Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri

 

Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri
Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri Nelerdir?
 Erken Menopoz Nedenleri


Menopoz Nedir, Menopoz Neden Oluşur, Erken Menopoz Nedenleri

Kuramsal açıdan bakıldığında menopozun insana bazı yararları olması gerekir, çünkü doğada her şeyin bir amacı vardır. Kadınların çoğunun menopozu aylık kanamalardan ve doğurganlık döneminden kurtuluş olarak gördükleri doğrudur; gerçekten de menopoz geç yaşta çocuk doğurmanın yaratabileceği tehlikelerden bir bakıma kadınları korur. Erkeklerin çoğu, epeyce yaşlandıkları zaman bile hiçbir sakınca olmadan çocuk sahibi olabilirler, bunun tek olumsuz yanı, çocuk doğduğunda babanın yaşlanmış olması, okula başladığındaysa artık hayatta olmamasıdır. Oysa kadınlar, 40 yaşından sonra çocuk sahibi olmaya çalışırlarsa, genç kadınlara göre anormal çocuk doğurma olasılığının (mongolizmin, Down sendromunun) arttığını göreceklerdir.

Kadınlar menopoz dönemine gerdiklerinde, çoğunlukla çocuklarını yetiştirmiş, bilgi ve becerilerini yeni kuşağa aktarabilecekleri, birikimlerinden dolayı saygınlık kazandıkları bir çağa erişmiş olurlar. Çocuklara bakıp onları büyüten, çoğunlukla kadınlar olduğundan, menopoz bir bakıma, yalnızca çocuğu büyütmeye yetecek ölçüde uzun bir yaşam sürecek kadınların çocuk doğurmalarını güvence altına almış olur.

Öyleyse menopozun geçirilmesi için oldukça geçerli biyolojik nedenler vardır; ama ateş basmaları, terlemeler, uykusuzluk, gittikçe artan sinirlilik ve ruh çöküntüsü gibi rahatsızlıkların arasında bu olumlu yanları görüp değerlendirmek size güç gelebilir. Kocanızın ve yakınlarınızın da bunlardan rahatsız olmasıyla menopoz bir aile sorununa dönüşebilir. Menopoz ayrıca, gençliğe çok önem veren bir toplum içinde yaşlanmakla eş anlamlı olması nedeniyle, katlanılması zor bir durum olarak da algılanabilir; bütünüyle boşlukta kaldığınız ya da çekiciliğinizi yitirdiğiniz duygusuna kolaylıkla kapılabilirsiniz.

Normal Menopoz ve Adetten Kesilme, Menopoz Etkileri

Normal menopoz iki değişik biçimde ortaya çıkabilir. Bunlardan biri, normal, düzenli âdet kanamalarınızın birdenbire kesilmesidir; ya da aylık kanamalar arasındaki süre uzayabilir; böylece kanama miktarı her seferinde biraz daha azalarak ortadan kalkar.

Ağır ya da çok sık tekrarlanan düzenli âdet kanamaları, menopoza doğru normal gidişler olarak görülemez; bu gibi anormalliklerin nedeni fibroidler ya da polipler (bunlar çoğunlukla kanserli olmayan urlardır) olabilir. Çok nadir olarak, rahimde kanser başlangıcı da buna neden olabilir; ama bu aşamadaki kanser, kolaylıkla tedavi edilebilir durumdadır. Bu nedenle, bu türden aşırı kanamaların üzerinde durularak nedeninin araştırılması ve yalnızca bir değişiklik olarak görülmemesi önemlidir.Seyrek olarak menopoz, 45 yaşından önce, erkende ortaya çıkabilir; az rastlanan bir durum da 25 yaş gibi genç bir dönemde kadınların yumurtalıklarının yumurta ve hormon üretememesi ve kanamaların durması gibi gerçekten üzücü bir durumun ortaya çıkmasıdır. Bu gibi kadınlarda biyokimyasal değişiklikler ve belirtiler daha aşırı bir biçimde ortaya çıkar; bunun ruhsal sonuçları da, özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda, gerçekten yıkıcı olabilir.

ilgiliFORUM.com

 
 

 
 
   

Menopoz Nedir

 

Kadın hayatının ortalama olarak üçte biri menopoz döneminde geçer. Menopoza girme yaşı tüm dünyada ve antik çağlardan beri fazla değişme göstermemiştir ve ortalama 45-55 civarındadır. 40 yaştan önce menopoza girmek, "erken menopoz " olarak tanımlanmaktadır. Menopoz genellikle hayatın doğal bir aşaması olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de menopoz, kadın hayatının yumurtlama fonksiyonlarının sonlandıktan sonraki doğal bir aşamasıdır. Ancak menopozda oluşan bazı değişiklikler kadının hayatını derinden ve öylesine olumsuz etkiler ki bu durum pek çok hastalıkların ortaya çıkmasına ve kadının yaşam kalitesinin azalmasına neden olur. Bu gün menopoz olumsuz etkileri önlenmeye ve tedavi edilmeye çalışılan bir hastalık gibi kabul edilmektedir. Menopozun kadın hayatının doğal bir parçası olması nedeniyle hiç bir şey yapmadan izlenmesi artık eskilerde kalmıştır. Özellikle kadın yumurtalık hormonlarının laboratuar koşullarında üretilip kullanılmaya başlanmasıyla bu kavram daha da ön plana çıkmıştır. menopozda azalan yumurtalık hormonlarının yerine konmasıyla menopoza ait tüm olumsuz değişiklikler ve hastalıklar kolaylıkla önlenebilmekte veya en aza indirgenebilmektedir.

Menopozdaki temel değişiklik kadınlık hormonu olan östrojenin yumurtlamanın durması sonucu azalmasıdır. Böylece kadında,

- Ateş basma, terleme, çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik, (ruhsal çöküntü) depresyon, unutkanlık, halsizlik, çabuk sinirlenme
- Bazen cinsel istekte (libido) azalma
- Kemik erimesi (Osteoproz)
- Damar sertliği (ateroskleroz) gelişme eğilimi
- Cinsel organlarda çekilme (atrofi), kuruluk, ağrılı ilişki
- İdrar kaçırmaya kadar varan idrar yollarında atrofi

ortaya çıkmaktadır.

Kadınlar bir sabah uyandıklarında kendilerini menopoza girmiş olarak bulmazlar. Menopoz 20 yıl süren değişikliklerin tam ortasındaki dönemdir. 40 yaşından sonra kadınlarda önce yumurtlamanın azalmasına bağlı olarak düzensiz adet kanamaları, aralıklı ateş basma ve terlemeler, psikolojik değişiklikler ortaya çıkmaya başlar. Daha sonra yakınmalar giderek artar ve adet tamamen kesilir. Bu dönemde 1 yıl adet kanamalarının olmaması menopoz tanısı için yeterlidir. 6 aydan daha fazla adet gecikmeleri araştırılıp kandaki östrojen ve yumurtlamayı uyaran hormon (FSH) seviyeleri ölçülerek kesin tanı konulur. Ancak adet düzensizlikleri veya düzensiz kanamalar menopoza giriyorum düşüncesiyle normal karşılanmamalı; hasta doktoruna başvurarak bu değişikliklerin gebelik ve kadın cinsel organlarının kanserlerinde de görülebileceği göz önünde tutularak bu hastalıklar dikkatle araştırılmalıdır.

MENOPOZDA KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
Menopozda östrojen hormonunun azalması ile kadınlarda bu hormonun kalp damar hastalıklarından koruyucu etkisi ortadan kalktığından damar sertliği ve kalp krizi riski % 60 artar. Yapılan çalışmalar sonucunda dışarıdan verilen östrojen hormonunun riski %25-50 oranında azalttığı bulunmuştur. Östrojen hormonu kandaki zararlı yağları azaltırken yararlı yağları artırmaktadır. Östrojen direk olarak damarlar üzerinde de gevşetici, olumlu bir etkiye sahiptir. Kandaki pıhtılaşma faktörleri ve fibrinojenin de östrojen kullananlarda daha az olduğu bulunmuş ve kalp krizinden koruyucu etkinin damar yatağı içinde pıhtı oluşumu riskinin azalmasına da bağlı olduğu bildirilmiştir.

MENOPOZDA KEMİK ERİMESİ (OSTEOPOROZ)
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 25 milyon kadının sorunu olan menopoz sonrası Osteoproz kabaca kemik dokusunun temel minerali olan kalsiyum'un yaşlanma ve menopozdaki östrojen eksikliği sonucu kalıcı olarak kaybedilmesidir. İlk 5-8 yılda kemik kaybı ortalama yılda %4-8 iken daha sonra kısmen azalarak kadın her yıl kemik dokusunun yaklaşık %1'ini kaybeder ve 75 yaşına geldiğinde ortalama olarak 35 yaşındaki kemik dokusunun %30'unu kaybetmiş olur. Buna bağlı olarak menopozla beraber hızla artan kemik erimesi sonucu sessiz omurga kırıklarıyla bel ağrıları, boyda kısalma ve kamburluk ortaya çıkar. Menopozdan sonra bir kadında boy 65 yaşına kadar ortalama 4 cm, 75 yaşına kadar 9 cm kısalır. Omurga kemiklerindeki çökme kırıklarına bağlı olarak ortaya çıkan kamburluk ve göğüs kafesinin kemik yapısının bozulması sonucu hastada solunum sıkıntısı gelişebilir. Kadınlar menopozda çarpma düşme sonucu kalça,el bileği ve diğer kemik kırıklarına da daha kolay maruz kalabilirler. Bu kırıklardan en ciddi olanı kalça kırığıdır ve kalça kırığından sonra hastalardan %12-20'si 2 yıl içinde kaybedilmektedir. Kalça kırığı geçirmiş hastaların geriye kalanlarının bir kısmı sürekli bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle ABD'de yapılan yıllık tedavi ve rehabilitasyon harcamalarının tutarı 20 milyar doları bulmakta ve bu rakam her yıl giderek artmaktadır. Korunma bu açıdan en ekonomik, en insancıl ve en kolay yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kemik erimesine zemin hazırlayan risk faktörleri:

- Çok çocuk doğurma
- Sigara, alkol kullanımı
- Beslenme bozuklukları (kalsiyumdan fakir diyet)
- Güneş banyosu alışkanlığının olmaması
- Spor yapma alışkanlığının olmaması
- Uzun süre yatağa bağlı kalmaya neden olan hastalıklar
- Bazı endokrin (hormonal) bozukluklar (hiperparatiroidi, hipertiroidi(guatr), böbrek üstü bezinin aşırı çalışması veya steroid hormonlarının ilaç olarak uzun süreli alımı vb.)
- Bağ dokusu hastalıkları(Romatoid arterit, sarkoidoz) ,siroz,böbrek hastalıkları,erken menopoz
- Genetik faktörler (ailede Osteoproz varlığı)

MENOPOZDA İDRAR YOLLARI DEĞİŞİKLİKLERİ
Östrojen hormonunun eksikliği kadınlık organlarına komşuluğu ve fizyolojik beraberliği nedeniyle idrar yolları ve mesane fonksiyonlarını da etkiler. Vajen ve idrar deliği (üretra) destek dokuları zayıflar, mesane fonksiyonları bozularak idrar kaçırma varsa artabilir veya ortaya çıkabilir. Bu dönemde mesane fıtıklaşması, atrofiye bağlı rahim (uterus) ve vajina sarkmaları da idrar kaçırmanın bir nedeni olabilir. Ancak menopozda görülen idrar kaçırmanın en sık nedeni mesanenin zamansız kasılmasına bağlı olan aşırı aktivitedir (detrusor instability). Bu hastalar genellikle sıkıştıklarında yetişemeyip tuvalet kapısında idrarlarını kaçırırlar. Menopoz öncesi dönemde kadınların %10'unda görülen bu durum menopozdan sonra %20-30'unda rastlanır. Vajinal veya ağızdan uygulanan östrojen hormonu yakınmaları azaltır veya düzeltir..

ilgiliFORUM.com


 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Menopoz Nedir Erken Menopoz Nedenleri siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com