Sporun Vücudumuza Olan Ruhsal Bedensel Ve Zihinsel Etkileri Nelerdir?

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
   

Sporun Vücudumuza Olan Ruhsal Bedensel Ve Zihinsel Etkileri Nelerdir

 

sporun vücudumuza sağladığı yararlar nelerdir,
sporun vücudumuza yaptığı değişiklikler


Sporun Vücudumuza Olan Ruhsal Bedensel Ve Zihinsel Etkileri


Spor, çocuk ve gençlerde mutluluk, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemeye yardımcı oluyor. Erişkinlerin, dinç ve dinamik görünmelerini, cinsel yaşamlarının daha düzenli ve tatminkar olmasını sağlıyor.

Spor rolü özellikle çocuklarda sosyal ilişkileri arttırmada ve yaşıtları ile daha iyi arkadaşlıklar kurmada büyük bir yer tutuyor.

Bu yaş gruplarında sorumluluk duygusunun yanı sıra, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemede sporun göz ardı edilemeyecek etkisi bulunuyor.

Çukurova Üniversitesi Mediko Sosyal Birimi Psikiyatri Uzmanı Sabri Yurdakul,sporun faydaları hakkında şunları söyledi: "Spor yapan çocuklar, enerjilerini sporla boşalttıkları için dersin başına oturduklarında daha verimli çalışır ve boşa vakit geçirmezler. Yaşıtlarına göre daha az hastalıklara yakalanır ayrıca, daha çabuk iyileşir. Takım ruhuna sahip oldukları için de yalnızlık hissetmez ve kendilerini dinleyecek bol zamanları kalır. Gençlik döneminde de bu çağın dinamizmini sporla değerlendirdikleri için alkol ve sigaradan uzak kalırlar. Gençliğin aşırı heyecanını spora aktarmak, olaylara yaklaşımlarda daha serinkanlı olmayı sağlar. Aynı zamanda gençler için çok gerekli olan kendine güven duygusu ve ifade yeteneği artar. Yediklerine, içtiklerine ve uykularına dikkat ettikleri için de iyi beslenir."

Unutkanlığa karşı

Sporun yaşlılar için ise faydası sadece bedensel yetilerle sınırlı kalmıyor. Bu yaş grubundakiler için çok önemli olan ruh haline de etki edebiliyor.
Yurdakul, yaşlılar söz konusu olduğunda sporun faydalarını şöyle sıraladı: "Spor yapan yaşlılar, bu yaş grubunda sık görülen depresyona daha az yakalanır, kendilerini yalnız ve mutsuz hissetmezler. Fiziksel kapasitelerini ileri yaşlara kadar muhafaza ettikleri için kemik erimesi, kalp damar hastalıklarına daha az yakalanırlar. Dinç yapıları ile toplum içinde sevilen kişiler haline geldikleri için, evredekilerin takdirini kazanırlar. Yaşlıların beyin aktivitelerini artıran spor, unutkanlıkları da azaltır."

Ergenlik çağına erişenler için oyun boşuna geçirilen bir zaman olmasına rağmen, 'çocuklar için çok önemli ve yerinde bir hareket sayılmalıdır. Oyuna dalan bir çocuk, fiziksel yapısıyla birlikte düşünme ve muha-keme yeteneğini geliştirir, problemlerin çözümünde, ferdî ve içtimai görevlerde belli bir olgunluk ve pratiklik kazandırır. Ailenin ve sosyal çevrenin büyük rol oynadığı okul öncesi dönem, çocuğun ruh ve zeka gelişimi için gerçekten çok önemlidir. Bu dönemde çocuğun içinde bulunduğu oyun ortamı, onun ideal olgunluk derecesine ulaşmasına zemin hazırlar. Tecrübe ve birikimini arttırarak gelecek için olgun ve şahsiyetli bir yapı kazanmasını sağlar. Bu yüzden oyun bir zaman kaybı/israfı şeklinde değil, çocuğun gelişimi için kaçınılmaz bir esas olarak değerlendirilmelidir. Çocuklarını evde veya komşu çocuklarıyla beraber oyun oynamaktan mahrum eden ana babalar, onları, sadece gelişebilmeleri için şart olan temel ihtiyaçlarından mahrum etmiş olmaktadırlar!

Netice itibariyle oyunun faydalarını maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür.

1- Fiziksel boyut: Canlı ve hareketli bir oyun, kas ve pazuların gelişimi için zarurettir.
2- Pedagojik boyut: Oyun, çocuğun birçok araç ve gereci öğrenmesine yol açar. Oyun esnasında çocuk çeşitli şekiller, renkler, hacimler ve giysiler tanır. Diğer kaynaklardan elde edemediği birçok bilgiyi çok defa o sırada görerek öğrenir.
3- Sosyal boyut: Oyun esnasında çocuk, diğer çocuklarla nasıl sosyal ilişkiler kuracağını, yardımlaşma ve dayanışma esaslarını ve yetişkinlerle nasıl hareket edeceğini öğrenir. Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi
4- Ahlâki boyut: Oyun esnasında çocuk, ilk aşamada doğru ve yanlış kavramlarını, adalet, doğruluk, dürüstlük, emanet ve centilmenlik gibi temel değerleri öğrenir.
5- Üretici boyut: Oyun vasıtasıyla çocuk, üretici gücünü ortaya koyabilir ve aldığı fikirleri deneyebilir.
6- Kişisel boyut: Oyun esnasında çocuk kendisiyle ilgili birçok şeyi keşfedebilir. Arkadaşlarıyla olan münasebetlerinde kendisinin güç ve yeteneğini tanır, kendisini onlarla karşılaştırır. Ayrıca problemlerini ve bunların üstesinden nasıl gelebileceğini öğrenir.
7- Tedavi boyutu: Oyun vasıtasıyla çocuk, çeşitli baskılar sonucu doğan stres ve gerilimi üzerinden atar. Bu yüzden birtakım baskı ve yaptırımların fazlasıyla uygulandığı evlerden gelen. çocuklar, diğer çocuklara nisbetle daha çok oynarlar. Ayrıca oyun, kin ve düşmanlığı bertaraf etmek için en güzel yoldur.


UNUTKANLIĞIN İLACI

Sporun yaşlılar için ise faydasının sadece bedensel yetilerle sınırlı kalmadığını, bu yaş grubundakiler için çok önemli olan ruh haline de etki ettiğini anlatan Yurdakul, şunları kaydetti: "Spor yapan yaşlılar, bu yaş grubunda sık görülen depresyona daha az yakalanır, kendilerini yalnız ve mutsuz hissetmezler. Fiziksel kapasitelerini ileri yaşlara kadar muhafaza ettikleri için kemik erimesi, kalp damar hastalıklarına daha az yakalanırlar. Dinç yapıları ile toplum içinde sevilen kişiler haline geldikleri için, evredekilerin takdirini kazanırlar. Yaşlıların beyin aktivitelerini artıran spor, unutkanlıkları da azaltır."
Yurdakul, sporun her yaşta insanların hayatına kolaylaştırdığını, yaşamın niteliğini arttıran bir uğraş olduğunu belirterek, "Spora başlama yaşı olmadığı gibi, bitiş yaşı da yoktur. Önemli olan uygun sporun seçilmesidir" diye konuştu.


ALKOL VE SİGARADAN UZAK TUTUYOR


Bu yaş gruplarında sorumluluk duygusunun yanı sıra, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemede sporun göz ardı edilemeyecek etkisi olduğunu, ayrıca dikkat dağınıklığının önüne geçtiğini anlatan Yurdakul, şunları söyledi: "Spor yapan çocuklar, enerjilerini sporla boşalttıkları için dersin başına oturduklarında daha verimli çalışır ve boşa vakit geçirmezler. Yaşıtlarına göre daha az hastalıklara yakalanır ayrıca, daha çabuk iyileşir. Takım ruhuna sahip oldukları için de yalnızlık hissetmez ve kendilerini dinleyecek bol zamanları kalır. Gençlik döneminde de bu çağın dinamizmini sporla değerlendirdikleri için alkol ve sigaradan uzak kalırlar. Gençliğin aşırı heyecanını spora aktarmak, olaylara yaklaşımlarda daha serinkanlı olmayı sağlar. Aynı zamanda gençler için çok gerekli olan kendine güven duygusu ve ifade yeteneği artar. Yediklerine, içtiklerine ve uykularına dikkat ettikleri için de iyi beslenir."


SPOR Yapmanın Faydaları Maddeler Halinde


Sağlığınızın değerini anlamanıza yardımcı olur.
Yaşam kalitenizi arttırmanıza ve geliştirmenize yardımcı olur.
Fiziksel performansınızı geliştirir.
Kalp rahatsızlığı riskini azaltır.
Maksimum oksijen kapasitenizi arttırır.
Yüksek tansiyon riskini veya ilerlemesini azaltır.
Yüksek tansiyonu olanların, tansiyonu kontrol altında tutmasına yardımcı olur.
Kandaki Triglycerid seviyesinin azaltır.
Kandaki iyi kolestrolu (HDL) artırır.
Dinlenme kalp atımını düşürür.
Kalp - damar dolaşımını geliştirir.
Anaerobik eşiği arttırır, bu da çabuk yorulmayı ve dolayısıyla kanda laktik asit birikiminin erken oluşmasını engeller.
Kalp rezervini artırır.
Kalbinizin bir atımda vücuda pompaladığı kan miktarını artırır.
Vücut ısınızı soğutma için, deri yüzeyine gerekli kan akış kabiliyetini artırır.
Akciğer kapasitenizi arttırarak, oksijenin akciğerlerden kana geçebilme kabiliyetini arttırır.
Kalp krizi geçirdikten sonra, hayatta kalma şansınızı arttırır.
Koronerde kan pıhtılaşma hassasiyetini düşürür.
Kandaki yoğunlaşmayı azaltır
Kalbinizin daha verimli pompalama işlevini yapmasını sağlar
Kanınızın kan plazma hacmini genişletir.
Orta seviyeli egzersizler sırasında, kalp atım sayısını düşürür.
Anormal nabız atım incinmelerini azaltır.
Kaslarınızın kandan oksijen çıkarma kabiliyetini artırır.
Çarpıntı riskini azaltır.
Çok çeşitli sebeplere bağlı baş ağrılarından kurtulmanızı sağlar.
Hamilelikte karşılaşılan birçok rahatsızlıklardan (ör. kabızlık, belağrısı, mide ekşimesi gibi) kurtulmanızı sağlar.
Sıcaklığa karşı tahammülünüzü artırır.
Endişe ve kuruntularınızı azaltır.
Streslerden korunmaya ve kurtulmaya yardımcı olur.
Vücudun üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı direncini artırır.
Şeker hastalığınızın gelişme riskini azaltır.
Şeker toleransınızın gelişmesini sağlar.
Prostat kanserinin gelişme riskini azaltır.
Sigarayı bırakmanıza yardımcı olur.
Bağırsak kanserinin gelişme riskini azaltır.
Göğüs kanserinin gelişme riskini azaltır.
Eklem rahatsızlıklarından dolayı, eklemlerin bozulma oranını yavaşlatır.
Kan şekerinin kontrol altında tutulması için gerekli insulin miktarının düşürülmesine yardımcı olur.
Yüksek tansiyona bağlı ciddi komplikasyonlara maruz kalma oranını azaltır.
Yaralanmalara karşı korunmayı sağlar.
Eklemlerdeki kıkırdak dokunun yoğunluğunu arttırır.
Stresle başa çıkmanıza yardımcı olur.
Bağışıklık sisteminizin iyi şekilde çalışmasını geliştirir.
Kabızlıktan kurtulmanıza yardımcı olur.
Depresyonun hafifletilmesine ve atlatılmasına yardımcı olur.
Soğuk ortamlara çabuk adapte olma kabiliyetinizi artırır.
Bel ağrılarının hafiflemesine ve kurtulmanıza yardımcı olur.
Bel ağrılarından doğan sıkıntıların azalmasını sağlar.
İnsuline karşı,doku duyarlılığını artırarak, kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olur.
Yüksek tansiyonu kontrol için alınan ilaçların, yan etkilerine karşı koymaya yardımcı olur.
Eklem esnekliğini korur ve gelişmesine yardımcı olur.
Eğer yüksek tansiyonunuz varsa, bunu kontrol etmek için aldığınız ilaç ihtiyacını 20 - 30 % azaltır.
Kemik erimesi hastalığı riskinin gelişmesini azaltır.
Zihinsel uyanıklılığınızı artırır.
Yaşa bağlı olarak oluşan kemik bozulmalarının yavaşlamasına yardımcı olur.
Endometriyoya karşı riski azaltır.
Eklem rahatsızlıklarından doğan acılara karşı koyma toleransınızın artmasını sağlar.
Kilonuzu korumanıza veya kilo kaybetmenize yardımcı olur. Sadece diyet yaparak değil.
Yaratıcılık gücünüzün artmasına yardımcı olur.
Yağsız vücut dokularınızın korunmasına yardımcı olur.
Sağlık harcamalarının ve ilaç kullanımının azalmasına yardımcı olur.
Yabancı madde kullanımı ile mücadeleye yardımcı olur.
Fazla kalorilerin yakılmasına yardımcı olur.
Yüksek oranda gıda tüketmenizi sağlar, fakat buna rağmen, kalori dengenizin aynı kalmasına yardımcı olur.
Ağır ilerleyen şişmanlığa karşı korur.
Denge ve koordinasyonunuzun gelişmesine yardımcı olur.
İştahınızın kısa süreli etkilerle azaltılmasına yardımcı olur.
Ani kabarmaların üstesinden gelmeye yardımcı olur.
Yaşlı bireylerdeki kısa süreli belleklerin gelişmesine yardımcı olur.
Adet kanamalarından doğan belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur.
Genel ruhsal durumunuzun gelişmesini sağlar.
Kolay ve iyi uyumanıza yardımcı olur.
Kilo kaybına, özellikle vücuttaki yağdan kaybetmenize yardımcı olur.
Kemiklerinizin kırılmalara karşı direncini ve yoğunluğunu artırır.
Dinlenme durumundaki metabolik seviyeyi korumanıza yardımcı olur.
Kassal güç seviyenizi arttırır.
Kassal dayanıklılık seviyenizi artırır.
Egzersizden sonra çabuk toparlanabilme kabiliyetinizi artırır.
Uygun kas dengenizi korumanıza yardımcı olur.
Cinsel hayatınızın istenen doyumda ve düzeyde artmasını sağlar.
Vücudunuzun dik durmasının gelişmesini sağlar.
Egzersiz sırasında vücudun enerji elde etmede yağ kullanabilme kabiliyetini arttırır.
Solunum sistemindeki kasların gücünün ve dayanıklılığın artmasını sağlar.
İyi bir fiziksel görünüş sağlar.
Kendinize olan güven duygunuzu arttırır.
Rahat olmanıza yardımcı olur.
Kısa süreli bilgileri hafızanızda tutma kabiliyetini geliştirir.
İşveriminizi arttırır.
Bol enerji verir. Günlük hayatınızda acil durumlarda ihtiyacınız olan enerjiyi sağlar ve sonradan ihtiyaç olabilecek daha fazla enerjinizi korumanıza yardımcı olur.
Hastalıklara bağlı olarak iş günü kaybınızı azaltır.
Bağımsız hayat tarzını korumanıza yardımcı olur.
Yeni insanlarla karşılaşmanıza ve yeni arkadaşlar edinmenize yardımcı olur.
Fiziksel zindeliğinizi geliştirerek, hayata daha yaratıcı olarak adapte olmanızı sağlar.
Aktiviteler, kemiklerin güç depolamasına ve orta şiddetli egzersizler sırasında daha fazla baskı yaparak hem daha çok güç depolamasına hem de kemik yoğunluğunun artmasını yardımcı olur.
Egzersiz, bağ ve bağ dokularını kuvvetlendirerek, yaşa bağlı olarak oluşabilecek sakatlıkları azaltır.
Önceden hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişilerin, yorgunluğa karşı direncini artırır ve dinçlik hissinin oluşmasını sağlar.
Hatta kalp hastaları bile, kalp ve solunum sistemlerini çalıştırıcı egzersizler yaparak, hastalığının üstesinden gelmek için gayret sarfederek, korkularından kurtulmalarına ve normal yaşamlarına dönmelerine yardımcı olur.
Spor yapmak, sıkıntılarınızın azalmasına, eğlenme ve neşelenmenize, kısaca hayattan zevk almanıza yardımcı olur.

ilgiliFORUM.com

 
 

 
 

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; Sporun Vücudumuza Olan Ruhsal Bedensel Ve Zihinsel Etkileri Nelerdir? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri Sporun Vücudumuza Olan Ruhsal Bedensel Ve Zihinsel Etkileri Nelerdir? siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com