Söz Sanatları


Google Reklamları0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


23 Eylül 2016, 09:33:32
Forum
Forum Sitesi
Admin
Mesajlar: 86807
Sponsorlu Bağlantılar

sponsorlu bağlantılar

M. LEFF Ü NEŞRR : İlk mısrada anlatılan kavramlarınn ikinci mısrada kullanılması sanatıdır.

L. İRSALİ MESEL:: Şiir veya nesirde atasözüü kullanma sanatıdır.

F. KİNAYE : Bir sözü hemm mecaz hem de gerçekk anlamında kullanılmasıyla yapılan sözz sanatıdır.

C. TENASÜP ( Uygunluk) :: Anlam ilgisi olann sözcükleri bir aradaa kullanma sanatıdır.

K. İSTİFHAMM : Cevap almaa amacı olmayan sorularr sorma sanatıdır.

İ. TEKRİRR : Anlamı güçlendirmekk için sözün tekrarr tekrar kullanıldığı sözz sanatıdır.

C. MECAZ-I MÜRSEL (Add Aktarması) : Bir sözüü benzetme amacı gütmeden başkaa bir söz yerine kullanmaa sanatıdır.  

3. Sözle İlgili Sanatlar

B. ALİTERASYON:: Bir sesin yaa da hecenin uyumm sağlamak amacıyla tekrarlanmasıı sanatıdır.

H. RÜCU :: Şiirde söyledikleriden geri dönmee anlamında kullanılan söz sanatıdırr.

D. TEŞHİSS ( Kişileştirme) :: İnsan dışındaki varlıklaraa insana özgü niteliklerr yükleme sanatıdır.

C. SECİ : Düz yazıda uyakk sanatıdır.

J. TEZAT : Birbirinee zıt olan kavramların beraberr kullanılması.

b-1 ) Açıkk İstiare : Yalnızca kendisinee benzetilenle yapılan istiaredir.

A. CİNAS: Sesteş sözcüklerinn iki mısrada farklı anlamaa gelecek şekilde kullanılması.

Edebiyatımızda güzel söz söyleme,, sözü etkili biçimdee sunma amacıyla sözz sanatları kulanılır. Söz sanatları mecaz bağlantılı,, anlamla ilgili vee sözle ilgili olmakk üzere üç anaa başlıkta incelenir.

G. TECAHÜL-İİ ARİF ( Bilmezdenn Gelme) : Birr olayın ya daa durumun nedenini bildiğii halde bilmezden gelmee sanatıdır.

a-3 )  Pekiştirilmişş Benzetme : Benzetme edatınınn kullanılmadığı teşbihtir.

a-4)  Güzell Benzetme ( Teşbih-i Beliğ)) : Sadece benzeyen vee benzetilenle yapılan benzetmedir.

1)) Mecaz Bağlantılı Sözz Sanatları 

F. NİDA : Seslenme sanatıdır.  

G. TARİZ (İğneleme):: Bir sözün iğneleme amacıylaa bilinenin tersi şeklinde kullanılmasıdırr.

D. HÜSN-Ü TALİL (Güzel Sebebee Bağlama) : Birr olayı gerçek nedenii dışında daha güzell ve anlamlı birr sebebe bağlama sanatıdırr.

A. TEŞBİHH (Benzetme) : Aralarındaa anlam ilişkisi bulunann iki kavramdan güçsüzz olanın güçlü olanaa benzetilmesiyle yapılan sözz sanatıdır. Benzetmenin dört ögesi vardır. Bunlarr : Benzeyen, benzetilen,, benzetme yönü, benzetmee edatı.

Söz Sanatları

A. TELMİHH (Anımsatma) : Anlatımıı güçlü kılmak amacıylaa tarihsel bir olayıı tarihi ve bilinenn kişileri inanışları eserr içinde kullanma sanatıdırr.

 

E. İNTAK (Konuşturma) :: İnsan dışı varlıkların konuşturulması sanatıdırr.

E. TEVRİYEE : Çok anlamlıı olan bir sözcüğüü iki anlama daa gelecek şekilde kullanmaa sanatıdır.

B. İSTİARE : Teşbihin unsurlarından sadecee biriyle ( benzeyen yaa da benzetilen) yapılan sözz sanatıdır. 2 'ye ayrılır.

B. MÜBALAĞAA ( Abartma) :: Bir olayı olduğununn dışında büyük yaa da küçük göstermee sanatıdır.

a-2 )  Kısaltılmış Benzetme :: Benzetme yönünün kullanılmadığı teşbihtirr.

a-1 )  Tamm Benzetme ( Ayrıntılı Benzetme )) : Benzetmenin tüm ögeleriyle kurulann benzetmedir.

b-2)) Kapalı İstiare: Yalnızcaa benzeyenle yapılan istiaree.

2. Anlamla İlgili Söz SanatlarıForumlar okunmak ve paylaşmak içindir...


Bu Konunun Linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Bu sayfada Söz Sanatları ile ilgili olarak; Söz Sanatları hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri Her türlü kültürel ve sosyal aktiviteler.. gibi bilgileri veya indirme linklerini, sözleri veya resimleri Söz Sanatları siteleri gibi benzer birçok konuları bulabilirsiniz.

 
Gerçek mutluluk, ancak gerçek sevgi ile yaşanabilir.

Copyright © 2006-2018 AjansMail
Her hakkı saklıdır.