Stopaj kesintisi nasıl geri alınır?


Google Reklamları

Stopaj kesintisi nasıl geri alınır? ile ilgili benzer olabilecek konular...

Stopaj kesintisi nasıl geri alınır? hakkında arama bilgileri...

Ziyaretçilerimiz bu sayfayı bulmak için Google`da şu aramaları yaptılar.
Siz de; bir dahaki gelişinizde, bu aramaları yaparak, bu sayfayı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Stopaj yoluyla ödenen vergi nasıl geri alınır - kira vergisi fazlası nasıl geri alınır - TAŞERONLARDAN KESİLEN % 3 STOPAJ NASIL GERİ ALINIR. - bes anapara stopaj enflasyon

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


10 Eylül 2013, 04:58:44
Forum
Forum Sitesi
Admin
Mesajlar: 86823
Sponsorlu Bağlantılar

sponsorlu bağlantılar

   

Stopaj kesintisi nasıl geri alınır?

Stopaj kesintisi nasıl geri alınır?, ile ilgili forum

Ali Tezel, BES'le ilgili en çok sorulan soruyu yanıtladı

 

SORU: "Sayın  Ali Tezel, bir sigorta şirketine 08.01.2004'ten itibaren 7 yıldır  yaklaşık 24 bin lira anapara yatırdım ve şirket bunu 7 yılda kâr payıyla  birlikte 28.000 lira yaptı. Devlet bu anaparadan 4.300 TL %15 stopaj  kesti. Elime sadece 24.371 lira geçti. Bu haksızlığı nasıl  giderebiliriz?" İSMİ SAKLI

CEVAP: Ücretliler ve gelir  vergisi mükellefleri, yeni sisteme geçilmeden önce Bireysel Emeklilik  Sistemi'ne yaptıkları ödemeleri gelir vergisi matrahından  düşebiliyorlar. Ancak, emekli olmadan ödediklerini ve nemalarını geri  alırlarsa, daha önce kesilmeyen gelir vergisi, ödeme anında kesilerek  ödeniyor. Bu kişiler dava açarlarsa yapılan kesintileri alabilirler.
Siz  primleri öderken ödediğiniz prim kadar paranız gelir vergisinden muaf  tutuldu. Şimdi, siz emekli olmadan ödediklerinizi ve nemalarını alma  kararı alınca da Maliye daha önce almadığı gelir vergisini almış ve  sizden 4.300 lira para tahsil etmiş. Konu daha önce de vergi  mahkemelerinde ve bölge idare mahkemelerinde dava edilmiş ve sizin  gibiler ödedikleri vergileri geri almışlardı. Sonunda konu, Maliye  temyiz ettikten sonra Danıştay'ın 4'üncü Dairesi'nin önüne gelmişti.  Danıştay 4'üncü Dairesi de, 8 Nisan 2011 günü Resmi Gazete'de  yayımlattığı aşağıdaki kararıyla Maliye'yi mahkûm etmiştir.

DAVA AÇMANIZ GEREKİR
"Danıştay  4'üncü Daire Başkanlığı'ndan İstemin Özeti: Sigorta şirketi ile davacı  arasında yapılan hayat sigortası poliçesi kapsamında 3 yıl ödenen ve  poliçenin sonlandırılması üzerine davacıya iade edilen tutar üzerinden  Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılan gelir vergisi tevkifatının, ödenen  prim tutarına isabet eden kısmının yasal faiziyle iadesi istemiyle dava  açılmıştır.
İstanbul 3. Vergi Mahkemesi'nin 30.1.2009 ve E: 2007/782,  K:2009/398 sayılı kararıyla, Gelir Vergisi Kanunu'nun 75'inci maddesinin  15/a bendinde tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları  ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından on yıl süreyle prim,  aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerin menkul  sermaye iradı olduğu hükme bağlanmışsa da, ödemelerden kastedilenin  davacıya ödenen tutarın (anapara dahil) tamamı değil, elde edilen gelir  olduğu, dolayısıyla menkul sermaye iradı kabul edilmesi ve tevkifatın bu  miktar üzerinden yapılması gerektiği anlaşıldığından davacıya yapılan  ödeme tutarı üzerinden kanunun 94'üncü maddesinin 15/a bendi uyarınca  yapılan kesintide hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle yapılan  tevkifatın davacının ödediği prim tutarına isabet eden kısmının  iadesine, yasal faiz isteminin reddine karar verilmiştir.
Gelir  İdaresi Başkanlığı'nca 18.9.2009'da Danıştay Başsavcılığı'na yapılan  başvuru üzerine Danıştay Başsavcılığı tarafından bu kararın 2577 sayılı  İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına  bozulması istenmiştir. Danıştay ise kararında; "193 sayılı Gelir  Vergisi Kanunu'nun belirtilen maddesinin ilk fıkrasında menkul sermaye  iradının tanımı yapılmış ve açıkça nakdi sermaye veya para ile temsil  edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kâr payı,  faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu  belirtilmiştir. Buna göre davacının sigorta şirketine yaptığı ödemelerle  elde ettiği gelir, menkul sermaye iradı sayılacağından, sigorta  şirketince yapılan ödemelerin tamamı değil anapara dışında kalan kısmı  menkul sermaye iradı niteliğindedir.
Bu nedenle davacıya iade edilen  toplam ödeme üzerinden Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılan tevkifatta  hukuka uyarlık bulunmamaktadır" demiş ve sigortalının parayı geri  alması sırasında Maliye tarafından kesilen gelir vergisinin yasal  olmadığına karar vermiştir. Siz de konuyla ilgili dava ederseniz bu  parayı dava yoluyla Maliye'den geri alabilirsiniz.

HTForumlar okunmak ve paylaşmak içindir...


Bu Konunun Linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz. Bu sayfada Stopaj kesintisi nasıl geri alınır? ile ilgili olarak; Stopaj kesintisi nasıl geri alınır? hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri Ekonomi nedir?, Ekonomi haberleri son dakika, Türkiye ekonomisi, altın fiyatları, döviz borsa hisse senedi dünya piyasalarındaki gelişmeler, bankalar, forex, enflasyon oranları, işsizlik rakamları, ekonomik veriler ve daha fazlası... gibi bilgileri veya indirme linklerini, sözleri veya resimleri Stopaj kesintisi nasıl geri alınır? siteleri gibi benzer birçok konuları bulabilirsiniz.

 
Gerçek mutluluk, ancak gerçek sevgi ile yaşanabilir.

Copyright © 2006-2017 AjansMail
Her hakkı saklıdır.