Orta nedir? Orta ne demek?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Orta nedir? Orta ne demektir?

Orta kısaca tanımı, anlamı:

 • Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece.
 • Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre.
 • Orantı.
 • Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
 • Ne büyük ne küçük, midi
 • Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer.
 • Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan.
 • Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
 • Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş.
 • Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm.
 • İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat.
 • Yeniçeri Ocağında tabur.
 • Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer.
 • Çankırı iline bağlı ilçelerden biri.
 • Ne uzun ne kısa, midi.
 • İyi ile kötü arasındaki durum.

"Orta" cümle içerisindeki kullanımı

 • "Aut çizgisinden nefis bir orta..." - H. Taner
 • "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler." - Ö. Seyfettin
 • "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu." - R. H. Karay
 • "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."
 • "Orta ile geçti."
 • "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler." - Y. K. Karaosmanoğlu

Orta ile ilgili Atasözü, Deyimler, Birleşik Sözler veya Fiiller

 • Ortaokul: Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu.
 • Orta damar: Bitki yapraklarının tam ortasında bulunan ve yan damarlara göre daha kalın olan damar.
 • Orta kaldırım: Taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda yayaların karşıdan karşıya daha kolay geçmesi için yolun ortasında düzenlenmiş kaldırım, refüj.
 • Orta hakem: Futbol karşılaşmasını yöneten hakem.
 • Orta uç: Orta bölgenin en ilerisi.
 • Orta yaşlı: Ne genç ne de yaşlı olan.
 • Orta hizmeti: Orta işi.
 • Ortaya dökmek: çıkarmak, göstermek. açıklamak.
 • Orta sıklet: Orta ağırlık.
 • Büyük orta: Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri.
 • Ortaya almak: her yanını çevirmek, kuşatmak.
 • Ortadan kalkmak: yok olmak.
 • Orta dikme: Bir doğru parçasına orta noktasında dik olan doğru
 • Orta parmak: El parmaklarının sağdan ve soldan üçüncü olanı.
 • Orta yuvar: Yer hava yuvarında kat yuvarının üzerinde, sıcaklığın azaldığı yaklaşık 60-80 kilometre arasındaki katman, mezosfer.
 • Küçük orta: Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri.
 • Ortaöğrenim: İlköğrenim ile yükseköğrenim arasında görülen öğrenim dönemi.
 • Ortaya konuşmak: sözü hiç kimseyi hedef almadan söylemek.
 • Gün ortası: Öğle vakti.
 • Orta Şark: Orta Doğu.
 • Ortadan söylemek: herkesin içinde, belli bir kimseyi amaçlamadan konuşmak.
 • Orta terim: İki öncülü içine alan terim.
 • Ortaöğretim: İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş. İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, lise, orta tedrisat.
 • Orta kulak: Kulak zarı, çekiç, örs, üzengi kemiklerinin bulunduğu, dış kulakla iç kulak arasındaki bölüm.
 • Ortaya balgam atmak: bir iş kıvamındayken, biri herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek.
 • Orta şekerli: Ne az ne de çok şekeri olan. Ne çok iyi ne de çok kötü, şöyle böyle (durum).
 • Ortaya atılmak: ileri sürülmek, herkesin bilgisine sunulmak. bir kimse bir işi yapmak için kendini göstermek.
 • Orta Doğu: Güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölge, Orta Şark.
 • Orta boy: Orta büyüklükte olan.
 • Orta karın: Göbeğin üstünde kalan karın bölgesi.
 • Orta mektep: Ortaokul.
 • Meyve ortası: Yemişlerin meyve dışı ve meyve içi arasında bulunan sulu ve etli bölümü.
 • Ulu orta: Açıktan açığa. Herkesin içinde aleni bir biçimde, çekinmeksizin.
 • Orta işi: Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta hizmeti.
 • Ortasını bulmak: ılımlı derecesini bulmak, uzlaştırmak.
 • Yarı orta sıklet: Boksta sporcuların 71 kilogramdan 75 kilograma kadar olan ağırlıkları.
 • Orta masası: Değişik sayıdaki kısa ayaklar üzerine yatay olarak yerleştirilmiş tablası olan, genellikle oturma grubu ile kullanılan mobilya.
 • Orta yol: Çözüme açık, herkes tarafından kabul edilebilir olan davranış ve tutum.
 • Ortaya çıkarmak: delilleriyle göstermek, ispat etmek.
 • Ortaya sürülmek: anlatılmak, belirtilmek, söylenmek.
 • Ortaya düşmek: kadın orta malı olmak, sokağa düşmek.
 • (biri veya bir şey)  ortadan kaybolmak: saklanılmak, bulunmaz olmak. nereye gittiği bilinmemek, kimseye sezdirmeden gitmek. yok edilmek, kullanılmamak. öldürülmek.
 • Deprem ortası: Depremin gerçekleşmesine neden olan fay kırılmasının tam olarak gerçekleştiği yer, merkez üs, episantır.
 • Orta ağırlık: Boksta 71 kilogramdan 75 kilograma kadar olan boksörlerin ayrıldığı kategori, orta sıklet. Güreşte, güllede ve halterde 72-79 kilogram ağırlığındaki oyuncuların ayrıldığı kategori, orta sıklet.
 • Orta tedrisat: Ortaöğretim.
 • Ortadan sır olmak: kaybolmak, arkada iz bırakmadan gitmek.
 • Ortaya çıkmak: yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek. biri kendini göstermek.
 • Orta kat: İki kat arasında kalan kat. Karın bölgesi.
 • Orta hâlli: Gelir düzeyi ne düşük ne de yüksek olan. Ne iyi ne kötü olan.
 • Orta deri: Dış deri ve iç deri arasındaki hücre katmanı, mezoderm.
 • Ortaya atmak: söylemek, ileri sürmek.
 • Orta oyunu: Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu.
 • Ortanın sağı: Ilımlı siyasi görüşe göre, sosyal alanla ilgili sosyal yapıyı koruma veya olduğu gibi sürdürme eğiliminde bulunan partilerin benimsedikleri görüş.
 • Orta Çağ: Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden (476) 1453'e veya 1492'ye kadar süren çağ.
 • Ortaya koymak: herkesin görebileceği yere koymak. yaratmak, yapmak. açıklamak.
 • Orta karar: Orta derecede, biraz uygun.
 • Orta nokta: Futbolda başlama vuruşunun yapıldığı yer, nokta.
 • Orta yuvarlak: Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra, santra yuvarlağı.
 • Orta saha: Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü.
 • Orta elçi: Büyükelçiden önceki elçilik aşaması. Bu aşamada olan kimse.
 • Orta direk: Çadırda veya çeşitli yapılarda merkezî ağırlığı yüklenen ve dengeli dağılımı sağlayan direk. Toplumun memur, emekli, küçük esnaf, küçük çiftçi gibi dar ve sabit gelirli kişilerden oluşan kesimi.
 • Orta yaylak: Devamlı oturulan ve normal tahıl tarımı yapılan bölge sınırının üstündeki, genellikle deniz seviyesinden 1200-1600 metre yükseklikteki yaylak.
 • Orta kuşak: Toplumda genç kuşak ile yaşlı kuşak arasında yer alan yaş grubu.
 • Ortaya yayılmak: herkes tarafından duyulmak.
 • Ortadan kaldırmak: saklamak. yok etmek. öldürmek.
 • Orta dalga: Dalga boyu 200-600 metre arasında değişen dalga, küçük dalga.
 • Ortanın solu: Ilımlı siyasi görüşe göre, sosyal alanla ilgili köklü değişimleri gerçekleştirmek çabasında bulunan partilerin benimsedikleri görüş.
 • Orta hece düşmesi: Orta hecede bulunan vurgusuz ünlünün bazı durumlarda düşmesi, haploloji.
 • Orta malı: Herkesin yararlandığı (nesne). Özgünlüğü olmayan, basmakalıp. Hayat kadını.
 • Aritmetik orta: Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı.

Orta hakkında resimler
(Resimleri Göster)

Orta ile ilgili diğer yazılar

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Orta nedir? Orta ne demek? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Orta nedir? Orta ne demek? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com