Ramazan ile ilgili Güzel Yazılar - 14


ilgiliFORUM.com


Ramazan ile ilgili Güzel Yazılar - 14 ile ilgili benzer olabilecek konular...

Ramazan ile ilgili Güzel Yazılar - 14 hakkında arama bilgileri...

Ziyaretçilerimiz bu sayfayı bulmak için Google`da şu aramaları yaptılar.
Siz de; bir dahaki gelişinizde, bu aramaları yaparak, bu sayfayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

en güzel ramazan yazısı - Hastalıkla ilgili güzel sözler - deniz ve balık ile ilgili sözler - Ramazan ayı ıle ılgıl renklı mesajlar - ramazan ile ile ilgili resimle - ramazanla ilgili yazı - ramazan güzel yazılar

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


17 Eylül 2009, 12:07:39
ihsan karacabey
 V I P 
Mesajlar: 48

HER GÜN TELEVİZYONDA İZLEDİĞİNİZ ÖLÜM HABERLERİNDEN BİRİNDE İSMİ GEÇEN YARIN SİZ OLABİLİRSİNİZ

Şu an siz bu satırları okurken aklınızdan öleceğiniz geçiyor mu? Allah dilerse şu anda canınızı alabilir. Acaba ölümüme ne sebep olur diye hiç düşündünüz mü? Belki bir kalp krizi, belki tansiyonunuzun çıkması, belki de güvenli olduğunu düşündüğünüz evinizin balkonunda otururken size çarpan bir kamyon ölüm sebebiniz olabilir. Ya da aylardır televizyonlarda ve gazetelerde gündeme gelen, hergün bir çok insanın ölümüne sebep olan küçücük bir kene ısırığının sebep olmasıyla dünya hayatınız bitebilir. Allah dünya hayatını geçiciliğini ve ölümün herkesin karşılaşacağı kesin bir gerçek olduğunu bir ayetinde şu şekilde bildirmektedir:

Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. ( Al-i İmran Suresi, 185 )

Bugün yaşayabileceğiniz son gününüz olduğunu bilseniz nasıl davranırsınız? Son gününüzü aylardır hazırlandığınız imtihana çalışarak mı, yoksa yılllardır bir üst makama çıkmak için uğraştığınız işyerinizdeki toplantıya katılarak mı geçirirsiniz? Elbette bunların hiçbirinin artık sizin için bir değeri olmaz. Kuşkusuz tek önemli olan Allah’a nasıl hesap vereceğimizdir. Aslında bugün ‘son günümüz’ olmasa da, elbette hepimizin bir ‘SON GÜNÜ’ olacaktır. Allah kimsenin ne ölümden kaçmaya ne de ölümü ertelemeye gücü yetmeyeceğini

Kuran'da şu şekilde bildirmektedir:

Hele can boğaza gelip dayandığında,
Ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz,
Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz.
İşte o vakit, eğer ceza görmeyecek iseniz,
Eğer doğru söylüyorsanız, onu, (çıkmakta olan canı) geri çevirsenize.
(Vakıa Suresi, 83-87)

Allah ölümü düşünmemiz için hem kendimizde hem çevremizde hem de televizyonlarda bir çok alamet yaratmaktadır. İnsanın aciz ve sürekli Allah'a muhtaç olarak yaratılması bu alametlerin başında yer alır. Sabah temizlenmeye ve yemek yemeye mecbur olarak yataktan kalkarız. Güne hazırlanmak ve ihtiyaçlarımızı gidermek için yaklaşık iki saat harcadıktan kısa bir sonra, tam ‘bitti’ derken Allah acizliğimizi unutturmayacak şekilde tekrar bizi aynı şeyleri yapmaya mecbur kılar. Terlemek, tuvalete gitmek, acıkmak, yorulmak, ‘sağlıklı dahi olsa’ her insanın acizliğinin kanıtlarıdır. Hastalık ise bize Allah’a kul olduğumuzu hissettiren bir delildir. (www.fikiryazilari.net)


BİLGİSAYAR- İNTERNET ARACILIĞIYLA YARATILIŞIN ANLATILMASI VE MÜHÜR HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZUHUR ALAMETLERİNDEN OLACAKTIR

Peygamberimiz (s.a.v.)‘in ahir zaman alametlerinden biri olarak haber verdiği ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Tırmizi ve İbn-i Mace gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin Peygamberimiz (s.a.v.)’den aktardıkları Dabbet-ül Arz ile ilgili bazı hadis-i şeirflerde, Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında ‘bir mühür’ ve ‘Hz. Musa Peygamber’in asası’nın olacağına dair bilgiler verildiğini görürüz:

“Kaldı ki, Ahmed Tayalisi, Naim b. Hammad, Abd b. Hamid, Tirmizî hasen hadis diyerek, İbnü Mâce, İbnü Cerir, İbnü Münzir, İbnü Ebi Hatim, İbnü Merduye ve Beyhakî gibi zatların Ebu Hüreyre (r.a)’den rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah (s.a.v) buyurmuştur ki: "Dâbbetü'l-arz, Musa'nın âsası, Süleyman'ın mührü yanında olarak çıkacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, âsa ile kâfirin burnunu kıracak(inkara dayalı fikir sistemlerini yok edecek) ..." (Elmalılı tefsiri)

“Dabbetü’l-Arz beraberinde (Süleyman Peygamber'in mührü ile Musa Peygamber'in Âsa’sı olduğu halde) çıkar. Asa ile mü’minin yüzünü parlatır. Mühürle de kafirin burnunu damgalar (inkara dayalı fikir sistemlerini yok edecek)...” (Tirmizi, İbn-i Mace)

Söz konusu hadisler incelendiğinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in, bu işaretleri kullanarak; Hz. Mehdi (a.s.)’nin ahir zamandaki zuhuru ve gerçekleştireceği faaliyetleri hakkında Müslümanları bilgilendirdiği ve insanların Hz. Mehdi (a.s.)’yi tanıyabilmeleri için adeta ipuçları verdiği görülecektir.

Örneğin hadiste Hz. Mehdi (a.s.)’nin yanında Hz. Musa’nın asası olacağı bildirilmiştir. Bilindiği gibi Kuran’da Hz. Musa Peygamber'in, Firavunun getirttiği büyücülerin büyülerine karşı asasını fırlattığında asanın gerçek bir yılana dönüştüğü bildirilmektedir (Araf Suresi, 107), (Araf Suresi, 117). Tahtanın gerçek bir yılana dönüşmesinin ardından bu yılan büyücülerin tüm büyülerini yutarak yok etmiştir.

Görüldüğü üzere Hz. Musa (a.s.), cansız asasını atarak bu asayı Allah’ın Katı’ndan kendisine verilmiş bir mucize olarak canlı bir yılana dönüştürmekte ve bu şekilde döneminin inkarcılarına karşı, Allah’ın “Ol!” demesiyle bir anda yoktan var edişini yani Allah’ın yaratış gücünü ispat etmektedir. Hz. Mehdi (a.s.) de ahir zamanda Dabbe’yi yani kendi dönemindeki bilgisayar ve interneti aynı Hz. Musa (a.s.)’nın asası gibi kullanarak, bütün insanlara internet yoluyla Yaratılış Gerçeği’ni anlatacaktır. Bu şekilde bütün müminleri aydınlatacak, inkara dayalı inanç sisteminin bütün yanlışlarını ve aldatmacalarını da ortaya çıkararak onların oyunlarını bozacaktır.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın hadis tefsirine, Tırmizi ve ibn-i Mace, Seyyid El Berzenci Hazretleri gibi büyük ehl-i sünnet alimlerinin aktardığı bu hadislerin devamına baktığımızda ise Hz. Mehdi (a.s.)’ye ahir zamanda yardımcı olması için Allah’ın oluşturduğu bu sistem içinde ‘Dabbe’nin bir mühür gibi olacağı’ndan bahsedildiği de görülecektir. Bu mührün hadislerde işaret edilen bir özelliği, onunla müminlerin şevkleri artıp, yüzleri aydınlanırken, inkar edenlerin enaniyetlerinin kırılacak olmasıdır.

"Mümine rastlayacak müminin yüzünü damgaladığında yüzü pırıl pırıl olacak. Kafiri damgalayınca simsiyah kesilecek." (Kıyamet Alametleri, Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Sf 277)

Ayrıca hadislerde ‘bu mührün Peygamberimiz (s.a.v.)’e ait olan mühür olduğunun’ da işaret edildiği görülmektedir (Doğrusunu Allah bilir). Yine aynı hadislerde ahir zamanda nüzul edecek Hz. İsa Peygamber’in ve yine ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.)’nin; üzerlerinde Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu altın mührünün bulunduğu eserlerle insanlara Allah’ın varlığını ve din ahlakını anlatacakları da bildirilmektedir:

Hz. Cafer Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Adeta Kaim’i (Hz. Mehdi (a.s.)'yi) görür gibiyim ki, ...PEYGAMBER’İN ALTIN MÜHÜRLE MÜHÜRLENMİŞ sözleşmesini cebinden ÇIKARIYOR. MÜHRÜNÜ AÇARAK ONU İNSANLARA OKUYOR...”  (Bihar-ül Envar, c. 52, s. 326)

"İsa (a.s.) onu (sandığı) alıp açacak ve İÇİNDE BİR MÜHÜR, bin kitap bulacak, bu kitaplarla şeriatı (Kuran ahlakının esaslarını ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini) ihya edecek." (Risalet'ül Meşrep elverdi fi mezhebi bil Mehdi, Ali bin Sultan Muhammed-el Kari, s. 4 -Enis el-Cülesci kitabından)

Öyle ki Hz. İsa (a.s.) ve Hz. Mehdi (a.s.)’nin beklendiği ahir zamanda internete giren herkes Resulullah (s.a.v.)’in bu mührüyle ve Allah’ın ve Kuran’ın ilmiyle karşılaşacaklardır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendi döneminde; Yüce Rabbimiz ve Kuran’ı Kerim ile ilgili anlattıklarını da yine internet aracılığıyla okuyacabileceklerdir.
Mercan resiflerinde pek çok balık birarada yaşar. Her türün kendine özgü özellikleri vardır. Melek balığı ve Horozbina balığı gibi gündüz avlanan balıklar güneş batmaya başladığında mercan resiflerindeki kuytu yerlere ve yarıkların içerisine girer. Cerrah balığı, papağan balığı, keçi balığı ve Lapina gibi gündüz avlanan balıklar ise çiftleşmek için alaca karanlık vakitlerini kullanırlar. 2000'den fazla cerrah balığı çiftleşmek için biraraya toplanabilir ve bu balıklar yumurtlamak için genellikle resiflerin kenarlarını kullanır.

Mercanlarda yaşayan balıkların genel davranışları da çeşitlilik gösterir. Örneğin mercanlarda yaşayan papağan balığı gibi bazı balıklar derin bir uykuya dalar. Pufferfish gibi bazı balıklar ise yarı uyanık bir şekilde dinlenmeye geçer. Keçi balığı ve diğer bazı balıklar gündüz kullandıkları parlak renklerinin daha soluk olanlarını adeta farklı bir deri gibi gece kullanır. Süngerler, mercanlar ve yumurtlayan bazı balıklar da mercan resiflerinde yaşayan canlılardır. Bundan başka küçük yengeçler ve karidesler de resiflerdeki mikroskobik bitki ve hayvanlar ile beslenmek için mercan kayalarına doğru çıkarlar. Yine mercan resiflerinde yaşayan köpek balıkları ve müren gibi balıklarsa karanlıkta besin bulabilmek için çok güçlü olan koku duyularını kullanır.

Allah deniz altında yarattığı bu renkli dünya ile bize örneksiz sanatını ve sınırsız ilmini tanıtır.
HARUN YAHYA TV'DEN GÜNÜN FİLMİ

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HANIMLARI. Videoyu izlemek için buraya tıklayın.
Bu Konunun Linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Bu sayfada Ramazan ile ilgili Güzel Yazılar - 14 ile ilgili olarak; Ramazan ile ilgili Güzel Yazılar - 14 hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi bilgileri veya indirme linklerini, sözleri veya resimleri Ramazan ile ilgili Güzel Yazılar - 14 siteleri gibi benzer birçok konuları bulabilirsiniz.

 
Gerçek mutluluk, ancak gerçek sevgi ile yaşanabilir.

Copyright © 2006-2017 AjansMail
Her hakkı saklıdır.