Uzaktan eğitimde öğrenciler geriledi

Suluman

Active member
6 Kas 2020
1,830
0
36
Uzaktan eğitimde öğrenciler geriledi
Bir buçuk yılın akabinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla pandeminin öğrenciler üstündeki tesiri de görülebilir hale geldi. uzmanlar; birinci ve orta öğretimdeki öğrencilerin matematik hünerlerinin beş ay, okuma marifetlerinin dört ay gerilediği istikametindeki araştırmaya dikkat çekti.

McKinsey’in yayımladığı raporuna nazaran, ‘tamamlanmamış öğrenme’nin tesirleri okula başladıktan daha sonra daha fazlaca öne çıktı.

Yüz yüze eğitime geçildiğinde bir üst sınıfa geçen öğrenciler aslında başlamaları gereken sınıf için gereken bilgi ve hünerlere uzaktan eğitimde ulaşamadı. Bilhassa çevrimiçi eğitimdeki fırsat eşitsizliği bu farkı daha belirginleştirdi. Okul sisteminin sunduğu yapı çevrimiçi ortamda makul ölçüde sağlanmaya çalışılsa da bu süreçte toplumsal etkileşimin azalması, bu hünerlerin gelişeceği tabanı kısıtladı.


‘HUZURSUZLUK DUYABİLİRLER, BU HİSLERİNİ FARK ETMEK ÖNEMLİ’

bir daha yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte okula dönüşün vakit alabilecek bir müddetç olduğunu vurgulayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Her çocuğun ve gencin okula dönmeye hazır oluş seviyesi farklı olabilir. Bu noktada kıyaslama yapmadan, çocuğun ve gencin okula dönmekle ilgili yaşadığı zorluğu anlamak değerli. Ebeveynler, okula dönmenin kıymetli olduğunu konuşurken, kendi telaş ve dehşetlerinden bahsetmemeye dikkat etmeli. Okulda neleri yapmayı sevdiklerinden, okula giderken günlerinin nasıl geçtiğinden konuşmak da okula dönüş için cesaretlendirici olabilir. Ebeveynler çocuklarının okula başlamasına dair huzursuzluk duyabilirler, bu hislerini fark etmeleri değerli. Çocuklarıyla okula dönüşe dair konuşma yaparken, kendi huzursuzluklarını çocuklarına göstermemeye ihtimam göstermeli. Çocuğun ortasında bulunduğu yaş devrine nazaran algılaması farklı olacak olsa da ebeveyninin huzursuzluğunu sezen çocuk okula dönmeyi bir tehdit, tehlike üzere bakılırsabilir. Bu da okula gitmeye ait isteksizlik yaratabilir. Bu noktada çocuğunun yararını öne koymaya çalışarak, durumu sakinlikle, inanç vererek, cesaretlendirerek ele alabilmek sürecin daha kolay geçmesine yardımcı olabilir. Bu noktada kendileri bu zorlukla nasıl baş etmeye çalışıyorlar, bunlardan çocuklarına bahsederek, onlara model olmaya çalışabilirler.”


McKinsey’in 2021’de yayınladığı rapora vurgu yapan Maçkalı; şunları söylemiş oldu:

“Rapora göre, birinci ve orta öğretimdeki öğrencilerin matematik hünerlerinin beş ay, okuma marifetlerinin dört ay gerilediği açıklandı. Prowse ve arkadaşlarının 2021 yılında yaptıkları üniversite öğrencilerinin çevrimiçi eğitime dair tecrübelerine yer verdiği bir öteki araştırmada, yaklaşık yüzde 30’unun uzaktan eğitime geçişte zorlandıkları, daha fazla gerilim deneyimledikleri, izolasyon, yalnızlık, ümitsizlik üzere olumsuz his hallerinin arttığı, motivasyonlarının düştüğünü ortaya kondu. Tüm bu olumsuz etkilenmelerle bir arada üniversite öğrencilerinin de akademik performanslarının düşebileceğini varsayım etmek çok kolay.”


‘AŞIRI GERİLİM UYKU SORUNUNU DOĞURDU’

Uzaktan eğitimde farklılaşan sınıf sisteminden, kısalan ders saatleri, erken biten okul programlarından daha sonra bir daha yüz yüze eğitime başlamak bir fazlaca öğrenci için zorluk oluşturabilir. Gerekli olan fizikî aralık kuralları, maske takma zaruriliği, aşılanmaya dair farklılaşan tavırlar derken, Mart 2020’de bırakıldığından, çok farklı bir ortamla karşı karşıya kalındı.

Amerika, Çin, Avrupa ve Güney Amerika’da Kovid-19’un 6-21 yaşları içindeki bireylerin ruh sıhhatini nasıl etkilediğine dair yapılan araştırmaların sonuçlarını aktaran Maçkalı; şunları söylemiş oldu:


“Rapora bakılırsa bu yaş aralığındaki şahıslar yaklaşık yüzde 12 ile 48 oranında depresyon ve tasa yaşıyorlarmış. Schwartz ve arkadaşlarının Kanada’da 12-18 yaş ortası okula dönen öğrencilere dair yaptıkları araştırmada, öğrencilerin yüzde 25’inin gerilim seviyelerinin kritik seviyenin üstünde olduğu saptanmış. Bu durumla da bağlantılı olarak daha epey uyku sorunları, çok uyarılmışlık ve olumsuz duygulanım yaşadıkları belirtilmiş. Çin’de yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte Kovid-19’un üniversite öğrencilerinde yarattığı ruhsal tesirleri inceleyen bir öbür araştırmada (Ren vd, 2021) öğrencilerin depresyon ve tasa belirtilerinden mustarip oldukları ortaya çıkmış. 21 ülkede 18 yaş altı küme ile yapılan bir öbür araştırmada (Hillis vd, 2021) bir milyonun üzerinde kişinin ebeveynlerinden ve/ya ona bakım veren büyükanne/babasından en az birini kaybettiği ortaya konmuş. Bu noktada okula dönüş sürecinde yakınlarını kaybeden öğrencilerde isteksizlik, konsantrasyonda kuvvetlik, içe kapanıklık üzere durumlar da gözlenmiş. Bu bakımdan kayıpların işlenmesine alan sağlayacak ve ruhsal dayanıklılığı arttırmaya yönelik psiko-sosyal dayanak çalışmalarının planlanması değerli.”