ilgiliforum facebook   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular

 

Atomun Yapısı ve Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular
Periyodik cetvel soruları1.       X+3 iyonunun 10 elektronu olduğuna göre X'in periyodik cetvelindeki yeri nedir?
A) 3.periyot, 3.grup                        B) 3.periyot, 2.grup
C) 3.periyot, 4.grup                        D) 4.periyot, 8.grup
 
2.       I. Atom numarasına göre düzenlenmiştir.
      II. Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir.
     III. Aynı periyottaki elementler aynı değerliği alır.
Periyodik cetvelle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
       A) Yalnız I                B) I ve II                  C) II ve III               D) Yalnız III
 
3.       Son yörüngelerinde 8 elektron bulunduran elementlere ne ad verilir?
A) Bileşik         B) Metal                  C) Ametal                D) Soygaz
 
4.       11Na,   20Ca,    15P,    10Ne  elementlerinden hangisi ametaldir?
A) 11Na           B) 20Ca                   C)10Ne                    D)15P
 
5.       Nötr Y atomunun 20 protonu vardır. Y atomunun elektron dağılımı nasıldır?
A)  2-8-8-2                                    B)  2-8-10                              
C)  2-8-18                                     D)  2-6-8-2
 
6.       Üçüncü enerji seviyesinde 3 elektronu bulunan bir atomun atom numarası kaçtır?

A)  10                    B)  11                C)  12        D)  13
7.       Üçüncü periyot 2A grubu elementinin atom numarası kaçtır?
A)6                       B)10                    C)12          D)26
 
8.       Elektron sayısı 18, yükü (-2) olan bir atomun periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3.periyot 8A grubu                     B) 3.periyot 6A grubu
C) 4.periyot 2A grubu                    D) 4.periyot 1A grubu
 
9.       Bir elementin periyodik tablodaki yerini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini gerekir?
A) Kütle numarası                           B) Atom numarası
C) Nötron sayısı                              D) Yükü
 
10.    17X elementinin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisidir?
A)  3. periyot, 6A grubu                  B)  3. periyot, 7A grubu
C)  4. periyot, 7A grubu                 D)  3. periyot, 3A grubu
 
11.    Periyotlar cetveli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Elementler, periyotlarda atom numarasına göre dizilmişlerdir.
B) Periyodik tabloda yatay sıraya grup, düşey sıraya periyot denir.
C) Benzer özellikler taşıyan elementler aynı grupta yer alır.
D) En kararlı elementler en son grupta yer alır.

12.    
I.         Atom hacmi              
II.       Değerlik elektron sayısı          
III.      Elektron verme eğilimi
Periyodik cetvelde bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde yukarıdakilerden hangileri artar?
A) Yalnız I          B) Yalnız II        C)  I ve III                   D)  II ve III
 
13.    Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
A) Atom ağırlığı                               B) Değerlik
C) Atom numarası                           D) Kimyasal özellikler
 
14.    20X , 11Y,  19Z  elementlerinden hangileri aynı grup elementlerdir?
A) Y ile Z         B) X ile Z                 C) X ile Y                D) X, Y ve Z
 
15.    I. Oda şartlarında genellikle katıdır.
      II. Telve levha haline getirilebilir
     III. Birbirleri ile alaşım yaparlar
    Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir?
     A) Soygazlar             B) Ametaller        C) Metaller                  D) Çözeltiler
 
16.    Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletmez?
A) Kükürt         B) Bakır                   C) Demir                 D) Gümüş
 
17.    Aşağıda verilen elementlerden hangisi metal değildir?
A) 17N             B) 3L                       C) 20M                     D) 11K
 
18.    I – Elektrik akımını iletirler.         II – Pozitif yüklü iyon oluştururlar.
       III – Alaşım yaparlar.                  IV – Kendi aralarında bileşik yaparlar.    
      Yukarıdaki özelliklerden hangisi metallere ait değildir?
       A) I                          B) II                         C) III                        D) IV
 
19.    9X  17Y elementlerinin  ortak özellikleri  ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Moleküler yapıya  sahiptir          B) Halojen olarak bilinirler
C) Aynı grupta bulunurlar               D) Aynı periyottadırlar
 
20.      I. Doğada elementel halde bulunurlar.
         II.  Bileşik oluşturmazlar.
        III. Gaz halindedirler.
        Bu özellikler hangi element grubuna aittir?
        A) Soygazlar       B) Halojenler       C) Metaller                D) Ametaller
 
21.     I. Her periyot IA grubuyla başlar, VIIA grubuyla biter.
 II. 8 tane A, 10 tane B grubu vardır.
        III. Periyodik cetvel 7 periyottan oluşur.
       Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  
A) I - II            B) I – III                  C) II - III                     D) I - II - III
 
22.    Periyodik cetvelin aynı gurubunda yukarıdan aşağıya doğru;
I.Atom numarası              II.Atom çapı       III.Değerlik elektron sayısı
niceliklerinden hangileri artar?  
A) Yalnız I       B) Yalnız III             C) I - II                    D) II - III
 
23.    Alkali metaller(1A) grubu elementleri için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Değerlik elektron sayıları birdir.  
B) Bileşiklerinde daima (+) yüklüdür.
C) e- sayıları soygazlardan bir eksiktir.
D) Aktiftirler.
 
24.    12 Mg ve 9F maddelerine ilişkin;
I.         Her ikisi de elementtir
II.       Mg elektrik akımını iletir, F iletmez
III.      Kaynama noktaları sabittir
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I       B) I ve III                 C) II ve III               D) I, II ve III
 
25.    
Şekilde verilen atom modeli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)  Nötr bir atoma aittir.
B)  8A grubu elementidir.
C)  Elektron vermiş bir atomdur.
D)  Kütle numarası 11 dir.

26.    Periyodik tabloya ait bilgileri doğru-yanlış ola¬rak işaretleyiniz.
1.    Peryodik cetvelde elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. ……….
2.    Yatay sıralara grup, düşey sıralara periyot denir. ……………
3.    Aynı gruptaki elementler benzer kimyasal özellik gösterir…………….
4.    Aynı periyottaki elementlerin son yörüngelerindeki elektron sayıları eşittir……..
5.    Aynı periyottaki elementlerin yörünge  sayıları eşittir……………….
6.    Periyodik  cetvelde  sağa   gidildikçe  atom numarası, ametalik özellik,
     elekt¬ron verme eğilimi ve değerlik elektron sayısı artar……………
7. Periyodik cetvelde aşağıya gidildikçe atom  numarası,   metalik  özellik  ve
    elektron verme eğilimi artar………………..
27.    
Şekildeki nötr X atomu 3. yörüngesinde 2 elektron bu¬lundurmaktadır. Buna göre, X elementinin atom numarası kaçtır?
28.    3. periyot 3A grubunda bulunan bir elementin +3 yüklü iyonunun elektron sayısı kaçtır?
29.    3A, 8B, 10C, 17D, 18E ve 20F elementlerinden me¬tal, ametal ve soygaz olanları bulunuz.Alıntı

ilgiliFORUM.com

 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Periyodik Cetvel İle İlgili Sorular siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com