Sağlıkçıların iş bırakması yasal mı?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Sağlıkçıların iş bırakması yasal mı?


Sağlıkçıların iş bırakması yasal mı?


Sağlık çalışanları "GöREVdeyiz" diyor; Bakan Akdağ, "Bir vatandaş mağdur olursa şikâyet edeceğim" yanıtını veriyor. Peki hukuki açıdan durum ne?
BEGÜM ÇELİKKOL- HABERTURK.COM SAĞLIK HABERLERİ SERVİSİ

İstanbul Tabip Odası'ndan da 19- 20 Nisan'da yapılacak iş bırakma eylemine ilişkin bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Hekimler, hemşireler, diş hekimleri, ebeler, eczacılar, laborantlar, radyoloji teknisyenleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, sağlık teknisyenleri, sağlık memurları, psikologlar, biyologlar, paramedikler, hastabakıcılar, taşeron sağlık işçileri, kısacası bütün sağlık çalışanları, 19-20 Nisan günleri bütün Türkiye'de görevdeyiz. Tıpkı hafta sonlarında olduğu gibi, Tıpkı dokuz günlük bayram tatillerinde olduğu gibi, yatan hastalar ve acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayacağız"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın iş bırakma eylemi hakkında "TTB'nin 19-20 Nisan'da yaptığı çağrı üzerine hekimler ve sağlık çalışanlarının Türkiye genelinde gideceği iş bırakma eyleminde, bir tek vatandaş bile mağdur olursa, ben TTB'yi savcılığa şikâyet edeceğim" sözleri akıllara, sağlık çalışanlarının iş bırakması yasal mı değil mi sorularını getirdi.

Türk Tabipler Birliği Hukuk Bürosu bunun üzerine bir açıklamada bulundu. İşte o açıklama:


"Ülkemizin yönetim biçimine ilişkin temel kuralların belirlendiği  Anayasa'da, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri arasında, demokratik bir  hukuku devleti olduğu da belirtilmiştir. Devletin demokratik niteliği,  anayasal kurumların yanı sıra toplumun en geniş kesimlerinin yönetime  etkin olarak katılabilmesini ifade eder.


Türk Tabipleri Birliği, Anayasa'nın 135. maddesine dayalı olarak yasa  ile kurulmuş; yetki ve görevleri bu yasada tanımlanmış kamu kurumu  niteliğinde meslek kuruluşudur.  Hekimlerin karşı karşıya kaldıkları  sorunlar ve bunların sağlık hizmetlerine yansımalarını toplumla  paylaşmak, bu sorunların çözümüne yönelik önerileri gündeme taşımak Türk  Tabipleri Birliğine yasa ile verilen görevler arasındadır.


Türk Tabipleri Birliği'nin, diğer bir çok sağlık meslek örgütü ile  birlikte yaptığı çağrı, çalışanların haklarını ve toplumun nitelikli  sağlık hizmetine ücretsiz erişim hakkını savunmak adına düzenlenecek  toplantılara sağlık çalışanlarının katılacağını duyurarak toplumun  belirtilen tarihlerde acil hizmetler dışında sağlık kurumlarına  başvurmaması talebidir.


Bu çerçevede yapılacak olan GöREV sebebiyle çalışanların suçlanması  iç hukuk düzenlemelerinin yanı sıra ülkemizin de imzası bulunan başta  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslar arası sözleşmelere  de aykırı olacaktır.


Nitekim,  Eski Türk Ceza Kanununda iş bırakma eylemi, herhangi bir  zarara yol açıp açmadığından bağımsız olarak suç olarak tanımlanmış ve  hapis ve para cezasının yanı sıra memuriyetten geçici veya kalıcı olarak  men edilme yaptırımına bağlanmış; ayrıca, iş bırakma eyleminin meslek  kuruluşu kararıyla gerçekleştirilmesi durumunda ilgili meslek kuruluşu  yöneticilerinin de hapis cezasıyla cezalandırılması ve ömür boyu  memuriyetten men cezasını gerektirmekte iken 2005 yılında yürürlüğe  girmiş olan (5237 sayılı) yeni Türk Ceza Yasasında, kamu görevlilerinin  mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak, hizmeti aksatmayacak  biçimde, geçici ve kısa süreli iş bırakmaları veya yavaşlatmaları  halinde hiç ceza verilmeyebileceği belirtilmiştir."

Türk Tabipler Birliği Hukuk Bürosu açıklamasına şöyle devam etti: "13 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasasında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bunlar arasında, kamu çalışanlarının başka kurum ve kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilebilmesine ilişkin düzenleme de bulunmaktadır. Buna göre, geçici görevlendirme yapılmasına muvafakat eden kamu görevlileri, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, bir yılda altı ayı geçmeyecek şekilde geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu görevlendirmenin memurun göreviyle ilgili olması da şarttır.

Her ne kadar söz konusu maddenin ikinci fıkrasında "Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle  ihtiyaç  duyulması  hâlinde  kurumlarınca,  Devlet  Personel  Başkanlığının   uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir" hükmüne yer verilmiş ise de bu düzenlemeyle birinci fıkrada belirtilen koşullar mevcut olmaksızın memurun keyfi biçimde geçici görevlendirilmesi değil; birinci fıkrada geçici görevlendirme yapılabilmesini mümkün kılan gereksinimin ikinci fıkrada  "...kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç  duyulması..." şeklinde genişletilmesi söz konusudur.

Geçici görevlendirme, herhangi bir şekilde memurun cezalandırılması aracı değildir;   idarenin yürüttüğü hizmetin bir gereği olarak ortaya çıkan ihtiyaç üzerine, maddede belirtilen koşulların yerine getirilmesiyle, yapılabilir.

Bu çerçevede, GöREV yapan hekimlerin, bu sebebe dayalı olarak, başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmeleri, muvafakatları olmaksızın söz konusu değildir."


BİRAZ KEYFİYET, BİRAZ HAK ARAMA
Demokrat Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Halil Doğan, sağlıkçıların iş bırakma eyleminde biraz hak aramanın mevcut olduğunu ama yanında da biraz keyfiyetin söz konusu olduğunu bildirdi. HABERTURK.COM'a konulan Av. Doğan şunları söyledi: "Burada sağlık çalışanları hakkını arıyor ama hakkın da kötüye kullanılması sağlıkçılar açısından etik değil. En azından sağlık mensubuna yakışmaz. Kişileri mağdur etmeden hak arayışı yapılmalıdır. Yapacakları grevi düzgün kullanmaları gerekiyor. Bayram tatillerinde nasıl hizmet veriliyorsa öyle olacak deniyor. Ama bayram tatillerinde de vatandaşlar mağdur oluyor sadece bayram diye mağduriyet kabul ediliyor. Bayramdan önceki gün ve bayram tatilinden sonraki gün hastaneler dolup taşıyor, yoğunluktan geçilmiyor. Burada hak var ama biraz da keyfiyet söz konusu. Bu da pek doğru değil" dedi.


Habertürk


   
 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Sağlıkçıların iş bırakması yasal mı? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Sağlıkçıların iş bırakması yasal mı? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com