ilgiliforum facebook   ilgiliforum google plus   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

Name nedir? Name hakkında bilgi

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Name nedir? Name ne demek?

Name kısa tanımı, anlamı:

 • Mektup.

"Name" cümle içerisindeki kullanımı

 • "Ertesi sabah tam demir alırken kaptanıderyanın bir namesini aldı." - N. Hikmet

Name ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Muahedename: Antlaşma metni.
 • Tasdikname: Verilen onayı gösteren belge. Okulunu bitirmeden ayrılan öğrenciye okul yönetimi tarafından verilen, son öğrenim düzeyini gösteren belge. Başka bir öğrenim kurumuna geçen öğrenciye okul yönetimi tarafından verilen, son öğrenim düzeyini gösteren belge.
 • Teşekkürname: Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, teşekkür.
 • Ehliyetname: Ehliyet, yeterlik belgesi. Sürücü belgesi.
 • Talimname: Savaşta uygulanan türlü manevraları, araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını, her sınıfın görev ve davranışını belirten kuralların toplandığı kitap.
 • İstidaname: Resmî bir makama yazılan dilekçe yazısı.
 • Pendname: Öğüt kitabı.
 • Taahhütname: Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt.
 • Tandırname: Tandır başında oturulurken söylenen veya okunan masal. Bilgisiz kimselerin inandığı saçma fikirler ve bu fikirlerin yazıldığı sanılan kitap.
 • Temlikname: Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge.
 • Siyasetname: Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.
 • Ruzname: Günlük olayların yazıldığı defter. Gündem. Olayların zaman sırasına göre yazılmış bulunduğu defter.
 • İhbarname: Haber verme kâğıdı, bildirim, ihbariye.
 • Şecerename: Soyağacını gösteren kitap veya yazı.
 • Tavsiyename: Tavsiye mektubu.
 • Muhabbetname: Aşk mektubu. Arkadaş, dost mektubu.
 • Vasiyetname: Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge, vasiyet.
 • İbraname: Aklama belgesi.
 • Talimatname: Yönetmelik.
 • Tabirname: Rüyaların yorumunu yapan kitap.
 • Ahitname: Antlaşma belgesi.
 • Falname: Fala bakmanın inceliklerini ve yorumlama özelliklerini anlatan kitap.
 • Salname: Yıllık.
 • Menakıpname: Menkıbeleri konu edinen eserlerin ortak adı.
 • Seyahatname: Bir yazarın gezip gördüğü yerlerden edindiği bilgi ve izlenimlerini anlattığı eser.
 • İddianame: Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede okunan yazı, savca.
 • Nizamname: Tüzük.
 • Silsilename: Bir kimsenin silsilesini gösteren çizelge.
 • Vakayiname: Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik.
 • Zabıtname: Tutanak.
 • Şehname: Hükümdarların niteliklerini, üstün başarılarını anlatan, mesnevi biçiminde yazılmış manzume. Manzum olarak yazılmış tarih
 • Müdafaaname: Savunmanın yazılı olduğu belge.
 • Şartname: Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şartların tespit edildiği resmî belge.
 • Emirname: Yazılı buyruk.
 • Vakıfname: Vakfiye.
 • Zeyilname: Ek poliçe.
 • Bahname: İçinde cinsel konularla ilgili açık saçık yazıların, resimlerin bulunduğu eser.
 • İzinname: Bırakma veya çıkarma kâğıdı. Bir nikâhın kıyılması için kadı tarafından verilen izin kâğıdı.
 • İtimatname: Güven mektubu, itimat mektubu.
 • İthamname: Suçlama yazısı.
 • Havalename: Havale.
 • Name okumak: herkesin bildiği deyimleri veya sözleri söylemek.
 • İthafname: İthaf yazısı.
 • Ruhsatname: Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat.
 • Fetihname: Bir yerin alındığını müjdelemek için hükümdarların yabancı devlet adamları, şehzadeler, valiler vb.ne yazdıkları resmî mektup.
 • Muahezename: Eleştiri yazısı ve kitabı.
 • Şehadetname: Diploma, sertifika. Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafından verilmiş olan onaylanmış belge.
 • Amanname: İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge.
 • Kararname: Cumhurbaşkanının onayladığı hükûmet kararı. Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere dayanarak alınan karar. Bu kararı bildiren resmî yazı.
 • Davetname: Yasal bir iş için gönderilen davetiye.
 • İstifaname: Bir görevden kendi isteğiyle ayrıldığını belirten dilekçe, istifa.
 • Kefaletname: Bir kimsenin kefil olduğunu gösteren belge, kefillik kâğıdı.
 • Tarifname: Bir işin yapılışını, bir aletin çalışmasını açıklayan yazı veya broşür.
 • Nasihatname: Dinî konularda öğüt veren eser.
 • Velayetname: Tarikat ileri gelenlerinin hayatlarını ve menkıbelerini anlatan kitap.
 • Celpname: Çağrı belgesi.
 • Muvafakatname: İzin verildiğine ilişkin üzerinde bilgi bulunan yazılı belge.
 • Şikâyetname: Bir görevlinin, yanlış ve kötü hareketleriyle davranışlarını ilgili ve yetkili makama bildiren yazı, şikâyet mektubu.
 • Kıyafetname: Bir ülkenin veya bir dönemin giysilerini anlatan kitap. Yüze veya dış görünüşe bakılarak ruhsal durumu anlama bilgisinden söz eden kitap.
 • İhtarname: Resmî ihtar yazısı, protesto.
 • Taziyetname: Başsağlığı dileme yazısı.
 • Talepname: İstek bildiren belge.
 • İcazetname: İzin belgesi, onay belgesi. Diploma.
 • Telgrafname: Telgraf metni.
 • Takdirname: Yapılan bir işin beğenildiğini belirtmek amacıyla verilen yazılı belge, takdir. Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belge, takdir.
 • Kanunname: Yasa kitabı.
 • Vekâletname: Bir kimsenin vekil olduğunu bildiren, noterlik tarafından onaylanmış belge.
 • Mukavelename: Sözleşme.
 • Beyanname: Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi.

Name hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Name ile ilgili diğer yazılar

 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Name nedir? Name hakkında bilgi hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Name nedir? Name hakkında bilgi siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com