Yüzde 21,2’si ise iktisadın seyrinin değişmeyeceğini, yüzde 21,2’si ise iktisadın güzelleşeceğini söz etti. İştirakçilerin yüzde 52,1’i kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 27,4’ü durumunun değişmeyeceğini, yüzde 20,5’i ise durumunun güzelleşeceğini düşündüğünü belirtti. İştirakçilerin yüzde 53,5’i kasım ayında geçinecek kadar kazanamadığını, yüzde 42,7’si geçinecek kadar kazandığını, yüzde 3,8’i ise ek birikim yapabildiğini tabir etti. Geçinecek kadar kazanamadığını belirten iştirakçilerin oranında ekim ayına bakılırsa artış görüldü.


Birikim yapabildiğini belirten iştirakçilerin; yüzde 33’ü altın, yüzde 30,8’i döviz aldığını belirtti. Bunları kripto para ve vadeli hesaba ek para yatırımları takip etti. Geçen aya bakılırsa bakıldığında döviz alım oranında artış görüldü. İştirakçilere yıl sonu dolar kestirimleri de soruldu. İştirakçilerin yüzde 21’i fikrinin olmadığını belirtirken, fikrini belirten iştirakçilerin ortalama yıl sonu dolar beklentisinin 15,1 TL oldu.

İŞ ARAYANLAR UMUTSUZ

Çalışmaya katılanların yüzde 73,2’si işsizliğin, yüzde 72,8’i döviz kurlarının, yüzde 68,3’ü enflasyonun önümüzdeki 6 ay içerisinde artacağını düşünürken, yüzde 44’ü büyümenin, yüzde 43,5’i yatırımların azalacağını düşündüğünü belirtti.


İş arayan iştirakçilerin yüzde 59,3’ü yakın devirde iş bulamayacağını düşünüyor. Çalıştığını belirten iştirakçilerin yüzde 68,4’ü çalıştığı işten mutlu olduğunu, yüzde 67,4’ü işten çıkarılma korkusu duymadığını belirtti. İş arayan iştirakçilerin yüzde 59,3’ü yakın devirde iş bulamayacağına inandığını belirtti. Geçen aya nazaran çalıştığı işten mutlu olan iştirakçilerin oranının azaldığı görüldü.

KAÇ KİŞİ KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEBİLİYOR?

İPA’nın kasım ayında yaptığı çalışmada, kredi kartı kullananların yüzde 46,3’ü aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 31,2’si ise borcun minimum fiyatını ödeyebildiğini belirtti. Yüzde 7,5’i minimum meblağ ile borcun tamamı içinde bir ölçüde, yüzde 3,1’i asgariden az ölçüde ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 11,9’u kredi kartı borcunu ödeyemediğini tabir etti. Kasım ayında iştirakçilerin yüzde 31,6’sı borç alırken, yüzde 8,4’ü borç verdi. Yüzde 4,6’sı hem borç verdi hem borç aldı. Yüzde 55,4’ü ise ne borç verdi ne borç aldı.

GERİLİMDE GÖRÜLMEDİK ARTIŞ

İştirakçilere kasım ayında konutta en çok ne konuşulduğu soruldu. Buna nazaran, yüzde 68,3’ü ekonomik külfetlerin, yüzde 7,5’i koronavirüs salgınının konut ortasında en epeyce konuşulan bahisler olduğunu belirtti. Bu mevzuları ailevi olaylar ve döviz kurundaki değişim takip etti. İstanbulluların gerilim düzeyi 7,7 ile en yüksek düzeye ulaştı. İştirakçilere Kasım ayındaki his halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama gerilim düzeyi 7,7; dert düzeyi ise 7,4 olarak ölçüldü. 7,7 ile gerilim düzeyi İstanbul Barometresi’nde son bir yılda ölçülen en yüksek düzeye ulaştı. İştirakçilerin 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen kasım ayındaki hayat memnuniyeti düzeyi 4,2 olarak belirlenirken, memnunluk düzeyi 4,6 olarak ölçüldü. Hayat memnuniyeti puanında geçen aya nazaran azalma olduğu görüldü.