ilgiliforum facebook   ilgiliforum twitter   ilgiliforum google plus   ilgiliforum instagram   ilgiliforum youtube   ilgiliforum tumblr   ilgiliforum pinterest   ilgiliforum rss  

Şehitler Haftası İle İlgili Tiyatro

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Şehitler Haftası İle İlgili Tiyatro

 

Şehitlerle ilgili tiyatro metni
Şehitler haftası konulu tiyatro


ÇANAKKALE GEÇİLMEZ
(1SAHNE (SEVKİYAT)

(Perde açılır Sahnenin bir tarafında davul vardır Davulun tokmağı havada beklerken bir marş çalınır )
DAVULCU : Ey ahali! Ecdad yadigarı vatanımıza saldıranlara haddini bildirmek için Devlet için, vatan için, millet için; teninde canı, kalbinde imanı, dizinde dermanı bulunan herkes, bugün öğlen vakti Çarşı Caminin avlusunda toplansın (Davul) Sevkiyat vaaaaar! (Davul) Duyduk duymadık demeyin (Davul) Küffar üstüne mukaddes cihad ilan edilmiştir (Davulcu bağıra çağıra sahneden çıkar)
İHTİY AR : Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlarda idik Mukaddes cihad dediler,Galiçya 'ya çağırdılar Süveyş'te, Sina'da vuruştuk Allahüekber dağlarında karlara gömüldük(Duraklar) Şimdi de Çanakkale diyorlar (Kükrer) Yaşlıyım ama ihtiyar değilim inanan insan ihtiyarlamaz Kolum Sina çölünde kaldı Canım Çanakkale sırtlarında kalsa çok mu? (Mahsun) Kabul etmediler (Dirilir) Yerime oğlum gidecek, benden kalan boşluğu Salih'im dolduracak (Asker elbiseli dört genç sahneye girer Biri Salih'tir)
İHTİYAR : (Gençlere bakarak) - Hepiniz mi?
BiR AGIZDAN: - Hepimiz!
İHTİY AR : - Çanakkale'ye mi?
BİR AGIZDAN: - Çanakkale'ye!
İHTİY AR : (Salih'in karşısına doğru yürür)-Gelemediğim için üzgünüm oğlum,Salihim
SALİ H : -Gavura biz yeteriz baba
BiR AGIZDAN : - Biz yeteriz!
iHTİY AR Heybetli)- Yerimi dolduracaksın Salih!
SALİH :-Benden sonra da oğlum,baba
BİR AGIZDAN ğullarımız
İHTİY AR :-Sonra da torunlarımız!
BİR AGIZDAN:-Sonra da torunlarımız
İHTİYAR :-Düşmana mezar olacak toprağımız'
SALIH :-Hiç meraklanma baba,mevzileri boş bırakmayacağızSen müsterih ol
İHTİYAR :-(Salih'e sarılır)-A1lah yardımcın olsun(Ayrılır)Benim için de kurşun sık gavura(İç çekerek) Anan da sağ olup görseydi yiğidiniGit artık gecikme(kucaklaşırlar)
SALİH Elini öper)-Hakkını helal et baba
İHTİY AR Ağlamaklı)-Helal olsun Hepinize uğurlar olsunGavuru def etmeden dönmeyinBundan sonra köyünüz yok,eviniz yok,aileniz yokHerşeyinizle cephenin malısınız(Ağlar)Uğurlar ola!
2SAHNE (EŞLERİN VEDALAŞMASI)
ASKER-GELİN DiY ALOGU (Rüstem veya Memiş)

EMiNE: Ne var ne yok Bey?
MEMiŞYalandan söylediği belli olacak şekilde durgundur) İyilik,iyilik hanım
EMİNE:Ne oldu Bey? Sende bir hal var söyle hele, ne oldu?
MEMİŞ:Ağlamayacağına,üzülmeyec eğine söz verirsen anlatayım
EMİNEtelaşlıdır)Ne oldu Bey?Yoksa,yoksa kötü bir şey mi oldu?(Memiş sessizdirEmine,onun kolunu tutar )Söz,ağlamayacağım,çabuk söyle!
MEMİşüşmanlar Düşmanlarımız Boğazımıza sarılmaya Çanakkale 'ye geliyorlarVatan,evlatlarından yardım bekliyor
EMiNE:Öyle mi? Çok mu görmüşler mut1uluğumuzu?(Emine boynunu büker,hafifçe ağlar,gözyaşını siler) MEMİş:Hani ağlamayacaktın,söz vermiştin?
EMiNE:Ağlamıyorum ki Ne zaman gidecekmişsiniz?
MEMİŞ: Hemen
EMİNEÜzgündür )Allah,size güç versin Mehmed'im!
MEMiŞ:Elveda Eminem! Bu sevda ,başka sevdaYurt aşkı derler buna (Duraklar) Olur da Çanakkale'den
sağ dönemezsem,bebeğim beni sorduğunda her şeyi anlat onaün deden,yurt yolunda şehit olmuştu:baban da-2-
aynı şerefli yolda şehit oldu,deOna vatan sevgisinin büyüklüğünü anlat Anlat ki ileride o da vatanı,bay-
rağı için ölmeyi göze alabilsinHer şeyden yüce tutabilsin vatanı
EMİNEağ salim döneceksin inşallah!
MEMİş:Benim gitme vaktim geldiHadi Allah'a emanet ol!
EMİNEur gitme,az bekle(Çıkar,hemen elinde küçük bir mendille gelir Mendili Memiş"e uzatır) MEMİŞ:Nedir bu?(Mendil çıkınını açarMendilin içinde küçük bir de bayrak da vardır)
EMİNE:Bu mendil,benim namusumun ve sana bağlılığımın sembolü(Bayrağı gösterir) Bu bayrak yüce mil*letimizin,bağımsızlığımızı n sembolüBunu düşman ayakları altında çiğnetme Beni ve çocuğumuzu merak etmeBiz sabırla senin zaferle ve sağ salim köye dönmeni bekleyeceğiz(Duygulanır)Haydi git,git artıkBir an önce vatanın imdadına yetiş Yolun açık olsun
MEMİŞ:Allah senden razı olsun Hanım! Vatan, böyle analar ve kendine sadık evlatlar isterHoşçakal Hanım, Allah'a emanet ol! (Çıkarlar,perde kapanır)

3SAHNE (MUHAREBE-CEPHE)
(Cephede beş kişi Durmuş, bir kenarda dalgın düşünmekte Rüstem ayrı bir köşede mektup okumakta Salih Çavuş nöbette Deli Ali ile Memiş, karşılıklı bağdaş kurmuş, konuşmaktadır Deli Ali'nin sol gözü sarılıdır Efektten top tüfek sesleri gelir)

MEMİŞ : (Deli Ali'ye) - Gözün ağrıyor mu hala?
DELİ ALi : (Eli kalbinde) - Gözüm ağrısa ne ki,asıl yüreğim ağrıyorDüşmanın Çanakkale'yi geçmesi ihtimalini düşündükçe, boğulur gibi oluyorum
MEMiş : - Hangimiz olmuyoruz ki? Gözünü merak etme, iyileşirsin inşallah
DELi ALİ : (Umursamaz) - Çift gözle arkaya bakmaktansa, tek gözle ileriye bakmak iyidir demişler Küffar donanmasının yok olduğunu bir kere göreyim, diğer gözümü de vermeğe razıyım
MEMiş : (Hüzünlü) - Yapma bre deli! Ulvi duygularınla eritme beni
DURMUŞ : (Memiş'e) - Bizim deli doğru söyler be Memiş Vatan uğruna değil bir göz, hepimiz can
vermeye geldik Yeter ki vatan sağ olsun Hem öyle kolay kolay vermeyiz bu toprakları Bizi çiğnemeden bir adım öteye gidemezler Alt cephede, Mustafa Kemal'in cephesinde çok zaiyatlar verdirilmiştir gavura
(Patlama sesi) e
SALİH ÇAVUŞUfka bakarak) - Kefereler yine gülle yağmurunu hızlandırdıKim bilir kaç babayiğit şehit
oluyor her güllenin cehennem ateşinde
DELİ ALi : Bizim çavuş yine kitap gibi laf döşemekte Fena mı Çavuşum? Ateş çemberinden cennete
yol açılıyor Biz tıkandık kaldık şuracıkta
SALiH ÇAVUŞ: - Sen sus delilerin delisi! Sana kalsa gülleye karşı çakıyla yürürsün
DELi ALi : - Çakıyla değil çavuşum, yürekle, (sarılı gözüne elini sürer) gavurun şarapneli gözüme
değdi Ama yüreğim sapasağlam hamdolsun Fakat, şu beklemek yok mu? Yarasız öldürecek beni
MEMİŞ : - Öyle deme bre deli, gözcülük vazifesindeyiz
DELİ ALİ : - Boşversene İşe yaramayız diye geri hizmete attılar biziAnzak çıkartmasında delilik
etmişim Kumandanın emrinden önce süngüye davranmışım Yahu ne yapacaktım? Zebellah gibi Üç Anzak tepeme dikilince, buyur aslanım, hoş sefa geldiniz mi diyecektim? Sardım kurşunu, bastım süngüyü (ayağa fırlar tüfeğine sarılır) Ben mi çağırdım sizi bre! diye bağırmışım Dünyanın öbür ucundan vatanıma kast
etmeye gelmek var mı ha!
MEMİş : (Pantolonundan çeker) - Çöm hele, çöm hadi, heyecanlanma
DELİ ALİ : - Heyecanlanmamak ne mümkün yahu! Bak, Anafartalar'da Conkbayırında, Mustafa
Kemal'in kumandasındaki neferlere bak! Nasıl da vuruşuyorlar, göğüs göğüse? Harp diye buna derim ben Bir de bize bak Sıkışıp kaldık burada gözcülük yapacağız diye Keşke Mustafa Kemal'in cephesinde olsaydım Burada beklemek öldürüyor beni
RÜSTEM : (Mektuptan başını kaldırır) - Heey! Sessiz olun yahu, bayramda mısınız Memiş?
Kardaşlık, çek şu delinin ipini, salma üstüme
SALİH ÇA VUŞ : (Kalkar, yanlarına gider, çöker) - Şehitlik istediğini biliyorum Fakat cesedin kimsenin işine yaramaz Yaşadıkça savaşabilirsin(Bakınır)Suyu olan var mı?
MEMİŞ : Kaç haftadır kavrulmuş süpürge tohumu yiyerek savaşıyoruz
DELİ ALi : - Ben aç karnıma savaşmaya hazırım şikayet ettiğin şeye bak
-3-
MEMİŞ: Şikayet etmiyorum da fena susatıyorSuyumuz da kalmadıSözüm ona Mehmet Onbaşı su getirecekBir saat oldu gideli,hala dönmedi(Matarasını çavuşa verir)Buyur Çavuşum,dudaklarını ıslatır hiç değilse
SALİH ÇAVUŞ: Ver bakalım
DURMUŞ:Tüfeğini doldurur) Bir gelen vaar!(silaha davranırlar)Durun! Bizim Mehmet Onbaşı geliyor
MEHMET ONBAŞISahneye girer,yanında yaralı bir İngiliz subayı vardırKolunu omuzundan geçirmiş,sürüklemektedir) Herif, fena yaralanmış,inleyip duruyordu
SALİH ÇAVUŞSuyu dudaklarına götürmüşken çeker,Mehmet Onbaşıya uzatır)Al,içir şunu,belki biraz kendine gelir
MEMİŞ: Al başına bir daha! Bari su buldun mu?
MEHMET ONBAŞI:Ne gezer(İngilizi yere uzatır)Herifi o halde bulmamla sırtladım susyu muyu unuttum
DELİ ALİ: Hey büyük Allahım! Bir de bana deli derlerŞu Onbaşının yaptığına bakın dostlar! Su yerine bir başbelası getirdi
MEHMET ONBAŞI:Mızlanma bre deli!Gönlümüz elvermedi işte(Matarayı İngilizin ağzuna dayar)İç lan, iç son suyumuzu!
DELİ ALİ: Oldu olacak bir de ziyafet çek bari!
MEHMET ONBAŞI:Öyle ya, doğru söylersin,belki karnı das açtır garibin
DELİ ALİ: Hoppalaaaa!Bir de kuştüyü yatak serelim altına; belki uykusuzdurYahu biz mi davet ettik; buyur aslanım memleketimizi al diye?Basın kurşunu gitsin!
SALİH ÇAVUŞGeri çekilir,Deli Aliye İngilizi göstererek)Gel yap dediğini,hadi sık bir kurşun beyinciğine gebert!Hadi durma!Gözünün intikamını da almış olursun böylece
DELİ ALİTüfeğini İngilizin kafasına doğrulturİngiliz korkuyla büzülür,dehşetle bakar)Geberteceğim seni!Niye geldin lan?Niye ha?
İNGİLİZ (Korkarak) No,no,no !
DELİ ALİTüfeğini indirir) Yapamam Göz göre göre yardıma muhtaç birini vuramam(Kızgın)Onlar yapıyor ama Ben niye yapamıyorum?
SALİH ÇAVUŞsırtını sıvazlar) Sen Türk oğlu Türksün be koçum!Yemez,yedirir:içmez,içir irsin(Duraklar)
Yapamayacağını biliyordum(Onbaşıya)Bir kere de ben gideceğim suya İnşallah,bir yaralı İngiliz de benim yoluma çıkmaz!(Gülümser)Kumanda sende Mehmet Onbaşı
DELİ ALİ :Bırak da ben gideyim Çavuşum Belki şehitliğe bir yol bulurumGöz açıp kapayana kadar dönerim
RÜSTEM Mektubu aceleyle cebine sokup gelir)Sıra bande,bu iş benim çavuşum Hadi izin ver de ben gideyim!
SALİH ÇAVUŞ:Oturun oturduğunuz yerde,gözcülüğünüzü doğru dürüst yapın yeter! Ben,gideceğimVerin mataralarınızı! (Mataraları toplar,çıkarken dönüp hepsine bakarakHakkınızı helâl edin
BİR AĞIZDAN:Helâl olsun! (Çavuş çıkar)
DELİ ALİ: Kafese tıkılmış kuş gibiyim
DURMUŞ Gülerek) Kartal gibi
DELİ ALİ :Şakanın sırası değil, kafam kaynıyor
MEHMET ONBAŞIeliliğindendir(Arkadaşl arına dönerek)Bağlayın şu deliyi de rahat edelim(Silah sesleri
artar)
DURMUŞElini gözüne siper ederdürbünle bakar) Bir şeyler oluyor aşağılardaAllah bre! Buve zırhlısı batıyor!
DELİ ALİYanına fırlar) Dünya gözüyle bir kere göreyim(Dürbünü alır,bakarSeyirciye dönerek)Düşman zırhlısının battığını gördüm ya, öbür gözümü kaybetsem de gam yemem
MEHMET ONBAŞI: (Gidip bakar)Batan yalnız Buve değil arkadaşlar!Haçlı dünyasının emelleri de batıyor
MEMİŞ:Ve Haçlı emellerinin battığı yerde bayrağımız yeniden doğuyorHasta Adam,soluk almaya başladı
Osmanoğlu yeniden diriliyor
DURMUŞ:Şu gemi Queen Elizabeth değil mi? Bu koca demir yığını kaçıyor galiba
DELİ ALİ:Hah haaa!Tam yol tornistan ettiGidinin kâfiri geldiğinden beter dönüyor
MEMİŞOnbaşıya) Şimdi kazandık mı biz bu cengi?
MEHMET ONBAŞI:Eli kulağındadır(Yaralı İngiliz,sürünerek Memişin unuttuğu tüfeği alır,üstüste tetiğe basar,önce onbaşı vurulur)
MEHMET ONBAŞI:Yandım Allahım!(düşer)
-4-
RÜSTEM:Aman Allahım!(düşer)
DELİ ALİİngilizi vurur) Kahpeee! İnsanlığı öldürdün
MEMİŞ: Alçaaak!
RÜSTEM:Çanakkaleyi geçemeyecekler,geçirtmeyeceğiz
(Düşer,tüfeğine sımsıkı sarılır,kalır) (Müzik verilir)
(Sahneye Salih Çavuş girer,Elinde su dolu mataralar vardırManzarayı görünce çarpılırMataralar elinden düşer)
SALİH ÇAVUŞ:Alahım!(Mehmet Onbaşıya gider,nabzını tutar) Ölmüş,şehit olmuş (Sonra ümitle Rüstemin yanına gider,nabzını tutarsevinçle)Yaşıyor!
RÜSTEMGözlerini açar,gülümsemeye çalışır)Sen misin Salih Çavuşum?
SALİH ÇAVUŞ:Benim kardeşlik,bak,benim Su getirdim sana Nereden aldım suyu biliyor musun?Mus-
tafa Kemalin mevzisinden,onun neferlerinden aldım
RÜSTEM:Onbaşının getirdiği İngiliz bitirdi bizi Bundan sonra suya ihtiyacım yokŞehadet şerbetiyle hararetim dinmekte
SALİH ÇAVUŞ: (Hafifçe sarsar)Ölmek yok ha! Cenkten kaçmak yok ha! Bu cehennem gibi yerden Cennete
uçmak yok ha!Darılırım bak sonra
RÜSTEM:Kaçmak değil,göçmektir bu Salih Çavuşum Sağ dönersen köye, oğlumu o maviş gözlü ufaklığımı benim yerime öp olur mu?
SALİH ÇAVUŞ:Olur
RÜSTEM ONBAŞI:Şehit olduğumu söyle ona(Birden kolunu kavrar)Vasiyetimdir Salih Çavuşum,düşma-
nı Çanakkaleden kov İngiliz kahpeliğine tosladıkOnları burdan öteye geçirmeHadi söz ver!
SALİH ÇAVUŞGözlerini silerek)Söz sana,sözlerin en hası sana Oğlunu göreceğimÖpeceğim deAma
Çanakkale'yi birlikte savunacağızBu işte bizi yalnız bırakamazsın Anladın mı kardeşlik? Köye beraber döneceğiz Ölmek kolay,şehitlik hepten kolay Kolayına kaçma Bir kahpe kurşuna teslim olmaBoşuna mı sana Zaloğlu Rüstem demişiz?Tüfeğini bırakırsan namertsin be!
(Rüstemin başı hafifçe yana düşer,ölür)
SALİH ÇAVUŞHafifçe sarsar)Ölmek yok ha!Cenkten kaçmak yok ha!Sana söylüyorum Zaloğlu Rüstem,gülsene kardeşlik!Baksana Buve battı,Queen Elizabeth kaçıyorZafere yürüyoruzBaksana ha!(Rüsteme bakar,öldüğünü anlar,başını göğsüne çeker,kucaklar,ağlar)Şehidi m,vatanım,her şeyim
(Müzik verilirSalih Çavuş,Rüstemi yavaşça yere uzatırĞöğüslerden çıkarılan iki bayrak şehitlere örtülürSalih Çavuş,şehidin yanına otururEliyle bayrağı tutarak aşağıdaki Bayrak şiirini bayrağımıza baka-rak okur


Kartal gibi duruşun
Şanıma şan katıyor
Dalga dalga vuruşun
Canıma can katıyor
Ey zaferin hür süsü,
Seninle güzel gökler
Şehidimin örtüsü,
Seninle coşar yürekler
Özgürlüğü biz senden
İçeriz ,yudum yudum
Ayrılmayız gölgenden
Seninle mutlu yurdum
Seni gökte buldukça,
Artar şerefim,şanım
Bu diyarlar durdukça
Yoluna kurban canım
Gülmenin en güzeli
Sana bakarak gülmek;
Ölmenin en güzeli
Sana sarılıp ölmek
(Salih Çavuş,yavaş yavaş kalkar;sahnenin önüne gelirSelam durur ve yüzünde kararlı,sert bir ifade ile;

Bugün kandan,dumandan seçilmez Çanakkale
Yer yerinden oynasa, geçilmez Çanakkale!
-SON-

ilgiliFORUM.com

 
 
Forumlar okunmak ve paylaşmak içindir...

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Şehitler Haftası İle İlgili Tiyatro hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Şehitler Haftası İle İlgili Tiyatro siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com