TEK CÜMLE

 
Bu konu ile benzer olabilecek diğer forum sayfaları
 
 
 
 
"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." M. KEMAL ATATÜRK
 
 

 
 
Türk'ümm
CeNNeT ya da CeHeNNeM İyİ ya da KöTü ŞiMDi ya da AsLa...

SuSuYoRsAk KoRkUmUzDaN DeğiL AsALeTiMiZdEnDir...

BİR CÜMLE BUKADRMI ANLAMLI OLUR

ÇOK ANLAMLI VE DAHİYANE BİR SÖZ....
bir kadını mutlu etmenin nesi yanlış ki,o seni mutlu ediyorsa...


Bu sözü daha önce duymuşum gibi ama o söylemiş gibime gelmedi kaynağı nedir, M. Atatürk' ün söylediğine dair bi kanıt var mı bildiğiniz ?

quXZed  internete arasan her yerde var


hali hazırda aramış hazinesine eklemiş olan varsa die şeyttirmiştim. Hem bu konuyu okuyacak olanlar arama yapmadan ulaşırlardı. peki teşk ;)

...

MOD:Kişisel tartışmalarınızı toplum önünde yapmak hem toplumu rahatsız eder, hem karşınızdaki kişi sözlerinizden normalden daha fazla alınır, hem de ondan gelen tepkilerle siz daha fazla rahatsız olursunuz. Lütfen..


nutukta geçiyomuş. ses dosyasından dinleyip kendi ağzından duymadan inanmicam onun söylediğine..Caihilliğimi bağışlayın ama rastladığım ilk sayfada bu söz nutukta geçmiş gibi aksettiriliyodu, dinledim ve geçmiyo. Başka sayfalara baktım, hiçbirisinde bu söze dair kaynak delil yok.. Söz yazılmış ve sonuna "Atatürk" diye eklenmiş..

eee sonuç????
bir kadını mutlu etmenin nesi yanlış ki,o seni mutlu ediyorsa...


Benim için geçici sonuç bu sözü M.Atatürk' ün söylediğine inanmadığımdır. Birileri bu konuyu görüp tatmin edici delil gösteririrse inanırım. Bir delil varsa saatlerce uğraşıp bulacak kadar ehemmiyet vermiyorum bu konuya ki bence delil de yoktur.

senin içnin özellikle araştıcam üniversite kütüphanesine kadar soncu yarın yazrım engeç akşama

farz edlim bu sözü Atatürk söylememiş ne fark eder cümlenin anlamımı değişecek

tabiii aslında kimin sözü olduğu derinlemesin einilince bence önemli.ancak bu buyuttayken bence de o kadr mühim değil.mühim olan nlatmay çalıştığı....saygılaR...
bir kadını mutlu etmenin nesi yanlış ki,o seni mutlu ediyorsa...


Bu sözde ne demek istiyo ki ?.. Anladığınızı tahmin ettiğim şeyin M.Atatük' ün fikir yapısına uymadığını düşünüyorum. Zaten bu sebeple "bence o söylememiştir" diyorum.


NUTUK 15 -20 Ekim 1927
Ses dosyaları : (Nutuktan Alıntı -1-) , (Nutuktan Alıntı -2-) , (Nutuktan Alıntı-3-), (Kurultay)

 

"Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini

 yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar."

 

 "Milletin sevgisi kadar büyük mükafat yoktur."

 

 "Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız.  Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir."

 

 "Milletimizin temel yararı ile ilgili konularda yabancıların bizce hiçbir önemi yoktur.

 

 "Biz gidişimizi yabancıların görüşlerine uydurma güçsüzlüğünü kötü görenlerdeniz."

 

 "Bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır."

 

 "Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet

 korumak ve müdafaa etmektir.Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki

 asıl kanda mevcuttur"

 

 "Biz uygarlıktan,ilimden ve fenden kuvvet alıyor ve ona göre

 yürüyoruz."

 

 " Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için

 en hakiki mürşit ilimdir , fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak

 gaflettir, cehalettir, dalalettir "

 

 "Milletimiz daha da dindar olmalıdır diyorum.Ama bütün sadelik ve güzelliği ile.Dinime,bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor.

 Şu anda batıl itikatlardan oluşan ikinci bir din mevcuttur.Fakat bu cahiller sırası gelince aydınlatılacaktır."

 

 "'Eşini mutlu edecek herkes evlenmelidir.Çoluk çocuk sahibi olmalıdır

 

 "Bana bakmayınız.Benim hayatım başka türlü düzenlenmiştir."

 
 

 "Çocuk sevgisi insan için bir ihtiyaçtır."

 

 "Dünyada ne görüyorsak KADIN'IN eseridir."

 

 "Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz."

 

 "Korku üzerine egemenlik kurulamaz."

 

 "Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür."

 

 "Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır."

 

 "Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temelidir."

 

 "Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, harsı, vs. her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik kast olunmaktadır."

 

 "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım."

 

 "Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur."

 

 "Tarihimiz en mutlu dönemi, hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır."

 

 "Peygamberimiz tilmizlerine dünya milletlerine İslamiyeti kabul ettirmelerini emretti, bu milletlerin hükümeti başına geçmelerini emretmedi. Peygamberin zihninden asla böyle bir fikir geçmemiştir."

 

 "Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir."

 

 "Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün küsur ve kabahatlere katılmış demektir."

 

 "Gerçi bize milliyetçi derler. Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız."

 

 "Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur."

 "Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar."

 

 "Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır."

 

 "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır."

 

 "Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır."

 

 "Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Tam tersine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor."

 

 "Bütün zorba hükümdarlar hep dini alet edindiler; Hakiki ulema, dini bütün alimler hiçbir vakit bu zorba hükümdarlara boyun eğmediler. Fakat gerçekte alım olmamakla beraber, sırf o kılıkta bulundukları için alım sanılan, çıkarına düşkün haris ve imansız bir takım hocalar da vardır. Hükümdarlar iste bunları ele aldılar ve iste bunlar dine uygundur diye fetva verdiler. Gerektikçe yanlış hadisler uydurmaktan çekinmediler. Gerçek ve imanlı ulema her vakit her devirde bunların kinine hedef oldu."

 

 "İntisap etmekle bahtiyar olduğumuz İslam dinini, aşırlardan beri alışılmış olduğu üzere bir siyaset vasıtası mevkiinden kurtarmak ve yükseltmek elzem olduğu hakikatini müşehade ediyoruz. Mukaddes ve lahuti olan inançlarımızı ve vicdanlarımızı çapraşık ve değişken olan ve her türlü menfaat ve ihtirasların tecellisine sahne olan siyasetten ve siyasetle ilgili bütün hususlardan bir an evvel ve kesin olarak kurtarmak, milletin, dünya ve ahiret saadetinin emrettiği bir zarurettir."

 

 "Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki, çok kere din perdesine bürünmüşlerdir. Saf ve nezih halkımızı hep şeriat sözleriyle aldatagelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki, hep din kisvesi altındaki küfür ve alçaklıktan gelmiştir. Onlar her hayırlı hareketi dinle karşılarlar, halbuki hamdolsun hepimiz dindarız, artık bizim dinin icaplarını, dinin yasaklarını öğrenmek için şundan bundan derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur. Milletimizin içinde hakiki, ciddi alimler vardır. Milletimiz bu gibi alimleriyle iftihar eder. Bu gibi alimlere gidin, bu efendi bize böyle diyor, siz ne diyorsunuz deyin. Fakat umumiyetle buna da ihtiyaç yoktur. Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Eğer bizim dinimiz akla mantığa uygun bir din olmasaydı mükemmel olamazdı, dinlerin sonuncusu olmazdı.


 

 "Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi daha acıdır."

 

 "Efendiler biz hayat ve istiklal isteyen bir milletiz. Ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı yok etmeyi göze alırız."

 

 "Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını söyler. Bazı kimseler modern olmayı kafir olmak sayıyorlar. Asıl kafirlik onların bu inanışıdır."

 

 "Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müridler, meczuplar memleketi olamaz."

 

 Masum halka beş vakit namazdan başka, geceleri de fazla namaz kılmayı vaiz ve nasihat etmek belki de ömründe hiç namaz kılmamış olan bir politikacı tarafından olursa bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mü?

 

 "İlk olarak KURAN'ın dilimize çevrilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Türkçe ye çevriliyor."

 

 "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

 

 "Efendiler siz hayatınızda mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat hiç bir zaman sanatkar olamazsınız."

 

 "Sayın öğretmenler, hiç bir zaman düşüncelerinizden çıkmasın ki cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."

 

 "Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir."

 

 "Öğretmenler, yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır."

 

 "Bu memleketin sahibi ve toplumumuzun asıl unsuru köylüdür."

 

 "Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek müstakil olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete layık olan köylüdür."

 

 "Bir kere memlekette topraksız köylü bırakmamalıdır. Bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiç bir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet alması, büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus yoğunluğuna ve toprak verim derecesine göre sınırlanması gerekir."

 

 "Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir."

 

 "Büyük davamız en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir."

 

 "Biz Türkler ruhen demokrat doğmuş bir milletiz."

 

 "Milletin kaynağı toplum hayatının esası olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir."

 

 "Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunluluğundadır. Gerçekten ulusun anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar."

 

 "Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak sözleşmeye dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim.

Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem milletimin huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, Yenilmem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam."

 

 "Ben diktatör değilim. Benim kuvvetim olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım bir şey yoktur. Çünki ben zoraki ve insafsızca hareket etmesini bilmem. Ben kalpleri

kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim."

 

 "Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir."

 

 "Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Bu millete hizmet eden önün efendisi olur."

 

 "Beni görmek demek ille yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeter."

 

 "Benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyyen payidar kalacaktır."


 

 "Milletimi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla gurur duyuyorum."

 

 "Basın, ulusun ortak sesidir. Bir güç, bir okul, bir yol göstericidir."

 

 "Büyüklük odur ki kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Memleket için gerçek ülkü ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, seni yoldan çevirmeye çalışacaktır. İşte sen burada direneceksin. Önünde sonsuz engeller yığılacaktır. Kendini büyük değil, küçük, araçsız hiç telakki edecek, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacak, ondan sonra sana büyüksün derlerse bunu diyenlere güleceksin."

 

 "Doğudan şimdi doğacak olan güneşe bakınız. Bugün günün ağardığını nasıl görüyorsan, uzaktan bütün doğu milletlerinin de uyanışlarını öyle görüyorum. Bağımsızlık ve egemenliklerine kavuşacak olan çok kardeş millet vardır. Sömürgecilik ve emperyalizm yer yüzünden yok olacak ve yerlerini milletler arasında hiç bir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen yeni bir ahenk ve işbirliği çağı hakim olacaktır."

 

 "Yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyetinin temeli burada atıldı. Bu meydanda akan Türk kanları, bu gökte dolaşan şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz bekçileridir."

 

 "Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz."

 

 "Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu, her zaman ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür."

 

 "Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır."

 

 "NE MUTLU TÜRKUM DİYENE"

 

 "Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara talih ve hayatlarını emanet eden insanlardan mürekkep bir kütleye, medeni bir millet nazariyle bakılabilir mi?"

 

 "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır."

 

 "Tekkeler de behemahal kapatılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti her şubede irşatlarda bulunacak kudreti haizdir. Hiçbirimiz tekkelerin irşadına muhtaç değiliz. Biz medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz. Başka bir şey tanımıyoruz."

 

 "Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır."

 

 "Türkiye Cumhuriyetinde herkes Allaha istediği gibi ibadet eder. Türk Cumhuriyetinin resmi dini yoktur. Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini, zorla başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilemez."

 

 

 "Efendiler, camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler itaat ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapmak lazım geldiğini düşünmek yanı meşveret için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihni başlıbaşına faaliyette bulunmak elzemdir."

 

 

 "Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir."

 

 "Medeniyet öyle kuvvetli bir ışıktır ki, ona bigane olanları yakar, mahveder."

 

 "Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar."

 

 "Sarık ve cüppeyle artık dünyada muvaffak olmanın imkanı yoktur. Yaptığımız muazzam inkılaplarla medeni bir millet olduğumuzu cihana ispat ettik."

 

 "Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir."

 

 "Medeniyetin coşkun seli karşısında mukavemet boşunadır. O, gafil ve itaatsizler hakkında çok amansız davranır."

 

 "Fıkıhtaki "zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar olunamaz" kaidesi adalet siyasetimizin temel taşıdır."

 

 "Hissiyatı ve vicdanı telakkiyatı, ilim ve fenle besleyip eğiterek toplumun gerçek huzur ve saadetine çalışmak ulvi bir görüştür."

 

 "Hiçbir iyi inkılap, hakikati görenler dışında ekseriyetin reyine müracaatla yapılamaz."

 

 "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil mıdır ki, bu kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?

 

 "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."

 

 "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın çalışmasını zikretmeye imkan yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını "Ben Anadolu kadınının daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim" diyemez."

 

 

 "Kimse inkar edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır."

 

 

 "Onun için, hepimiz büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edelim."

 

 "Türk kadını dünyanın en aydın ve faziletli ve en ağır kadını olmalıdır."

 

 "Milleti ve içtimai zemini hazırlamadan inkılaplar yapılamaz."

 

 "Bir başka çağdan kalma adetlerinizde, alışkanlıklarınızda direnirseniz, cüzzamlılar, paryalar gibi tek basınıza kala kalırsınız. Benliğinize bağlı kalın ama, gelişmiş uluslar için gerekli olan şeyleri Batı'dan almasını bilin. Yoksa, bilim ve yeni düşünceler sizi bir lokmada yiyip bitirebilirler."

 

 "Mesuliyet yükü herşeyden, ölümden de ağırdır."

 

 "Benim Türk Milletine, Türk Cumhuriyetine ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir. Sizler, onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz."

 

 "Hiçbir zafer gaye değildir. Zafer ancak kendisinden daha büyük bir gayeyi ede etmek için belli başlı vasıtadır. Gaye fikirdir. Bir fikre dayanmayan zafer yaşayamaz. Her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir alem doğmalıdır. Yoksa başlı başına zafer boşa gitmiş bir gayrettir."

 

 "Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim."

 

 "Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

 

 "Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milletinin nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir."

 "Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur."

 

 "Zafer "zafer benimdir" diyebilenin, muvaffakiyet, "muvaffak olacağım" diye başlayanın ve "muvaffak öldüm" diyebilenindir."

 

 "Çalışma, insanların vücut kuvvetlerini geliştirir ve hayat için gereken şeyleri temin eder. Çalışmaksızın, fikri gelişme ve ahlaki ilerleme de mümkün değildir. "Tembellik bütün fenalıkların anasıdır.""

 

 "Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şumüllü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur."

 

 "Herhalde alemde bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir."

 

 "Bir ulus, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz."

 

 "Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Benim sizden istediğim şey, yorulmamak değil, yorulduğunuz zaman da, durmadan yürümek, yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir."

 

 "Sizler, yanı yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir."

 

 "Biz cahil dediğimiz zaman mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."

 

 "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır."

 

 "Benim için ordumuzun kıymetini ifadede ölçü şudur: Türk ordusunun bir kıtası muadilinin behemehal mağlup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder."

 

 "Size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz sekiz metre, yanı ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamamacasına tamamen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar gıptaya sayan bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bir yüksek ruhtur."

 

 "Türkler bütün medeni milletlerin dostudurlar."

 

 "Ben düşündüklerimi, sevdiklerime olduğu gibi söylerim. Aynı zamanda lüzumlu olmayan bir sözü kalbimde taşımak iktidarında olmayan bir adamım. Çünkü ben bir halk adamıyım. Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa, halk beni tekzip eder. Fakat şimdiye kadar bu açık konuşmada halkın beni tekzip ettiğini görmedim."

 

 "Hakikati konuşmaktan korkmayınız."

 

 "Meseleleri hadiselere göre değil, aslında olduğu gibi ele almak lazımdır."

 

 "Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir."

 

 "Lüzumuna kanı olduğumuz bir işi derhal yapmalıyız."

 

 "Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez."

 

 
bir kadını mutlu etmenin nesi yanlış ki,o seni mutlu ediyorsa...


Mevzu bahis cümle de üsteki cümleler arasında ve hiç dayanak belirtilmemiş. Üzerinde konuştuğumuz cümlenin nutukta geçtiği felan yok. Bilmiyorum belki çok kesin delilli bir sözüdür ama kısa bir bakıştan sonra rastlamadım ve benim için kesin olan bu sözü onun söylemediğidir.

GOOGLE GİR VE O CÜMLEYİ TIKLA..OK.İPUCU SANA:)
bir kadını mutlu etmenin nesi yanlış ki,o seni mutlu ediyorsa...

Alıntı
"Milletimiz daha da dindar olmalıdır diyorum.Ama bütün sadelik ve güzelliği ile.Dinime,bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor.

 Şu anda batıl itikatlardan oluşan ikinci bir din mevcuttur.Fakat bu cahiller sırası gelince aydınlatılacaktır."

"Size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz sekiz metre, yanı ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamamacasına tamamen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar gıptaya sayan bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bir yüksek ruhtur."
işte üzerinde düşünülmesi gereken çok güzek sözler.
BİLİYORSAN KONUŞ FEYZ ALSINLAR,BİLMİYORSAN SUS ADAM SANSINLAR!!!

GOOGLE GİR VE O CÜMLEYİ TIKLA..OK.İPUCU SANA:)

O dediğini alttaki mesajı yazdığım zamandan daha önce, yaklaşık 2buçuk saat önce yaptım 10larca sayfaya baktım yok.. Benim için şimdilik durum ortada.


Bu sözü daha önce duymuşum gibi ama o söylemiş gibime gelmedi kaynağı nedir, M. Atatürk' ün söylediğine dair bi kanıt var mı bildiğiniz ?

Ve Janissary' ye katılıyorum bu arada..

Alıntı
"Milletimiz daha da dindar olmalıdır diyorum.Ama bütün sadelik ve güzelliği ile.Dinime,bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. Şuura aykırı ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor.

 Şu anda batıl itikatlardan oluşan ikinci bir din mevcuttur.Fakat bu cahiller sırası gelince aydınlatılacaktır."

"Size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz sekiz metre, yanı ölüm muhakkak, muhakkak... Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamamacasına tamamen düşüyor, ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar gıptaya sayan bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler, kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bir yüksek ruhtur."
işte üzerinde düşünülmesi gereken çok güzek sözler.

erbakan hocada katılırmı acaba quxed ?
BİLİYORSAN KONUŞ FEYZ ALSINLAR,BİLMİYORSAN SUS ADAM SANSINLAR!!!


o katılmazsa boru gibi askeriye var : ) patlatırlar bi 28 şubat daha olur biter.

tarihi belli değil ama kasım paşalı boynunda ab tasmasını çıkarmadıkça ondan once halk patlatıcak


Bu sözde ne demek istiyo ki ?.. Anladığınızı tahmin ettiğim şeyin M.Atatük' ün fikir yapısına uymadığını düşünüyorum. Zaten bu sebeple "bence o söylememiştir" diyorum.
ÇOK DOĞRU.BEN DE BU SÖZÜ ATATÜRK ÜN SÖYLEDİĞİNE İNANMIYORUM.EMİN OLMADAN YAZMAYALIM LÜTFEN...

senin düşüncen arkadaşım. akisni kanıtlayabilen için boynumuz kıldan incedir.yorum yapmaktansa kanıtlı konuşalım.teşekkür ederim.

sözü koyan sensin,senin isbatlaman gerekir.bir şeyin olduğunu isbatlamak olmadığını isbatlamaktan daha kolaydır.

bu sözü atamız söylemiştir. kanıt isteyen 10 yıl nutkunun ses kaydını dinleyebilir tabi zamanınız varsa. farz edelim atamız bu sözü söylemedi bu onun türkiyedeki en büyük milliyetci olduğunu değiştirmez.ve başka bir sözü ''ne mutlu Türküm diyene''


Nutku dinledim ve içinde geçmiyo. Bu sözü onun söylediğine inanmıyorum, kanıtı varsa ve görürsem sadece M. Atatürkün bu sözü söylediğine şaşırırım o kadar.
Kimse bu sözün kanıtını bulmaya mecbur değil bunun kavgasını yapmayalım. Bu söz bazı yerlerde geçio ve bunun gibi bir sürü var. Bir söz yazılmış ve sonuna "M. Atatürk" yazılmış.. Koftiden kaynaklar..
Bu söz ırkçılık kokuyo. Bence bu sözü onun söylediğinin kanıtını bulamıyosak, o söylemiş gibi göstermenin ne derece tehlikeli olduğunu tartışalım.. Bu sözde ne anlatmaya çalışıyo, tehlikeli manaları varsa ve M. Atatürk' e bizi tehlikeli fikir akımlara sokmak istemeyeceği konusunda güveniyosak, bu zaten bize bu sözü onun söylemediğine dair kanıt olur.

ben Atatürkün bo sözü söylediğine inanırım çünkü o bu memleketteki en büyük milliyetcidir asla ırkcı değildir ozaman "ne mutlu Türküm diyene"ırkcı bir sözdür  değil mi?

Önce kimsenin şahsi olarak kendisine yönelttiğimi zannetmeyeceğini umarak, milliyetçiliğin ne olduğunu, ne olmadığını kısaca göstermeye çalışan güzel bulduğum bi yazıyla hatırlatma yapıcam.


...
....
Romantizm genellikle insanlar arasındaki duygusal ilişkilerle ilgili bir kavram olarak anlaşılır. Ancak bunun yanında romantizm, siyasi ideolojilerin bazılarıyla da yakından ilgilidir. Bunların başında ise, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve 20. yüzyılın ortalarına dek dünyada büyük bir etki uyandıran "romantik milliyetçilik" gelir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, burada eleştireceğimiz kavram milliyetçilik değil, "romantik milliyetçilik"tir.

Öfkeli Soy Koruyuculuğu

Milliyetçilik, en genel anlamıyla, bir insanın parçası olduğu milleti ve üzerinde yaşadığı vatanını sevmesi anlamına gelir. Bu, son derece meşru ve güzel bir duygudur. Dine aykırı bir yönü olmadığı gibi, insanlığa zarar veren bir etkisi de yoktur. Bir insanın anne ve babasını sevmesi nasıl meşru bir duygu ise, kendisini yetiştiren, ortak bir inanç ve kültüre sahip olduğu milletini sevmesi de meşru bir duygudur. Nitekim Türk Milliyetçiliği böyle güzel ve asil bir duygudur; hiç kimse arasında din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi kapsar.

Milliyetçilik duygusunun gayrımeşru hale gelmesi, sevginin tutkuya dönüşmesiyle olur. Bir insan milletini severken, diğer milletlere karşı sebepsiz yere husumet beslemeye başlarsa, gayrimeşru bir çizgiye gelmiş demektir. Veya, kendi milletine olan sevgisini bir tür ırkçılığa dönüştürdüğünde yine gayrimeşru bir fikir geliştirmiş olur.

Allah bu gayrimeşru milliyetçiliğe Kuran'da dikkat çekmektedir. Ayetlerde "öfkeli soy koruyuculuğu" olarak tarif edilen bu düşünce, cahiliyenin (dinden uzak toplumların) bir özelliği olarak anlatılır:

Hani o inkâr edenler, kendi kalplerinde, 'öfkeli soy koruyuculuğu'nu, cahiliyenin 'öfkeli soy koruyuculuğunu' kılıp-kışkırttıkları zaman, hemen Allah; elçisinin ve mü'minlerin üzerine 'güven ve yatışma duygusunu' indirdi ve onları "takva sözü" üzerinde 'kararlılıkla ayakta tuttu." Zaten onlar da, buna layık ve ehil idiler. Allah, herşeyi hakkıyla bilendir. (Fetih Suresi, 26)

Dikkat edilirse ayette "öfkeli soy koruyuculuğu"ndan söz edilmekte, buna karşılık Allah'ın müminlere güven ve yatışma duygusu verdiği bildirilmektedir. Demek ki, kendi toplumuna (aşiretine veya milletine) yönelik sevgisi sonucunda öfkeli ve saldırgan bir tavır sergileyen insanların ruh hali gayrimeşrudur.

Öfkeli soy koruyuculuğu "aklı başında" ruh halini ortadan kaldırır ve insanları, sırf dilleri, renkleri, kabileleri veya toplumları ayrı olduğu için birbirlerine karşı öfkeli bir saldırganlığa yöneltir.
...
..

Yazının tamamı için ** http://www.vatan.tc/forum/index.php?topic=2407.0 **"Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir" sözünü M. Atatürk' ün kendi ağzından duysam, Türklere Türklüklerinden dolayı gurur duymaları gerektiğini, hiç bir milletten daha alçak olmadıklarını anlatmaya çalıştğını ama bunu yanlış cümleler kurarak dile getirdiğini düşünürüm. Atatürk zaten çok kişinin gözünde putlaştırılmış durumda bence. Ve ne yazık ki Atatürk' ün hiç bir zaman yanlış söyleyemeyeceği fikriyle bezenmiş olan kişiler var. Bu sözü onun söylediğine inanan böyle kişilerin bu sözden yapacakları çok muhtemel çıkarım, Türklerin diğer milletlerden üstün olduğu çıkarımı olur. Oysa Atatürk gerçekten söylemişse, bence kendisinin Türk milletine verdiği kazançlara bakarak, başka milletten değil de Türk olarak doğmuş olmasının Türk milleti adına büyük nasip olduğunu anlatmaya çalışmıştır.. Tabi bu sadece varsayım.. Bu sözü duyup da fazla yorum yapmadan ne demek istediğine bakarsak, Türk milletinin diğer milletlerden üstün tutulmuşluğunun kokularını hissederiz.
Onun ağzından çıkıp çıkmadığı konusunda şüphe bulunmayan "Ne mutlu Türküm diyene" sözü üzerine de aynı fikirlerdeyim. Yanlış anlamlara çekilmeye çok müsait bi söz ve nitekim bu sözle alakalı yakın zamanda çıkan kişisel olsun büyük çaplı olsun büyük tartışmalara hepimiz şahit olduk. Ben doğru bildiğim şey ne ise adamın onu anlatmaya çalıştığını düşünsem bile bi çok kişi tarafından yanlış anlaşılıyo olması ve öyle anlaşılmaya devam edecek olması sebebiyle bu sözü söylenmemesi gereken bi söz olarak nitelendiriyorum..

Üzerinde konuştuğumuz diğer söz için fikrim şimdilik sabit.. Onun söylediğine inanmıyorum.

ben bir cevap yazmıyorum senin düşüncelereine saygım var sana bir tavsiyem var bir çanakkaleye git.


Üzerinde konuştuğumuz diğer söz için fikrim şimdilik sabit.. Onun söylediğine inanmıyorum.
ben de aynı şekilde atatürkün bu sözü söylediğine inanmıyorum..
velev ki söylemiş olsun hatta kim söylerse söylemiş olsun böyle bir düşünceyi kabul etmem mümkün değilidir. ne demek yani ben türküm ,dolayısiyle diğer milletlerden üstünüm öylemi? böyle bir saçmalık olamaz. bu aynı yahudilerin bozuk tevratında geçen, "israiloğulları üstün ırkıtır.." söyleminden farksızdır. nitekim Allah (c.c) kuran-ı kerimde bu konuyu tartışmaya kapatmıştır:

„Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Hiç şüphesiz, Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Hiç şüphe yok Allah, bilendir, haber alandır.“ (Hucurat/13)


Atatürk milliyetçiliği, Türk toplumunun en eski kaynaklarına dek, bütün tarihine uzanmakla birlikte asla bir ırk milliyetçiliği, bir şovenlik değildir. Akıp giden zaman içinde Türk ulusunun, çok eski bir ulus olduğu bilincini uyandırarak ulusal bağları besleyen, geliştiren bir kültür milliyetçiliğidir. Bu milliyetçilikte yurt, Atatürk'ün daha ulusal Kurtuluş Savaşı'na başlarken ulusal antlaşma (Misak-ı Milli) ile sınırları çizilmiş bugünkü Türk yurdudur. O'nun ''Ne mutlu Türküm diyene'' sözü de zaten böyle bir anlama gelir. Kendini Türk bilen, Türk duyan, Türk olmakta övünen ve tarihimize, yurdumuza, ulusumuzun yarınlarına inanan her yurttaşı, Türk kabul eden gerçekçi, insancı bir milliyetçiliktir bu. Amacı da, ulusal sınırlarımız içinde yaşayan Türk halkının kendi öz değerlerini, temel kültürünü, çağdaş uygarlık ilkelerine göre işleyip geliştirmek, onu iç-dış bütün bağlayıcı, engelleyeci öğelerden kurtararak ilerletmek, refaha, mutluluğa, kavuşturmaktır.


arkadaşlar hepinizin düşüncesine  saygım sonsuz tüm dünyada milliiyetcilik almış başını gidiyor ki bu bazı devletlerde ırkcılık boyutunda bu dünyanı gerçeği ingilizlerin almanların siyonistlerin .........vs yaptığı tam bir ırkcılık. bu ülkelerde kimse bundan rahatsızlık duymazken bizim toplumumuzd milliyetci insanlar ırkcı damgası yiyor bu çok yanlış kuvayi milliye omalsaydı halimiz ne olurdu kimbilir.

kimler milliyetçi kimler ırkçı görmek zor değil ki. doğrular ortada. bilinenleri tekrar saymanın gereği yok.
Konuşulacaksa konu kaynağındaki söz üzerine konuşulmalı. Irkçılığa teşvik edici mi değil mi. Veya hangi şekilde algılanmaya daha müsait..
Farklı konulara değinmek isterseniz istediğiniz gibi konu başlatabilirsiniz.

bencede ATATÜRK veya kim söylemişse cok manalı bir sözKonuyla alakasını siz kurun...
Gamzeleri gelir aklına...
Korkunçtur yalnızlığımız, anlarsın. Bir oynur oynarız, oyalanırız...

benim açtığım bir konu olduğu için cevaplamak istiyorum bana birisi anlatsın konuyla resim arasındaki bağıntıyı. keralaka

Yukarıdaki resim ne kadar abuk sabuk lafların bile Mustafa Kemal'e atfedilebildiğinin resmidir. Anlayamadığın başka bir şey var mı?
Gamzeleri gelir aklına...
Korkunçtur yalnızlığımız, anlarsın. Bir oynur oynarız, oyalanırız...


Sende o da yok...
Gamzeleri gelir aklına...
Korkunçtur yalnızlığımız, anlarsın. Bir oynur oynarız, oyalanırız...

nerden bukadar emin olabiliyorsun Nicopol arkadaşım

Ortaya bir şey atıyorsun, elinde kanıt yok. Karşıt görüşlerin kanıtlarıyla da dalga geçmeye kalkıyorsun. Madem var kanıtın, göster...
Gamzeleri gelir aklına...
Korkunçtur yalnızlığımız, anlarsın. Bir oynur oynarız, oyalanırız...Konuyla alakasını siz kurun...
ben bunun: türk şoförü en içten duyguların insanıdır" versiyonun duymuştum :D neyse aynışey zaten :D

arkadaşım bu konuyu biz tartıştık yeterince kendimizce bi sonuç bulduk.anlayacağın bu konu uzun zmandır tatışılmıyo senin konuyla sorunun nedir anlayamadım

Siz tartıştınız diye ben yorum belirtemeyecek miyim?
Gamzeleri gelir aklına...
Korkunçtur yalnızlığımız, anlarsın. Bir oynur oynarız, oyalanırız...

bilmiyorum bazı konulaın miladı doluyo da bu sitede bende bu konu için de aynıdır sandım kusura bakma arkadaşım tabiki düşünceni belirticeksin . ayrıca teşekkür ederim düşünceni bizlerle paylaştığın için

"Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir "by^^cakabo" ben söyledim sayın

 ~ 

Bu konunun linki : 

Yukarıdaki linki arkadaşlarınıza göndermek için kullanabilirsiniz ve bu sayfada; TEK CÜMLE hakkında bilgiler nedir yazıları veya şiirleri gibi sözleri veya resimleri TEK CÜMLE siteleri gibi benzer birçok forum konularını bulabilirsiniz.

 ~ 

Son Forum Mesajları

Kaynak linkimizi belirtmek koşulu ile her türlü bilgiyi kopyalayabilirsiniz. Forum içerisinde yazılan tüm mesajların hukuki sorumlulukları mesajları yazanlara aittir. Üyeler, üyelik sözleşmesi gereği bu kuralı kabul etmiş sayılır. Ziyaretçilerimiz bu forumu kullanmadan önce Forum Kurallarını okumak zorundadırlar. Aksi durumda meydana gelecek bütün olumsuz durumlardan ziyaretçilerin bizzat kendileri sorumludur. Sitemizde telif, kişi haklarına; yasalara aykırı olduğunu düşündüğünüz bir konu görürseniz bize aşağıdaki iletişim adresinden ulaşabilirsiniz.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 960

© 2006-2019 ilgiliFORUM.com