Münafıklar şeytanın fırkasıdır

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 

Münafıklar şeytanın fırkasıdırŞeytan Münafık Münafıklar forum

 

Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (Mücadele Suresi, 19) 

İman edenlerle karşılaştıkları zaman: 'İman ettik' derler. Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise,derler ki: 'şüphesiz, sizinle beraberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay ediyoruz. (Bakara Suresi, 14)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır MÜNAFIKLARIN ALLAH'IN HÜKMÜNE GÖRE DEĞİL, ŞEYTANIN AHLAKSIZLIĞINA GÖRE HAREKET EDER

Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar, tağut'un (insanları isyana teşvik eden) önünde muhakeme olmayı istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardır. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. (Nisa Suresi, 60)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN MÜNAFIKLARI KABUK GİBİ SARMIŞTIR

Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse, Biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız';artık bu, onun bir yakın dostudur. (Zuhruf Suresi, 36)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN ALLAH'A İTAAT ETMEZ; MÜNAFIKLAR DA ELÇİYE İTAAT ETMEK İSTEMEZLER

Hani meleklere "Adem'e secde edin "demiştik.İblis'in dışında hepsi secde etmişlerdi. Demişti ki: "bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim?" (İsra Suresi, 61)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN KENDİNİ AKILSIZCA ÜSTÜN GÖRÜR, MÜNAFIKLAR DA KENDİ DÜŞÜK AKILLARINI ÇOK BEĞENİRLER

Şeytan kendini herkesten üstün sanır, kimseyi beğenmez. Münafıklar da Allah'ın elçisini kendilerince beğenmezler, kendi düşük akıllarınca elçinin kararlarını, uygulamalarını eleştirirler.

(Allah) Dedi ki: "Ey İblis, iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan neydi? Büyüklendin mi, yoksa yüksekte olanlardan mı oldun?"

Dedi ki: "Ben ondan daha hayırlıyım; sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın." (Sad Suresi, 75-76) 

Ve dediler ki: "Bu Kur'an, iki şehirden birinin büyük bir adamına indirilmeli değil miydi?" (Zuhruf Suresi, 31)

Dediler ki: "Bu elçiye ne oluyor ki, yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır? Ona, kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi?" (Furkan Suresi, 7)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANIN İYİLİĞİNİ İSTİYORMUŞ GİBİ DAVRANIR, MÜNAFIKLAR DA MÜMİNLERİN İYİLİĞİNİ İSTEDİKLERİNİ İDDİA EDERLER

Şeytan, kendilerinden "örtülüp gizlenen çirkin yerlerini" açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir."

Ve: "Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin de etti. (Araf Suresi, 19-25) 

Kendilerine: "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiğinde: "BİZ SADECE ISLAH EDİCİLERİZ" DERLER.Bilin ki; gerçekten, ASIL FESATÇILAR BUNLARDIR, ama şuurunda değildirler. (Bakara Suresi, 11-12) 

ZARAR VERMEK İNKÂRI (PEKİŞTİRMEK) MÜ'MİNLERİN ARASINI AYIRMAK VE DAHA ÖNCE ALLAH'A VE ELÇİSİNE KARŞI SAVAŞANI GÖZLEMEK için mescid edinenler VE: "BİZ İYİLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMEDİK" DİYE YEMİN EDENLER(var ya) Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahidlik etmektedir. (Tevbe Suresi, 107)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANA BOŞ VAADLERDE BULUNUR, MÜNAFIKLAR DA MÜMİNLERE "ASIL DOĞRU YOLDA OLAN BİZİZ, BİZE GELİN, BİZE KATILIN, O ZAMAN RAHAT EDERSİNİZ" TELKİNİNDE BULUNURLAR

O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş ve onlara: "Bugün sizi insanlardan bozguna uğratacak kimse yoktur ve ben de sizin yardımcınızım" demişti.Ne zaman ki, iki topluluk birbirini görür oldu (karşılaştı) o, iki topuğu üstünde geri döndü ve: "Şüphesiz ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum, ben Allah'tan da korkuyorum" dedi. Allah (ceza ile) sonuçlandırması pek şiddetli olandır. (Enfal Suresi, 48)

 (Şeytan) Onlara vaadler ediyor,onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez. (Nisa Suresi,120) 

Ey iman edenler, inkar edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaşta bulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi" diyenlergibi olmayın. Allah, bunu onların kalplerinde onulmaz bir hasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Allah, yaptıklarınızı görendir. (Al-i İmran Suresi, 156)

De ki: "Bize yararı ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra, şeytanların ayartarak yerde şaşkınca bıraktıkları, arkadaşlarının da: "Doğru yola, bize gel" diye kendisini çağırdığı kimsegibi topuklarımız üzerinde gerisin geri mi döndürülelim?" De ki: "Hiç şüphesiz Allah'ın yolu, asıl yoldur. Ve biz alemlerin Rabbine (kendimizi) teslim etmekle emrolunduk." (Enam Suresi, 71)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN ÖĞÜT VERENLERDEN OLDUĞUNU İDDİA EDER, MÜNAFIKLAR DA HADİSLERİ VE AYETLERİ KENDİLERİNCE ÇARPITARAK MÜMİNLERE AKIL VERMEYE KALKIŞIRLAR

Şeytan, kendilerinden "örtülüp gizlenen çirkin yerlerini" açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir."

Ve: "Gerçekten ben size öğüt verenlerdenim" diye yemin de etti. (Araf Suresi, 20-21) 

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANLARA DÖRT BİR YANDAN YANAŞMAYA KALKIŞIR; MÜNAFIK DA MÜMİNLERE HER YÖNDEN FİTNEYE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIR

Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." (Araf Suresi, 16-17)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANLARI KORKUTARAK FAALİYET YAPAR; MÜNAFIK DA MÜMİNLERİN ARASINDA KORKU YAYMAK İSTER

İşte bu şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur.Siz onlardan korkmayın, eğer mü'minlerseniz, Ben'den korkun. (Al-i İmran Suresi, 175) 

Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dediklerihalde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir. (Al-i İmran, 173)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İTAATTEN ÇIKMIŞ, SAYGISIZ VE NANKÖRDÜR; MÜNAFIK DA TÜM BU ÇİRKİN ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür. (İsra Suresi, 27)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN AZGIN VE KAYPAKTIR; MÜNAFIK DA HAİN VE KAYPAKTIR

İnsanlardan kimi, Allah hakkında bilgisi olmaksızın tartışır durur ve her azgın-kaypak şeytanınpeşine düşer. (Hac Suresi, 3)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANLARIN ARASINI AÇIP BOZMAK İSTER; MÜNAFIK DA MÜMİNLERİN KARDEŞLİĞİNİ ZEDELEMEYE, ONLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIR

Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır.Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. (İsra Suresi, 53)

Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek,sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? (Maide Suresi, 91)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANI ALLAH İLE ALDATIR; MÜNAFIKLAR DA ALLAH'IN ADINI, AYETLERİ, HADİSLERİ KULLANARAK FİTNE ORTAMI OLUŞTURURLAR

Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın. Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. (Fatır Suresi, 5-6) 

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN MÜSLÜMANLARIN YIPRANMASINI, YENİLMESİNİ İSTER, AYAKLARINI KAYDIRMAYA ÇALIŞIR; MÜNAFIKLAR DA SÜREKLİ MÜSLÜMANLARIN ZARAR GÖRMESİNİ UMUD EDER, BUNU BEKLER

İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti... (Al-i İmran Suresi,155) 

(Münafıklar) Onlara seslenirler: "Biz sizlerle birlikte değil miydik?" Derler ki: "Evet, ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz, (Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını) gözetip-beklediniz, (Allah'a ve İslam'a karşı) kuşkulara kapıldınız.Sizleri kuruntular yanıltıp-aldattı. Sonunda Allah'ın emri (olan ölüm) geliverdi; ve o aldatıcı da sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak, hatta masumca sizden görünerek) aldatmış oldu." (Hadid Suresi, 14)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANI KURUNTULARA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIR; MÜNAFIKLAR DA VESVESE VERİCİ, ZAYIF İMANA SAHİPLERİN KAFASINI KARIŞTIRICI KONUŞMALAR YAPARLAR

Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim... (Nisa Suresi, 119)

(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez. (Nisa Suresi, 120) 

Hani, münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar: "Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vadetmedi" diyorlardı. (Ahzab Suresi, 12)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN SAPKIN AMELLERİ ÇEKİCİ VE SÜSLÜ GÖSTERİR; MÜNAFIKLAR DA ALLAH'IN SINIRLARINA UYULMAYAN ÇİRKİN BİR HAYAT İSTERLER

...Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir,böylece onları (doğru) yoldan alıkoymuştur; bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. (Neml Suresi, 24)

....Onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi. (En'am Suresi, 43)

Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size çirkin-hayasızlığı emrediyor.Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vaadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Bakara Suresi, 268) 

Çirkin utanmazlıkların (fuhşun) iman edenler içinde yaygınlaşmasından hoşlananlara, dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Allah bilir, siz ise bilmiyorsunuz. (Nur Suresi, 19) 

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN GÖSTERİŞ İÇİN İBADET ETMEYE ÇAĞIRIR; MÜNAFIKLAR DA GÖSTERİŞ OLSUN DİYE NAMAZ KILAR, GÖSTERMELİK OLARAK CÜZİ İNFAKTA BULUNURLAR

Ve onlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler, Allah'a ve ahiret gününe de inanmazlar. Şeytan, kime arkadaş olursa,artık ne kötü bir arkadaştır o. (Nisa Suresi, 38) 

İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı ve elçisini tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir. (Tevbe Suresi, 54) 

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN AYETLERDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIR; MÜNAFIKLAR ALLAH'IN ANILMASINI HİÇ İSTEMEZLER

Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse,Biz bir şeytana onun "üzerini kabukla bağlattırırız"; artık bu, onun bir yakın dostudur. (Zuhruf Suresi, 36)

Gerçek şu ki, münafıklar (sözde), Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa O, onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman, isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. (Nisa Suresi 142)

Sadece Allah anıldığı zaman, ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Oysa O'ndan başkaları anıldığında hemen sevince kapılırlar. (Zümer Suresi, 45)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANA DUYGUSALLIK TELKİNİ VERİR; MÜNAFIKLAR DA ALLAH'IN HÜKMÜNE, AKLA VE VİCDANA GÖRE DEĞİL SAPKIN DUYGULARINA GÖRE HAREKET EDERLER

Ey iman edenler, Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları veliler edinmeyin. Siz onlara karşı sevgi yöneltiyorsunuz; oysa onlar haktan size geleni inkar etmişler, Rabbiniz olan Allah’a inanmanızdan dolayı elçiyi de, sizi de (yurtlarınızdan) sürüp-çıkarmışlardır. Eğer siz, Benim yolumda cehd etmek (çaba harcamak) ve Benim rızamı aramak amacıyla çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı hala sevgi gizliyorsunuz? Ben, sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilirim. Kim sizden bunu yaparsa, artık o, elbette yolun ortasından şaşırıp-sapmış olur. (Mümtehine Suresi, 1)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN FAKİRLİK KORKUSU VERİR; MÜNAFIKLAR MALA AŞIRI DÜŞKÜNDÜR VE CİMRİDİRLER, MALLARINI ASLA ALLAH YOLUNDA KULLANMAK İSTEMEZLER

Şeytan, sizi fakirlikle korkutuyor vesize çirkin-hayasızlığı emrediyor. Allah ise, size kendisinden bağışlama ve bol ihsan (fazl) vaadediyor. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. (Bakara Suresi, 268)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN DETAYLARA DALDIRIR; MÜNAFIKLAR DA DETAYLARA DALARAK FİTNE OLUŞTURMAKTA UZMANDIRLAR

"... Şimdi gerçeği getirdin.." derler. Fakat bu ibadetin amacından nasıl uzaklaştığı ve kavmin neredeyse Allah'ın emrini yerine getirmeyeceği daha sonraki ayette belirtilir: "... Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı." (Bakara Suresi, 71)

Hani Musa kavmine: "Allah, muhakkak sizin bir sığır kesmenizi emrediyor" demişti. "Bizi alaya mı alıyorsun?" dediler. (Musa) "Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım" dedi.

"Rabbine adımıza yalvar da, bize niteliklerini açıklasın" dediler. (Musa, Rabbine yalvardıktan sonra) "Şüphesiz Allah diyor ki: O ne pek geçkin, ne de pek genç, ikisi arası dinç(likte bir sığır olmalı)dır. Artık emrolunduğunuz şeyi yerine getirin" dedi.

 (Bu sefer) dediler ki: "Rabbine adımıza yalvar da, bize rengini bildirsin." O: "(Rabbim) diyor ki: O, bakanların içini ferahlatan sarı bir inektir" dedi.

 (Onlar yine:) "Rabbine adımıza yalvar da, bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşaAllah (Allah dilerse) biz doğruyu buluruz" dediler.

(Bunun üzerine Musa, “Rabbim) diyor ki: O, yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "Şimdi gerçeği getirdin” dediler...(Bakara Suresi, 67-71)

Bu kıssada şeytanın yönlendirmesiyle Hz. Musa (as)'ın kavminden bazı kimselerin çok fazla detaya girerek, neredeyse Allah'ın emrettiği ibadeti yapamayacak hale geldikleri haber verilmektedir. Ayetin devamında Allah bu gerçeği şöyle bildirir: 

"... Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı." (Bakara Suresi, 71)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN GERÇEĞİ TERS YÜZ EDER; MÜNAFIKLAR DA DOĞRUYU YANLIŞ, YANLIŞI DOĞRU GÖSTERİRLER

Şeytanların kimlere inmekte olduklarını size haber vereyim mi?

Onlar, "gerçeği ters yüz eden",günaha düşkün olan her yalancıya inerler.

Bunlar (şeytanlara) kulak verirler ve çoğu yalan söylemektedirler. (Şuara Suresi, 221-223)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN HAK DINE DEĞIL, ATALARIN BATIL DİNİNE UYULMASINI İSTER; MÜNAFIKLAR DA BİDATLERLE DOLU BATIL BİR DİN ANLAYIŞINI SAVUNURLAR

Onlara; "Allah'ın indirdiklerine uyun" denildiğinde, derler ki; "hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Şayet şeytan, onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı (buna uyacaklar)? (Lokman Suresi, 21)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINA İNANIR; MÜNAFIKLAR DA ELÇİNİN KENDİLERİNE ADİL DAVRANMADIĞI YALANINI ÖNE SÜRERLER

Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapıldılar? Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, onlar zalim kimselerdir. (Nur Suresi, 50)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN DOĞRU YOLDA OLDUĞU İDDİASINDADIR; MÜNAFIKLAR DA EN DOĞRUYU KENDİLERİNİN BİLDİKLERİ İDDİASINDADIRLAR

Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. (Zuhruf Suresi, 36-37) 

Kimine hidayet verdi, kimi de sapıklığı haketti. Çünkü bunlar, Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi. Ve gerçekten onları doğru yolda saymaktadırlar. (Araf Suresi, 30)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN SİNSİ VE YALANCIDIR; MÜNAFIKLAR SÜREKLİ YALAN SÖYLERLER

İş hükme bağlanıp-bitince, şeytan der ki: "Doğrusu, Allah, size gerçek olan vaadi vaadetti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim... (İbrahim Suresi, 22)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNSANLARIN ŞÜKRETMELERİNİ İSTEMEZ; MÜNAFIKLAR DA ELÇİ VESİLESİYLE ALLAH'IN VERDİĞİ NİMETLERE KARŞI ŞIMARIK VE NANKÖRDÜRLER

Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." (Araf Suresi, 16-17)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN İNKARI TELKİN ETMESİNE RAĞMEN İNKAR EDENLERDEN UZAK OLDUĞUNU SÖYLER; MÜNAFIKLAR DA DOST EDİNDİKLERİ KİŞİLERDEN ASLINDA NEFRET EDERLER

Ancak şeytanın durumu gibi; çünkü insana "İnkar et" dedi, inkar edince de: "Gerçek şu ki, ben senden uzağım.Doğrusu ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" dedi. (Haşr Suresi, 16) 

Onlar, iyice korunmuş şehirlerde veya duvar arkasında olmaksızın sizinle toplu bir halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Bu, şüphesiz onların akletmeyen bir kavim olmaları dolayısıyla böyledir. (Haşr Suresi, 14)

 

Münafıklar şeytanın fırkasıdır ŞEYTAN ALLAH'A İNANDIĞINI SÖYLER; MÜNAFIKLAR DA PEYGAMBERİN YANINA GELDİKLERİNDE BİZ SENİN ELÇİ OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ DERLER

Şeytanın durumu gibi; çünkü insana "İnkar et" dedi, inkar edince de: "Gerçek şu ki, ben senden uzağım. Doğrusu ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" dedi. (Haşr Suresi, 16)

İş hükme bağlanıp bitince Şeytan der ki: 'Doğrusu Allah, size gerçek olan va'di va'detti, ben de size vaadde bulundum, fakat size yalan söyledim. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu, yalnızca sizi çağırdım, siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, siz kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaracak değilim, siz de beni kurtaracak değilsiniz. Doğrusu daha önce beni ortak koşmanızı da tanımamıştım. Gerçekten şu ki, zalimlere acı bir azap vardır. (İbrahim Suresi, 22) 

Münafıklar sana geldikleri zaman: "Biz gerçekten şehadet ederiz ki, sen kesin olarak Allah'ın elçisisin" dediler.Allah da bilir ki sen elbette O'nun elçisisin. Allah, şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. (Münafikun Suresi, 1) 


 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Münafıklar şeytanın fırkasıdır hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Münafıklar şeytanın fırkasıdır siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com