Seyyid Nesîmî Şiirleri

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 

Gel benim fahr-i cihanım,kıblegahım Mustafa


Gel benim fahr-i cihanım,kıblegahım Mustafa
Cihanın umudu sensin,Padişahım Mustafa

Halil in kuyuna vardım,hacılar bayram eder
Arafat ta kurban kestim işte canım Mustafa

Bak şu kelb rakibe ki, yarime neler demiş
Okunan Kur an hakkiçün,iftiradır Mustafa

Ben ölünce katiplere vasiyet etsem gerek
Yazdıram sinim taşına,intizarım Mustafa

NESİMİ yem derde düştüm,derdimin dermanı yok
Derdimin dermanı sensin,ah u zarım Mustafa 


 
 

 
 Ey Gönül

Ey gönül el aynasına bakmanın faydası ne
Sernayeden zararın var satmanın faydası ne

Kendin kadrin bilmeyen ne bilir dostun kıymetin
Merkebin boynuna cevahir takmanın faydası ne

Çobana yazı gerek hem yayıla,hem gerneşe
Çobanı meclise imam etmenin faydası ne

Kargaya üleş gerek hem yiye hem çağıra
Karganın önüne şükker dökmenin faydası ne

Velhasılı Nesimi sen kendimi aleme faş eyleme
Köpeği hamama sokup yumanın faydası ne


 Hak kendi nurundan övmüş yaratmış

Hak kendi nurundan övmüş yaratmış,
Padişah eylemiş ilin üstüne..
Gördüm cemalini selavat verdim,
Sokulmuş civalar serin üstüne

Vallahi Kur an dır senin yüzlerin
Yasin-i Şeriftir iki gözlerin
(İnna Fetahna) dır senin sözlerin,
(Veddullah) inmiştir dilin üstüne

Kirpiklerin üstüne benler dizilir
İkrarından dönen Hakk tan üzülür
Ak göğsün üstüne (Tebbet) yazılır
(Vesşems) ,inmiştir kolun üstüne

Seyyid Nesimi dir şem in çırsı,
(Errahman) dır iki kaşın arası,
Güzel Besmeleyle Elham Süresi
Elif Lam inmiştir Kaddin üstüne..
Kadir geceleri

Kadir geceleri fırsat sizindir
Böyle Hakk mihmanı can ele girmez
Peygambere yüzler sürmek bizimdir
Gitti bu günkü gün dün ele girmez

Azrail el sunar alır canı
Cehteyle burada menzil alasın
Nasip olur mu bir daha göresin
Duasın alacak kul ele girmez

Kimler dinler avazını ününü
Allah ın velisi imam soyunu
Böyle Hakk mihmanı can ele girmez
Özünü kul eyle iman bulasın

Ey Nesimi sakın durup oturma
Sırrını sakla nadana taş götürme
Cehteyle de imanını yitirme
Zay edersin din iman ele girmez

 
Hoşca Yanalım

Şeme düşen pervaneler
Gelsin bir hoşça yanalım
Aşka düşen divaneler
Gelsin bir hoşça yanalım

Yanmaktır bizim karımız
Harcedelim hep karımız
Pervaneler yaranımız
Gelsin bir hoşça yanalım

Varın söylen şol bülbüle
Neden aşık olmuş güle
Ermek istersen ol kül e
Gelsin bir hoşça yanalım

Bülbül yuvan yıkıldı mı
Yavrun yere döküldü mü
Ölüm sana dokundu mu
Gelsin bir hoşça yanalım

Nesimi döğünsün taşlar
Akıtalım gözden hep yaşlar
Hakk tanıktır hey kardaşlar
Gelsin bir hoşça yanalım


 
Bugün ol dilber-i rana

Bu gün ol dilber-i rana
Benimle oldu hem-saye
Ki yüzü güneşe benzer
Latif kaşlarıdır aya

Beli ince,boyu uzun
Yüzü hubdur,sözü mevzun
Dili sihri,okur efsun
Gönlümü verdi yağmaya

Benim gönlüm alan dilber
Yüzü hubdur, sözü enver
Güzeldir Allah-u Ekber
Ne güzel beslemiş daya

Dedim:Ey hubların şahı
Terrahhüm eyle billahi
Gönül ikliminin mahı
Bu günü salma ferdaya

Dedim:Dilber lebin emsem
Olurdu derdime derman
Dedi:Vakti değil,ebsem
Düşersin ceng-ü kavgaya

Dedim:Dilber beni öldür
Gerek ağlat,gerek güldür
Nesimi çün sana kuldur
Serini koymuş ortayaDil binayı kibriyadır

Dil binayı kibriyadır
Yıkma gönlün kimsenin
Esrar-ı kenzi Hüdadır
Yıkma gönlün kimsenin

Mümin kalbine eyle
İzzet ile hürmeti
Daha enderi Hüdadır
Yıkma gönlün kimsenin

Kalb-i mümin Beyt-ü Hakk tır
Hac-ı Ekber andadır
Belki Hakk onda bakidir
Yıkma gönlün kimsenin

Ey Nesimi belki Hakk ın
Belki vahdetnamedir
Secdegahım Mustafa dır
Yıkma gönlün kimsenin

 
Kemter kuluyum

Kemter kuluyum ALİ nin ol şah-ı karemdir
HASAN başımın tacı,HÜSEYN gözümde nemdir
İmam ZEYNEL ABA,BAKIR mihr-i hürremdir
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed

İmam CAFER-İ SADIK gibi bir dahi arifan
İmam MUSY-I KAZIM olmaya sultan
Cihan yüzünü görse değer o şah-ı Horasan
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed

İmam MUHAMMED TAKİ gözlerime ayni ziyadır
İmam NAKİ sayesi ol mürg-ü Hümadır
İmam Hasen-ül Askeri derdimize ayni şifadır
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed

MUHAMMED MEHDİ zuhur ede nihan kalmaya perde
Havariçler geçse gerek tig-ü teberde
Seyyit NESİMİ mehdin okur şam-u seherde
Ve salli ala seyyidina al-i Muhammed
ellerine sağlık, saolasın.


ellerine sağlık, saolasın.

eyvallah


Derdim ondur

Derdim ondur,çün dokuz diyemem ağyare men
Sekizinde kaldı aklım,yedisinde avare men

Altısı mende var iken,beşten çekemem elimi
Dörtte Hüda lütfederse,üçte buldum çare men

Ey Nesimi çün iki gönül hali değildir
Anın için yalvarırım gece gündüz bir e men

Hakikat ilmi

Hakikat ilmini cana, sakın öğretme nadana
Ki sarrar olmayan vermez bahayı dürr-ü mercana

Pirimiz ehl-i irfandır,kaçan idrak eder hayvan
Erişmez her mecaz ehli kemal-i zat-ı irfana

Karadır zahidin kalbi yokuşdur taati amma
Ne lazım fikr-i vesvasdan abestir fi li insana

Muhammed şanına geldi nişan-ü tacı Mevlanın
Delili (lafeta illa) gelüpdür Şah-ı Merdan

İşitsin kadı vü müftü bu davanın sebebin kim
NESİMİ can ile başını verüpdür Hakka kurbana
Sorma be birader mezhebimizi

Sorma be birader mezhebimizi
Biz mezhep bilmeyiz,yolumuz vardır
Tutmuşuz evvelden rah-ı selamet
Çağırma meclis-i riyaya bizi

Bizlerden bekleme züht-ü ibadet
Biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır
Biz müftü bilmeyiz,fetva bilmeyiz
Kıyl-ü kal bilmeyiz,itfa bilmeyiz

Hakikat bahsinde hata bilmeyiz
Şah-ı Merdan gibi ulumuz vardır
T*******la olmaktır bize alamet
Sanma ki sağımız solumuz vardır

Ey zahit,surete tapma, Hakk ı bul
Şah-ı Velayete olmuşuz hep kul
Başka şey bilmeyiz,Alimiz vardır

Nesimi,esrarı faş etme sakın
Ne bilsin ham ervah likasın Hakk ın
Hakk ı bilmeyene Hakk olmaz yakın
Bizin Hakk katında elimiz vardır
Kalbim defter,dilim kalem yazarım

Kalbim defter,dilim kalem yazarım
Hakikat emrini duyaldan beri
Yitirdim Leyla mı gurbet gezerim
Mecnun gibi aşka uyaldan beri

Bize dört kitaptan haber verildi
Kamil olduk akıl başa derildi
Kafir Şeytan merdut oldu sürüldü
Hakkın dergahından sürelden beri

Çıkıncak Mi raca Hazret-i İmam
Diledi Mevladan ümmetin tamam
Nur ile sarıldı bu cümle alem
Saadet tacını geyelden beri

Mahlasım NESİMİ ismim ALİ dir
Bu çarh dönmektedir,sanman halidir
Şükür kalbim iman ile doludur
Cürm-ü isyanımız bilelden be

 Taşlama (orijinal)

Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime
Ar u namus şişesini taşa çaldım kime ne

Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi
Gah inerim yeryüzüne alem seyreder beni

Gah giderim medreseye ders okurum hak için
Gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne

Sofular haram demişler bu aşkın şarabına
Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne

Sofular secde ederler mescidin mihrabına
Benim ol dost eşiğidir secdegahım kime ne

Nesimi ye sordular kim yarin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yar benim kime neGazel

cananı benim sevdiğimi can bilir ancak
gönlüm dileğin dünyada canan bilir ancak

bildim hem akl ile hem ilm ile hakkı
şöyle bildim onu ki kuran bilir ancak

ibdal oluben beyliğin eden arifi gör ki
bu saltanatın kadrini sultan bilir ancak

kim aşk denizine dalıp gark olagörsün
bu aşk denizinin bahrini umman bilir ancak

ey saki getir devr-i ayağın tozu ile sun ki
bu devr- ayağın devrini devran bilir ancak

işret meclisine gelip giden meyler içilir
pinhane çeker şöyle ki şeytan bilir ancak

hiç kimse Nesimi sözünü fehm edebilmez
bu kuş dilidir bunu süleyman bilir ancak Ey perhiz

Ey perhiz,sakın dilden,her hata dilden çıkar
Cahile verme sırrını sır elden çıkar
Talep et kitap olasın her ne maksudun var ise
Zerrece ilm-i şeriat cüz ice dilden çıkar

Eğer fidanın var ise büyür selvi dal olur
Va de saatte yetende emr Hakkdan gel olur
Bir gün gelir can alıcı bülbül diller lal olur
Dünya dedikleri handır konanlar handan çıkar

Çetindir bu aşkın yayı, çeker bilir yayını
Bülbüle gülşen verildi,baykuşa Hakkdan tayını
Üstada hizmet edenler pirden alır payını
Üstada hizmet etmeyen akıbet yoldan çıkar

Ey NESİMİ her can bilmez bu muamma sırrını
İki nokta üç harftir,çar kitap andan çıkarSerim meydanda meydanda

Canım erenlere kurban,serim meydanda meydanda
Bütün ikrar canım feda, canım meydanda meydanda

Yanarım yoktur dumanım,gönlümde yoktur gümanım
Al malım bağışla canım,varım meydanda meydanda

Kellemi koltuğuma aldım,kan ettim kapına geldim
Ettiğime pişman oldum serim meydanda meydanda

Yoktur çınarımi timarım,yoktur kalbimde gümanım
Al malım varlığa canım,dilim meydanda meydanda

Ol kelp rakipten kaçın,Mü mine hülleler biçin
Ben bülbülüm bir gül için,zarım meydanda meydanda

Mü min olan olur Veli,Veli olan olur gani
Nesimi yem yüzün beni,Derim meydanda meydandaGüldür Gül

Ben bugün pirime vardım
Pirin cemali güldür gül
Oturmuş tahtı mekana
Tahtı revanı güldür gül

Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Gül alır gül satarlar
Çarşı pazarı güldür gül

Gülden degirmeni döner
Onun ile gül döverler
Akar arkı döner çarkı
Bendi pınarı güldür gül

Ak gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışları hare karşı
Har-ı ezharı güldür gül

Gel ha gel Seyyid Nesimi
Hak nefesi güldür gülün
Şu öten garip bülbülün
Derdi figanı güldür gül
İnkar Ettiler

Ehl-i imam işlerin şol demde inkar ettiler
Çün Nesimi yi Halep şehrinde berdar ettiler
Öyle kim cevr eyleyüp zulm ile hakkı basdılar
Ahsen-i takvimi gör kim nice inkar ettiler
Müftüler fetva verüben hakkı batıl ettiler
Küfr edüp imana gelmez,gelmeğe ar ettiler
Hak bana emreyledi söyle deyüben söyledim
Sözlerim destan edüp alemde destan ettilerDestan

Felek benim senden bir sualim var
Rüzigarın Süleymanı nic oldu
Sana gelenlerin işi ah-u zar
Erenlerin o devranı nic oldu

Musa Tur a çıktı niyaz eyledi
İsa göğe ağdıimekan bağladı
Yakup,oğul deyü her dem ağladı
Hazret-i Yusuf u Ken an nic oldu

Baba Emir, vardı Kuh ile kaaf a
Küffara kılardı cevrile cefa
Şatırların piri Bengü Mustafa
Alemin gerdan keşanı nic oldu

Başun için bize veresün haber
Nesl-i Ali evlad-ı emürül kiber
Harici askere yürüttü teber
Eba Müslüm ün meydanı nic oldu

Batında onlar münkiri taşlar
Erenlere ayan seyr olan işler
Gaiptedir kırıklar,yediler,üçler
Erenlerin yok mekanı nic oldu

Bunca sahib-kıran gelüp geçmiştir
Hızır İlyas ab-ı hayat içmiştir
Sanan İskenderler konup göçmüştür
Ahd-ı vefaya seyranı nic oldu

Nurdur kalbimizi eyleyen ziya
Şefaat eyleyen gedaya baya
İki cihan fahri hatem-ül enbiya
Bilsem ol mürüvvetkanı nic oldu

Gahi ayyar idi gahice abdal
İslama dost idi küffara kattal
Erenler şahbazı ol Seyyit Battal
Bilmem ol canımın canı nic oldu

Hazret-i Resul in muhib yarıdır
Hakkın dostu serbanların piridir
Ser-i evliyanın sırr-ı nakdidir
Yemen de Veyselkarani nic oldu

Molla Hünkar deyü melekler iner
Kudretten nurdan kandilleri yanar
Arş-ı muallada külahlar döner
Sultan Osman şazanı nice oldu

Hazret İbrahimi attılar nara
Eyyub a kurt düştü başladı zara
Zekeriyya nice çekildi dara
Nuh Peygamberin Tufanı nic oldu

Ol server her kande gitse giderdi
Din yoluna ikrarını güderdi
Bir narada çok Harici geberdi
Ahmet.... yaranı nice oldu

Doksan bin erenler dediler beli
Bindi hake, doğru gösterdi yolu
Kutb-ı alem Hacı Bektaşi Veli
Bunca erenler serefrazı nic oldu

Alemin ahvali alem değil mi
Bendesi de mir-i kelam değil mi
Nesl-i Ali Kutb-i alem değil mi
Bu... EMİR SULTAN ı nice oldu

Ah eder NESİMİ geçdi serinden
MANSUR enelhak der dönmez darından
Gitti gelmez, bir haber yok birinden
Bu feleğin karbanı nice oldu

Ben Bir Niyazım

Ger aslım sorarsan ben bir niyazım
Sabır ilmi derler yerden gelirim
Katre idim şimdi ummanlar oldum
Arştaki kandilden nurdan gelirim

Ben kal u bela da buldum izimi
Döndürmedim bir dem Hakk tan yüzümü
Ateş-i aşkına yaktım özümü
Halil İbrahim le nardan gelirim

Sual eylerisen benim sırrımdan
Cümlemizi var eyledi varından
Yarattı Muhammed Ali nurundan
Hakk ile hak olan sırdan gelirim

Cebrail çerağı alır eline
Seyretmeye gelir dostun iline
Hayranım şakıyan dudu diline
Rıdavan kapı açtı şardan gelirim

Teni sual etme ten kuru tendir
Can anın içinde gevher-i kandır
Bu ilim deryası bahri ummandır
Sırrı kal eyleyen serden gelirim

Mansur ile varıp dara çekildim
Yusuf ile kul olup bile satıldım
Şam da İsa ile göğe çekildim
Musa ile dahi Tur dan gelirim

Mahkemede sual sordu kadılar
Kitapları orta yere koydular
Sen bu ilmi kimden aldın dediler
Üstadımdan aldım pirden gelirim

Nesimi yim ikrarımla belliyim
Gerçek erenlerin kemter kuluyum
Ali bağçesinin gonce gülüyüm
Münkir münafıka Hakk tan gelirim


Sefer oldum aynı gare

Sefer oldum aynı gare
Gider oldum diyarımdan
Felek zullmetti ayurdu
Beni gül yüzlü yarimden

Ölem bir gün,gidem bir gün
Tenim türab olsun her gün
Gelir muhabbet kokusun
Yel estikçe gurabundan

Senin aşkın muhabbetin
Yakar beni derunumdan
Figanım arşa yükseldi
Felekler yandı ahımdan

Seyyid Nesimi nin ahı
Gidenler gelmiyor dahi
Yetiş ey Kerbela Şah ı
Mahrum etme didarından

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Seyyid Nesîmî Şiirleri hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Seyyid Nesîmî Şiirleri siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2020 ilgiliFORUM.com