Otomobilde vergi sistemi değişiyor

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Otomobilde vergi sistemi değişiyor


Otomobilde vergi sistemi değişiyor Resimleri


27 eylem belirlendi
HABERTURK.COM EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi'nin genel amacını ve hedefleri  gerçekleştirmek üzere, sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu  fırsatlar, karşı karşıya kaldığı tehditler göz önünde bulundurularak  hazırlanan hedeflere yönelik 27 adet eylem belirlendi.

''Türkiye  Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı''nın açıklandığı  toplantı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, kamu ve özel sektör  temsilcilerinin katılımıyla Pera Palas Oteli'nde başladı.

Toplantıda  Bakan Ergün'ün yanı sıra, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı H. Şükrü Ilısal,  ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, TAYSAD Yönetim Kurulu  Başkanı Celal Kaya ve OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen bir konuşma  yapacak.

Türkiye otomotiv sektörünün yeni stratejisinin dünya,  AB ve Türkiye'deki gelişmelerin analizlerine dayanan katılımcı bir  yaklaşımla hazırlandığı, hazırlık sürecinin tüm aşamalarında kamu ve  özel sektör temsilcilerinin görüşlerine başvurulduğu, bu stratejinin  ilgili kurumların uyumlu çalışmasıyla hayata geçirilmesinin sağlanacağı  ifade edildi.

''Bölgede Üretim Merkezi ve AR-GE Üssü Olmak''  vizyonu çerçevesinde 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Otomotiv  Sektörü Stratejisi'nin genel amacının; otomotiv sektörünün  sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artırmak ve ileri teknoloji  kullanımının ağırlıklı olduğu katma değeri yüksek bir yapıya dönüşümünü  sağlamak olarak belirlendiği kaydedildi.

Bu vizyona ve genel  amaca yönelik olarak; ''AR-GE altyapısını iyileştirmek'', ''şirketlerin  tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmak'',  ''otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirmek'', ''hukuki ve  idari düzenlemeleri iyileştirmek'' ve ''fiziki altyapıyı geliştirmek''  şeklinde 5 hedef tespit edildiği bildirildi.

Türkiye Otomotiv  Sektörü Stratejisi'nin genel amacını ve hedefleri gerçekleştirmek üzere,  Türk otomotiv sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu  fırsatlar, karşı karşıya kaldığı tehditler göz önünde bulundurularak  hazırlanan hedeflere yönelik toplam 27 adet eylem belirlendiği  kaydedildi.

Sanayi Bakanı Nihat Ergün şunları söyledi: "Mali disiplenlerden taviz vermedik. Ekonomimiz dünyada en hızlı büyüyen 5 ekonomisi arasına gelmiştir. Bugün dünyada yatırımcılara en fazla güven veren ülkelerden biri Türkiye. Bundan sonra temel amacımız makro dengeleri korurken mikro dengeleri de gözetmektir.

Bu yıl Sanayi Strateji Belgesi'ni açıkladık. Şimdi de sektörel strateji belgelerini açıklıyoruz. Tekstil, Hazır Giyim belgelerini ortaya koymuştuk. Otomotiv Strateji Belgesi'ni kamuoyuna sunuyoruz.

Tehditleri bertaraf etmek için sakin ve makul davranmalıyız. Otomotiv sektörü ihracat lideri olma özelliğin, kaybetme riski taşıyor. İthalattan vazgeçilmeli. İhracat artırılmalı, ithalat azaltılmalı. Otomotiv sektörü mutlak ihracatçı olma özelliğini korumalı.

Sektör 2011'de 2 milyar dolarlık yatırım hedefliyor. Sektörün ekonomide kritik rol üstlenmesinde yan sanayinin rolü büyük.

Üretimin Batı'dan Doğu'ya kayma eğilimi içinde olduğunu görebilirsiniz. Neden Bursa, Kocaeli, Sakarya havzası yeni bir Detroit olmasın? Bugün dünyada marka tasarım hakkında ismi olan 6 ülke var. Özellikle Güney Kore üzerinde durulmalı. Birbirine yakın dönemlerde kurulan firmalardan sözediliyor. Bir tanesi bizdeki TÜMOSAN. Aynı dönemde Kore'de Hyundai var. Aradan 40 yıl geçti. Kurulduğu dönemde iki ekonomi yakındı. Ama süreçlere bakınca TÜMOSAN nerede? Konya Ovası'nda traktör üretiyor. Hyundai nerede? Bir dünya barkası oldu. TEMSAN hala Enerji Bakanlığı'na bağlı. Elektromekanik sanayisinde bir atılım yapıyor. Aynı dönemde Samsung kuruldu. Aradan 40 yıl geçti. TEMSAN nerede, Samsung nerede? Biz nerede yanlış yaptık? Biz Diyarbakır'da TEMSAN'ı kurarken, Samsung gibi bir marka çıksaydı Diyarbakır'la ilgili kafamızdaki imaj nasıl olurdu? Güneydoğu Anadolu Bölgesi nasıl olurdu? Bu soruları hepimizin sorması lazım. Kendi otomobil markamızı oluşturabilirsek biz de dünyada otomotiv konusunda söz sahibi olabiliriz. Önemli olan kısa dönem başarılar değil, uzun dönemli başarılardır. 2011- 2014 Strateji Belgesi bu amaçla hazırlanmıştır. Konu bağlamında 'Nereye gideceğini bilemeyenler önündeki bütün yollar açık olsa bile bir yere varamazlar' sözünü söylemek istiyorum. Gideceğimiz yeri bilimiyorsak nereye vardığımızı da bilemeyiz. Bu belgeyle sektörümüzün yol haritasını ortaya koymuş olduk. Belgenin hazırlanma süreci tam bir işbirliğiyle oldu. Belge merkeziyetçi bir yaklaşımla değil, özel sektörün de taleplerini dikkate alarak hazırlandı."


Sanayi Bakanı Nihat Ergün'ün açıklamasına göre, eylem planı şöyle:


HEDEF 1
Buna göre, hedef 1 olan ARGE altyapısını iyileştirme yönündeki eylem şöyle:

''Tasarım  doğrulama, dayanım, yol ve araç testleri yapılması için test merkezleri  ile rüzgar tüneli kurulacak, mevcut test merkezleri sanayinin  ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecek.

Otomotiv alanında  yetkinliği olan üniversitelerin ve meslek liselerinin laboratuvar alt  yapıları üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilecek ve  desteklenecek.

Otomotiv sanayisine verilecek ARGE desteklerinin  mevcut etkinliğinin değerlendirilmesi ile bu desteklerin  çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir çalışma yapılacak,  çalışma sonucu tespit edilen destekler uygulanacak.

ARGE projelerinde 'ulusal odak projeleri' ile rekabet öncesi işbirliği projelerine öncelik verilecek.

KOBİ  niteliğindeki şirketlerin rekabet gücünün geliştirilmesi ile ARGE  altyapısının kurulması için işletmelere bilgi, danışmanlık ve destek  sağlanacak.''

HEDEF 2
Şirketlerin tasarım, üretim, markalaşma beceri ve kapasitelerini artırmayı içeren hedef 2'nin içeriği şu şekilde belirlendi:

''Araç  konsept ve tasarım aşamasından başlayan uzun vadeli işbirlikleri ile  ana ve yan sanayi arasındaki ilişkilerin ve buna yönelik destek  mekanizmalarının tedarik zincirini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi  yönünde çalışmalar yapılacak.

Özgün teknoloji ve tasarım ile buna  dayalı üretimin geliştirilmesi için yeni teşvik mekanizmaları  oluşturulması yönünde çalışma gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin  iklim değişikliği kapsamındaki ulusal vizyonu doğrultusunda alternatif  yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla elektrikli  araçlarda kullanılan batarya ve alternatif yakıt kullanan araçların ana  parçalarının üretimi desteklenecek.

Tedarik zincirindeki  işletmeler arasında işbirlikleri ile daha fazla katma değer üretimine  yönelik yerlilik oranını artırıcı (kümelenme gibi) faaliyetler  desteklenecek.

Kamu koordinasyonunda üretime yönelik ulusal odak projeleri oluşturulması ve desteklenmesi sağlanacak.

Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek.

Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon kurulacak.

HEDEF 3
Otomotiv sektöründe iç ve dış pazarları geliştirme yönündeki hedef 3'ün eylemi şöyle:

''Türkiye  iç pazarını büyütecek faaliyetler geliştirilecek, otomotiv sanayinin  dış pazarlara açılımı dinamik bir biçimde desteklenecek.  

Kamu alımlarında ve kiralamalarında yerli araç kullanımı özendirilecek.

Çevre  dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılması için toplumda  farkındalık seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Çevreye duyarlı araçların kullanımı özendirilecek.      

Kamu araç filoları oluşturulurken çevre dostu araçların tercih edilmesi sağlanacak.''

HEDEF 4
Hukuki ve idari düzenlemeleri iyileştirmeyi içeren hedef 4'ün eylemi:

''Düşük  CO2 emisyonu olan çevre dostu araçların (elektrikli, hibrit ve emisyon  seviyesi düşük diğer araçlar) kullanımını teşvik eden bir vergilendirme  sistemi için çalışma yapılacak.

Ömrünü tamamlamış araçların  hurdaya ayrılarak bertarafı için gerekli hukuki düzenlemelerin  oluşturulması ve hurda işletmelerinin teşvik edilmesi yönünde çalışmalar  yapılacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel  Müdürlüğünün otomotiv sektörüne hizmet veren biriminin kurumsal  kapasitesi uluslararası onay kuruluşlarına benzer bir şekilde  geliştirilecek.

Otomotiv sanayine yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri etkinleştirilecek.

Araçlarda  geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı artırılacak ve yeni araç  tasarımlarında yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranlarına ilişkin  esaslar belirlenecek.''

HEDEF 5
Fiziki altyapıyı geliştirme konusundaki hedef 5'in eylemi şu şekilde:

''Organize  sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için uygun şartlarda arsa ve  altyapı teminine yönelik gerekli çalışmalar yapılacak.

Otomotiv ürünlerine uygun oto-port nitelikli limanlar ve çevresindeki ulaştırma altyapısı geliştirilecek.    

Çevreye duyarlı elektrikli ve CNG;li araçların kullanımının yaygınlaşması için gerekli altyapı çalışmaları yürütülecek.

Sanayinin üretim ihtiyaçlarına yönelik ham madde üretimi geliştirilecek.''


Habertürk


   
 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Otomobilde vergi sistemi değişiyor hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Otomobilde vergi sistemi değişiyor siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com